ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Sunday, December 23, 2012

(၂)ေ၀ဒနာကၡႏၶာ


နံပါတ္(၂) ေ၀ဒနာကၡႏၶာ

     ေ၀ဒနာ ဆိုတာ နာမွဴ က်င္မွ ူကို ေ၀ဒနာ လို ့ ခပ္လြယ္လြယ္ သိမွတ္ၾကတယ္
အမွန္ ကေတာ့ နာမွူ က်င္မွ ူ က ေ၀ဒနာ မဟုတ္ပါဘူး။

နာတယ္ က်င္တယ္ ဆိုတာ ခံစားသိတာက မွ ေ၀ဒနာ ျဖစ္ပါတယ္။စိတ္ထဲမွာ နာတယ္ လို ့
ခံစားမိတာ က်င္တယ္ လို ့ခံစားမိတာ အဲ့ဒါ ေ၀ဒနာပါ။လက္နာရင္ လက္မွာ ေ၀ဒနာ ေပၚတယ္
ေခါင္းနာရင္ေခါင္းမွာ ေ၀ဒနာ ေပၚတယ္။နာတယ္လို ့ခံစားမိတဲ့စိတ္ကေလး က ေ၀ဒနာျဖစ္ပါတယ္။
ေပ်ာ္ရြင္ျခင္း ၀မ္းနညး္ျခင္းကိုခံစားမိတာလည္း ေ၀ဒနာ ပဲျဖစ္ပါတယ္။ဘာကိုမွ မခံစားပဲေနတာက
ဥေပကၡာ ေ၀ဒနာ ျဖစ္ပါတယ္။ေ၀ဒနာ ရဲ႕သေဘာက မေနွာမွာခံစားမွ ူေပၚလာတာမ်ိဳးပါ။
နာတယ္ က်င္တယ္ ခံစားရတာ မွ ေ၀ဒနာ မဟုတ္ဘူး  ခံစားမွ ူ အားလံုး ဟာ ေ၀ဒနာ ပါ။
ေပ်ာ္ရြင္တဲ့ သူက ပီတိ ဆိုတဲ့ သုခ ေ၀ဒနာ ခံစားေနတာပါ။၀မး္နည္းတဲ့သူက မေက်နပ္ျခင္းေတြ နဲ့
ဒုကၡ ေ၀ဒနာ ကိုခံစားရပါတယ္။

ခပ္လြယ္လြယ္ ကေတာ့ နာတာက်င္တာကို  သိမွတ္ၾကတာမ်ားပါတယ္။

 နာတာကိုနာတယ္  နာတယ္ လို ့သိေနတာက  သမထ ျဖစ္ျပီး နာမွ ူသေဘာမွာ စစ္ ခနဲ့ နာတယ္
ျပီးရင္ေပ်ာက္သြားတယ္ စစ္ ခနဲ့နာတယ္ ျပီးရင္ေပ်ာက္သြားတယ္ ဒါ ကိုျမင္ေအာင္ၾကည့္နုိုင္ရင္
၀ိပႆနာ ျဖစ္ပါတယ္။ နာတာ က်င္တာ က ဆက္တိုက္နာေနတာမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။ စစ္ ခနဲ့ နာျပီးရင္
ေပ်ာက္သြားပါတယ္။တစစ္စစ္ နဲ့ျဖစ္ေနတာမ်ိဳးပါ။ဒါကို ေသခ်ာ စိုက္ၾကည့္ရင္ နာတယ္ ဆိုတဲ့ေ၀ဒနာ မွာ
ေတာက္ေလွ်ာက္နာေနတာမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ နာလိုက္ေပ်ာက္သြားလိုက္ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ သိလာပါမယ္။
နာတာေလးျဖစ္လိုက္ နာတာေပ်ာက္သြားလိုက္နဲ့  အဲ့ဒါ ကို ၀ိပႆနာ ညာဏ္ နဲ့ ေစာင့္ၾကည့္ရင္
ျငီးေငြ ့ျပီး နာတာေလးေပ်ာက္သြားပါလိမ့္မယ္။ အဲ့လို ေပ်ာက္သြားေအာင္ အာရံုမမ်ားပဲ
ေစာင့္ၾကည့္ေပးလိုက္ပါ။

 နာတာေလးေတြ ဆံုးသြားရင္ တစ္မဂ္ တစ္ဖိုလ္ ဆိုဒ္ေရာက္ပါလိမ့္မယ္။

ေ၀ဒနာကၡႏၶာရဲ႕ သေဘာမွာ စစ္ခနဲ  ျဖစ္လိုက္ ေပ်ာက္သြားလိုက္ ေနာက္ထပ္  စစ္ ခနဲ့ ျဖစ္လိုက္
 ေပ်ာက္သြားလိုက္  နဲ့ ဆိုတာ ပဲ ေပၚေနတာပါ။သူ ့သေဘာတရားကို သိေစခ်င္ပါတယ္။

*****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

Posted on: Monday, December 17, 2012

(၁)ရူပကၡႏၶာ   ခႏၶာ ငါး ပါးမွာ (၁) ရူပကၡႏၶာ
                      (၂)ေ၀ဒနာကၡႏၶာ
                      (၃)သညာကၡႏၶာ
                      (၄)သခၤ ါရကၡႏၶာ
                      (၅)၀ိညာဏကၡႏၶာ   ဆိုျပီး   ရွိပါတယ္။

နံပါတ္(၁) ရူပကၡႏၶာ
••••••••••••••••••

          လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား က သိေနတဲ့ ရူပကၡႏၶာ ဆိုတာ အေသြး အသားေတြ နဲ့ ထိလို ့ကိုင္လို ့ရတဲ့
ဒီခႏၶာ ကိုယ္ အထည္ၾကီး ကို ရူပကၡႏၶာ လို ့မွတ္ထင္ေနၾကတာပါ။

   တကယ္ေတာ့ ရူပကၡႏၶာ ဆိုတာ ေခြးျမင္တဲ့ ခႏၶာကိုယ္ ကို ေခၚတာ မဟုတ္ပါဘူး။
ေခြး ေဟာင္ခံရတဲ့ အထည္ ကိုယ္ေကာင္ကို ရူပကၡႏၶာ လို ့ေခၚတာမဟုတ္ပါဘူး။

   ရူပကၡႏၶာ ဆိုတာ ပူမွ ူသေဘာ  ေအးမွ ူသေဘာ လို ့ေခၚတဲ့ ေတေဇာ ဓါတ္ရဲ႕ ေဖါက္ျပန္မွ ူ။
မာမွူ သေဘာ ေပ်ာ့မွူ သေဘာလို ့ေျပာင္းလဲတဲ့ ပထ၀ီ ဓါတ္ရဲ႕ ေဖါက္ျပန္မွူ။
ယိုစီး တဲ့ သေဘာ ေဆာင္တဲ့ အာေပါ ဓါတ္ရဲ႕ ေဖါက္ျပန္မွ ူ။
လွ ူပ္ရွား ရုန္းကန္ျခင္း ျဖစ္ေစတဲ့ ၀ါေယာ ဓါတ္ ရဲ႕ ေဖါက္ျပန္မွ ူ။
 အဲ့သလို ဓါတ္ၾကီး ေလးပါး တို ့ ေဖါက္ျပန္မွ ူသေဘာအစု ေလး ကို ရူပကၡႏၶာ လို ့ေခၚဆိုတာ
ျဖစ္ပါတယ္။ဒီ သေဘာေလးေတြရဲ႕ ေဖါက္ျပန္မွ ူ ကို ဥာဏ္နဲ့ပိုင္းျခားထင္ထင္ သိျမင္ျပီး
ျဖစ္လိုက္   ပ်က္လိုက္ နဲ့ မတည္ျမဲျခင္းကို ေစာင့္ၾကည့္နုိုင္မယ္ ဆိုရင္ျဖင့္ ျဖစ္ျခင္း  ပ်က္ျခင္းတို ့
ဆံုးျပီး မဂ္ ဖိုလ္ ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳနိုင္ပါလိမ့္မယ္။

သမီးေတာ္မဂၢ သစၥာ  မွာ ေဖၚျပထားပါတယ္ ႏွာသီး ဖ်ားက ေလ ေလး ၀င္တာ ထြက္တာကိုသိျပီး
၀င္ေလမွာ ေကာ  ထြက္ေလ မွာပါ ျဖစ္ျပီးပ်က္တာကို သိမွတ္ေပးနိုင္ရင္ ၀ိပႆ နာ ျဖစ္ပါတယ္။
ျဖစ္ပ်က္ကို ညီးေငြ ့ေအာင္  က်င့္ၾကံျပီး ျဖစ္ပ်က္ဆံုးေအာင္ ေစာင့္ၾကည့္နိုင္ရင္  နိဗၺာန္ ကို ျမင္ရမွာ
ျဖစ္ပါတယ္။

 ၾကိဳးစားျပီး အားထုတ္ နုိင္ၾကပါေစရွင္

*****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

Posted on: Thursday, December 13, 2012

မရွိတာကို သိေအာင္လုပ္ပါ


♦ သာသနာ ဟူသည္♦

သာသနာ ဟူသည္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမ။

သာသနာ ဟူသည္ အေဆာက္အဦး မဟုတ္ပါ။ပရိယတ္ ပဋိပတ္ သာသနာျပဳ
ေဆာင္ရြက္ရာအေထာက္အပံ့ သာသနိကမွ်သာ ျဖစ္၏။
တိုက္တာ အေဆာက္ အဦးမ်ားျပားျခင္းသည္ သာသနာ တိုးတက္သည္ဟု
မဆိုအပ္။

   ျမတ္ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမေတာ္ အတိုင္း လိုက္နာက်င့္သံုးနိုင္မွ ကိုယ္စီ ႏွလံုးသား၀ယ္
သာသနာတည္မည္။

♦မရွိတာကို သိေအာင္လုပ္ပါ♦

အရွ ူခံတရားမ်ားက ပ်က္သြားလို ့ မရွိတဲ့ အခ်ိန္က်မွ
ဒီဥာဏ္က ေပၚရတာကိုး။ အရွ ူခံ ေ၀ဒနာေလးက ျဖစ္ျပီး
ပ်က္သြားေတာ့မွ ရွဳတဲ့ဥာဏ္က ေပၚခြင့္ရတာကိုး၊
ဒီေတာ့ မရွိတာကိုပဲေတြ ့ရေတာ့မွာေပါ့။

  ရွ ူဥာဏ္ေပၚလာတဲ့အခ်ိန္မွာ ဧည့္သည္ျဖစ္တဲ့ ေ၀ဒနာ ကမရွိဘူး။
 အဲ့ဒီ မရွိတာကိုပဲ သိေအာင္လုပ္ရမွာ။

အဲ့ဒီ မရွိတာကိုပဲ သိရင္ေတာ္ျပီ။မဂ္ ဖိုလ္ ရက္တိုတိုနဲ့ ေရာက္ရပါလို၏ လို ့
ဆုေတာင္း မေနနဲ ့။

မရွိတာကို သိေအာင္လုပ္မွ  မဂ္ ရမယ္။

(မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး)

(မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ခႏၶာ၀န္ခ် ႏွစ္ ငါးဆယ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္
ျပကၡဒိန္မွ ေကာက္နုတ္ေဖၚျပပါသည္)

       *****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

Posted on: Wednesday, December 12, 2012

အလႈစာရင္းရွင္းတမ္းနဲ ့ ပဏာမအလႈအတြက္ အစီစဥ္ ျပီးစီးေအာင္ျမင္ေၾကာင္းl


အလႈ စာရင္းရွင္းတမ္းနဲ ့အလႈရွင္စာရင္းေလးကို ဒီေန ့အသိေပးတင္ျပလိုက္ပါတယ္

ယခုျပဳလုပ္တဲ့အလႈအတြက္  ပါ၀င္စုေပါင္းေထာက္ပံ့ၾကေသာ  သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြ

အလႈရွင္မ်ားအားလံုးကို  ေမာင္(စြယ္စံုက်မ္း) မွ  ေက်းဇူးအထူး  တင္ရွိရပါေၾကာင္း

ေျပာၾကားပါတယ္ ။စိတ္ကူးလိုက္တဲ့ အစီစဥ္ေလး ျပီးစီးေအာင္ျမင္သြားလို ့ရင္ထဲမွာ

အတိုင္းမသိ ၀မ္းေျမာက္ပီတိျဖစ္ရပါတယ္။ပဏာမအစီစဥ္ ၀က္ဆိုဒ္ဆယ္ခုအတြက္

ဒိုမိန္းလႈတာ ေအာင္ျမင္သြားပါျပီ ။  ဒုတိယပိုင္း အစီစဥ္နဲ ့ ေနာက္ထပ္ လႈမယ္ဆိုဒ္

၆ခုေလာက္ ရွိေနပါေသးတယ္ ။ ဒိုမိန္းခ်ိတ္ဖို ့အတြက္ အတိအက်မစီစဥ္ရေသးတာ

မဆက္သြယ္ရေသးတာေၾကာင့္ ယခုေဖာ္ျပလို ့  အဆင္မေျပေသးတာပါ ။ အလႈရွင္

စာရင္းရွင္းတမ္း နဲ ့ ရရွိတဲ့အလႈေငြပမာဏအတိအက်ကို   ဒုတိယေျမာက္ အလႈမွာ

ေဖာ္ျပပါမည္ လႈမည္ဟု အသိေပးထားေသာ ၀က္ဆိုဒ္ ၆ခုေလာက္ က်န္ေသးတယ္

ဒုတိယေျမာက္ အလႈျပီးလို ့ပိုေသာေငြမ်ားကို ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္း

(သို ့မဟုတ္)မိဘမဲ့ကေလးေဂဟာ တစ္ခုခုကို  အန္တီတင့္နဲ ့ ဆက္သြယ္ လႈဒါန္းဖို ့

စဥ္းစားထားပါတယ္ ။ မိမိတို ့ပတ္၀န္းက်င္မွာ လႈဒါန္းလိုေသာ အဆက္အသြယ္မ်ား

အလႈဌာနမ်ား သိရွိပါက ဆက္သြယ္ အၾကံေပးႏိုင္ပါတယ္ ။ ျမန္မာျပည္အႏွံ ့အျပား

လႈရမယ့္ေနရာေတြ  ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ေနရာေတြ  အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္

တကယ္လိုအပ္တဲ့ေနရာေတြ အကုန္မလႈႏိုင္ေသးေပမယ့္ လက္လွမ္းမီသေလာက္

တတ္ႏိုင္သေလာက္  ဆက္သြယ္လႈဒါန္းျဖစ္အံုးမွာပါ ေနာက္ထပ္ လႈမယ့္ ၀က္ဆိုဒ္

၆ခုျပီးလွ်င္  ခန္ ့မွန္းပိုေငြ  သံုးသိန္းနီးပါး က်န္ရွိေနအံုးမွာပါ ဒီစာေလးကို ဖတ္မိလို ့

ဆက္သြယ္  လႈဒါန္းပါ၀င္ခ်င္ေသးရင္  ပံုမွာပါတဲ့ လိပ္စာေတြအတိုင္း  ဆက္သြယ္

လႈဒါန္းႏိုင္ပါတယ္ ။  ျမန္မာႏိုင္ငံမွန္ လႈဒါန္းလိုသူမ်ားလည္း အန္တီတင့္ (ရန္ကုန္)

မသဇင္၀င္း (တာခ်ီလိတ္) နဲ ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ  အလႈရွင္စာရင္းမွာပါတဲ ့ မည္သူ့ကိုမဆို

ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါတယ္ ။ အေသးစိတ္သိလိုပါက  ေမာင္(စြယ္စံုက်မ္း) ထံသို ေမးပို ့

အေၾကာင္းၾကားႏိုင္ပါေၾကာင္း   အသိေပးအပ္ပါတယ္  ။  ပဏာမ  အစီစဥ္အတိုင္း

ျပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ပီမို ့ အလႈရွင္မ်ားအားလံုး  ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်  ဘုရားရွိခိုးျပီး

ယေနယခု   ျပဳလုပ္ရတဲ့   ကုသိုလ္ေကာင္းမႈကို   စိတ္တြင္ ရည္မွန္းေအာက္ေမ့၍

အမွ်တန္းေ၀ သာဓုေခၚဆိုလိုက္ၾကပါေနာ.................................................။

၁၂ -  ၁၂ -၂၀၁၂ အထိ လက္ရွိစာရင္း

ေမာင္(စြယ္စံုက်မ္း)    =  မေလးရွားေငြ ( ၁၀၀ )
ဘေလာ့ခရီးသည္ = မေလးရွားေငြ ( ၁၀၀ )
ကိုေက်ာ္မင္းထြန္း  = မေလးရွားေငြ ( ၁၀၀ )
ကိုေက်ာ္မင္းဦး  =  မေလးရွားေငြ ( ၁၀၀ )
ကိုညီလင္းႏိုင္  =  မေလးရွားေငြ ( ၁၀၀ )
ကိုစိုး၀င္းသန္း  =  မေလးရွားေငြ ( ၁၀၀ )
ကိုေဇာ္ထက္  =  မေလးရွားေငြ ( ၁၀၀ )
ကိုထြန္း၀င္ဦး  =  မေလးရွားေငြ ( ၁၀၀ )
ကိုေအာင္ဘိုဘို  =  မေလးရွားေငြ ( ၅၀ )
ကိုေနလင္းေအာင္  =  မေလးရွားေငြ ( ၅၀ )
ကိုေနေဇာ္လင္း  =  မေလးရွားေငြ ( ၅၀ )
ကိုေသာ္တာလြင္  =  မေလးရွားေငြ ( ၅၀ )
ကိုဟန္စိုး   =  မေလးရွားေငြ ( ၅၀ )
ကိုမင္းညိဳ  =  မေလးရွားေငြ ( ၅၀ )
ကိုမိုးထြန္း  =  မေလးရွားေငြ ( ၅၀ )
ကိုဂ်ြန္ေလး =  မေလးရွားေငြ ( ၅၀ )
ကိုကိုေလး   =  မေလးရွားေငြ ( ၅၀ )
ဖိုးခြားေလး =  မေလးရွားေငြ ( ၅၀ )
ခိုင္သူေဇာ္ =  မေလးရွားေငြ ( ၅၀ )
ပုသိမ္သား =  မေလးရွားေငြ ( ၅၀ )
ညီညီ =  မေလးရွားေငြ ( ၅၀ )
မင္းမင္း =  မေလးရွားေငြ ( ၅၀ )
ကိုေမာင္ေက်ာ္  =  မေလးရွားေငြ ( ၅၀ )
ရန္ေနာင္စိုး =  မေလးရွားေငြ ( ၅၀ )
သိုက္ႀကီး(ပုပၸါး) =  မေလးရွားေငြ ( ၅၀ )
ျမင့္ျမတ္ေအာင္ =  မေလးရွားေငြ ( ၁၅ )


ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေပးလႈလာသူေတြကေတာ့...

မသဇင္၀င္း = ျမန္မာ က်ပ္ေငြ  ၅ ေသာင္း
အန္တီတင့္ = ျမန္မာ က်ပ္ေငြ  ၃ ေသာင္း
မမ်ိဳးစံပယ္ = ျမန္မာ က်ပ္ေငြ  ၃ ေသာင္း
မေရႊဂဲ = မေလးရွားေငြ ( ၁၀၀ )
မျဖဴေမ၀င္း  = မေလးရွားေငြ ( ၁၀၀ )
မစင္သီယာေက်ာ္ = မေလးရွားေငြ ( ၆၀ ) 


ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံမွ ေပးလႈလာသူတစ္ဦးကေတာ့.....


မျမတ္ႏိုး = ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၂ ေသာင္း ၈ ေထာင္

.
အလႈအေၾကာင္း အျပည့္အစံု သိခ်င္ရင္ ေအာက္လင့္ကို ႏွိပ္ဖတ္ပါ

http://www.zwmnna.com/2012/11/blog-post_5930.html

Posted on: Thursday, December 6, 2012

ပဋိစၥသမုပၸဒ္(၈)ပဋိစၥသမုပၸဒ္(၈) ကေတာ့ ေနာက္ဆံုး အသြယ္ ပါ။

ျခင္းရာႏွစ္ဆယ္ ျဖစ္ပါတယ္။

အတိတ္ အေၾကာင္းျခင္းရာ ငါးပါး(၁-အကြက္) ပစၥဳပၸန္ အက်ိဳး ျခင္းရာငါးပါး(၂-အကြက္)
ပစၥဳပၸန္ အေၾကာင္းျခင္းရာငါးပါး(၃-ကြက္) အနာဂတ္ အက်ိဳးျခင္းရာငါးပါး(၄-အကြက္)

အတိတ္ေၾကာင္းျခင္းရာ ငါးပါး ဆိုတာ  အ၀ိဇၨာ၊သခၤ ါရ၊ တဏွာ၊ဥပါဒါန္၊ဘ၀

ပစၥဳပၸန္ အက်ိဳးျခင္းရာ ငါးပါး ဆိုတာ   ၀ိညာဏ္၊နာမ္ရုပ္၊သဠာယတန၊ဖႆ၊ေ၀ဒနာ

ပစၥဳပၸန္ အေၾကာင္းျခင္းရာ ငါးပါး ဆိုတာ  တဏွာ၊ ဥပါဒါန္၊ဘ၀၊ အ၀ိဇၨာ၊ သခၤ ါရ

အနာဂတ္ အက်ိဳးျခင္းရာ ငါးပါး ဆိုတာ  ၀ိညာဏ္၊နာမ္ရုပ္၊သဠာယတန၊ဖႆ၊ေ၀ဒနာ

 အတိတ္ ေၾကာင္းျခင္းရာကေန စျပီးၾကည့္လိုက္ရင္  သစၥာ မသိ ၾကလို ့ ျပဳလုပ္ၾကတယ္
ဘာနဲ့ လုပ္သလဲ လိုခ်င္တပ္မက္မွ ူတဏွာ နဲ့လုပ္တယ္ စြဲစြဲလမ္းလမ္း လုပ္တယ္
အဲ့လို လုပ္လို ့ အက်ိဳးခံစားရတယ္  လက္ရွိ ပစၥဳပၸန္ အက်ိဳးပါ။

လက္ရွိ ပစၥဳပၸန္ မွာ အက်ိဳးခံစား ရတာ က  ၀ိညာဏ္ လို ့ေခၚတဲ့ အသိစိတ္
ေနာက္ (နာမ္ နဲ့ ရုပ္) ျပီးေတာ့ (သဠာယတန လို ့ေခၚတဲ့  မ်က္စိ  နား  ႏွာေခါင္း လွ်ာ ကိုယ္  စိတ္)
(ဖႆ အေတြ ့အထိ) ( ေ၀ဒနာ ဆိုတာ ခံစားမွ ူ)  အဲ့တာေတြကိုရလာတယ္။

လက္ရွိဘ၀မွာ  လိုခ်င္တပ္မက္တဲ့ တဏွာ စိတ္ နဲ့   စြဲစြဲလမ္းလမ္း လုပ္မယ္ ဆိုရင္
သစၥာ မသိ တဲ့ စိတ္ နဲ့  ျပဳလုပ္ၾကမယ္ ဆိုရင္ အနာဂတ္ မွာ အက်ိဳးျဖစ္လာ မယ္

ဘယ္လို အက်ိဳးေတြ ျဖစ္လာမလဲ---- ၀ိညာဏ္ လို ့ေခၚတဲ့ အသိစိတ္

ေနာက္ (နာမ္ နဲ့ ရုပ္) ျပီးေတာ့ (သဠာယတန လို ့ေခၚတဲ့  မ်က္စိ  နား  ႏွာေခါင္း လွ်ာ ကိုယ္  စိတ္)
(ဖႆ အေတြ ့အထိ) ( ေ၀ဒနာ ဆိုတာ ခံစားမွ ူ)  အဲ့တာေတြကိုျပန္ရပါမယ္။


 ဒါေတြ ပဲျပန္ရမယ္ ဆိုတာ ကိုမသိလို ့ ျပဳလုပ္ၾက အားထုတ္ ၾကတာကို ဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္
နဲ့ ရဟႏ ၱာ မ်ားက သိေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဟာျပ  ညႊန္ျပထားတာ  ကိုေလ ့လာသိထားျပီး
နားလည္ဖို ့အေရးၾကီးလွပါတယ္။

ဒုကၡေတြ ပဲ အဖန္တလဲလဲ ရေနပါလားဆိုတာ သိမွ သံသရာက ေန ထြက္ဖို့ စိတ္ကူးမိမယ္
ထြက္တဲ့လမ္းကိုရွာၾကမယ္  ဒါ ဆိုရင္ေတာ့ ပဋိစၥသမုပၸဒ္ကို ဘာလို ့သင္ယူ ရသလဲ ဆိုတာေလးကို
နားလည္ ၾကပါလိမ့္မယ္။

ပဋိစၥသမုပၸဒ္ ကို သိထား နားလည္ထားရင္  တရားအေျခခံ ရွိထားျပီးျဖစ္လို ့ အဘိဓမၼာ တရား
ေတြ ကို နာၾကားျပီး ၀ိပႆနာ အားထုတ္ ဖို ့ အဆင္သင့္ျဖစ္ၾကပါျပီ။

သံေ၀ဂ မရွိရင္ သုတၱာန္ တရားေတြ နာၾကားျပီးမွ ၀ိပႆနာ အားထုတ္ ဖို ့ အဆင္ေျပမွာ
ျဖစ္ပါတယ္။ သံေ၀ဂ ဆိုတာ  ခႏၶာ ရဲ့ လည္ပတ္ မွ ူ ဒုကၡ ကို သိဖို ့ျဖစ္ပါတယ္။

*****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

Posted on: Saturday, December 1, 2012

ကုသိုလ္ အကုသိုလ္ အက်ိဳးေပးကိုမသိရင္ ကိုယ့္ကို ကိုယ္ အဟုတ္ၾကီးထင္ေနမယ္


လက္ရွိ ဘ၀ မွာ အကုသိုလ္ မလုပ္ တာနဲ့  ေနာက္ဘ၀ သုဂတိ ဘံုကိုေရာက္မယ္လို ့
 တထစ္ခ် တြက္လို ့မရနိုင္ပါဘူး။  အေၾကာင္းရင္းကေတာ့.........

ကုသိုလ္ ျပဳရင္ ပဲျဖစ္ျဖစ္ အကုသိုလ္ ျပဳရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္  ေဇာ(၇)ၾကိမ္  ျဖစ္တယ္ ဆိုတာေလးေၾကာင့္ပါ။

Posted on: Monday, November 26, 2012

ေထာင္နိုင္တဲ့ နား ရွိရင္ တိဟိတ္ ပါပဲ                            
                       တခ်ိဳ ့ က်ေတာ့ ပါရမီေတာင္ မက ေတာ့ဘူး။ ငါဟာ ပဒပရမ  ပုဂိၢဳလ္ ထင္ရဲ ့ဆိုျပီး
 ေနာက္ဆုတ္သြားတတ္ၾကတယ္။ စိတ္ ကိုေလွ်ာ့ခ်ပစ္တတ္ၾကတယ္။  မဟုတ္ပါဘူးတဲ့  ။
သစၥာတရား ကို ေထာင္နိုင္တဲ့ နားရွိလို ့ရွိရင္  တိဟိတ္ ပါပဲ တဲ့။ သစၥာ တရားကိုေဟာ တဲ့အတိုင္း
 ေသေသခ်ာခ်ာ သေဘာက်ျပီး  သိနိုင္ရင္ တိဟိတ္ ပါပဲ တဲ ့။  တိဟိတ္  ဆိုရင္  ဒီ ဘ၀ တရား ရရမွာပဲ ဗ်။


 @@@@@@

Posted on: Friday, November 23, 2012

ေက်းဇူးတင္ ♦ ဆုေတာင္း

ျမန္မာကိုခ်စ္ေသာ
ဘာသာကိုခ်စ္ေသာ
အမ်ိဳးကိုခ်စ္ေသာ
ဗုဒၶဘာသာႏြယ္၀င္ သူေတာ္စင္မ်ားကို
ေလးစားစြာ ဂါရ၀ျပဳပါတယ္

ေလးစားစြာဂါရ၀ျပဳတယ္ ဆိုတာ  သာမာန္အားျဖင့္ေတာ့  လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္တစ္ခုလို ့ ျ့မင္စရာရွိပါတယ္
ခုကိစၥမွာေတာ့  အြန္လိုင္းေပၚမွာ  ဘာသာ ျပန္ ့ပြားေရးကို ေရွ ့ရွ ူ လို ့  Domain  လွ ူၾကသူမ်ားကို
ျမတ္နိုးစြာ ေလးစားတာပါ။ ရင္ထဲ အသဲ ထဲ က လာတဲ့ စကားလို ့ သမီးေတာ္ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

Posted on: Sunday, November 18, 2012

ပုဂၢိဳလ္(၄) မ်ိဳး ထဲမွ ေရြးခ်ယ္ ကိုးကြယ္ဖို ့

"ေရအိုင္ပမာ ပုဂၢဳိလ္ (၄) မ်ဳိး"
••••••••••••••••••••••••••••••••
အခါတပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ရဟန္းတို႔အား ေရအိုင္ ၄-မ်ုိးကို ဥပမာျပဳ၍

ပုဂၢိဳလ္ေလးမ်ုိးရွိေၾကာင္း ေဟာၾကားေတာ္မႈခဲ႔ပါသည္။

ရဟန္းအေပါင္းတို႔၊ ဤေလာကတြင္ ေရအိုင္၄-မ်ိဳးရွိသည္။

ယင္းတို႔မွာ

Posted on: Wednesday, November 14, 2012

ပဋိစၥသမုပၸဒ္ (၇)       ပဋိစၥသမုပၸဒ္(၇)ကေတာ့   ကာလ သံုးျဖာ   ျဖစ္ပါတယ္။

  လြန္ေလျပီးေသာ အတိတ္ ကာလ(၁-ကြက္)။ယခုျဖစ္ဆဲ ပစၥဳပၸန္ ကာလ(၂-ကြက္နွင့္  ၃- ကြက္)
ေနာင္ ျဖစ္လတၱံ အနာဂတ္ ကာလ(၄-ကြက္)

             ဒီကာလေလး သံုးျဖာ ကို ပိုင္းျခားထင္ထင္ သိျမင္ျခင္းအားျဖင့္  သတိ သံေ၀ဂ ရျပီး
သစၥာတရားကို ေလ့လာအားထုတ္ဖို ့ တြန္းအားေပး မွာျဖစ္ပါတယ္။

Posted on: Thursday, November 8, 2012

အသိမွား အမွတ္မွား အက်င့္ မမွားၾကေစခ်င္ပါ


    သူမ်ားပါးစပ္မွာ လမ္းဆံုးေနတတ္ၾကသူမ်ား သတိထားဆင္ျခင္ၾကဖို ့ျဖစ္ပါသည္။

ဗုဒၶဂါယာကို သံုးေခါက္ေရာက္လွ်င္ ငရဲက လြတ္တယ္ ဟူေသာ စကားဘယ္သူက ေျပာလိုက္မွန္းမသိ ။
တကယ္ပဲ ငရဲက လြတ္ပါသလား  ေသခ်ာစဥ္းစားသင့္ပါသည္။

Posted on: Tuesday, October 30, 2012

ပဋိစၥသမုပၸဒ္(၆)
   ပဋိစၥသမုပၸဒ္(၆)ကေတာ့   ၀ဋ္သံုး၀ ျဖစ္ပါတယ္  
 ၀ဋ္သံုး၀ ဆိုတာ  ကိေလသ ၀ဋ္။   ကမၼ၀ဋ္။   ၀ိပါက ၀ဋ္။   စတဲ့  သံုးပါးေသာ ၀ဋ္ ကို ဆိုတာျဖစ္ပါတယ္
(ကိေလသ ၀ဋ္ ဆိုတာ အ၀ိဇၨာ၊တဏွာ၊ဥပါဒါန္။ ကမၼ ၀ဋ္ ဆိုတာ သခၤါရႏွင့္ ကမၼ ဘ၀
၀ိပါက ၀ဋ္ ဆိုတာ  ၀ိညာဏ္ ၊ နာမ္ရုပ္၊ သဠာယတန၊ဖႆ၊ေ၀ဒနာ၊ဇာတိ၊ဥပ ပတၱိဘ၀၊ ဇရာ မရဏ)

             ကိေလသ ၀ဋ္ ဆိုတာ  စိတ္ မွာျဖစ္ေပၚတဲ့အညစ္အေၾကး ဆႏၵကို ဆိုလိုတာပါ
ကမၼ ၀ဋ္ ကေတာ့ ျပဳလုပ္အားထုတ္တာျဖစ္ျပီး
၀ိပါက ၀ဋ္ ကေတာ့  ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္တာျဖစ္ေနရတာပါ ခံစားေနရတာကိုေခၚဆိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္

Posted on: Sunday, October 28, 2012

သာသနာ့ ဂုဏ္ရည္ ေရွ႕သို့ခ်ီ

ျမန္မာကိုခ်စ္သူတိုင္းဟာ  ျမန္မာနိုင္ငံကိုေစာင့္ေရွာက္သင့္ပါတယ္
ဘယ္လိုေစာင့္ေရွာက္ၾကမလဲ
ဘာသာကိုေစာင့္ေရွာက္ၾကရပါမယ္...
ျမန္မာလူမ်ိဳးဆိုတာ ရွိေနဖို႕ အတြက္ ကိုယ့္ဘာသာကို ကိုယ္အရင္ဆံုးေစာင့္ေရွာက္ဖို ့လိုပါတယ္။
သိတ္ကိုအေရးၾကီးတဲ့အခန္းက႑ ျဖစ္ပါတယ္။

Posted on: Tuesday, October 16, 2012

ပဋိစၥသမုပၸဒ္(၅)
       ပဋိစၥသမုပၸဒ္(၅) ကေတာ့  သံုးပါးအစပ္  ျဖစ္ပါတယ္
 စက္၀ိုင္းမွာေဖၚျပထားတဲ့  ၁  နဲ့ ၂  နဲ့ကို စပ္ထားတဲ့ ျမွားအနီးေလး ျပထားတာရွိပါတယ္
အဲ့ဒီ ျမွားအနီေလး က  ၁ နဲ့  ၂  နဲ့  စပ္တာ  ၂  နဲ့ ၃  နဲ့ စပ္တာ   ၃  နဲ့  ၄  နဲ့စပ္တာကိုျပထားတာ
ျဖစ္ပါတယ္

           သခၤ ါရ ႏွင့္၀ိညာဏ္ တစ္စပ္။ေ၀ဒနာ ႏွင့္တဏွာ တစ္စပ္။ ကမၼဘ၀ ႏွင့္ဇာတိ တစ္စပ္။

Posted on: Sunday, September 30, 2012

ပဋိစၥ သမုပၸဒ္ (၄)


                                   
                                                                        ပဋိစၥသမုပၸဒ္(၄)      ကေတာ့  အဂၤ ါ တစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး ပါ
အဂၤ ါ တစ္ဆယ့္ နွစ္ပါး မွာ အ၀ိဇၨာ နဲ့ သခၤ ါရ က (၁) ကြက္မွာ ရွိပါတယ္ အနီေရာင္ နဲ့၀ိုင္းျပထားပါတယ္
 ၀ိညာဏ္၊နာမ္ရုပ္။သဠာယတန၊ဖႆ၊ေ၀ဒနာ စတဲ့ အဂၤ ါေတြကေတာ့ (၂)ကြက္မွာရွိေနပါတယ္
တဏွာ၊ဥပါဒါန္၊ကမၼဘ၀ ဆိုတဲ့ အဂၤ ါေတြကေတာ့(၃)ကြက္မွာအနီေရာင္နဲ့ ၀ိုင္းျပထားပါတယ္
ဇာတိ ဇရာ မရဏ ကေတာ့ (၄)ကြက္မွာရွိပါတယ္။

Posted on: Sunday, September 23, 2012

မျငိမ္မလႈပ္ကူးနည္း


                                    

ဆရာေတာ္ ရေ၀ႏြယ္-အင္းမ
************************

တစ္ခါတုန္းက ျမတ္စြာဘုရားရွင္ သာ၀တၳိျပည္ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းမွာ သီတင္းသံုးေနတဲ့အခ်ိန္ ညတစ္ည သန္းေခါင္ယံအခ်ိန္မွာ ရူပျဗဟၼာတစ္ဦးက ျမတ္စြာဘုရားဆီကို လာျပီး ေမးခြန္းေမးပါတယ္။

“ျမတ္စြာဘုရား...ၾသဃေလးျဖာ သံသရာတည္းဟူေသာ သမုဒၵရာကို တစ္ဖက္ကမ္းေရာက္ေအာင္ ဘယ္လိုကူးခဲ့ပါသလဲဘုရား။”
“ဒါယကာ....ငါဟာ ျငိမ္ျပီးလည္း မကူးဘူး၊ လႈပ္ျပီးလည္း မကူးဘူး၊ မျငိမ္မလႈပ္သံသရာတစ္ဖက္ကမ္းကို ကူးခဲ့တာ”

Posted on: Friday, September 21, 2012

ပဋိစၥသမုပၸဒ္(၃)ပဋိစၥသမုပၸဒ္(၃)     ကေတာ့     အလႊာေတြပါ
အတိတ္ အေၾကာင္း တစ္လႊာ၊ပစၥုပၸန္ အက်ိဳးတစ္လႊာ၊ ပစၥဳပၸန္ အေၾကာင္းတစ္လႊာ
အနာဂတ္ အက်ိဳးတစ္လႊာ    ဆိုျပီး ေလးလႊာရွိပါတယ္။    

Posted on: Tuesday, September 18, 2012

ေထရ၀ါဒ နွင္႔ မဟာယာန ကြာၿခားခ်က္မ်ား


                                   
မဟာယာနဘာသာကို လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား စိတ္၀င္တစားရွိေသာ္လည္း အေႀကာင္းေႀကာင္း
ေႀကာင္႔မေလ႔လာၿဖစ္ပဲ အလွမ္းေ၀းေနႀကတာကို သတိထားမိပါတယ္၊ အထူးသၿဖင္႔ ကိုယ္နဲ႔ မဆိုင္ပါဘူးေလ ဆိုၿပီး ဖာသိဖာသာေနတာလဲ ပါမွာပါ၊ သုိ႔ေသာ္လည္း တိုင္းတပါးကို ေရာက္လာတဲ႔အခါမွာေတာ႔ ကုိယ္႔ပတ္၀န္းက်င္မွာ ဘာသာမ်ိဳးစုံ၊ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ၊ ေနာက္ဆုံး ဘာသာမဲ႔ ၀ါဒသမားကအစ ေတြ႔ၿမင္ေနႀကရတာေႀကာင္႔ မသိမၿဖစ္အေနနဲ႔ လိ
ုအပ္လာတယ္၊

Posted on: Sunday, September 16, 2012

ခ်န္မထားလိုက္ပါနဲ႔


ခ်န္မထားလိုက္ပါနဲ႔

လူနဲ႔တိရစာၦန္ ဘာကြာသလဲဆိုေတာ့ လူဟာ ကိုယ့္စိတ္ကို ကိုယ္သိႏိုင္တယ္။ သိေနတာကိုလည္း သိႏိုင္တယ္။ တိရစာၦန္ဟာ သူ႔စိတ္ကုိသူမသိဘူး။ မသိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ သိေနတယ္ဆိုတာလည္း သိဖို႔ရာ သူ႔မွာအလားအလာ အခြင္႔အေရးမရွိဘူး။ ကိုယ့္စိတ္ကို ကိုယ္သိတယ္ဆိုတာ တၿခားဘယ္သတၱဝါမွ မလုပ္ႏိုင္ဘူး။ လူ႔ေလာကမွာ လူသာလွ်င္ ဒီလိုလုပ္လို႔ရတယ္။ ဒါဟာလူရဲ့ အထူးၿခားဆံုး ဂုဏ္ထူးဝိေသသပဲ။ အထူးၿခားဆံုးအလုပ္ပဲ။ ဒီအလုပ္ကို မလုပ္ပဲနဲ႔ ခ်န္ထားရင္ လူေကာင္းေကာင္း မပီသေသးဘူး။ တကယ္အဆင့္ၿမင့္တဲ့ လူတစ္ေယာက္ မၿဖစ္ေသးဘူး။


 ဆရာေတာ္ဦးေဇာတိက

(ေဖ့ဘုတ္ကေန ကူးလာတာ   မွ်ေ၀ခ်င္လို ့ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=342103982539343&set=a.296389060444169.70079.296362797113462&type=1&theater)

             

             *****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

Posted on: Thursday, September 13, 2012

ပဋိစၥသမုပၸဒ္(၂)


                         


                               

 
      ပဋိစၥသမုပၸဒ္(၂) ကေတာ့   ဒုကၡ သစၥာ နဲ့သမုဒယ သစၥာပဲျဖစ္ပါတယ္အစိမ္းေရာင္ေလးနဲ့
၀ိုင္းျပထားပါတယ္။

ဒုကၡ သစၥာ ဆိုတာ ဆင္းရဲျခင္းအမွန္တရားကိုဆိုတာပါ
သမုဒယ သစၥာ ဆိုတာ  ဆင္းရဲျဖစ္ေစေၾကာင္း အမွန္တရားကိုဆိုတာပါ

 သတၱ၀ါေတြဟာ  ဆင္းရဲတာကိုဆင္းရဲမွန္းမသိလုိ႕ခ်မ္းသာတယ္လို ့ပဲျမင္လို့႕
လိုခ်င္ရခ်င္ပါတယ္ လိုခ်င္ရခ်င္တဲ့ တဏွာစိတ္ေၾကာင့္   ဆုေတြေတာင္းၾကပါတယ္
ဆုေတြေတာင္းတာက သမုဒယ သစၥာပါ သမုဒယ သစၥာကို  ကိုယ္က လုပ္ေတာ့
ဒုကၡသစၥာရပါတယ္

Posted on: Tuesday, September 11, 2012

" ဗုဒၶသာသနာ ကြယ္ၿခင္းအေႀကာင္းရင္း "" ဗုဒၶသာသနာ ကြယ္ၿခင္းအေႀကာင္းရင္း "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" ခ်စ္သား ကႆပ -
ဥပမာအားၿဖင့္ ေလာက၌ ေရႊတုေငြတု မေပၚေသးသမွ်
ေရႊစစ္ေငြစစ္သည္ မကြယ္ေပ်ာက္ႏုိင္၊ေရႊတုေငြတုေပၚေသာ
အခါက်မွ သာလွ်င္ ေရႊစစ္ေငြစစ္ကြယ္ေပ်ာက္သကဲ့သုိ႕
ထုိ႕အတူေလာက၌ တရားတု၊ တရားေယာင္၊ တရားလက္သစ္
မေပၚေသးသမွ် သူေတာ္ေကာင္းတုိ႕၏တရားစစ္တည္းဟူေသာ
သာသနာေတာ္သည္ မကြယ္ေပ်ာက္ႏုိင္။

Posted on: Sunday, September 9, 2012

ပဋိစၥသမုပၸဳဒ္(၁)

                    
                                   

                                     


   
မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးရဲ ့ ပဋိစၥသမုပၸဒ္ စက္၀ိုင္းလည္ပံုေလးကို ပံုမွာေဖၚျပထားသလို တစ္သြယ္ျခင္း
ဆီ ရွင္းပါတယ္  တစ္သြယ္ျခင္းဆီ လို့  ဆိုထားေတာ့  သူက ရွစ္သြယ္ရွိတာပါ
                   ပထမဆံုးအေနနဲ ့   လကၤာေလးကို တင္ေပးပါ့မယ္


မူလႏွစ္ျဖာ။သစၥာႏွစ္ခု။ ေလးခုအလႊာ။အဂၤ ါတစ္ဆယ္ႏွစ္ပါး။တရားကိုယ္မ်ားႏွင့္။သံုးပါးအစပ္။
ႏွစ္ရပ္မူလ။၀ဋ္သံုး၀ႏွင့္။ကာလသံုးျဖာ။ျခင္းရာႏွစ္ဆယ္။ဤရွစ္သြယ္ကို ။အလြယ္က်က္မွတ္။
သိေစအပ္သည္။သံသရာမွလြတ္ေၾကာင္းတည္း။

Posted on: Monday, September 3, 2012

သိၾကားသာသနာ                             

သိၾကားသာသနာ

ေကာင္းသူကို ကယ္တင္မည္၊ မေကာင္းသူကို ဖယ္ရွားပါေတာ့မည္။
မၾကာမီ "သိၾကားသာသနာ" ေရာက္လုနီးပါျပီ။
ေခတ္ေဟာင္းသီခ်င္းတစ္ပုဒ္ထဲက သီခ်င္းအပိုဒ္တစ္ပိုဒ္ ျဖစ္ပါသည္။
ဤသည္ကို ေခတ္ေပာာင္းအဆိုေတာ္က ဆိုခဲ့သည္။
ယခုေခတ္တြင္လည္း ေခတ္သစ္အဆိုေတာ္တို႕ ျပန္ဆိုထားသည္။

စင္စစ္မူ သုတ္ ၀ိနည္း အဘိဓမၼာဟူေသာ ပိဋကတ္သံုးပံုစလံုးတြင္ ဘုရားရွင္က
သိၾကားမင္းအား သာသနာေတာ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္
မွာခဲ့သည္ ဟူေသာ အခ်က္မွာ လံုး၀မပါပါ။ ျမတ္စြာဘုရား သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစဥ္က
ေဒ၀ဒတ္က ဘုရားရွင္အား "အရွင္ဘုရား သက္ေတာ္ၾကီရင့္ပါျပီ၊
ေအးေအးေဆးေဆး ေနေတာ္မူပါ။
သံဃာကို တပည့္ေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္၍ ဆံုးမပါမည္" ဟု ေလွ်ာက္တင္ထားပါသည္။

Posted on: Sunday, September 2, 2012

ငါ မရွိ ရွာ၍ လည္းေတြ႕မည္မဟုတ္ေပ


                                 ျပီးခဲ့ေသာ ကဗ်ာတြင္ မိမိ သည္  မိမိ ကိုမိမိ္ ျပန္ရွာၾကည့္ခဲ့သည္။
ေပ်ာ္ရႊင္စြာေနထိုင္တတ္ေသာ အက်င့္မ်ိဳးျဖင့္  အျမဲတမ္းလိုလို  စေနာက္ေပ်ာ္ရႊင္ေနထိုင္ခဲ့သူ
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယခုလိုခ်စ္သူ ၏ စြန့္ပစ္ျခင္းကိုခံရေသာအခါ  မေပ်ာ္နိုင္ မရႊင္ နိုင္ျဖစ္ျပီး
စိတ္ေသာက ခံစားေနရျခင္းေၾကာင့္  ယခင္ က ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ေနတတ္ခဲ့ေသာ
မိမိ ကို မိမိ ျပန္ရွာေဖြျခင္း သေဘာျဖင့္ ေရသားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
အမွန္မွာ  မိမိ သည္ မရွိေသာ တရားသာျဖစ္သည္။ ပညတ္ သေဘာအရ သာရွိျပီး
ပရမတ္သေဘာအရ မရွိေသာသူျဖစ္သည္။ မရွိေသာသူကိုရွာေဖြျခင္းသည္ ရူးသြပ္ျခင္းသာျဖစ္သည္။
ဤသည္ကို မိမိ္ မသိသည္ မဟုတ္ပါ။သိသည္သာျဖစ္သည္။ သို ့ေသာ္....

Posted on: Tuesday, August 28, 2012

ထူးျခားေသာ စကားလက္ေဆာင္


အခါတပါး၌ ျမိဳ႔တျမိဳ႔တြင္ ကုေဋၾကြယ္ ကံုလံုၾကြယ္၀ခ်မ္းသာေသာ သူေဌးႀကီးတဦးရွိ၏။ တေန႔ေသာအခါ ထိုသူေ႒းႀကီး ေနေသာျမိဳ႔သို႔ ရေသ့တပါးၾကြလာသည္။ ရတနာသံုးပါး ရိုေသဆည္းကပ္သူ သူေ႒းႀကီးသည္ ထိုသတင္းကိုၾကားလွ်င္ၾကားခ်င္း ရေသ့ဆရာႀကီးအား မိမိေနအိမ္သို႔ ပင့္ဖိတ္ျပီး ဆြမ္းကပ္သည္။ ဆြမ္းဘုဥ္းေပးျပီး၍ ရေသ့ႀကီး ျပန္ၾကြမည္အျပဳတြင္ ကုန္သည္သူေ႒းႀကီးက ရေသ့ႀကီးအား

အရွင္ရေသ့၊ ျပန္မၾကြမီ တပည့္ေတာ္အား တန
္ဖိုးရွိေသာ အဆံုးအမၾသ၀ါဒ စကားေလးမ်ား ေျပာၾကားေတာ္မူပါ-ဟု ပန္ၾကားသည္။

ရေသ့ႀကီးက-သူေ႒းမင္း၊ ေနာက္တပတ္ ဒီလိုအခ်ိန္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္က္ုိ ေစာင့္ပါ၊ ထိုအခါ သင္လိုခ်င္ေသာ တရားအဆံုးအမစကားကို ကၽြႏ္ုပ္ျမြက္ၾကားမည္။ ယခုေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ ခရီးဆက္ရန္ တာ၀န္ရွိ၍ ခြင့္ျပဳေပဦးေလာ့-ဟု ဆိုကာ ၾကြသြားေလသည္။

အ႐ြယ္သုံးပါးစလုံး ကာမဂုဏ္၌ မေနေကာင္းေ႐ွးလြန္ေလၿပီးေသာအခါ မႈးမတ္တစ္ဦး၏သား (ဘုရားေလာင္း) ႏွင့္ ပညာ႐ွိတစ္ဦး၏သား ငယ္သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္ ႐ွိၾကေလ၏။ အ႐ြယ္ေရာက္ၾကေသာအခါ မိဘမ်ားမွ တကၠသိုလ္ျပည္ ဒိသာပါေမာကၡထံ ေစလႊတ္၍ အတတ္ပညာမ်ား ဆည္းပူးေစ၏။ မူး
မတ္၏သားသည္ ေယာက်္ားတို႔ တတ္အပ္ေသာ အတတ္ပညာ (၁၈) ရပ္တို႔ကို ေကာင္းစြာ အထူးႀကိဳးစားတတ္ေျမာက္ၿပီး ပညာ႐ွိ သူေတာ္ေကာင္း၏သားမွာ အတတ္ပညာမ်ား တတ္ေျမာက္ေသာ္လည္း တိုင္းေရျပည္ရာ၌ စိတ္၀င္စားမႈနည္းကာ သူေတာ္ေကာင္းစိတ္ထားမ်ိဳးျဖင့္သာ ေအးခ်မ္းစြာ ေနလိုေသာဆႏၵ႐ွိ၏။

Posted on: Wednesday, August 15, 2012

လူသားႏွင့္ အခ်စ္

                             ကိေလသာေတာတြင္ ႏွစ္ေမ်ာေနသူမ်ားပီပီ လိုခ်င္ရခ်င္ ေပ်ာ္ခ်င္ပါးခ်င္ၾကသည္။
ထိုထိုေသာ ေလာဘေစရာေနာက္ကိုလိုက္ရင္း ဘ၀ ေမာတြင္ ေမွ်ာ္လင့္ရင္းရွင္သန္  ရွင္သန္ရင္းေမွ်ာ္လင့္
 ကာ  အဓိပၸါယ္တို ့ က ေလးနက္ျမင့္မား ခြန္းအားေတြအျပည့္ျဖင့္ ဘ၀ ကိုခ်ီတက္ၾကသည္။
ေမွ်ာ္လင့္စရာရွိသူတို့ က ထိုကဲ့သို ့ေမွ်ာ္လင့္ရွင္သန္ၾကေသာ္လည္း ေမွ်ာ္လင့္စရာဘာမွမရွိသည့္မိန္းမသား
တစ္ေယာက္၏ဘ၀  ။ ဘာဆက္လုပ္သင့္သလဲစဥ္းစားတိုင္း ကိုယ့္ကို ကိုယ္ ေသမိန္ ့ေပးေနမိသည္။
       
                                  ေနျခင္းထက္ ေသျခင္းကို  အလိုရွိခဲ့ျပီ။

    သစ္ပင္ပင္စည္မွာ မ်က္စိစံုမွိတ္ အံ ကိ္ုၾကိတ္၍ စိတ္ေနာက္ကိုယ္ပါ မိုက္ကန္းစြာ .......
                  ++++++++

Posted on: Saturday, August 11, 2012

ေက်းဇူးရွင္ ဆားေတာင္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ၾသ၀ါဒေတာ္မ်ား

၁။ ဘယ္ပုဂၢိဳလ္ပဲျဖစ္ျဖစ္ တရားကေတာ့ အားထုတ္ရမွာပဲ။ အားထုတ္ခြင့္ႀကံဳတုန္း အားထုတ္ ၾက။ သာသနာပၿပီဆိုရင္ ၀ိပႆနာနဲ႔ ေတြ႕ရမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒီေတာ့ ပိုနစ္နာတယ္။

... ၂။ တရားအားထုတ္ဖို႔ေတာ့ မအားဘူး။ မအားဘူးလို႔ ေျပာၾကတယ္။ ေသခ်ိန္က်လာလို႔ မေသ ခ်င္ဘူးလို႔ ေျပာလို႔ရတာ မဟုတ္ဘူး။ မအားဘူးလို႔ ေျပာလို႔ရတာ မဟုတ္ဘူး။

၃။ တရား အားထုတ္တယ္ဆိုတာ အားနဲ႔မာန္နဲ႔ အားထုတ္ရတယ္။ မေသခ်ာ မေရရာတဲ႔ အ လုပ္ေတြေတာင္မွ ဟုတ္ႏိုးႏို္း၊ ေတာ္ႏိုးႏိုးနဲ႔ သက္စြန္႔ဆံဖ်ား လုပ္ေနရတာပဲ။ ေသခ်ာေရရာတဲ႔အလုပ္ ဘာမလုပ္ရဲစရာ ရွိလဲ။ ဆင္းရဲ တစ္ဘ၀ေပါ့။ တစ္ဘ၀ေတာင္မွ ခဏေလးပါ။

Posted on: Tuesday, July 24, 2012

မုန္းမာန္ဖြဲ ့ကာ ညွိဳး ရက္သူေၾကာင့္


ေဟာဒီျမိဳ ့ တျမိဳ ့လံုးမွာေတာ့ က်မ က အလွဆံုး ရွင့္..
ျပီးေတာ့က်မ မိဘေတြကလည္းခ်မ္းသာတဲ့သူေတြေလ..။
အစစ အရာရာ က်မ လိုခ်င္တာဘာမဆိုရတယ္…။
မ်က္ႏွာတခ်က္မညွိဳးေစရဘူး..။အဲ့ေတာ့ က်မ  က ဘာမဆို
လိုတရ ျဖစ္ေနတာေပါ့..။ ေဟာ….ခုလည္းၾကည့္…
ရာဇ၀တ္သင့္လာတဲ့ သတၱဳက ဆိုတဲ့လူကိုျမင္ျမင္ခ်င္းခ်စ္မိသြားတာ

Posted on: Saturday, July 21, 2012

ငါ ရင္ဆိုင္ေတြ ့လိုက္ေသာေသျခင္းတရား


အခ်ိန္ က ေနာက္က်ေနျပီ
အလင္းေရာင္ေတြ မွိန္ေဖ်ာ့ေနျပီ
မသဲမကြဲ အလင္းေရာင္နဲ့
ေလွ်ာက္ေနရတဲ့လမ္းက
ဖုထစ္ ခ်ိဳင့္ခြက္လို ့
စမ္းတ၀ါး၀ါး
ၾကိဳးစားျပီးေလွ်ာက္လာ
လမ္းက လည္း ေတာင္တက္လမ္း
အေကြ ့အေကာက္ေတြ နဲ့

Posted on: Friday, July 20, 2012

စည္းစိမ္ ခ်မ္းသာျပည့္စံုရျခင္း ႏွင့္ အျခံအရံ ေပါမ်ားရျခင္း


စည္းစိမ္ ခ်မ္းသာျပည့္စံုရျခင္း ႏွင့္  အျခံအရံ ေပါမ်ားရျခင္း
အေၾကာင္းရင္းတို့မွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ၾကကုန္၏။


(က)  ၁-ေယာက္ေသာသူသည္ မိမိ ကိုယ္တိုင္ ေပးလွဴ၏။သူတစ္ပါးကို
မတိုက္တြန္း။ထိုသူသည္ ျဖစ္တိုင္းျဖစ္တိုင္ေသာဘ၀`၌ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာ
ႏွင့္သာ ျပည့္စံုရ၍ အျခံအရံႏွင့္မျပည့္စံု။

Posted on: Wednesday, July 18, 2012

အျပန္အလွန္ အညွိဳး

တစ္ဦးတည္းေသာသားကို မိန္းမေပးစားျပီးကာမွမိန္းမျမံဳ ျဖစ္ေနလို့
 တျခားမိန္းမ တစ္ေယာက္နဲ့ ေပးစားျပန္သတဲ့..။
အဲ့ဒီေတာ့ မယားၾကီးေနရာကေနတဲ့သူကမယားငယ္သာ ကေလးေမြး
နိုင္ခဲ့ရင္ေတာ့ သူပဲမ်က္ႏွာသာရလို့ စည္းစိမ္ေတြ ပိုင္ဆိုင္ေတာ့မွာပဲဆိုျပီး
မနာလိုစိတ္ နဲ့ မယားငယ္ကိုၾကံစည္တယ္..။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ရင္သူ ့ကို
အေၾကာင္းၾကားဖို့ ေပါ့..။မယားငယ္ကလည္း ေကာင္းတဲ့စိတ္နဲ့ေျပာတယ္ထင္လို့
တကယ္ပဲ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေတာ ့ေျပာျပတာေပါ့ေလ..။ အဲ့ဒီမွာ
မယားၾကီးလုပ္သူ က ဂရုစိုက္သလိုလိုနဲ့ ယာဂုလို့ေခၚတဲ့ အဟာရ ကို

Posted on: Monday, July 9, 2012

ခ်စ္ကံေခ

ပြင့္သစ္စ ပန္းေလးတစ္ပြင့္ေလာက ၾကီးအေၾကာင္းကိုေကာင္းေကာင္းမသိေသး။
သို ့ေသာ္ မိဘမ်ားက သာေကတ ျမိဳ ့မွသူေဌးသားတစ္ဦးႏွင့္ေပးစားဖို့ေျပာလာေတာ့
အံၾသတုန္လွ ူပ္ လက္မခံနိုင္စြာ ေခါင္းခါမိသည္။တစ္ဦးတည္းေသာသမီးေလး ..ဒါသီ
အိမ္မွ ူကိစၥ ဗာဟီရ `၌ ကၽြမ္းက်င္လိမ္မာသူေလး။မိဘမ်ားက ဖူးဖူးမွ ူတ္ သဲသဲလွ ူပ္
ခ်စ္မဆံုး။ အနေႏ ၱာ အနႏ ၱ ငါးပါးကိုလည္း ဦးထိပ္ထားကာ သဒၵါရိုက်ိဳးျမတ္နိုးၾကည္
ညိဳသူ။အလွ ူေရစက္ လက္ႏွင့္မကြာသူ။သီလ အရာမွာ နိစၥဓူ၀ ပဥၥဂၤ သီလကိုခါး၀တ္
ပုဆိုးလိုျမဲျမံေအာင္ေဆာက္တည္သူ။
  အဆင္းလည္းလွ။အခ်င္းႏွင့္လည္းျပည့္စံု။လိမၼာေရးျခားလည္းရွိ အေနအထိုင္သိပ္
သည္း  မိန္းမေတာ္-မိန္းမေကာင္းေလး ဣသိဒါသီ  …တ ဲ့။ဒီနာမည္ေလးကို မသိသူမရွိ။
ကာလ သားတို ့တမ္းတမ္းစြဲ စံုမက္ႏွစ္သက္ၾက၏။ျမတ္နိုးတန္ဖိုးထား၏။အိမ္နားတ၀ိုက္
ဣသိဒါသီ ကိုျမင္ရနိုးနိုး ေလွ်ာက္ျပန္သံေပး အေ၀းမွေခ်ာင္းေျမာင္းၾကည့္ၾက၏။
     သို ့ရာတြင္ ဗိုင္းေကာင္းေက်ာက္ဖိဣသိဒါသီေလး၏ အရိပ္အေရာင္ေသာ္မွ မျမင္ရ။
ေလာက၏ သဘာ၀ မရနိုင္ေလ လိုခ်င္ေလ ျဖစ္၏။
``အေဖ ကလဲေတြ ့ရာလူနဲ့ေပးစားပါ့မလား..အေဖတို့ထက္ႏွစ္ဆ ခ်မ္းသာတယ္။
ေယာက်ၤားေလးကလဲ အဖက္ဖက္ ကေတာ္ရွာတယ္။ေသာက္စားမူးယစ္မရွိဘူး။
သမီးနဲ့လိုက္ဖက္တဲ ့ သတို့သားေလာင္းေလးပါကြယ္``
``မိဘနဲ့အတူေနတာေလာက္စိတ္ခ်မ္းသာစရာေကာင္းတဲ့ေနရာ..သမီးေတာ့
ရွာမေတြ့ေသးဘူး အေဖရယ္``

Posted on: Wednesday, July 4, 2012

သမိုင္း


         လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္ ကတည္းက
မဂၢသစၥာကို ရွာေဖြခဲ့သည္မွာ ဒုတ္ထိုးအိုးေပါက္ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္
အေသအေၾကကိုျဖစ္သည္။တကိုယ္ေတာ္ ေနထိုင္
သူတစ္ဦးအေနျဖင့္ အလုပ္မမ်ားေသာ တာ၀န္မ်ားေၾကာင့္ 
အားေနတတ္ေသာအခါ ဘာလုပ္ရမွန္းမသိ ျဖစ္တတ္ၾကသည္။
မိမိ သည္လည္းတကိုယ္ေတာ္ ေနထိုင္သူျဖစ္သျဖင့္
အေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္မည္ဆိုေသာ စိတ္ကူးေလးတစ္ခု
ရွိေနျခင္းသည္ပင္ ေတာ္ေတာ္ ကိုအဖိုးထိုက္တန္သူ ဟု 
မိမိကိုယ္မိမိ ကင္ပြန္းတပ္ အမႊန္းတင္ လိုက္မိသည္။:D
                      သို ့ေသာ္

Posted on: Wednesday, June 27, 2012

ဘုရားကို အမွန္တကယ္ ပူေဇာ္ႏုိင္ၾကပါေစ


ဘုရားႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္…

သ႑န္ေတာ္ ဘုရားနဲ ့ ဥာဏ္ေတာ္ ဘုရား ပါ..

အားလံုးျမင္ေန ၊ ေတြ ့ေန ပူေဇာ္ ေနၾကတဲ ့.ဘုရား က သ႑န္ေတာ္ ဘုရား ျဖစ္ပါတယ္..

ေစတီေတာ္ ၊ ရုပ္တုေတာ္ ၊ ပံုေတာ္ စသျဖင့္ ေပါ့ ... လူတိုင္းပုဂၢိဳလ္တိုင္း

Posted on: Monday, June 25, 2012

ဆုေတာင္း

ေ၀ႆႏၱရာ ဇာတ္ေတာ္ကို ဖတ္မွတ္ဖူးသူတိုင္းသိျပီး
ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ေ၀ႆႏ ၱရာမင္းၾကီးသည္ သားေတာ္
သမီးေတာ္တို့ကိုပုဏၰားအားလွ ူဒါန္းျပီးေသာအခါ
တာ၀တိ ံသာ နတ္ျပည္မွ နတ္တို ့သနင္းသိၾကာမင္းၾကီးသည္
မင္းၾကီးေ၀ႆႏ ၱရာကို ျပဳစုသူမဲ့မည္စိုးေသာေၾကာင့္ 

Posted on: Sunday, June 24, 2012

ေသာတာပန္ ျဖစ္နိုင္တဲ့ အေၾကာင္း ေလးပါးေသာတာပန္ျဖစ္နိုင္တဲံအေၾကာင္းေလးပါးကို
 က်န္းဂမ္မ်ားမွာဤသို ့ေဖၚျပပါတယ္

Posted on: Saturday, June 23, 2012

အျမတ္ဆံုး

 ျမတ္စြာဘုရားရွင္ေဇတ၀န္ ေက်ာင္းေတာ္ `၌ သီတင္းသံုးေတာ္ မူစဥ္
သိၾကားမင္းႏွင့္ တကြ နတ္အေပါင္းတို ့သည္ စုေ၀းေရာက္ရွိၾကကုန္၍
              သိၾကားမ င္း က“ဘုန္းေတာ္ၾကီးျမတ္ေသာျမတ္စြာဘုရား…
ဤမည္ေသာ ျပႆနာ ေလးရပ္ တို ့၏ အနက္ အဓိပၸါယ္ ကို
ကၽြနု္ပ္ တို ့အား ထင္ရွားေျဖဆို ပါကုန္ ’’ဟူ၍ ေလွ်ာက္ထားေလ၏။

Posted on: Tuesday, June 19, 2012

မီးလြတ္စားသံုးသည္ဆုိရာ၀ယ္
ျမတ္စြာဘုရားရွင္ က မီးလြတ္စားၾကဖို့မွာၾကားဆံုးမေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
ထို ့အတြက္ေၾကာင့္လားေတာ့မသိ မီးလြတ္စားေသာကိုယ္ေတာ္မ်ား
တခ်ိဳ ့တခ်ိဳ ့ေနရာမ်ားတြင္ ရွိၾကသည္။ၾကည္ညိဳၾကသူမ်ားကလည္း
တအံုးအံုးႏွင့္ပင္။လူေတြမ်ားစည္မွ စည္ ။
           
                     ဘုရားေဟာသည့္မီးလြတ္စားရန္ အေၾကာင္းမွာ ဘယ္လိုမ်ိဳး
ပါလဲ ဟူ၍ နည္းနညး္မွ လည္းမေလ့လာ။မိမိ ကေတာ့ ေျပာအားရွိတာေပါ့။

Posted on: Monday, June 18, 2012

မဂၤလာရွိေသာသူ


ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားေတာ္မူထားတဲ ့
မဂၤလာတရားေတာ္ ထဲမွာ 
``ဖုဌႆ ေလာက ဓေမၼဟိ၊စိတၱံ ယႆ န ကမၸတိ။``
               လို ့ပါပါတယ္…

Posted on: Sunday, June 17, 2012

မတူေသာ အေၾကာင္းမ်ား


ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္ ျမတ္ၾကီး ကသတၱ၀ါေတြရဲ ့ အက်ိဳးစီးပြား
အလို ့ငွါ  သစၥာ(၂)ပါးကို ေဟာၾကားေတာ္မူပါတယ္…
 အေတာ္မ်ားမ်ားသိၾကတာက သစၥာ(၄)ပါး ပါ..
ခုေျပာမယ့္သစၥာ(၂)ပါး ကို ေတာ့ ဟီရိ ၾသတပၸ  အလို ့ငွါ

Posted on: Friday, June 15, 2012

တည္းခိုခန္း


,ဂ်ပန္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးတစ္ပါးဟာ  နန္းေတာ္ထဲ ကို၀င္ လာတယ္...
အမွတ္တမဲ ့ဆိုေတာ့ အေစာင့္ေတြ ကသတိမထားမိလိုက္ဘူး..
အဲ့ တာနဲ  ့နန္းေတာ္ထဲေရာက္ျပီး  ရွင္ ဘုရင္ နဲံေတြ ့တယ္..
ရွင္ ဘုရင္ က ဘုန္းေတာ္ၾကီးကိုေတြ ့ေတာ့ ေမးတယ္.
``အရွင္ဘုရား..ဘာအလိုရွိပါသလဲ ဘုရား .``

Posted on: Thursday, June 14, 2012

ဘယ္ကလာလို ့ .ဘယ္ကိုသြားၾကမွာလဲျမတ္စြာဘုရားရွင္ ေဟာၾကားခဲေသာ မရဏႆတိ ကို 
ယက္ကန္းသည္မေလးသည္ သဒၵါၾကည္ညိုစြာပြားမ်ားခဲ့
သျဖင့္ ၃ ႏွစ္ၾကာေသာအခါ ဥာဏ္ေတာ္ရင့္ ေနသည္ကို 
သိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားက ရာဇျဂိဳလ္ ျပည္
 ေဇတ၀န္ေက်ာင္းေတာ္ တြင္ သီတင္းသံုးရာမွ 
အာဠ၀ီျပည္ သို ့ ၾကြေတာ္မူ၍တရားပြဲက်င္းပရာ
လူပရိသတ္အလယ္`၌ယက္ကန္းသည္မ ၏ 
သမီးကို ျပႆနာေလးခ်က္အား ေမးေလ၏။ 

(ဗုဒၶ)………………သတို ့သမီး..သင္ဘယ္ကလာသနည္း၊

Posted on: Tuesday, June 12, 2012

‘‘‘ဒီဘ၀ ဒီခႏၶာ ဘယ္သူလာလို ့ေထာက္ပံ့ပါလိမ္ ့’’


ဒီဘ၀ဒီခႏၶာ ဘယ္သူေထာက္ပံ့ လို ့ျဖစ္ေနတယ္ ဆိုတာေလး
ေျပာျပခ်င္ပါေသးတယ္….
ခႏၶာ(၅)ပါးကို အက်ဥ္းရံုးလိုက္ရင္(၂)ပါးပဲက်န္ပါတယ္.
ရုပ္ခႏၶာ နဲ ့  နာမ္ ခႏၶာ ျဖစ္ပါတယ္..
ဒီရုပ္နဲ ့ဒီနာမ္ ကို ဘယ္သူေတြေထာက္ပံ့ သလဲ ဆိုတာေလး
ေျပာျပပါမယ္..
ရုပ္ ကို ေထာက္ပံတဲ့အေၾကာင္းအရာ(၄)ပါးရွိျပီးေတာ့
နာမ္ ကို ေထာက္ပံ့တဲ့အေၾကာင္းအရာ(၂)ပါးရွိပါတယ္
ရုပ္ ကိုေထာက္ပံ့တဲ့အရာ(၄)ပါး က

Posted on: Monday, June 11, 2012

အေဖထက္ျမင့္ျမတ္ေသာသမီး


အနာထပိဏ္ သူေဌးၾကီး ဆိုရင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တိုင္းသိၾကမွာ
ျဖစ္ပါတယ္…သူေဌးၾကီး ဟာ ဘုရားရွင္ နဲ ့တကြ ရဟန္းေတာ္မ်ားကို
ဆြမ္းအမွဴ နဲ ့လုပ္ေကၽြးျပဳစု တဲ့ဒကာ တစ္ေယာက္ပါ..အၾကီးဆံုး
သမီးျဖစ္တဲ ့ မဟာသုဘဒၵါ ကို အမွဴကိစၥ အ၀၀ ေဆာင္ရြက္ ဖို ့
တာ၀န္ေပးထားပါတယ္…မဟာသုဘဒၵါ က အမွဴကိစၥ ေဆာင္ရြက္ရင္း
တရားေတာ္နာၾကားလို ့ ေသာတာပန္တည္ပါတယ္..ေနာက္ေတာ့

Posted on: Saturday, June 9, 2012

သူတစ္ပါးစိတ္အၾကံအစည္ကိုသိေသာသူ
    ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီး သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစဥ္တံုးက
ဟိမ၀ႏၱာေတာင္ေျခမွာ မာတိက ဆိုတဲ့ရြာေလးတစ္ရြာ ရွိတယ္..
အဲ့ဒီရြာမွာ မာတိကမာတာ လို့ရြာသူရြာသားေတြက ေလးစားရိုေသျခင္း
ခံရတဲ့ အမ်ိဳးသမီးတေယာက္ရွိတယ္..
              ၀ါဆိုခါနီးတေန ့မွာ ရဟန္းအပါး(၆၀)ဟာ ရြာကိုေရာက္
လာတယ္..မာတိကမာတာ က ရဟန္းေတာ္မ်ားကို ဒီရြာမွာပဲသီတင္း
သံုးေနထိုင္ဖို့ေလွ်ာက္ထားတာေၾကာင့္ ရဟန္းမ်ားကလဲ လက္ခံေတာ္
မူတယ္…ရဟန္းမ်ားက လက္ခံေတာ္မူတာနဲ ့..ရဟန္းေတာ္မ်ားေနဖို ့

Posted on: Friday, June 8, 2012

နတ္သမီးေလးတစ္ပါး၏ ခ်စ္ပံုျပင္


တာ၀တိ ံတာ နတ္ျပည္ က နတ္ဥယ်ာဥ္ေလးထဲမွာ
“မာလဘာရီ”လို ့ ေခၚတဲ ့နတ္သားတစ္ပါးဟာ
နတ္သမီးတစ္ေထာင္နဲ့အတူ ေပ်ာ္ပါးေနတယ္….
နတ္သမီးေလး ငါးရာ ကပန္းပင္ေပၚတက္ျပီးပန္းပြင့္ေတြ ေခၽြခ်
သလို က်န္တဲ့ နတ္သမီးငါးရာကေတာ့ ေခၽြခ် တဲ့ ပန္းေလးေတြ
လိုက္ေကာက္လို့ နတ္သားကိုတန္ဆာဆင္ၾကတယ္…
အဲ ့လိုေပ်ာ္ပါးေနၾကတုန္းမွာပဲ
ပန္းပင္ထက္မွာ ပန္းေခၽြေနတဲ ့ နတ္သမီးေလးတစ္ပါးဟာ
အပင္ေပၚမွာပဲ စုေတ ေသလြန္လို ့နတ္ခႏၶာေပ်ာက္သြားတယ္..
+++++

Posted on: Thursday, June 7, 2012

မီး(၁၁)မီးျငိမ္းဖို့

ဘာသာေရးနဲ့ပတ္သက္ ျပီး ဘာမွ သဲသဲကြဲကြဲ မေလ့လာမိေသးတဲ့အခ်ိန္ကပါ
အမၾကီးတေယာက္က ဘယ္က ၾကားလာမွန္းမသိ တဲ့လုပ္နည္းေလးတခုကိုေျပာလို့
လိုက္လုပ္ခဲ့မိပါတယ္.. သူေျပာ တာက

မခ်စ္တတ္ဘူး ဆိုတဲ့ စကား မေျပာပါနဲ့

တတ္သိနားလည္လြန္း လို ့ေျပာေနတာမဟုတ္ ေပမယ့္...
သိသေလာက္ တတ္ သေလာက္ေလး ကို  သူငယ္ခ်င္း ေတြ ကို
မွ် ေ၀ခ်င္ မိ လို ့ ပါ....
မခ်စ္တတ္ဘူး  ဆိုတဲ ့စကား   ဘယ္သူကိုမွ မခ်စ္ဘူး ဆိုတဲ ့စကားေတြ
ေျပာေနတာ မၾကာ မၾကာ  ၾကားေန ရ ပါ တယ္...
ခ်စ္တယ္  ဆို တာကလဲ ေတြ ့သမွ် ျမင္သမွ်  ခ်စ္လို ့ရေ နတာ မ်ိဳး

Posted on: Tuesday, June 5, 2012

♦♦♦သင္ မိတ္ေဆြေကာင္းနဲ ့ေတြ ့ဖူးျပီလား♦♦♦

အေကာင္းဆံုးမိတ္ေဆြဆိုတာ  ကိုယ့္ ကို စိတ္ခ်မ္းသာေစပါတယ္...
ကိုယ္ ့ရင္ထဲမွာပူေလာင္ေနတာ ကိုျငိမ္းသတ္ေပးပါတယ္...
မရင့္က်က္တဲ့စိတ္ကိုရင့္က်က္ေစပါတယ္...
မျငိမ္းတဲ ့မီးကိုျငိမ္းေအာင္ျပဳပါတယ္...
မသိေသးတဲ ့အတတ္ပညာ ကိုသိေအာင္ျပပါတယ္...
သင့္ဘ၀ မွာမိတ္ေဆြေကာင္းနဲ့ၾကံုေတြ ့ခဲ ့ျပီလားဆိုတာ
ေသခ်ာစဥ္းစားပါ...မေတြ ့ေသးရင္ေတြ ့ေအာင္ရွာပါ..
မတတ္ေသးတာတတ္ေအာင္သင္ဖို ့...သင့္အတြက္အေကာင္းဆံုးမိတ္ေဆြ
ရေအာင္ ၾကိဳးစားပါ...ခ်မ္းသာျခင္းအစစ္အမွန္ ကိုရဖို ့အတြက္
သင့္ကိုအေကာင္းဆံုးမိတ္ေဆြ က ကူညီပါလိမ္ ့မယ္..
မိတ္ေဆြေကာင္းကိုေပါင္းသင္းမိျခင္းက

Posted on: Monday, June 4, 2012

မျမင္ေသာမ်က္စိမ်ား


အားလံုးေသာ ပုထုဇဥ္တို ့၏မ်က္စိမ်ားသည္ ခ်မ္းသာျခင္းအတု ကို
ျမင္ၾကပါေပ၏။  အေပၚယံအားျဖင့္ ျမင္နိုင္ေတြ ့နိုင္ေသာခ်မ္းသာျခင္း
ကိုမက္ေမာ ၾကပါ၏။ စိန္ေရႊရတနာ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကို တပ္မက္ၾက၏။
၎ ခ်မ္းသာျခင္းသည္စစ္မွန္ေသာခ်မ္းသာျခင္းမဟုတ္သည္ကိုလည္း
မသိၾကေခ်။ ဤကဲ့သို့ မသိျခင္းသည္ အ၀ိဇၨာ သာျဖစ္၏။အေမွာင္ဖံုးေန
ေသာေၾကာင့္ မသိျခင္းပင္၊။၎ခ်မ္းသာျခင္းတို့ ကို ခ်မ္းသာသည္ဟု
ျမင္ေနေတြ ့ေန သိေနျပီး မက္ေမာစြာ ရွာေဖြၾက၏။ရသည္ရွိေသာ္

မဂၢသစၥာ


ကုသိုလ္ အမ်ိဳးအစား  ၃ မ်ိဳးမွာ
၁။ဒါန ကုသိုလ္
၂။သီလ ကုသိုလ္
၃။ဘာ၀နာကုသိုလ္ ဆိုတာရွိေနျပီး
              အဲ့ဒီကုသိုလ္ ေတြ ကို  ျပန္လည္ျပီး ခြဲျခမ္းျပထားပါတယ္။
၁။ ဒါန သည္  အညံ့စားကုသိုလ္
၂။ သီလ သည္ အလတ္စားကုသိုလ္
၃။ဘာ၀နာသည္  အျမတ္စားကုသိုလ္  ဆိုျပီး ခြဲ ျခားျပပါတယ္။
                         နံပါတ္  ၃။  ဘာ၀နာမွာ  ေနာက္ ထပ္ ခြဲ ျခားျပေသးတာက
သမထ  နဲ့၀ိပႆနာ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။။ သမထ လမ္းစဥ္ က ျဗဟၼာ ျဖစ္ေၾကာင္း
ကုသိုလ္  ျဖစ္ျပီး  ၀ိပႆနာ က  နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္လမ္းစဥ္ ပဲ
ျဖစ္ပါတယ္။ဒီ၀ိပႆနာ က မဂၢသစၥာ ပါပဲ။မွန္ကန္တဲ့က်င္ ့စဥ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

Posted on: Monday, May 28, 2012

ဘာသာေရးဟာသ


ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းကို ဒကာမေလးတစ္ေယာက္ ဆြမ္း လာပို့တယ္..
“အရွင္ ဘုရား  အေမ က ဆြမ္းပို့ခိုင္းလိုက္လို ့ပါဘုရား”
“ေအးေအး …ကိုရင္ေတြ ေပးလိုက္  ဆြမ္းခ်ိဳ င့္ ကို..”
“တင့္ပါ့  ဘုရား…”
ဘုရား၀တ္ျပဳျပီး ေတာ့ ဒကာမ က
“တပည့့္ေတာ္ျပန္ၾကြပါအံုးမယ္ ဘုရား..”

Posted on: Saturday, May 19, 2012

နိဗၺာန္တံခါးဖြင့္ျပီးေပ်ာ္ရႊင္စြာေနထိုင္ၾကစို့


          ေထရ၀ါဒဗုဒၶ  ဘာသာ ကို ကိုးကြယ္ၾကသူမ်ား 
အထူးသတိျပဳမွတ္သားနိုင္ၾကရန္အတြက္ မိမိအေနျဖင့္
မွတ္သားမိသမွ် ကို ေဆြးေႏြးလိုပါေသးသည္။
အနာဂမ္ မတည္ ေသးသမွ်  အခ်စ္သည္ရွိေနအံုး 
မည္ ျဖစ္၏။ဘာသာေရး အေၾကာင္းေလးမ်ား 
နားလည္သိသမွ် ေျပာျပတတ္သည္မွာမွန္ေသာ္လည္း 
အနာဂါမ္ မတည္ေသးသူသည္ ေလာဘ ကိေလသာ 
မပယ္သတ္ရေသးသျဖင့္ ခ်စ္ျခင္းမုန္းျခင္းတို့ 
ရွိေနမည္ ကို သတိျပဳမွတ္သားသင့္ပါသည္။
သိသမွ် နားလည္သမွ်ေတာ့ ဘာသာေရးအေၾကာင္းကို
ေျပာမည္မွန္ေသာ္လည္း အခ်စ္ႏွင့္ကင္းနိုင္ေသး
သူေတာ့မဟုတ္ေပ။

Posted on: Friday, May 4, 2012

**ရီလည္း ရီ ၏္** ♫♫♫ ** ငို လည္း ငို ၏**

            **ရီလည္း ရီ ၏္** ♫♫♫   ** ငို လည္း ငို ၏**

                    
                 သုေဒၶါဒန မင္း ၾကီး  ကိုး ကြယ္ေသာ **ကာလေဒ၀ီလ ရေသ့ ၾကီး** သည္
မင္း ၾကီး နဲ ့မိဖုရား ၾကီး တို ့က သား ေတာ္ ေလး တစ္ပါး ဖြါး ျမင္ သည္ ဟူေသာ သတင္း ကို
 ၾကား သိ၍ ့ေရႊနန္း ေတာ္ ဆီ သို ့ု လာ ျပီး သား ေတာ္ ေလး ကို ၾကည့္ ေလ၏။…
ရေသ ့ ၾကီး သည္  သိဒၶ တၱ မင္းသားေလး ကို ျမင္ သည္ႏွင့္……
                    ``ရီ လည္း  ရီ ၏္…ငို လည္း  ငို ၏``…
                ``ဘာ ျဖစ္ လို ့ လဲ ရေသ ့ၾကီး``..ဟု .. မင္း ၾကီး က ေမးရာ…
``မင္း ၾကီၤး ..သင့္ရဲ ့ သားေတာ္ ေလး ဟာ ဧကန္ စင္ စစ္  ..သဗၺညဳတ ဥာဏ္ကို ရ တဲ ့
ဘု ရား စင္စစ္္ ျဖစ္ ေတာ္ မူ လိမ္ ့မယ္…ဘု ရားပြင့္ တာ နဲ ့ သတၱ၀ါ ေတြ ကၽြတ္ တမ္း ၀င္ လိမ့္ မယ္.
.မင္း ၾကီး…ကၽြတ္တမ္း ၀င္ ၾကမယ့္  သတၱ၀ါ ေတြ အတြက္ ၀မ္းသာလြန္းလို ့