ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Friday, May 4, 2012

**ရီလည္း ရီ ၏္** ♫♫♫ ** ငို လည္း ငို ၏**

            **ရီလည္း ရီ ၏္** ♫♫♫   ** ငို လည္း ငို ၏**

                    
                 သုေဒၶါဒန မင္း ၾကီး  ကိုး ကြယ္ေသာ **ကာလေဒ၀ီလ ရေသ့ ၾကီး** သည္
မင္း ၾကီး နဲ ့မိဖုရား ၾကီး တို ့က သား ေတာ္ ေလး တစ္ပါး ဖြါး ျမင္ သည္ ဟူေသာ သတင္း ကို
 ၾကား သိ၍ ့ေရႊနန္း ေတာ္ ဆီ သို ့ု လာ ျပီး သား ေတာ္ ေလး ကို ၾကည့္ ေလ၏။…
ရေသ ့ ၾကီး သည္  သိဒၶ တၱ မင္းသားေလး ကို ျမင္ သည္ႏွင့္……
                    ``ရီ လည္း  ရီ ၏္…ငို လည္း  ငို ၏``…
                ``ဘာ ျဖစ္ လို ့ လဲ ရေသ ့ၾကီး``..ဟု .. မင္း ၾကီး က ေမးရာ…
``မင္း ၾကီၤး ..သင့္ရဲ ့ သားေတာ္ ေလး ဟာ ဧကန္ စင္ စစ္  ..သဗၺညဳတ ဥာဏ္ကို ရ တဲ ့
ဘု ရား စင္စစ္္ ျဖစ္ ေတာ္ မူ လိမ္ ့မယ္…ဘု ရားပြင့္ တာ နဲ ့ သတၱ၀ါ ေတြ ကၽြတ္ တမ္း ၀င္ လိမ့္ မယ္.
.မင္း ၾကီး…ကၽြတ္တမ္း ၀င္ ၾကမယ့္  သတၱ၀ါ ေတြ အတြက္ ၀မ္းသာလြန္းလို ့
ရီ မိပါ တယ္…ငို တာ က ေတာ ့ ..ငါ့အသက္ ဟာ ခု ဆို ရင္ (၈၀) ရွိ ျပီ..
သားေတာ္ ေလး က  အသက္ (၂၉) ႏွစ္ က် မွေတာ ထြက္ ျပီးတရား အားထုတ္ မယ္
(၃၅ )ႏွစ္ က် မွ ဘု ရား ျဖစ္ လိမ္ ့ မယ္..အဲ့ ဒီ အခ်ိန္ က် ရင္ ငါက အသညသတ္ျဗဟၼာ
ျဖစ္ ေန ေတာ့ သစၥာတရား ကို နာၾကားခြင့္ ရွိ ေတာ ့ မွာမဟုတ္ ဘူး..ဒီအတြက္ေၾကာင့္၀မ္းနည္းလို ့ ငို ျခင္း ျဖစ္တယ္…``ဟူ၍ ျပန္လည္ေျဖၾကား၏။
                ထို ့ ေၾကာင့္..သပၸဳရိသႏြယ္၀င္သူေတာ္စင္မ်ား အားလံုးသည္ သာသနာတြင္း 
ကာ လ ႏွင့့္ ၾကံဳ ေတြ ့ခ်ိန္ `၌ သစၥာတရား ကို  နာ ၾကား၍့ တစ္မဂ္ တစ္ဖိုလ္  ရ ေသာ
ပုဂၢိလ္ မ်ားျဖစ္ ၾက မွ ေတာ္ကာၾကပါလိမ္ ့မည္။
                သစၥာ တရား ကို နာ ၾကားခြင့္မရွိေသာပုဂၢိဳလ္ မ်ား သည္ ရပ္ ျပစ္(၈)ပါး
တြင္ေရာက္ေနၾက သူမ်ားျဖစ္သည္။့….မိမိေန ရသည့္ ဘ၀ သည္ ရပ္ျပစ္ (၈)ပါး ထဲ တြင္ပါမပါ 
ကိုယ္ ့ကို ကိုယ္ ဆန္း စစ္ နိုင္ၾကရန္ ေအာက္ပါအတိုင္းေဖၚျပေပးလိုက္ပါသည္။…
                        ရပ္ ျပစ္(၈)ပါး
၁။ဘုရားပြင့္ခ်ိန္တြင္ ငရဲဘံု`၌ ျဖစ္ရျခင္း။
၂။ဘုရာပြင့္ ခ်ိန္တြင္ တိရိစာၦန္ဘံု`၌ ျဖစ္ ရျခင္း။
၃။ဘုရားပြင့္ ခ်ိန္တြင္ ျပိတၱာဘံု `၌ ျဖစ္ ရ ျခင္း။
၄။ဘုရားပြင့္ခ်ိန္တြင္ အသက္ရွည္ေသာ အသညသတ္ ျဗဟၼာ။အရူပ ျဗဟၼာျဖစ္ရ ျခင္း။
၅။ဘုရားပြင့္ခ်ိန္တြင္ အစြန္ အဖ်ား က်ေသာပစၥႏ ၱရစ္အရပ္ `၌ လူျဖစ္ရျခင္း။
၆။ဘုရားပြင့္ခ်ိန္ တြင္ သာသနာေတာ္ ထြန္း ကား ရာအရပ္ `၌လူျဖစ္ေသာ္လည္း
အယူ၀ါဒ မွား ကို ယူမိျခင္း။
၇။ဘုရားပြင့္ခ်ိန္ တြင္ သာသနာေတာ္ ထြန္း ကား ရာအရပ္ `၌လူျဖစ္ေသာ္လည္း
အသိဥာဏ္ႏုံလွ၍  ထံုထိုင္း ဖ်င္းအ ျခင္း။
၈။အရပ္ေဒသ ေကာင္း `၌ ဥာဏ္ရွိေသာလူ ျဖစ္ရ ေသာ္လည္း ဘုရားမပြင့္သည့္ အခါ ႏွင့္ ၾကံဳၾကိဳက္ရ ျခင္း။
         ေဖၚျပပါ(၈)ခ်က္သည္  ရပ္ျပစ္(၈)ပါး မ်ားျဖစ္ၾကသည္။  ..မိမိ္ ေန ရ သည့့္အရပ္
 ေဒသ သည္ ရပ္ ျပစ္ (၈) ပါး ထဲ ပါ ေန လွ်င္ေတာ့ လူ ျဖစ္ရွံဳးျပီ ဆို သည္ ကို သိ ျပီး 
အျမန္ ဆံုးကိုယ္ ့ကို ကိုယ္ ကယ္ တင္ သင့္ပါသည္။…
ကာလေဒ၀ီလ ရေသ ့ၾကီးဆိုသည္မွာေရွ ့ကမၻာေလးဆယ္
 ေနာက္ကမၻာေလးဆယ္တိုင္ေအာင္အၾကားအျမင္ရေသာ ပုဂၢိဳလ္ၾကီးျဖစ္သည္။..
သမထ အားေကာင္းျပီး အၾကားအျမင္ရေသာ္လည္း့သစၥာတရားကိုအားထုတ္ထားသည့္
အရိယာႏြယ္၀င္သူေတာ္စင္ မဟုတ္သည့္အတြက္ နိဗၺာန္ႏွင့့္အေ၀းၾကီးျဖစ္၏။ဲ..
အၾကားအျမင္ရတိုင္းတန္ခိုးရွိတိုင္း ပညာရွိသူေတာ္ေကာင္းမျဖစ္ေပ။..
ပညာရွိသူေတာ္ေကာင္းဆိုသည္မွာ အရိယာသူေတာ္စင္္မ်ား ကိုသာ ေခၚဆိုျခင္းျဖစ္၏။
                ကာလေဒ၀ီလ  ရေသ ့ၾကီး သည္ သာသနာေတာ္ ႏွင့့္ၾကံဳခြင္ ့မရသျဖင့့္ငိုသည္။
သတၱ၀ါမ်ား ကၽြတ္တမ္း၀င္ၾကမည္ကိုသိသျဖင့့္ ရီ ၏။ ့…မိမိ တို ့မွာကားသစၥာတရားကိုမွ
အားမထုတ္လွ်င္ တစ္မဂ္တစ္ဖိုလ္မွ မရလွ်င္္ျဖင့္ ကာလ ေဒ၀ီလ ရေသ ့ၾကီးကဲ့သို ့
 ရီ လည္းရီသင့္ ၏။ ငိုလည္း ငိုသင့္လွပါ၏။္….  မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္
သာသနာေတာ္တြင္းကာလ ႏွင့္ဲ့ၾကံဳခြင့္ရသျဖင့့္ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ စြာ ရီ သင့္ျပီး..
တစ္မဂ္တစ္ဖိုူလ္ေလးေတာင္မွမရပါလားဟူ၍ ့၀မ္းနည္းပက္လက္ ငိုေၾကြးသင့္ လွပါ၏။
ဗုဒၶဘာသာ ကိုးကြယ္ ၾကေသာျမန္မာ လူမ်ိဳးမ်ားသည္ အလြန္ အင္မတန္ ကုသိုလ္ကံေကာင္းၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။..ရပ္ျပစ္(၈)ပါးထဲ မွ(၁)(၂)(၃)(၄)(၅)(၆)(ဂ)
 နံပါတ္မ်ားကို ေၾကာက္စရာမလိုေပ။နံပါတ္(၇) အသိဥာဏ္ထံုထိုင္း ဖ်င္း အ
လွ်င္္ေတာ့ျဖင့္ မတတ္နိုူင္ပါ။မိုးကုတ္ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ေဟာေျပာသကဲ ့သို ့
ကံေကာင္းေထာက္မ ၍သာသနာေတာ္တြင္းကာလတြင္ လူလာျဖစ္ေသာ္လည္း
ဥာဏ္မေကာင္းပါက မည္သို့မွ တရားမရနိုင္ေပ။….၎တခု သာ စိုးရိမ္ဖြယ္ ျဖစ္သည္။..ရပ္ျပစ္(၈)ပါးစလံုးႏွင့့္ကင္းျပီးဥာဏ္ေကာင္းေသာ္လည္း
..ဆရာေကာင္းသမားေကာင္းကိုမမွီ၀ဲ ရပါက
 တရားစစ္ တရားမွန္ ကို မရနိုင္ပါ။..ထို ့ေၾကာင့္  ဘာသာ သာသနာ ကို ေလ့လာမွတ္သား
၍ ဆရာသမားေကာင္းကိုမွီ၀ဲမွသာနိဗၺာန္ တံခါးကို ေကာင္းစြာဖြင့္နိုင္ၾကလိမ္ ့မည္ ဟု့
 အၾကံျပဳ တိုက္တြန္း ခ်င္မိပါသည္။္..
       နာမည္ၾကီးသည္မ်ား ကိုလိိုက္ျပီး ကိုးကြယ္ လွ်င္္ ထူးထူးဆန္းဆန္း လုပ္ျပသမွ် လိုက္ျပီး
အထင္ၾကီးေနလွ်င္  တံလွ်ပ္ ကိုေရထင္ ၍ ့ေရႊသမင္ အလိုက္မွားသကဲ့သို့ု ျဖစ္ၾကပါလိမ္ ့မည္။.ျျမတ္စြာဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီးသက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစဥ္ကပင္
တံလွ်ပ္ ကိုေရထင္ျပီးေရႊ႔သမင္ အလိုက္မွားခဲ့့ သူတစ္ေယာက္ရွိခဲ့ပါေသး၏။္..
ေဒ၀ဒတ္ ၏ တန္ခိုးေတာ္မ်ား ကို အထင္ၾကီး ေၾကာက္ရြံျပီး အမွားၾကီး မွာ းခဲ ေသာ
အဇာတသတ္ပင္ျဖစ္သည္။… ဆရာသမာေကာင္းကိုမမွီ၀ဲ ပဲ ဆရာဆိုး ဆရာယုတ္ ကိုမွ
မွီ၀ဲ မိေသာေၾကာင့္္ ေလာဟကုမ ၻီ ငရဲ တြင္ဒုကၡ ခံေနရျပီ။…
           သာသနာေတာ္ တြင္းကာလ မွာ ရဟႏၱာ မစဲေသးပါ။..အနာဂါမ္ အရိယာ
 ဆိုလွ်င္ လူ၀တ္ေၾကာင္မ်ားထဲတြင္ ခပ္မဆိတ္  ရွိေနမွာျဖစ္သည္။္..သကဒါဂါမ္အရိယာ ႏွင့္
ေသာတာပန္ အရိယာမ်ား သည္ လူေတြၾကား`၌ ပုထုဇဥ္ ႏွင့္မျခားေသာ  ေပ်ာ္ရႊင္မွဳဴမ်ား
ႏွင့္ေနၾကမွာျဖစ္္သည္ ့အတြက္ သာမာန္မ်က္စိႏွင့္ ့ၾကည့္ျပီး အရိယာဟူ၍့မသိနိုင္ေခ်။…
နားၾကီးၾကီး မ်က္စိၾကီးၾကီး ပညာ သတၱိိရွိမွ သာ အရိယာမွန္းသိနိုင္ၾကပါလိမ့္မည္။
ဘယ္သူေတြ က အရိယာလဲ ဆိုသည္ကို သိဖို ့ ကိုယ္ တိုင္ က အရိယာ ျဖစ္ေအာင္
အားထုတ္ ၍့ ဥာဏ္မ်က္စိပြင့္ မွ သိနိုင္ပါလိမ့္မည္။..
ဆရာေကာင္းသမားေကာင္းဟု ဆိုရာ`၌  ဓါတ္ေတာ္က်သြားျပီ ျဖစ္ေသာဆရာေတာ္မ်ား
၏ တရားစဥ္ ကို ေမတၱာစိတ္ ႏွင့္ ေဟာၾကားေတာ္မူၾကေသာ  ဆရာေတာ္မ်ား သည္
ျမန္မာနိုင္ငံတြင္းတြင္ စခန္းဖြင့္လွစ္ျပီး  အလုပ္ေပးတရားမ်ား ေဟာၾကားေတာ္မူေနၾကသည္မွာ
ေနရာတိုင္းလိုလိုရွိေနပါ၏။…အလုပ္ေပးတရားမ်ားကို နာၾကား၍့ စစ္မွန္ေသာသစၥာ
တရားမ်ားကို ပြားမ်ားအားထုတ္သင့္လွပါသည္။..
       သမထ အားေကာင္း၍့ အၾကားအျမင္မ်ားပင္ရထားေသာ ကာလ ေဒ၀ီလ ရေသ ့ၾကီး
ရီသလိုရီ ျပီး ရေသ့ၾကီးငိုသလိုငို ရသည့္ အျဖစ္မ်ိဳးက ကင္းေ၀ ၾကေစခ်င္ပါသည္။

.ေနာက္ထပ္ ဘ၀ တခု တြင္ ဒါန။သီလ။ဘာ၀နာ  ျပဳ နိုင္ ပြါး နိုင္ေသာဘ၀ မ်ိဳးရမည္
ဟု မေသခ်ာေသာေၾကာင့္လက္ ရွိ ဘ၀ မွာ ပင္ တစ္မဂ္တစ္ဖိုလ္  ရ ေအာင္
ၾကိဳးစား၍ အား ထုတ္သင့္လွပါေၾကာင္း တိုက္တြန္းနူိးေဆာ္လိုက္ရပါသည္။ *********တတိယေျမာက္  သမီးေတာ္********0 comment: