ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Monday, June 4, 2012

မဂၢသစၥာ


ကုသိုလ္ အမ်ိဳးအစား  ၃ မ်ိဳးမွာ
၁။ဒါန ကုသိုလ္
၂။သီလ ကုသိုလ္
၃။ဘာ၀နာကုသိုလ္ ဆိုတာရွိေနျပီး
              အဲ့ဒီကုသိုလ္ ေတြ ကို  ျပန္လည္ျပီး ခြဲျခမ္းျပထားပါတယ္။
၁။ ဒါန သည္  အညံ့စားကုသိုလ္
၂။ သီလ သည္ အလတ္စားကုသိုလ္
၃။ဘာ၀နာသည္  အျမတ္စားကုသိုလ္  ဆိုျပီး ခြဲ ျခားျပပါတယ္။
                         နံပါတ္  ၃။  ဘာ၀နာမွာ  ေနာက္ ထပ္ ခြဲ ျခားျပေသးတာက
သမထ  နဲ့၀ိပႆနာ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။။ သမထ လမ္းစဥ္ က ျဗဟၼာ ျဖစ္ေၾကာင္း
ကုသိုလ္  ျဖစ္ျပီး  ၀ိပႆနာ က  နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္လမ္းစဥ္ ပဲ
ျဖစ္ပါတယ္။ဒီ၀ိပႆနာ က မဂၢသစၥာ ပါပဲ။မွန္ကန္တဲ့က်င္ ့စဥ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။
                        ၀ိပႆ နာ က ဘာေတြ ကို ျဖစ္ေစသလဲလို ့ျပန္ေလ ့လာၾကည့္တဲ့အခါ
မွာ၀ိပႆနာက  ကိေလသာကို  ေခါင္းပါးေအာင္ျပဳျပင္တယ္ ပယ္တယ္   သတ္တယ္ ။
ကိေလသာ (၁၀)ပါးရွိတယ္။
   အဲ့ဒီကိေလသာ (၁၀)ပါးကို  သူ့အဆင့္နဲ့သူ ပယ္တယ္ သတ္တယ္
ေခါင္းပါးေအာင္ျပဳျပင္တယ္
ေသာတာပန္ အရိယာ က ဒိဌိ နဲ့၀ိစိကိစၦာ ကို ပယ္ သတ္ တယ္
သကဒါဂါမ္ က ေလာဘတစ္စိတ္(ကာမရာဂ) ႏွင့္ေဒါသ ေမာဟ
ကိေလသာမ်ားကို ေခါင္းပါးေအာင္ျပဳထားျပီးျဖစ္ပါတယ္။
အျမတ္ျပတ္ေအာင္ေတာ့ မပယ္ နိုင္ေသးပါဘူး။
အနာဂါမ္ အရိယာကေတာ့ သကဒါဂါမ္ ဘ၀ က ေခါင္းပါေအာင္ျပဳထားျပီး
ေသာ ေလာဘတစ္စိတ္(ကာမရာဂ) ႏွင့္ေဒါသ ေမာဟ တို ့ကို
အျပီးတိုင္ ပယ္သတ္ျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ကာမရာဂ ကိုပယ္သတ္ျပီး
ျဖစ္၍ကာမ ဘံု၌ တဖန္ပဋိသေႏၶ ေနရန္ မရွိ။ဤလူ့ဘံု၌
ရဟႏ ၱာျဖစ္လွ်င္ျဖစ္ မျဖစ္လွ်င္ ရူပ ဘံု။အရူပ ဘံု တို့၌နိဗၺာန္စံ၀င္
မွာျဖစ္ပါတယ္။
  ပထမ ဆံုး ကေတာ့ ေသာတာပန္ တည္ ဖို ့ပါပဲ
မိမိ တို ့ နဲ့ကိုက္ညီတဲ့ သတိပဌာန္တရားကို ေလ့လာျပီး
အားထုတ္ ဖို ့ေတာ့ လိုအပ္ပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့
လူေတြ ရဲ ့သ႑ာန္ မွာ ရုပ္ က ထင္ရွားျဖစ္တည္ ပါတယ္။
အလြယ္ ဆံုးနည္းလမ္းကို အားထုတ္ တာကေတာ့
၀င္ေလထြက္ေလကိုသိျပီး အားထုတ္ တာပိုလြယ္ တယ္ လို ့
ဆရာေတာ္မ်ားက လည္း သင္ၾကားျပသ ခဲ့ပါတယ္။
မိမိ တို ့ က ေတာ့ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ရဲ ့ ဥပနိႆယခံ
တပည့္မ်ားထဲက ဆရာေတာ္ဘဒၵႏ ၱသုနႏၵ ရဲ့တပည့္ ျဖစ္တာေၾကာင့္
မိုးကုတ္၀ိပႆနာ တရား က  အရင္းႏွီၤးဆံုးျဖစ္ပါတယ္။
မဟာစည္ ဆရာေတာ္ဘုရားရဲ ့ တရားမ်ားကိုေနာက္ပိုင္းနာၾကား
ျဖစ္ေတာ့လဲ ဒီတရားေတြပါပဲ။သေဘာတရား က အတူတူပါ။
မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ရဲ ့ တရားသံ နဲ့ ရင္းႏွီးျပီး နာၾကားျပီး အားထုတ္
ခဲ ့လို့ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ သည္ မိမိ တို ့ရဲ ့ ဆရာ အျဖစ္
ဒီလိုခံယူျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။မိုးကုတ္ဆရာေတာ္က ေတာ ့
ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ကို ေသခ်ာေလ့လာျပီး ခႏၶာရဲ ့ဒုကၡသစၥာ ကို ျမင္ေအာင္
ျပဆိုပါတယ္။ဒုကၡသစၥာကို ဒုကၡသစၥာမွန္းသိေတာ့မွ
ဒုကၡသစၥာဘယ္ က လာတယ္ ဆိုတာကို သင္ၾကားပါတယ္။
ဒုကၡသစၥာ သည္ သမုဒယသစၥာ  က လာတယ္ဆိုတာသိေတာ့မွ
သမုဒယ သစၥာမလာေတာ့တဲ့ ျငိမ္းေအးျခင္းနိေရာဓသစၥာရွိတယ္ ဆိုတာ
သိေအာင္သင္ျပျပန္တယ္။အဲ့ဒီျငိမ္းေအးတဲ့ နိေရာဓ သစၥာ ကို
ဘယ္ ကေန သြားရမလဲ ဆိုေတာ့မွ က်င့္စဥ္မွန္ တဲ ့ မဂၢသစၥာ နဲ့
သြားရမယ္ ဆိုတာ သိရပါတယ္။နိေရာဓသစၥာကိုေရာက္တဲ့နည္းလမ္းသည္သာ
မဂၢသစၥာျဖစ္ပါတယ.္။
မဂၢသစၥာအတြက္ က်င့္ရမယ့္
နည္းလမ္း(၄)မ်ိဳးရွိပါတယ္။
၁။ကာယာနုပႆနာ သတိပ႒ာန္
၂။ ေ၀ဒနာ နုပႆနာ သတိပ႒ာန္
၃။ စိတၱာ နုပႆနာ သတိပ႒ာန္
၄။ဓမၼာ နုပႆနာ သတိပ႒ာန္  တို ့ျဖစ္ပါတယ္
                    ကိုင္း  အဲ့ဒီမွာ အလြယ္ဆံုး က
ကာယာ နုပႆနာသတိ ပ႒ာန္   ……………..။
ႏွာသီးဖ်ားက ၀င္ေလ ထြက္ေလကို အရင္ သိပါ။
၀င္ေလ မွာျဖစ္ပ်က္ရွိတယ္။ထြက္ေလမွာျဖစ္ပ်က္ရွိတယ္။
ၾကည့္မယ္။၀င္ေလေလး  ၀င္တာကိုသိ   ……၀င္ေလဆံုးသြားတယ္။
အဲ့ဒါ၀င္ေလပ်က္တာပဲ။ ဒါ ၀ိပႆနာေနာ္။ ေနာက္….ထြက္ေလ ထြက္တယ္။
ထြက္ေလဆံုးသြားတယ္။အဲ့ဒါ ထြက္ေလပ်က္တာပဲ။၀င္ေလ ျဖစ္တယ္
၀င္ေလ ဆက္ျပီးမ၀င္ နိုင္ေတာ့ဘူး။ဆံုးသြားတယ္။၀င္ေလပ်က္တယ္။
ထြက္ေလ ျဖစ္တယ္ ထြက္ေလ ဆက္ျပီးမထြက္နိုင္ေတာ ့ဘူး။
ထြက္ေလပ်က္တယ္။အသိသာဆံုး က ႏွာသီးဖ်ား က ၀င္ေလထြက္ေလကို
မွတ္ ရတာ အသိသာဆံုး အလြယ္ ကူဆံုး ပါပဲ။
၀င္ေလသိ  ထြက္ေလသိ ရံု နဲ့ေတာ့ ၀ိပႆနာ မျဖစ္ဘူးေနာ္။
အဲ့ဒါ က သမထ ပဲ သမာဓိအားေကာင္းလာရင္ အၾကားအျမင္ေတြ
ရလာမယ္ ဈ ာန္ရလာမယ္။အဲ့လိုဈ ာန္ရရင္ ဈ ာန္ ထဲေမွ်ာေနတာနဲ့
နိဗၺာန္နဲ ့ ေ၀းတတ္ပါတယ္။သတိေလးထားျပီး ၀ိပႆနာကို အားထုတ္ နိုင္တာ
အေကာင္းဆံုးပါပဲ။ ဒါမွဆင္းရဲ ျခင္းကလြန္ေျမာက္မွာျဖစ္ပါတယ္။
သမထ က ေလာကီဈ ာန္ ကိုျဖစ္ေစတဲ့ အတြက္ ျငိမ္းေအးမွူေတာ့ျဖစ္ေပမယ့္
စစ္မွန္ တဲ ့ နိဗၺာန္ ခ်မ္းသာကို အျပီးတိုင္ ရေစ မွာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။
ေဒ၀ဒတ္ လို အျဖစ္မ်ိဳး ကိုၾကည့္ပါ ေလာကီ ဈ ာန္ နဲ့ ခ်မ္းသာေသာ္လည္း
ေလာဘ ေဒါသ ေတြ လာေသးေတာ့ မေအးနိုင္မခ်မ္းနိုင္ ဘုရားေနရာရခ်င္ျပီး
ဘုရားကိုတုဖက္ျပိဳင္ လို ့ ေနာက္ဆံုးေတာ ့ေျမျမိဳ ခံလိုက္ရပါေရာလား။
ဒါေၾကာင့္ ေလာကီ ဈ ာန္ေလာက္နဲ့  ေက်နပ္ မေနပါနဲ ့
နိဗၺာန္ ထိ ေရာက္ေအာင္၀ိပႆနာကိုလုပ္ပါလို ့တိုက္တြန္းခ်င္မိပါတယ္။
၀င္ေလေလးျဖစ္တယ္ ဆံုးသြားတာသိတယ္။၀င္ေလပ်က္တယ္။
ဒီလိုမွတ္ပါ။ထြက္ေလကိုလည္းထိုနည္း၎မွတ္ ပါ။အကယ္၍
အမွတ္ ကိုခပ္စိပ္စိပ္ မမွတ္ နိုင္ရင္  ၀င္ေလ ဆိုလည္း  ၀င္ေလ
ထြက္ေလ ဆိုလည္း ထြက္ေလ  တစ္ခုတည္း ကိုမွတ္ ပါ။
ႏွစ္ခုစလံုးကို မွတ္ ဖို ့ဆိုတာ ကလည္း စိတ္ကို ေတာ္ေတာ္ေလး
ေစာင့္ၾကည့္ေနရပါတယ္။၀င္ေလ တစ္ခုတည္းမွတ္တယ္ ဆိုပါစို ့။
၀င္ေလျဖစ္တယ.္ ဆ ံုးတာသိတဲ့အခ်ိန္ မွာ ပ်က္တယ္။
ထြက္ေလ ကိုလႊတ္ထားလိုက္။ေနာက္တစ္ခါ ၀င္ေလ ျဖစ္တယ္
ဆံုးတဲ ့အခ်ိန္မွာ၀င္ေလ ပ်က္တယ္။ ဒီတိုင္းမွတ္ ေနလိုက္ပါ။
ျဖစ္တဲ့အခ်ိန္ ကိုျဖစ္တယ္ လို ့သိျပီး။ပ်က္တဲ့အခ်ိန္ကိုမွန္မွန္ကန္ကန္
အမွတ္ နဲ ့ ပ်က္တယ္ လို ့ေသခ်ာဥာဏ္စိုက္ျပီး ေစာင့္ၾကည့္နိုင္ရင္
ျဖစ္ပ်က္အံ့ကိုက္ ရင္` မဂ္  ’ လာပါတယ္။ျဖစ္ပ်က္ ကိုပ်က္တဲ့အခ်ိန္ ပ်က္တယ္
လို ့မွတ္ နိုင္ဖို ့လိုပါတယ္။ျဖစ္ေနတဲ့ခ်ိန္ ကို ပ်က္တယ္ လို ့ မွတ္တာမ်ိဳး
ပ်က္တဲ့ခ်ိန္ ကို ျဖစ္တယ္ လို ့မွတ္ေနတာမ်ိဳး က ျဖစ္ပ်က္  မကိုက္တဲ ့
အတြက္ေၾကာင့္အမွတ္ မွားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ မဂ္ မလာနိုင္ပါဘူး။
ျဖစ္ပ်က္သာ ခ်ိန္သားကိုက္ေနရင္  ရင္ထဲမွာေအးခနဲ ့ ျဖစ္လာတယ္။
 အဲ့ဒါ ၀ိပႆနာမဂ္ ပဲ။ရင္ထဲမွာေအးခနဲ ျဖစ္ရင္ေတာ ့ အမွတ္ စိပ္စိပ္
မွတ္ေပေတာ့။ဘယ္သူနဲ့မွ စကားမေျပာနဲ ့ေတာ ့။ေလွ်ာင္းထိုင္အိပ္သြား
အခ်ိန္ တိုင္းျဖစ္ပ်က္ ပဲမွတ္ ေနပါ။အဟာရစားသံုးခ်ိန္မွာေတာင္
အဟာရကို လက္နဲ့ယူတယ္ ပါးစပ္ထဲသြင္းတယ္ ။ပါးစပ္ထဲသြင္းတဲ့ခ်ိန္မွာ
လက္နဲ့ယူတာပ်က္တာပဲ။ အပ်က္ ကို ျမင္ေအာင္ၾကည့္ရမွာျဖစ္တယ္။
လမ္းေလွ်ာက္ရင္ ေျခကိုမ တယ္ လွမ္းတယ္။ေျခကိုလွမ္းတဲ့ခ်ိန္ဟာ
ေျခမ တာပ်က္တဲ့ခ်ိန္ ပဲ အပ်က္ကိုျမင္ေအာင္ ေတာက္ေလွ်ာက္ၾကည့္ေနရပါမယ္။
ဒါေၾကာင့္ဥာဏ္အားေကာင္းဖို ့လိုတယ္ လို ့ေျပာျခင္းျဖစ္တယ္။
ဥာဏ္အားေကာင္းေကာင္းနဲ့ တျခားအေတြးေတြ တျခားအာရံုေတြ
၀င္မလာနို္င္ေအာင္  မိမိ ခႏၶာ ထဲ က ျဖစ္ျပသမွ် ပ်က္ျပ သမွ်
ထိထိမိမိ သိေနရမွာျဖစ္ပါတယ္။အာရံု က ဟိုေရာက္လိုက္ဒီေရာက္လိုက္နဲ့ဆိုရင္
ျဖစ္ပ်က္ မကိုက္နိုင္ေတာ့ဘူး။ျုဖစ္တာကိုပ်က္တယ္ လို ့မွတ္ လိုမွတ္
ပ်က္တာကိုျဖစ္တယ္လို ့မွတ္ လိုမွတ္ ။ဒီလိုျဖစ္လာပါတယ္။
ဒီေတာ့ အာရံုစူးစိုက္ျပီး ျဖစ္တာကိုသိ ပ်က္တာကိုသိေနရင္
ျဖစ္တာနဲ့ပ်က္တာကို ခ်ိန္သားကိုက္ျပီး ပ်က္တာေတြ ေသခ်ာျမင္လာရင္
မဂ္  ၀င္လာမယ္။ပထမ တစ္ၾကိမ္ ရင္ထဲမွာေအးခနဲ့ဆိုရင္ေတာ့
စိတ္က ျဖစ္တတ္တယ္။ဟယ္ ေအးခနဲ့ျဖစ္သြားတယ္  လို ့..။
ဒီလိုခံစားမွဴျဖစ္လာတတ္တယ္။ ေအးခနဲျဖစ္တာကို  ဒုတိယ အၾကိမ္
တတိယ အၾကိမ္ သိတဲံ့ အခါ ခံစားမွဴကို မျဖစ္ေစပဲ ။အပ်က္သေဘာကို
ေရွ ့ရွ ူ ျပီး ဒါဒုကၡသစၥာပဲလို ့မွတ္ နိုင္ရင္ နိဗၺာန္ရျပီ။
မိုးကုတ္ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ကေျပာထားျပီးသားပါ
 ျဖစ္ပ်က္ကိုျမင္ျပီ ဆိုရင္ေတာ့
မနက္မွာျဖစ္ပ်က္ ၀ိပႆနာမဂ္ကို ရျပီဆိုရင္
ညေန မွာ ေသာတာပန္ တည္မွာပဲ တဲ ့။
ညေန မေရာက္ခင္ ေသာတာပန္ေလးမွမတည္ ခင္
ေသသြားရင္လည္း မပူ ပါနဲ ့ တဲ ့.. ေနာက္ဘ၀ နိဗၺာန္ ရကို ရမွာ ပဲ  တဲ ့။
ျဖစ္ပ်က္ ကိုက္ လို ့၀ိပႆနာမဂ္ ရရင္ ေတာ ့ ေရွ ့ဆက္ ျပီး
ေလာကုတၱရာမဂ္ ကို ရျပီ လို ့သာေအာင့္ေမ ့ေပေတာ ့။
                 ဒါ..ဒုကၡသစၥာပဲလို ့
ေသခ်ာဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်နိုင္ဖို့ကို အာရံုေတြတျခားမသြားပဲျဖစ္ပ်က္မွာပဲ
စုစည္းျပီး ဥာဏ္အားစိုက္လို့ေစာင့္ၾကည့္ပါလို ့ တိုက္တြန္း လိုက္ရပါတယ္။


******** တတိယေျမာက္သမီးေတာ္  **********

4 comment:

zmo zmo said...

noble truth!!!

pyaemoe kywal said...

မွတ္သားသိ႐ွိခြင့္ ရခဲ႔တဲ႔အတြက္ ေက်းဇူးပါခင္ ဗ်ာ

Anonymous said...

အမရဲ ့တရားစာေတြဟာအက ်ိ ဳးေက ်းဇူးၾကီးမားလွပါတယ္။ ကြ ်န္ေတာ္ဟာအမရဲ ့စာေတြကိုဖတ္ရွု ့ရင္း တစ္ဖက္
ကလည္းဆရာေတာ္ၾကီးေတြရဲ ့တရားေတာ္ေတြကိုနာၾကားနွလံုးသြင္းရင္း ၊အားတဲ့အခ ်ိန္မွာတရားထိုင္ရင္းနဲ၂၀၁၄ခုနွစ္အကုန္မွာမေမ ်ွာ္လင့္ပဲသစၥာသိခဲ့ရပါတယ္။တစ္ခါမွမႀကံဳဖူးတဲ့တရားေတြကိုသိလာရတဲ့အခ်ိန္ၽမွာတျခားသူေတြကိုဖြင့္ဟတိုင္ပင္ဖို ့၊ကိုယ္ေတြ ့ဆရာသမားေကာင္းရဖို ့ဆိုတာအလြန္ခက္ခဲလွပါတယ္။အမရဲ ့အထက္ကမဂၢသစၥာတရားစာစုေလးဟာကြ ်န္ေတာ့္ကိုၾကီးမားစြာအေထာက္အကူ
ေပးခဲ့ပါတယ္။အမကဲ့သို ့တရားေတြသိရဖို ့ဆက္လက္ျပီးလမ္းျပေပးပါလိုံ ့ေတာင္းပန္အပ္ပါတယ္။က ်ြန္ေတာ့ရဲ ့ဆရာရင္းကေတာ့သဲအင္းဂူဆရာေတာ္ႀကီးျဖစ္ပါတယ္။တရားရွာတဲ ့အခ်ိန္မွာေတာ့အားလံုးေသာဆရာေတာ္
ၾကီးေတြရဲ ့တရားေတာ္ေတြကိုအစြဲမထားပဲနာၾကားခဲ့ပါတယ္။ဒီcommentေလးနဲ ့အမရဲ ံေက်းဇူးကိုရွိခိုးပူေဇာ္ပါတယ္။
ရိုေသစြာျဖင့္
ေမာင္ငယ္ ့

တတိယေျမာက္ သမီးေတာ္ said...

သစၥာ သိခဲ့ရျပီ ဆိုတဲ့စကားအတြက္ သာဓု သာဓု သာဓုပါ ေမာင္ငယ္
သစၥာ တရားကို နာၾကားလိုျခင္း။ သစၥာတရားကို နာၾကားမွတ္သားနိုင္တဲ့
ဥာဏ္နားရွိျခင္းကိုက ျမင့္ျမတ္ေသာ ထက္ျမက္ေသာ ဥာဏ္ အသိရွိလို ့သာပဲ
ခႏၶာ့ ဒုကၡတို ့မွ လွ်င္ျမန္စြာ ကင္းလြတ္ျခင္းသည္ ျဖစ္ပါေစ ....