ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Monday, June 4, 2012

မျမင္ေသာမ်က္စိမ်ား


အားလံုးေသာ ပုထုဇဥ္တို ့၏မ်က္စိမ်ားသည္ ခ်မ္းသာျခင္းအတု ကို
ျမင္ၾကပါေပ၏။  အေပၚယံအားျဖင့္ ျမင္နိုင္ေတြ ့နိုင္ေသာခ်မ္းသာျခင္း
ကိုမက္ေမာ ၾကပါ၏။ စိန္ေရႊရတနာ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကို တပ္မက္ၾက၏။
၎ ခ်မ္းသာျခင္းသည္စစ္မွန္ေသာခ်မ္းသာျခင္းမဟုတ္သည္ကိုလည္း
မသိၾကေခ်။ ဤကဲ့သို့ မသိျခင္းသည္ အ၀ိဇၨာ သာျဖစ္၏။အေမွာင္ဖံုးေန
ေသာေၾကာင့္ မသိျခင္းပင္၊။၎ခ်မ္းသာျခင္းတို့ ကို ခ်မ္းသာသည္ဟု
ျမင္ေနေတြ ့ေန သိေနျပီး မက္ေမာစြာ ရွာေဖြၾက၏။ရသည္ရွိေသာ္

ထိုခ်မ္းသာျခင္းတို့ျဖင့္ ေပ်ာ္ေမြ ့ၾကလွ်က္ ေမ့ေမ့ ေလ်ာ့ေလ်ာ့  ေနၾကေလ၏။
သတိလက္လြတ္ ခံစားၾကေလ၏။ ထို ့ေနာက္ ေသျခင္းတရား၏ေခၚေဆာင္ရာသို ့
ဆင္းရဲပင္ပန္းစြာလိုက္ပါၾကေလကုန္၏။ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာကိုရွာေဖြ၍ မရေသာ
သူမ်ားကလည္း ရလိမ့္နိုးနိုး ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမ်ားစြာျဖင့္ ေလာဘ ေဇာတိုက္၍ ရွာ
ၾကေဖြၾကသည္သာျဖစ္၏။ရွာရင္းေဖြရင္းျဖင့္ ေသျခင္းတရားေခၚေဆာင္ရာသို ့
လိုက္ပါၾကရျပန္ေလ၏။ေသျခင္းတရား၌ အရာရာသည္ အဆံုးသတ္သည္
မဟုတ္ေခ်။မိမိျပဳခဲ့ေသာ ကုသိုလ္ အကုသိုလ္ တို ့ သည္ မိမိ ႏွင့္အတူ
ဘ၀ အဆက္ဆက္ သံသရာ အဆက္ဆက္ လိုက္ပါၾကကုန္ လွ်က္ ဆင္းရဲ
ပင္ပန္းစြာ ေနထိုင္ၾကရျပန္ေလ၏။ ငါ့သား ငါ့သမီး ငါမယား လင္သား ဥစၥာ
စသည္ျဖင့္  ငါစြဲ စြဲ ကာ ငါ ႏွင့္ ငါသာ ေနထိုင္၍ ဒီသံသရာ  ဒီဒုကၡမ်ားကိုသာ
ခံစား စံစား လည္ပတ္ေနၾကကုန္၏။
                ထိုကဲ ့သို ဘ၀မ်ားစြာ သံသရာ၀ယ္ လည္ပတ္၍ ဒုကၡတို့ကိုခါးစည္းခံ
ၾကရမွန္းလည္း မသိၾကေခ်။ ကိုယ္လုပ္သမွ် ဟုတ္လွျပီ ဟု ထင္မွတ္ ကာ
သိတ္ေတာ္တဲ့ ငါ ပါလား ဟူ၍ပင္ ဘ၀င္ျမင့္ၾကေခ်ေသး၏။ငရဲေရာက္လိုက္
နတ္ျပည္ေရာက္လိုက္။ငရဲေရာက္ေတာ့လည္း ငရဲေပ်ာ္ ေပ်ာ္ေနၾကမည္သာ။
တို့ကေတာ့ ငရဲေရာက္လည္း ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပဲ ဟူ၍ ပင္ ေၾကြးေၾကာ္ၾကေသး၏။
အ၀ိဇၨာ ေၾကာင့္ ပင္ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။
                                 စိန္ေရႊရတနာ  ပစၥည္းဥစၥာတို့ မည္သည္သာမာန္မ်က္စိ
ျဖင့္ျမင္ေတြ ့၍ ခ်မ္းသာျခင္းသာျဖစ္သည္။သစၥာမသိသူတို့၏  မက္ေမာျခင္းသာ
ျဖစ္ေပသည္။  လိုခ်င္ရခ်င္ေသာစိတ္  သိခ်င္ျမင္ခ်င္ေသာစိတ္ ျဖစ္ခ်င္ေသာစိတ္
စသည္အားျဖင့္ တဏွာသည္  အ၀ိဇၨာ ၏ စြမ္းအားျဖင့္ ျဖစ္တည္ေလ၏။
ထို ့ေၾကာင့္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တြင္ အ၀ိဇၨာေၾကာင့္  တဏွာျဖစ္ေၾကာင္းကို
မူလႏွစ္ျဖာ  ေနရာတြင္ေဖၚျပပါရွိေလသည္။၎ မူလ ႏွစ္ျဖာမွအစ ျပဳ၍
ခႏၶာ့ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ လည္ရေလေတာ့သည္။ အရင္းခံသည္ မူလႏွစ္ျဖာသာ
ျဖစ္၏။ ဤ သည္ကို ဥာဏ္မ်က္စိျဖင့္သာျမင္နိုင္ေတြ ့နိုင္ေပလိမ့္မည္။
သာမာန္မ်က္စိျဖင့္မူ မျမင္မေတြ ့နိုင္ေပ။ ဒုကၡကိုသုခ ဟု ျမင္ၾကေတြ့ ၾကလိမ့္မည္။
ဒုကၡကိုဒုကၡ ဟုအမွန္ျမင္ျခင္းသည္သာ သစၥာ မည္၏။ဒုကၡသစၥာသည္
သူတစ္ပါးတို့နာက်င္မွူ ေ၀ဒနာ ခံစားေနရျခင္းကိုေခၚဆိုျခင္းမဟုတ္ေခ်။မိမိ
ခႏၶာတြင္ျဖစ္တည္လာေသာ ကိေလသာတို့ ျဖစ္ျပီးပ်က္ျခင္းကို ဒုကၡ သစၥာဟု
ေခၚဆိုျခင္းျဖစ္ေလသည္။ လူအမ်ား၏ ျမင္ေတြ ့မွ ူသည္  မ်က္စိျဖင့္ျမင္၍
ေတြ ့ေနေသာ အနိဌာရံုမ်ားကို  ဒုကၡ ဟု ျမင္ၾက၏။ထင္မွတ္ၾက၏။
အမွတ္မွားေနျခင္းျဖစ္ေလသည္။ျမင္ေတြ ့ရေသာ အနိဌာရံုမ်ားကို
ဒုကၡဟု လြယ္လြယ္ကူကူ ထင္မွတ္ ျခင္းသည္ မွားေလစြ။၎ျမင္ေတြ ့ရျခင္းကို
သံေ၀ဂ ယူရန္သာျဖစ္သည္။.မိမိ ၏ ခႏၶာသည္လည္း  ေကာင္းေနရာမွ
ဆိုးျခင္းတို ့ ျဖစ္လာနိုင္သည္ကို ေတြးျမင္၍ သံေ၀ဂ ယူ၍ ျဖစ္ျခင္းသည္
ပ်က္ျခင္းသေဘာသာရွိသည။္ ၎ ျဖစ္ျခင္းသည္ ပ်က္ျခင္းသေဘာရွိ္ျခင္း
ေၾကာင့္ဒုကၡသစၥာမည္၏ ဟု အရိယာသူေတာ္စင္တို ့ ေျပာသည္ကို
မွတ္သားသင့္လွေပသည္.။ အရိယာတို့၏မ်က္စိျဖင့္ျမင္အပ္ေသာ အရာကို
မိမိ ကိုယ္ တုိင္ ေတြ ့ျမင္နိုင္ေအာင္ၾကိဳးစားသင့္ လွေပသည္။သာမာန္မ်က္စိ
ျဖင့္ မျမင္နိုင္ေခ်။ထို ့ေၾကာင့္ သစၥာတရားကိ္ုဥာဏ္မ်က္စိျဖင့္သာျမင္နိုင္သျဖင့္
သာမာန္မ်က္စိမ်ားသည္  သစၥာတရားကိုမျမင္ေသာမ်က္စိမ်ားသာျဖစ္သည္။
သာမာန္မ်က္စိမ်ားသည္ ခ်မ္းသာျခင္းအတုကိုမက္ေမာေစေသာ မ်က္စိ
တပ္မက္ေစေသာမ်က္စိ သာျဖစ္၏။ ခ်မ္းသာျခင္းအစစ္ကိုမူ ဥာဏ္မ်က္စိ ကသာ
ျမင္နိုင္စြမ္းေပ၏။ျဖစ္ျခင္းသေဘာတို့သည္ ပ်က္ျခင္းသေဘာသာလွ်င္ရွိၾကသည္ကို
ဥာဏ္မ်က္စိတို့ျဖင့္ရွ ူျမင္ဆင္ျခင္သိမွတ္ပြားမ်ားပါမူ နိဗၺာန္သို့ အေရာက္လွမ္းနိုင္
ေပလိမ့္မည္။သာမာန္မ်က္စိတို့ျဖင့္သစၥာတရားတို ့ကို မျမင္နိုင္မေတြ ့နိုင္ပါေပ။
ထို့ေၾကာင့္ သာမာန္မ်က္စိတို့သည္ မျမင္ေသာမ်က္စိမ်ားသာျဖစ္ၾကပါ၏။


**********တတိယေျမာက္သမီးေတာ္**********

2 comment:

ေအာင္သက္ခုိင္ said...

အရမ္းေကာင္းတဲစာသားေလးေတြပါ
အားေပးသြားပါတယ္အမေရ

zmo zmo said...

၀ိပႆနာမ်က္စိ ဥာဏ္မ်က္စိ... ေက်းဇူးပါ အမေရ...