ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Tuesday, June 19, 2012

မီးလြတ္စားသံုးသည္ဆုိရာ၀ယ္
ျမတ္စြာဘုရားရွင္ က မီးလြတ္စားၾကဖို့မွာၾကားဆံုးမေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
ထို ့အတြက္ေၾကာင့္လားေတာ့မသိ မီးလြတ္စားေသာကိုယ္ေတာ္မ်ား
တခ်ိဳ ့တခ်ိဳ ့ေနရာမ်ားတြင္ ရွိၾကသည္။ၾကည္ညိဳၾကသူမ်ားကလည္း
တအံုးအံုးႏွင့္ပင္။လူေတြမ်ားစည္မွ စည္ ။
           
                     ဘုရားေဟာသည့္မီးလြတ္စားရန္ အေၾကာင္းမွာ ဘယ္လိုမ်ိဳး
ပါလဲ ဟူ၍ နည္းနညး္မွ လည္းမေလ့လာ။မိမိ ကေတာ့ ေျပာအားရွိတာေပါ့။

ေလ့လာတာကိုး ေနာ္။ မိမိ တို ့တရားစခန္းမ်ားတြင္ အဟာရ စားသံုးခါနီး
တိုင္းရြတ္ ရသည့္ စာပိုဒ္ေလးရွိသည္။လံုး၀(လံုး၀) ကင္းကြာေနသူမ်ားကို
ဆိုရလွ်င္ ဘုရားရွိခိုးတိုငး္ေတာ့ ရြတ္ၾကပါလိမ့္မည္။ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါးမွ ကင္းလြတ္
၇ပါလို၏ ဟု။ ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါး ဘာလဲပင္ မသိေသာသူမ်ားသည္
မီးလြတ္စားျခင္းကိုလည္းသိမည္မဟုတ္။မီးလြတ္စားသံုးသည့္ကိုယ္ေတာ္ဟု
မ်ား နာမည္ၾကားလို ့ကေတာ့ ၾကည္ညိဳပစ္ လိုက္ၾကအံုးမည္။
ဘာေၾကာင့္ၾကည္ညိဳ လဲ ေမးၾကည့္  ကိုယ္ေတြ ေတာင္မွမီးလြတ္ မစားနိုင္တာ
သူက စားနုိင္တယ္ ဆိုေတာ့ ထူးျခားတာေပါ့ ဟူ၍ အားၾကိဳး မာန္တက္ ေလးေလး
စားစားၾကီးကို ေျပာျပီးၾကည္ညိဳ လိုက္ၾကမည္။ထို ကဲ့သို ့ တရားဓမၼကိုေသခ်ာ
မေလ့လာပဲ ၾကည္ညိဳခ်င္တိုင္းၾကည္ညိဳျပီးအညာခံေနသူမ်ား မည္မွ် မ်ားျပား
ေနမည္ လဲ။
   ထို ့ေၾကာင့္လဲ ျမတ္စြာဘုရားပြင့္ေတာ္မူေသာအခါ ေရႊဥာဏ္ေတာ္
ကြန္ယက္ဖြင့္ ၍ ေလာကဓါတ္ တခုလံုးကိုၾကည့္ေတာ္မူ ေသာ္
သတၱ၀ါ မ်ား ကိုသနားေတာ္မူ ခဲ့ေလ၏။ဘာဆို ဘာမွ် မသိ။ျဖစ္ခ်င္တိုင္းျဖစ္ေနေသာ
သတၱ၀ါမ်ား။ၾကိဳးစား၍ ေခ်ခၽြတ္ ဆံုးမ ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ထို အဆံုးအမ မ်ားကို
အေျခခံ၍ တရားထူးရသူလို မလုပ္တန္သည္မ်ားလုပ္ေနၾကသူတခ်ိဳ ့ရွိပါသည္။
သံသရာ ကိုမွ မေၾကာက္ အမ်ားပိုင္ပစၥည္း အလြဲ သံုးစားလုပ္သူမ်ားထက္ ဆိုးလွပါသည္။ ဘုရား၏ တရားေတာ္ ကိုအလြဲသံုးစားလုပ္ၾကသည္။
ျမတ္စြာဘုရားက မီးလြတ္စားသံုးေစခဲ့သည္။ ဤစကားရပ္ျဖင့္ပင္ လုပ္စားစရာရသြားသည္။ အသိတရား အားနည္းသူတို့အတြက္ေတာ့
ကိုးကြယ္ရာရွာေတြ ့ေနေသးသည္။ပုဂၢိဳလ္ထူး ပုဂၢိဳလ္ျမတ္ကို ဖူးရေတြ့ရသည္ ဆိုပဲ။
ျမတ္စြာဘုရားေသာ္မွ မက်င့္သည့္ နည္းလမး္ျဖင့္ က်င့္ၾကံ၍ ေနေသာသူကို
ကိုးကြယ္ျခင္းသည္ ဘုရား၏ သာသနာမွ ကင္းလြတ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္ကိုလည္းမသိၾက။
သနားစရာ အလြန္ေကာင္းလွပါသည္။
                       ဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ေဟာေတာ္မူေသာ မီးလြတ္စားသံုးျခင္း
သည္ ခ်က္ေန။ ျပဳတ္ေန။ ရွိဳ ့ေန ေသာ ပညတ္ မီးကို ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ေပ။
ခႏၶာ ငါးပါး ကိ္ုေလာင္ျမိဳက္ေနေသာ ကိေလသာ မီးမ်ားမွ လြတ္ ၍ စားသံုးၾကရန္မွာျခင္း
ျဖစ္သည္။ပရမတ္ မီးမွ လြတ္ကင္းရန္ျဖစ္သည္။  မီးလြတ္ဘယ္လိုစားသံုးမလဲ။
 စားေကာင္းသည္ ဟူ၍ ပိုစားခ်င္ေသာစိတ္ျဖင့္ ေလာဘ မီး ေလာင္၍မစားရန္။
စား မေကာင္းသျဖင့္  အလိုမက် စိတ္ျဖင့္ ေဒါသမီး ေလာင္၍မစားရန္။
စားေကာင္းမွန္း မေကာင္းမွန္းမသိ ေတာင္ေတြးေျမာက္ေတြးျဖင့္  ေမာဟမီး
ေလာင္၍ မစားရန္။
     အဟာရ စားသံုးသူ သည္ စားေနသည္ကိုသိ၍ စားသံုးရန္ျဖစ္သည္။
ဇြန္းႏွင့္စားသံုးေသာ ေခတ္ ခါ သမယ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိမိ တတ္သိသေလာက္
ေျပာပါမည္။ဇြန္းႏွင့္ခပ္ သည္ကိုသိေနရမည္။စိတ္အစဥ္သည္ဇြန္းႏွင့္လိ္ုက္၍
မိမိ ခံတြင္း အတြင္းသို ့ အဟာရ ထည့္သြင္းသည္ကိုသိေနရမည္။
ျပီးလွ်င္ဇြန္းထုတ္သည္ကိုသိေနရမည္။. အဟာရ ၀ါးေနသည္ကိုတခ်က္ခ်င္းသိ
ေနရမည္။၀ါးျပီးျမိဳခ်သည္ကိုသိေနရမည္။ ဤသည္မွာ သမထ သာျဖစ္ေသးသည္။
၀ိပႆနာမမည္ေသးေပ။သမထ သည္သမာဓိကိုေတာ့ျဖစ္ေစပါသည္။
၀ိပႆနာျဖစ္ရန္ ဆိုမူအေသးစိတ္ပါေသာေၾကာင့္ မဂၢသစၥာ  တြင္ ေဖၚျပ
ထားသည္မ်ားကို ဖတ္ရွ ူၾကပါကုန္။
    ဤ နည္းအားျဖင့္ မီးလြတ္စားသံုးရန္ ျမတ္ဘုရားက မွာၾကားဆံုးမ ေတာ္မူ
ခဲ့ပါေၾကာင့္းအသိတိုး၍ အကိုးကြယ္ မမွားၾကပါေစရန္ တိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။
သူဖာသူမစားခ်င္၍ မစားသည္ကိုေတာ့ မေျပာလိုေပ။ဘုရားေဟာေသာ မီးလြတ္စားသံုး
ျခင္းသည္ ပညတ္မီးျဖင့္ ခ်က္ေသာ ျပဳတ္ေသာ အစာအဟာရ ကို မစားရန္ မွာၾကားဆံုးမျခင္းမဟုတ္သည္ကိုေတာ့ သတိခ်ပ္၍ သိၾကေစခ်င္ပါသည္။

အဟာရ စားသံုးခါနီးတြင္းရြတ္ဖတ္ရေသာစာပိုဒ္ကိုဗဟုသုတ
အလို ့ငွါ ေဖၚျပပါအံ ့။

=….ဤသည့္စားဖြယ္၊ အမယ္မယ္ကို၊ျမဴးရယ္ မာန္ၾကြ၊ လွပ ေရဆင္း၊ျပည့္ျဖိဳးျခင္းငွါ၊
မသံုးေဆာင္ပါ။ေလးျဖာဓါတ္ေဆာင္၊ဤ ကိုယ္ေကာင္သည္၊ရွည္ေအာင္တည္လွ်က္၊
အသက္မွ်တမ္း ၊မေမာပန္းညွား၊ ဘုရားသာသနာ၊က်င့္ႏွစ္ျဖာကို၊က်င့္ပါနိုင္ေစ၊
ေ၀ဒနာေဟာင္းသစ္၊ မျဖစ္ေစရ၊ ယာပိုက္မွ်လစ္၊ခပ္သိမ္းျပစ္ကို၊ မျဖစ္ေစေအာင္၊
ခ်မ္းသာေအာင္ဟု၊သံုးေဆာင္မွီ၀ဲပါသတည္း။

 ဤ ကဲ့သို ့ ရြတ္ဆို၍ ဆြမ္း အဟာရ ကိုစားသံုးမွီ၀ဲ ခဲ့ရပါေၾကာင္း။

*****  တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

6 comment:

ေအာင္သက္ခုိင္ said...

အရမ္းကုိဗဟုသုတရတဲ႕ပုိ႕စ္ေလးပါအမေတာ္
မွတ္သားသြားပါတယ္ဗ်ာ

Snow May said...

မသိတဲ့သူတစ္ခ်ိဳ႕ေသခ်ာရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိသြားတာေပါ့..အရမ္းေကာင္းပါတယ္

စံပယ္ခ်ိဳ said...

ေသခ်ာသိရလုိ႔ သမီးေတာ္ကုိေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင္

ျမတ္ပန္းႏြယ္ (Myat Pan Nwe) said...

ျမတ္ေလ အခုုမွပဲ မီးလြတ္စားတယ္ဆိုုတာ ကိေလသာမီးကေနလြတ္တာကိုု ရည္ရြယ္မွန္း သိေတာ႔တယ္။ ျမတ္ထင္တာကေလ မီးလြတ္စားတယ္ဆိုုရင္ သစ္သီးပဲ စားရတယ္လိုု႔ ထင္ေနတာ။ း) သမီးေတာ္ဆီမွာ ဒီလိုု တန္ဖိုုးရွိတဲ႔ ေဆာင္းပါးေလးေတြ ဖတ္ခြင္႔ရတဲ႔အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ခ်စ္ခင္စြာနဲ႔
ျမတ္

တတိယေျမာက္သမီးေတာ္ said...

ဘာသာေရးကိုအလြဲသံုးစားလုပ္ျပီး အလွ ူခံေနသူေတြ အမ်ားၾကီးပဲျမတ္ေရ..
ေနာက္ထပ္၀စီပိတ္ အေၾကာင္းေလးေရးဖို့ၾကိဳးစားလိုက္အံုးမယ္

Anonymous said...

မွတ္သားသိ႐ွိခြင့္ရခဲ႔ပါတယ္။ေက်းဇူးပါ ခင္ ဗ်ာ