ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Saturday, June 23, 2012

အျမတ္ဆံုး

 ျမတ္စြာဘုရားရွင္ေဇတ၀န္ ေက်ာင္းေတာ္ `၌ သီတင္းသံုးေတာ္ မူစဥ္
သိၾကားမင္းႏွင့္ တကြ နတ္အေပါင္းတို ့သည္ စုေ၀းေရာက္ရွိၾကကုန္၍
              သိၾကားမ င္း က“ဘုန္းေတာ္ၾကီးျမတ္ေသာျမတ္စြာဘုရား…
ဤမည္ေသာ ျပႆနာ ေလးရပ္ တို ့၏ အနက္ အဓိပၸါယ္ ကို
ကၽြနု္ပ္ တို ့အား ထင္ရွားေျဖဆို ပါကုန္ ’’ဟူ၍ ေလွ်ာက္ထားေလ၏။

ေမးခြန္းျပႆနာ(၄)ရပ္
(၁)အလွဴအေပါင္းတို ့တြင္အဘယ္အလွဴသည္အျမတ္ဆံုးျဖစ္သနည္း။
(၂)အရသာအေပါင္းတို ့တြင္ အဘယ္ အရသာသည္ အျမတ္ဆံုးျဖစ္
သနည္း။
(၃)ေမြ ့ေလွ်ာ္ျခင္းအေပါင္းတို ့တြင္ အဘယ္ေမြ ့ေလွ်ာ္ျခင္းသည္
အျမတ္ဆံုးျဖစ္သနည္း။
(၄)တဏွာ၏ ကုန္ျခင္းအဆံုး`၌ ျဖစ္ေသာအရဟတၱဖိုလ္ ကိုသာလွ်င္
အဘယ္ေၾကာင့္အျမတ္ဆံုးဟူ၍ေခၚဆိုအပ္သနည္း။


ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္“ ေကာင္းျပီသိၾကားမင္း ငါ ဘုရားကား
ပါရမီတို ့ကို ျဖည့္က်င့္၍စြန္ ့ျခင္းၾကီးငါးမ်ိဳးတို ့ကိုရဲရဲ ရက္ရက္
စြန္ ့လွ ူ၍သင့္တိ္ု ့ကဲ့သို ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို ့၏ယံုမွားကိုျဖတ္ေတာက္ရန္ ပင္
သဗၺညုတ ဥာဏ္ ေတာ္ကိုရအပ္ သိအပ္ ခဲ ့ျပီ …သိၾကားမင္း…
သင္ေမးအပ္သည္ ့ျပႆနာ ေလးရပ္ တို ့အေျဖ ကား----
(၁)အလွ ူခပ္သိမ္းတို့တြင္ တရားအလွ ူသည္ အျမတ္ဆံုးျဖစ္၏။
(၂)အရသာခပ္သိမ္းတို့တြင္တရားအရသာသည္ အျမတ္ဆံုးျဖစ္၏။
(၃)ေမြ ့ေလွ်ာ္ျခင္းခပ္သိမ္းတို ့တြင္တရားျဖင့္ ေမြ ့ေလွ်ာ္ျခင္းသည္
အျမတ္ဆံုးျဖစ္၏။
(၄)တဏွာကုန္ျခင္း၏ အဆံုး`၌ျဖစ္ေသာ  အရဟတၱဖိုလ္သည္ကား
(ခပ္သိမ္းေသာ ၀ဋ္ဒုကၡ၏ကုန္ျခင္း ျငိမ္းျခင္းသို ့)ေရာက္ေစတတ္
ေသာေၾကာင္ ့ဧကန္ အျမတ္ဆံုးျဖစ္၏။………..”.
                     ဟူ၍ မိန္ ့ေတာ္မူေလ၏။
       အျမတ္ဆံုးေသာကုသိုလ္အမွ ူတို ့ကိုေဆာင္ၾကည္းနိုင္ၾကသည္
ျဖစ္၍နိဗၺာန္သို မ်က္ေမွာက္ျပဳနိုင္ၾကပါေစသတည္း။


(ကိုးကား။    ။မဟာဗုဒၶ၀င္-စတုတၳတြဲ(သိၾကားမင္းေမးအပ္သည့္  
  ျပႆနာ ေလးရပ္ ကုိ ေျဖၾကားေတာ္မူျခင္း) စာ-၂၄၈)


*********တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*********

2 comment:

စံပယ္ခ်ိဳ said...

ေမးခြန္းျပႆနာ(၄)ရပ္ကုိေသခ်ာဖတ္ခဲ႔ပါတယ္ရွင္

Maribel Artaste said...

Hi!Great and interesting blog you have:) Come and visit my site too. http://ads.com.mm/?cid=4fd60e65e4b0fa6db841e338&utm_campaign=ads_mm_lb_blog_martaste&utm_source=ads_lb_blog&utm_medium=lb_blog