ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Monday, June 25, 2012

ဆုေတာင္း

ေ၀ႆႏၱရာ ဇာတ္ေတာ္ကို ဖတ္မွတ္ဖူးသူတိုင္းသိျပီး
ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ေ၀ႆႏ ၱရာမင္းၾကီးသည္ သားေတာ္
သမီးေတာ္တို့ကိုပုဏၰားအားလွ ူဒါန္းျပီးေသာအခါ
တာ၀တိ ံသာ နတ္ျပည္မွ နတ္တို ့သနင္းသိၾကာမင္းၾကီးသည္
မင္းၾကီးေ၀ႆႏ ၱရာကို ျပဳစုသူမဲ့မည္စိုးေသာေၾကာင့္ 


 မဒၵီေဒ၀ီအား ရေသ ့ ေယာင္ေဆာင္၍ အလွ ူခံေတာ္မူ၏။
မိဖုရား အား အလွ ူခံျပီးေသာအခါ္ သိၾကားမင္းသည္
 နတ္တို့ကိုအစိုးရေသာသိၾကားမင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ခံ၍
မင္းၾကီးအား (၈)ပါ္းေသာဆုကို ေပးမည္ ယူေတာ္
မူပါေလာ့ ဟု ေကာင္းကင္တြင္တည္လ်က္ ဆိုေလ၏
                       ထိုအခါ မင္းၾကီးေ၀ႆႏ ၱရာသည္
ေအာက္ပါ(၈)ပါးေသာဆုတို ့ကို ေတာင္းေလ၏။

ေ၀ႆႏ ၱရာမင္းၾကီး ေတာင္းေသာ ဆု(၈)ပါး

၁။ငါ၏ ခမည္းေတာ္သည္ ငါ့အားအမ်က္ေျပသျဖင့္ ျပည္သို့
ေခၚေတာ္မူ၍ ေရွးကကဲ ့သို့လွ်င္ မင္းအျဖစ္ကို
 ေဆာင္ႏွင္းေပးအပ္ေတာ္မူေစသတည္း။

၂။မင္းအျဖစ္သို့ေရာက္ျပီးေသာငါသည္ မေကာင္းေသာ
အမူအက်င့္ရွိ၍ မင္းျပစ္မင္းဒဏ္သင့္လွ်က္အခြင့္ႏွင့္ေလွ်ာ္စြာ
သတ္အပ္ေသာသူကိုပင္ေသာ္လည္း သတ္ျဖတ္ခ်င္ေသာ
စိတ္မရွိသည္ ျဖစ္ေစသတည္း။

၃။ၾကီးၾကီးငယ္ငယ္ ခပ္သိမ္းကုန္ေသာသူတို့သည္ 
ငါ့ကိုသာလွ်င္ မွီ၍ အသက္ေမြးၾကသည္ျဖစ္ေစသတည္း။

၄။သူတစ္ပါးတို့၏ မယားကို တပ္ေသာစိတ္ျဖင့္မွ် မၾကည့္လို။ ကိုယ္ပိုင္ေသာမယား`၌သာလွ်င္ ေရာင့္ရဲျခင္း၊မိန္းမတို့၏
 အလိုသို့မလိုက္ျခင္းသည္ ျဖစ္ေစသတည္း။

၅။ငါႏွင့္စပ္၍ျဖစ္ကုန္ေသာ သား သမီး မယား ေဆြမ်ိဳးတို ့
သည္ အနာမရွိ အသက္ရွည္ၾကကုန္လွ်က္တရားသျဖင့္
ရန္သူတို့ကိုေအာင္၍ မင္းစည္းစိမ္ `၌စံေပ်ာ္ရေစသတည္း။

၆။ ေန ့တိုင္းေန ့တိုင္း ညဥ္ ့မိုးေသာက္၍ ေန အာရုဏ္တက္
လတ္ေသာ္ ထမင္း အေဖ်ာ္အစရွိေသာ ခပ္သိမ္းေသာ အသံုး
အေဆာင္တို့သည္ ေရွ ့သို ့ေရာက္လာေစသတည္း။

၇။ဥစၥာစည္းစိမ္တို့သည္ အလွ ူေပးကုန္ေသာ္လည္း မကုန္
နိုင္ပဲ တလဲလဲလွ်င္ ျဖစ္လာ၍သဒၵါၾကည္ညိုစြာ ေစတနာ
 ၃  တန္ ျပတ္လွ်က္ လြတ္လြတ္ေပးကမ္း စြန္ ့ၾကဲလွ ူဒါန္းျပီး
၍ ထိုအလွ ူကိုသာလွ်င္ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ေအာက္ေမ့မိ
ေစသတည္း။

၈၊၊ဤ ကိုယ္အျဖစ္မွစုေတခဲ့သည္ရွိေသာ္ တုတိတာနတ္ျပည္
`၌ ျဖစ္၍ ထိုနတ္ျပည္မွ လူ ့ျပည္`၌ တၾကိမ္သာလွ်င္
ပဋိသေႏၶေနရျပီးေသာ္သဗၺညဳတ ဥာဏ္ကိုရပါေစ သတည္း။

(ဤ ကား ေ၀ႆႏ ၱရာမင္းၾကီး၏ ဆုေတာင္းတည္း)

(ကိုးကား။    ။ဇာတ္ေတာ္ၾကီးဆယ္ဘြဲ ့ေ၀ႆႏ ၱရာ
ဇာတ္ေတာ္မွ ေကာက္နုတ္ေဖၚျပပါသည္။)


          တတိယေျမာက္သမီးေတာ္ ၏ ဆုေတာင္း

၁။ငါ့၏အမိအဖ ႏွင့္ ဆရာသမား အထက္အရာရွိမ်ားသည္
ငါ့အားအမ်က္ထြက္သည္ ဟူ၍မရွိပဲ ၾကည္ျဖဴ နားလည္စြာ
ျဖင့္သာ ငါ ့အေပၚ ခ်စ္ခင္ၾကပါေစသတည္း။

၂။မေကာင္းေသာအမူအက်င့္ရွိသူတို့ႏွင့္ မေပါင္းေဖၚမမွီ၀ဲရ
သည္ျဖစ္လွ်က္ လုပ္ကိုင္သမွ်ေသာ အလုပ္ဟူသမွ်သည္
အဆဆ အဆင္ေျပေအာင္ျမင္သည္သာျဖစ္၍
 ေအးျငိမ္းခ်မ္းသာစြာ ေနထိုင္ရပါေစသတည္း။

၃။ၾကီးၾကီးငယ္ငယ္ ခပ္သိမ္းေသာသူတို့သည္ ငါ့ကိုသာလွ်င္
ရိုေသသမွ ူအစဥ္ျပဳ လွ်က္ ေနရာေပးၾကပါေစသတည္း။

၄။ငါ့ကိုခ်စ္ခင္ၾကသူမ်ားႏွင့္ ငါက ခ်စ္ခင္ေသာသူမ်ားသည္
အနာမရွိ အသက္ရွည္ၾကကုန္လွ်က္ တရားသျဖင့္ ရန္သူကို
ေအာင္နိုင္၍ေလာက စည္းစိမ္ကိုျပည့္စံုစြာခံစားေပ်ာ္ရႊင္ၾက
ပါေစသတည္း။

၅။ေန ့တိုငး္ေန ့တိုင္း ညမိုးေသာက္၍ေန ့အာရုဏ္တက္
လတ္ေသာ္ထမင္း အေဖ်ာ္ အစရွိေသာ ခပ္သိမ္းေသာ
အသံုးအေဆာင္တို့သည္ ေရွ ့သို ့ေရာက္လာပါေစသတည္း။

၆။ဥစၥာစည္းစိမ္တို့ကို အလွ ူေပးကုန္သည္ရွိေသာ္ မကုန္နိုင္ပဲ
ဆတိုးပြားမ်ားကာ ျဖစ္တည္လာလွ်က္ သဒၶါၾကည္ညိဳစြာ ေစတနာ
၃ တန္ ျပတ္လွ်က္ စြန့္ၾကဲေပးကမ္း၍ ထိုအလွ ူ`၌သာ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာေအာက့္ေမ ့မိပါေစသတည္း။

၇။ငါ အလိုရွိတိုင္း စည္းစိမ္ဥစၥာတို ့ကို ပိုင္ဆိုင္ရ၍
ခ်မ္းသာပါေစသတည္း။
၈။ဤ ကိုယ္အျဖစ္မွစုေတ ခဲ့သည္ရွိေသာ္ 
တုတိတာ နတ္ျပည္`၌ နတ္သားျဖစ္၍ 
အရိယာသစၥာတရားမ်ားထပ္ဆင့္ပြားမ်ားကာ 
အနာဂါမ္တည္၍ ျဗဟၼာျပည္တြင္ ပရိနိဗၺာန္ ျပဳရပါေစသတည္း။

(ဤ ကား တတိယေျမာက္သမီးေတာ္၏ ဆုေတာင္းေပတည္း။)


******တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*******

7 comment:

စံပယ္ခ်ိဳ said...

သမီးေတာ္ရဲ့ ဆုေတာင္းေလးကုိေသခ်ာဖတ္ခဲ႔ပါတယ္

မိုးသူ(ေတာင္ၾကီး) said...

တတိယေျမာက္သမီးေတာ္ ရဲ ့
ဆုေတာင္းကို ေလးစားပါတယ္
ဒါေပမယ့္ တရားစာေတြခ်ည္းပဲဖတ္ေနရင္ေတာ့
မယ္သီလရွင္ျဖစ္ဖို ့ အေၾကာင္းပါလာလိမ့္မယ္ဗ် ဟီးးးး

ခင္တဲ့
မုိးသူ(ေတာင္ၾကီး)

တတိယေျမာက္သမီးေတာ္ said...

၀တ္သင့္ရင္လည္း၀တ္ရတာေပါ့ ကိုမိုးသူရဲ ့..

စံပယ္ခ်ိဳ said...

ဟုတ္ပါရဲေအ----ရွိေတာ႔ဘူးေနာ္
တခါတေလအဲလုိပဲ ဂ်က္လဲနားမလည္ပါဘူး
ဂ်က္ရဲ့ဆုိဒ္ထဲမွာဟုိတေန႔ကေလာင္စာေရးတဲ႔ကြန္မက္လဲ ေမလ္းထဲ၀င္လာတယ္
အျပင္မွာမရွိဘူးေလ----

ၾကည္ျဖဴခင္ခင္ said...

ဆုေတာင္းေလးေတြ ေကာင္းတယ္ မမ ေရ.. အဲ့လိုဆုေတြကို ၾကည္ျဖဴလည္း ပိုင္ဆိုင္ခ်င္ပါရဲ႕.. ဒါေပမယ့္လည္း သိတဲ့အတိုင္း ဒီေခတ္ႀကီးထဲ ဆုေတာင္းေနရုံနဲ႔လည္း ၿပီးျပည့္မစုံႏိုင္ပါဘူးေလ.. ေပ်ာ္ရႊင္ပါေစေနာ္... ေတာင္းတဲ့ဆုေတြထဲက ေကာင္းႏိုးႏိုးရာရာေလးေတြကို ရရွိခံစားႏိုင္ပါေစ..

ခင္တဲ့
ၾကည္ျဖဴ

Mary Grace said...

Hi looks so impressive and interesting blogs, come and visit us back too:
http://motors.com.mm/?utm_campaign=mot_mm_lb_blog_mgesc&utm_source=mot_lb_blog&utm_medium=lb_blog

ဇင္မ်ဳိး said...

ဆုေတာင္းေလး အရမ္းသေဘာက်ပါတယ္...