ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Monday, November 26, 2012

ေထာင္နိုင္တဲ့ နား ရွိရင္ တိဟိတ္ ပါပဲ                            
                       တခ်ိဳ ့ က်ေတာ့ ပါရမီေတာင္ မက ေတာ့ဘူး။ ငါဟာ ပဒပရမ  ပုဂိၢဳလ္ ထင္ရဲ ့ဆိုျပီး
 ေနာက္ဆုတ္သြားတတ္ၾကတယ္။ စိတ္ ကိုေလွ်ာ့ခ်ပစ္တတ္ၾကတယ္။  မဟုတ္ပါဘူးတဲ့  ။
သစၥာတရား ကို ေထာင္နိုင္တဲ့ နားရွိလို ့ရွိရင္  တိဟိတ္ ပါပဲ တဲ့။ သစၥာ တရားကိုေဟာ တဲ့အတိုင္း
 ေသေသခ်ာခ်ာ သေဘာက်ျပီး  သိနိုင္ရင္ တိဟိတ္ ပါပဲ တဲ ့။  တိဟိတ္  ဆိုရင္  ဒီ ဘ၀ တရား ရရမွာပဲ ဗ်။


 @@@@@@

Posted on: Friday, November 23, 2012

ေက်းဇူးတင္ ♦ ဆုေတာင္း

ျမန္မာကိုခ်စ္ေသာ
ဘာသာကိုခ်စ္ေသာ
အမ်ိဳးကိုခ်စ္ေသာ
ဗုဒၶဘာသာႏြယ္၀င္ သူေတာ္စင္မ်ားကို
ေလးစားစြာ ဂါရ၀ျပဳပါတယ္

ေလးစားစြာဂါရ၀ျပဳတယ္ ဆိုတာ  သာမာန္အားျဖင့္ေတာ့  လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္တစ္ခုလို ့ ျ့မင္စရာရွိပါတယ္
ခုကိစၥမွာေတာ့  အြန္လိုင္းေပၚမွာ  ဘာသာ ျပန္ ့ပြားေရးကို ေရွ ့ရွ ူ လို ့  Domain  လွ ူၾကသူမ်ားကို
ျမတ္နိုးစြာ ေလးစားတာပါ။ ရင္ထဲ အသဲ ထဲ က လာတဲ့ စကားလို ့ သမီးေတာ္ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

Posted on: Sunday, November 18, 2012

ပုဂၢိဳလ္(၄) မ်ိဳး ထဲမွ ေရြးခ်ယ္ ကိုးကြယ္ဖို ့

"ေရအိုင္ပမာ ပုဂၢဳိလ္ (၄) မ်ဳိး"
••••••••••••••••••••••••••••••••
အခါတပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ရဟန္းတို႔အား ေရအိုင္ ၄-မ်ုိးကို ဥပမာျပဳ၍

ပုဂၢိဳလ္ေလးမ်ုိးရွိေၾကာင္း ေဟာၾကားေတာ္မႈခဲ႔ပါသည္။

ရဟန္းအေပါင္းတို႔၊ ဤေလာကတြင္ ေရအိုင္၄-မ်ိဳးရွိသည္။

ယင္းတို႔မွာ

Posted on: Wednesday, November 14, 2012

ပဋိစၥသမုပၸဒ္ (၇)       ပဋိစၥသမုပၸဒ္(၇)ကေတာ့   ကာလ သံုးျဖာ   ျဖစ္ပါတယ္။

  လြန္ေလျပီးေသာ အတိတ္ ကာလ(၁-ကြက္)။ယခုျဖစ္ဆဲ ပစၥဳပၸန္ ကာလ(၂-ကြက္နွင့္  ၃- ကြက္)
ေနာင္ ျဖစ္လတၱံ အနာဂတ္ ကာလ(၄-ကြက္)

             ဒီကာလေလး သံုးျဖာ ကို ပိုင္းျခားထင္ထင္ သိျမင္ျခင္းအားျဖင့္  သတိ သံေ၀ဂ ရျပီး
သစၥာတရားကို ေလ့လာအားထုတ္ဖို ့ တြန္းအားေပး မွာျဖစ္ပါတယ္။

Posted on: Thursday, November 8, 2012

အသိမွား အမွတ္မွား အက်င့္ မမွားၾကေစခ်င္ပါ


    သူမ်ားပါးစပ္မွာ လမ္းဆံုးေနတတ္ၾကသူမ်ား သတိထားဆင္ျခင္ၾကဖို ့ျဖစ္ပါသည္။

ဗုဒၶဂါယာကို သံုးေခါက္ေရာက္လွ်င္ ငရဲက လြတ္တယ္ ဟူေသာ စကားဘယ္သူက ေျပာလိုက္မွန္းမသိ ။
တကယ္ပဲ ငရဲက လြတ္ပါသလား  ေသခ်ာစဥ္းစားသင့္ပါသည္။