ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Sunday, December 23, 2012

(၂)ေ၀ဒနာကၡႏၶာ


နံပါတ္(၂) ေ၀ဒနာကၡႏၶာ

     ေ၀ဒနာ ဆိုတာ နာမွဴ က်င္မွ ူကို ေ၀ဒနာ လို ့ ခပ္လြယ္လြယ္ သိမွတ္ၾကတယ္
အမွန္ ကေတာ့ နာမွူ က်င္မွ ူ က ေ၀ဒနာ မဟုတ္ပါဘူး။

နာတယ္ က်င္တယ္ ဆိုတာ ခံစားသိတာက မွ ေ၀ဒနာ ျဖစ္ပါတယ္။စိတ္ထဲမွာ နာတယ္ လို ့
ခံစားမိတာ က်င္တယ္ လို ့ခံစားမိတာ အဲ့ဒါ ေ၀ဒနာပါ။လက္နာရင္ လက္မွာ ေ၀ဒနာ ေပၚတယ္
ေခါင္းနာရင္ေခါင္းမွာ ေ၀ဒနာ ေပၚတယ္။နာတယ္လို ့ခံစားမိတဲ့စိတ္ကေလး က ေ၀ဒနာျဖစ္ပါတယ္။
ေပ်ာ္ရြင္ျခင္း ၀မ္းနညး္ျခင္းကိုခံစားမိတာလည္း ေ၀ဒနာ ပဲျဖစ္ပါတယ္။ဘာကိုမွ မခံစားပဲေနတာက
ဥေပကၡာ ေ၀ဒနာ ျဖစ္ပါတယ္။ေ၀ဒနာ ရဲ႕သေဘာက မေနွာမွာခံစားမွ ူေပၚလာတာမ်ိဳးပါ။
နာတယ္ က်င္တယ္ ခံစားရတာ မွ ေ၀ဒနာ မဟုတ္ဘူး  ခံစားမွ ူ အားလံုး ဟာ ေ၀ဒနာ ပါ။
ေပ်ာ္ရြင္တဲ့ သူက ပီတိ ဆိုတဲ့ သုခ ေ၀ဒနာ ခံစားေနတာပါ။၀မး္နည္းတဲ့သူက မေက်နပ္ျခင္းေတြ နဲ့
ဒုကၡ ေ၀ဒနာ ကိုခံစားရပါတယ္။

ခပ္လြယ္လြယ္ ကေတာ့ နာတာက်င္တာကို  သိမွတ္ၾကတာမ်ားပါတယ္။

 နာတာကိုနာတယ္  နာတယ္ လို ့သိေနတာက  သမထ ျဖစ္ျပီး နာမွ ူသေဘာမွာ စစ္ ခနဲ့ နာတယ္
ျပီးရင္ေပ်ာက္သြားတယ္ စစ္ ခနဲ့နာတယ္ ျပီးရင္ေပ်ာက္သြားတယ္ ဒါ ကိုျမင္ေအာင္ၾကည့္နုိုင္ရင္
၀ိပႆနာ ျဖစ္ပါတယ္။ နာတာ က်င္တာ က ဆက္တိုက္နာေနတာမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။ စစ္ ခနဲ့ နာျပီးရင္
ေပ်ာက္သြားပါတယ္။တစစ္စစ္ နဲ့ျဖစ္ေနတာမ်ိဳးပါ။ဒါကို ေသခ်ာ စိုက္ၾကည့္ရင္ နာတယ္ ဆိုတဲ့ေ၀ဒနာ မွာ
ေတာက္ေလွ်ာက္နာေနတာမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ နာလိုက္ေပ်ာက္သြားလိုက္ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ သိလာပါမယ္။
နာတာေလးျဖစ္လိုက္ နာတာေပ်ာက္သြားလိုက္နဲ့  အဲ့ဒါ ကို ၀ိပႆနာ ညာဏ္ နဲ့ ေစာင့္ၾကည့္ရင္
ျငီးေငြ ့ျပီး နာတာေလးေပ်ာက္သြားပါလိမ့္မယ္။ အဲ့လို ေပ်ာက္သြားေအာင္ အာရံုမမ်ားပဲ
ေစာင့္ၾကည့္ေပးလိုက္ပါ။

 နာတာေလးေတြ ဆံုးသြားရင္ တစ္မဂ္ တစ္ဖိုလ္ ဆိုဒ္ေရာက္ပါလိမ့္မယ္။

ေ၀ဒနာကၡႏၶာရဲ႕ သေဘာမွာ စစ္ခနဲ  ျဖစ္လိုက္ ေပ်ာက္သြားလိုက္ ေနာက္ထပ္  စစ္ ခနဲ့ ျဖစ္လိုက္
 ေပ်ာက္သြားလိုက္  နဲ့ ဆိုတာ ပဲ ေပၚေနတာပါ။သူ ့သေဘာတရားကို သိေစခ်င္ပါတယ္။

*****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

Posted on: Monday, December 17, 2012

(၁)ရူပကၡႏၶာ   ခႏၶာ ငါး ပါးမွာ (၁) ရူပကၡႏၶာ
                      (၂)ေ၀ဒနာကၡႏၶာ
                      (၃)သညာကၡႏၶာ
                      (၄)သခၤ ါရကၡႏၶာ
                      (၅)၀ိညာဏကၡႏၶာ   ဆိုျပီး   ရွိပါတယ္။

နံပါတ္(၁) ရူပကၡႏၶာ
••••••••••••••••••

          လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား က သိေနတဲ့ ရူပကၡႏၶာ ဆိုတာ အေသြး အသားေတြ နဲ့ ထိလို ့ကိုင္လို ့ရတဲ့
ဒီခႏၶာ ကိုယ္ အထည္ၾကီး ကို ရူပကၡႏၶာ လို ့မွတ္ထင္ေနၾကတာပါ။

   တကယ္ေတာ့ ရူပကၡႏၶာ ဆိုတာ ေခြးျမင္တဲ့ ခႏၶာကိုယ္ ကို ေခၚတာ မဟုတ္ပါဘူး။
ေခြး ေဟာင္ခံရတဲ့ အထည္ ကိုယ္ေကာင္ကို ရူပကၡႏၶာ လို ့ေခၚတာမဟုတ္ပါဘူး။

   ရူပကၡႏၶာ ဆိုတာ ပူမွ ူသေဘာ  ေအးမွ ူသေဘာ လို ့ေခၚတဲ့ ေတေဇာ ဓါတ္ရဲ႕ ေဖါက္ျပန္မွ ူ။
မာမွူ သေဘာ ေပ်ာ့မွူ သေဘာလို ့ေျပာင္းလဲတဲ့ ပထ၀ီ ဓါတ္ရဲ႕ ေဖါက္ျပန္မွူ။
ယိုစီး တဲ့ သေဘာ ေဆာင္တဲ့ အာေပါ ဓါတ္ရဲ႕ ေဖါက္ျပန္မွ ူ။
လွ ူပ္ရွား ရုန္းကန္ျခင္း ျဖစ္ေစတဲ့ ၀ါေယာ ဓါတ္ ရဲ႕ ေဖါက္ျပန္မွ ူ။
 အဲ့သလို ဓါတ္ၾကီး ေလးပါး တို ့ ေဖါက္ျပန္မွ ူသေဘာအစု ေလး ကို ရူပကၡႏၶာ လို ့ေခၚဆိုတာ
ျဖစ္ပါတယ္။ဒီ သေဘာေလးေတြရဲ႕ ေဖါက္ျပန္မွ ူ ကို ဥာဏ္နဲ့ပိုင္းျခားထင္ထင္ သိျမင္ျပီး
ျဖစ္လိုက္   ပ်က္လိုက္ နဲ့ မတည္ျမဲျခင္းကို ေစာင့္ၾကည့္နုိုင္မယ္ ဆိုရင္ျဖင့္ ျဖစ္ျခင္း  ပ်က္ျခင္းတို ့
ဆံုးျပီး မဂ္ ဖိုလ္ ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳနိုင္ပါလိမ့္မယ္။

သမီးေတာ္မဂၢ သစၥာ  မွာ ေဖၚျပထားပါတယ္ ႏွာသီး ဖ်ားက ေလ ေလး ၀င္တာ ထြက္တာကိုသိျပီး
၀င္ေလမွာ ေကာ  ထြက္ေလ မွာပါ ျဖစ္ျပီးပ်က္တာကို သိမွတ္ေပးနိုင္ရင္ ၀ိပႆ နာ ျဖစ္ပါတယ္။
ျဖစ္ပ်က္ကို ညီးေငြ ့ေအာင္  က်င့္ၾကံျပီး ျဖစ္ပ်က္ဆံုးေအာင္ ေစာင့္ၾကည့္နိုင္ရင္  နိဗၺာန္ ကို ျမင္ရမွာ
ျဖစ္ပါတယ္။

 ၾကိဳးစားျပီး အားထုတ္ နုိင္ၾကပါေစရွင္

*****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

Posted on: Thursday, December 13, 2012

မရွိတာကို သိေအာင္လုပ္ပါ


♦ သာသနာ ဟူသည္♦

သာသနာ ဟူသည္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမ။

သာသနာ ဟူသည္ အေဆာက္အဦး မဟုတ္ပါ။ပရိယတ္ ပဋိပတ္ သာသနာျပဳ
ေဆာင္ရြက္ရာအေထာက္အပံ့ သာသနိကမွ်သာ ျဖစ္၏။
တိုက္တာ အေဆာက္ အဦးမ်ားျပားျခင္းသည္ သာသနာ တိုးတက္သည္ဟု
မဆိုအပ္။

   ျမတ္ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမေတာ္ အတိုင္း လိုက္နာက်င့္သံုးနိုင္မွ ကိုယ္စီ ႏွလံုးသား၀ယ္
သာသနာတည္မည္။

♦မရွိတာကို သိေအာင္လုပ္ပါ♦

အရွ ူခံတရားမ်ားက ပ်က္သြားလို ့ မရွိတဲ့ အခ်ိန္က်မွ
ဒီဥာဏ္က ေပၚရတာကိုး။ အရွ ူခံ ေ၀ဒနာေလးက ျဖစ္ျပီး
ပ်က္သြားေတာ့မွ ရွဳတဲ့ဥာဏ္က ေပၚခြင့္ရတာကိုး၊
ဒီေတာ့ မရွိတာကိုပဲေတြ ့ရေတာ့မွာေပါ့။

  ရွ ူဥာဏ္ေပၚလာတဲ့အခ်ိန္မွာ ဧည့္သည္ျဖစ္တဲ့ ေ၀ဒနာ ကမရွိဘူး။
 အဲ့ဒီ မရွိတာကိုပဲ သိေအာင္လုပ္ရမွာ။

အဲ့ဒီ မရွိတာကိုပဲ သိရင္ေတာ္ျပီ။မဂ္ ဖိုလ္ ရက္တိုတိုနဲ့ ေရာက္ရပါလို၏ လို ့
ဆုေတာင္း မေနနဲ ့။

မရွိတာကို သိေအာင္လုပ္မွ  မဂ္ ရမယ္။

(မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး)

(မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ခႏၶာ၀န္ခ် ႏွစ္ ငါးဆယ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္
ျပကၡဒိန္မွ ေကာက္နုတ္ေဖၚျပပါသည္)

       *****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

Posted on: Wednesday, December 12, 2012

အလႈစာရင္းရွင္းတမ္းနဲ ့ ပဏာမအလႈအတြက္ အစီစဥ္ ျပီးစီးေအာင္ျမင္ေၾကာင္းl


အလႈ စာရင္းရွင္းတမ္းနဲ ့အလႈရွင္စာရင္းေလးကို ဒီေန ့အသိေပးတင္ျပလိုက္ပါတယ္

ယခုျပဳလုပ္တဲ့အလႈအတြက္  ပါ၀င္စုေပါင္းေထာက္ပံ့ၾကေသာ  သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြ

အလႈရွင္မ်ားအားလံုးကို  ေမာင္(စြယ္စံုက်မ္း) မွ  ေက်းဇူးအထူး  တင္ရွိရပါေၾကာင္း

ေျပာၾကားပါတယ္ ။စိတ္ကူးလိုက္တဲ့ အစီစဥ္ေလး ျပီးစီးေအာင္ျမင္သြားလို ့ရင္ထဲမွာ

အတိုင္းမသိ ၀မ္းေျမာက္ပီတိျဖစ္ရပါတယ္။ပဏာမအစီစဥ္ ၀က္ဆိုဒ္ဆယ္ခုအတြက္

ဒိုမိန္းလႈတာ ေအာင္ျမင္သြားပါျပီ ။  ဒုတိယပိုင္း အစီစဥ္နဲ ့ ေနာက္ထပ္ လႈမယ္ဆိုဒ္

၆ခုေလာက္ ရွိေနပါေသးတယ္ ။ ဒိုမိန္းခ်ိတ္ဖို ့အတြက္ အတိအက်မစီစဥ္ရေသးတာ

မဆက္သြယ္ရေသးတာေၾကာင့္ ယခုေဖာ္ျပလို ့  အဆင္မေျပေသးတာပါ ။ အလႈရွင္

စာရင္းရွင္းတမ္း နဲ ့ ရရွိတဲ့အလႈေငြပမာဏအတိအက်ကို   ဒုတိယေျမာက္ အလႈမွာ

ေဖာ္ျပပါမည္ လႈမည္ဟု အသိေပးထားေသာ ၀က္ဆိုဒ္ ၆ခုေလာက္ က်န္ေသးတယ္

ဒုတိယေျမာက္ အလႈျပီးလို ့ပိုေသာေငြမ်ားကို ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္း

(သို ့မဟုတ္)မိဘမဲ့ကေလးေဂဟာ တစ္ခုခုကို  အန္တီတင့္နဲ ့ ဆက္သြယ္ လႈဒါန္းဖို ့

စဥ္းစားထားပါတယ္ ။ မိမိတို ့ပတ္၀န္းက်င္မွာ လႈဒါန္းလိုေသာ အဆက္အသြယ္မ်ား

အလႈဌာနမ်ား သိရွိပါက ဆက္သြယ္ အၾကံေပးႏိုင္ပါတယ္ ။ ျမန္မာျပည္အႏွံ ့အျပား

လႈရမယ့္ေနရာေတြ  ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ေနရာေတြ  အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္

တကယ္လိုအပ္တဲ့ေနရာေတြ အကုန္မလႈႏိုင္ေသးေပမယ့္ လက္လွမ္းမီသေလာက္

တတ္ႏိုင္သေလာက္  ဆက္သြယ္လႈဒါန္းျဖစ္အံုးမွာပါ ေနာက္ထပ္ လႈမယ့္ ၀က္ဆိုဒ္

၆ခုျပီးလွ်င္  ခန္ ့မွန္းပိုေငြ  သံုးသိန္းနီးပါး က်န္ရွိေနအံုးမွာပါ ဒီစာေလးကို ဖတ္မိလို ့

ဆက္သြယ္  လႈဒါန္းပါ၀င္ခ်င္ေသးရင္  ပံုမွာပါတဲ့ လိပ္စာေတြအတိုင္း  ဆက္သြယ္

လႈဒါန္းႏိုင္ပါတယ္ ။  ျမန္မာႏိုင္ငံမွန္ လႈဒါန္းလိုသူမ်ားလည္း အန္တီတင့္ (ရန္ကုန္)

မသဇင္၀င္း (တာခ်ီလိတ္) နဲ ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ  အလႈရွင္စာရင္းမွာပါတဲ ့ မည္သူ့ကိုမဆို

ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါတယ္ ။ အေသးစိတ္သိလိုပါက  ေမာင္(စြယ္စံုက်မ္း) ထံသို ေမးပို ့

အေၾကာင္းၾကားႏိုင္ပါေၾကာင္း   အသိေပးအပ္ပါတယ္  ။  ပဏာမ  အစီစဥ္အတိုင္း

ျပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ပီမို ့ အလႈရွင္မ်ားအားလံုး  ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်  ဘုရားရွိခိုးျပီး

ယေနယခု   ျပဳလုပ္ရတဲ့   ကုသိုလ္ေကာင္းမႈကို   စိတ္တြင္ ရည္မွန္းေအာက္ေမ့၍

အမွ်တန္းေ၀ သာဓုေခၚဆိုလိုက္ၾကပါေနာ.................................................။

၁၂ -  ၁၂ -၂၀၁၂ အထိ လက္ရွိစာရင္း

ေမာင္(စြယ္စံုက်မ္း)    =  မေလးရွားေငြ ( ၁၀၀ )
ဘေလာ့ခရီးသည္ = မေလးရွားေငြ ( ၁၀၀ )
ကိုေက်ာ္မင္းထြန္း  = မေလးရွားေငြ ( ၁၀၀ )
ကိုေက်ာ္မင္းဦး  =  မေလးရွားေငြ ( ၁၀၀ )
ကိုညီလင္းႏိုင္  =  မေလးရွားေငြ ( ၁၀၀ )
ကိုစိုး၀င္းသန္း  =  မေလးရွားေငြ ( ၁၀၀ )
ကိုေဇာ္ထက္  =  မေလးရွားေငြ ( ၁၀၀ )
ကိုထြန္း၀င္ဦး  =  မေလးရွားေငြ ( ၁၀၀ )
ကိုေအာင္ဘိုဘို  =  မေလးရွားေငြ ( ၅၀ )
ကိုေနလင္းေအာင္  =  မေလးရွားေငြ ( ၅၀ )
ကိုေနေဇာ္လင္း  =  မေလးရွားေငြ ( ၅၀ )
ကိုေသာ္တာလြင္  =  မေလးရွားေငြ ( ၅၀ )
ကိုဟန္စိုး   =  မေလးရွားေငြ ( ၅၀ )
ကိုမင္းညိဳ  =  မေလးရွားေငြ ( ၅၀ )
ကိုမိုးထြန္း  =  မေလးရွားေငြ ( ၅၀ )
ကိုဂ်ြန္ေလး =  မေလးရွားေငြ ( ၅၀ )
ကိုကိုေလး   =  မေလးရွားေငြ ( ၅၀ )
ဖိုးခြားေလး =  မေလးရွားေငြ ( ၅၀ )
ခိုင္သူေဇာ္ =  မေလးရွားေငြ ( ၅၀ )
ပုသိမ္သား =  မေလးရွားေငြ ( ၅၀ )
ညီညီ =  မေလးရွားေငြ ( ၅၀ )
မင္းမင္း =  မေလးရွားေငြ ( ၅၀ )
ကိုေမာင္ေက်ာ္  =  မေလးရွားေငြ ( ၅၀ )
ရန္ေနာင္စိုး =  မေလးရွားေငြ ( ၅၀ )
သိုက္ႀကီး(ပုပၸါး) =  မေလးရွားေငြ ( ၅၀ )
ျမင့္ျမတ္ေအာင္ =  မေလးရွားေငြ ( ၁၅ )


ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေပးလႈလာသူေတြကေတာ့...

မသဇင္၀င္း = ျမန္မာ က်ပ္ေငြ  ၅ ေသာင္း
အန္တီတင့္ = ျမန္မာ က်ပ္ေငြ  ၃ ေသာင္း
မမ်ိဳးစံပယ္ = ျမန္မာ က်ပ္ေငြ  ၃ ေသာင္း
မေရႊဂဲ = မေလးရွားေငြ ( ၁၀၀ )
မျဖဴေမ၀င္း  = မေလးရွားေငြ ( ၁၀၀ )
မစင္သီယာေက်ာ္ = မေလးရွားေငြ ( ၆၀ ) 


ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံမွ ေပးလႈလာသူတစ္ဦးကေတာ့.....


မျမတ္ႏိုး = ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၂ ေသာင္း ၈ ေထာင္

.
အလႈအေၾကာင္း အျပည့္အစံု သိခ်င္ရင္ ေအာက္လင့္ကို ႏွိပ္ဖတ္ပါ

http://www.zwmnna.com/2012/11/blog-post_5930.html

Posted on: Thursday, December 6, 2012

ပဋိစၥသမုပၸဒ္(၈)ပဋိစၥသမုပၸဒ္(၈) ကေတာ့ ေနာက္ဆံုး အသြယ္ ပါ။

ျခင္းရာႏွစ္ဆယ္ ျဖစ္ပါတယ္။

အတိတ္ အေၾကာင္းျခင္းရာ ငါးပါး(၁-အကြက္) ပစၥဳပၸန္ အက်ိဳး ျခင္းရာငါးပါး(၂-အကြက္)
ပစၥဳပၸန္ အေၾကာင္းျခင္းရာငါးပါး(၃-ကြက္) အနာဂတ္ အက်ိဳးျခင္းရာငါးပါး(၄-အကြက္)

အတိတ္ေၾကာင္းျခင္းရာ ငါးပါး ဆိုတာ  အ၀ိဇၨာ၊သခၤ ါရ၊ တဏွာ၊ဥပါဒါန္၊ဘ၀

ပစၥဳပၸန္ အက်ိဳးျခင္းရာ ငါးပါး ဆိုတာ   ၀ိညာဏ္၊နာမ္ရုပ္၊သဠာယတန၊ဖႆ၊ေ၀ဒနာ

ပစၥဳပၸန္ အေၾကာင္းျခင္းရာ ငါးပါး ဆိုတာ  တဏွာ၊ ဥပါဒါန္၊ဘ၀၊ အ၀ိဇၨာ၊ သခၤ ါရ

အနာဂတ္ အက်ိဳးျခင္းရာ ငါးပါး ဆိုတာ  ၀ိညာဏ္၊နာမ္ရုပ္၊သဠာယတန၊ဖႆ၊ေ၀ဒနာ

 အတိတ္ ေၾကာင္းျခင္းရာကေန စျပီးၾကည့္လိုက္ရင္  သစၥာ မသိ ၾကလို ့ ျပဳလုပ္ၾကတယ္
ဘာနဲ့ လုပ္သလဲ လိုခ်င္တပ္မက္မွ ူတဏွာ နဲ့လုပ္တယ္ စြဲစြဲလမ္းလမ္း လုပ္တယ္
အဲ့လို လုပ္လို ့ အက်ိဳးခံစားရတယ္  လက္ရွိ ပစၥဳပၸန္ အက်ိဳးပါ။

လက္ရွိ ပစၥဳပၸန္ မွာ အက်ိဳးခံစား ရတာ က  ၀ိညာဏ္ လို ့ေခၚတဲ့ အသိစိတ္
ေနာက္ (နာမ္ နဲ့ ရုပ္) ျပီးေတာ့ (သဠာယတန လို ့ေခၚတဲ့  မ်က္စိ  နား  ႏွာေခါင္း လွ်ာ ကိုယ္  စိတ္)
(ဖႆ အေတြ ့အထိ) ( ေ၀ဒနာ ဆိုတာ ခံစားမွ ူ)  အဲ့တာေတြကိုရလာတယ္။

လက္ရွိဘ၀မွာ  လိုခ်င္တပ္မက္တဲ့ တဏွာ စိတ္ နဲ့   စြဲစြဲလမ္းလမ္း လုပ္မယ္ ဆိုရင္
သစၥာ မသိ တဲ့ စိတ္ နဲ့  ျပဳလုပ္ၾကမယ္ ဆိုရင္ အနာဂတ္ မွာ အက်ိဳးျဖစ္လာ မယ္

ဘယ္လို အက်ိဳးေတြ ျဖစ္လာမလဲ---- ၀ိညာဏ္ လို ့ေခၚတဲ့ အသိစိတ္

ေနာက္ (နာမ္ နဲ့ ရုပ္) ျပီးေတာ့ (သဠာယတန လို ့ေခၚတဲ့  မ်က္စိ  နား  ႏွာေခါင္း လွ်ာ ကိုယ္  စိတ္)
(ဖႆ အေတြ ့အထိ) ( ေ၀ဒနာ ဆိုတာ ခံစားမွ ူ)  အဲ့တာေတြကိုျပန္ရပါမယ္။


 ဒါေတြ ပဲျပန္ရမယ္ ဆိုတာ ကိုမသိလို ့ ျပဳလုပ္ၾက အားထုတ္ ၾကတာကို ဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္
နဲ့ ရဟႏ ၱာ မ်ားက သိေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဟာျပ  ညႊန္ျပထားတာ  ကိုေလ ့လာသိထားျပီး
နားလည္ဖို ့အေရးၾကီးလွပါတယ္။

ဒုကၡေတြ ပဲ အဖန္တလဲလဲ ရေနပါလားဆိုတာ သိမွ သံသရာက ေန ထြက္ဖို့ စိတ္ကူးမိမယ္
ထြက္တဲ့လမ္းကိုရွာၾကမယ္  ဒါ ဆိုရင္ေတာ့ ပဋိစၥသမုပၸဒ္ကို ဘာလို ့သင္ယူ ရသလဲ ဆိုတာေလးကို
နားလည္ ၾကပါလိမ့္မယ္။

ပဋိစၥသမုပၸဒ္ ကို သိထား နားလည္ထားရင္  တရားအေျခခံ ရွိထားျပီးျဖစ္လို ့ အဘိဓမၼာ တရား
ေတြ ကို နာၾကားျပီး ၀ိပႆနာ အားထုတ္ ဖို ့ အဆင္သင့္ျဖစ္ၾကပါျပီ။

သံေ၀ဂ မရွိရင္ သုတၱာန္ တရားေတြ နာၾကားျပီးမွ ၀ိပႆနာ အားထုတ္ ဖို ့ အဆင္ေျပမွာ
ျဖစ္ပါတယ္။ သံေ၀ဂ ဆိုတာ  ခႏၶာ ရဲ့ လည္ပတ္ မွ ူ ဒုကၡ ကို သိဖို ့ျဖစ္ပါတယ္။

*****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

Posted on: Saturday, December 1, 2012

ကုသိုလ္ အကုသိုလ္ အက်ိဳးေပးကိုမသိရင္ ကိုယ့္ကို ကိုယ္ အဟုတ္ၾကီးထင္ေနမယ္


လက္ရွိ ဘ၀ မွာ အကုသိုလ္ မလုပ္ တာနဲ့  ေနာက္ဘ၀ သုဂတိ ဘံုကိုေရာက္မယ္လို ့
 တထစ္ခ် တြက္လို ့မရနိုင္ပါဘူး။  အေၾကာင္းရင္းကေတာ့.........

ကုသိုလ္ ျပဳရင္ ပဲျဖစ္ျဖစ္ အကုသိုလ္ ျပဳရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္  ေဇာ(၇)ၾကိမ္  ျဖစ္တယ္ ဆိုတာေလးေၾကာင့္ပါ။