ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Tuesday, August 27, 2013

ဗုဒၶ အလိုက် ျမတ္ဒါနအလွ ူဒါန ျပဳၾကရာတြင္ ျမတ္စြာဘုရားအလိုေတာ္က်အတိုင္းေပးလွ ူနိုင္မွသာ
ျမတ္ေသာဒါန ျဖစ္ပါမည္။ျမတ္ေသာဒါန ေပးလွ ူနည္း(၅)နည္းကို ေလ့လာမွတ္သားမိသမွ်
ျပန္လည္မွ်ေ၀လိုက္ပါသည္။

၁။သဒၶါ ဒါန                =                   ယံုယံုၾကည္ၾကည္ေပးလွ ူျခင္း။
၂။သကၠစၥ ဒါန            =                   ရိုရိုေသေသ ေပးလွ ူျခင္း။
၃။ကာလ ဒါန            =                    အခ်ိန္ကာလ အားေလွ်ာ္စြာေပးလွ ူျခင္း။
၄။အနုဂၢဟိတ ဒါန     =                    ပစၥည္း၀တၳဳ အေပၚတြယ္တာကပ္ျငိမွ ူကင္းစြာ ေပးလွ ူျခင္း။
၅။အတၱာနဥၥ ပရဥၥအႏုပဟဥၥဒါန=   မိမိ သူတစ္ပါး မထိခိုက္ေစပဲ ေပးလွ ူျခင္း။

၁။ယံုယံုၾကည္ၾကည္ေပးလွ ူျခင္းေၾကာင့္ သူတစ္ပါးထက္ရုပ္ဆင္းရူပကာ လွပ တင့္တယ္၍
လူပံုအလယ္တြင္ ထင္ရွား ေက်ာ္ၾကားသည့္အက်ိဳးေက်းဇူး ကိုရေပမည္။

၂။ရိုရိုေသေသေပးလွ ူျခင္းေၾကာင့္သူတစ္ပါး အေပၚ`၌ ၾသဇာေညာင္းျခင္း ထင္ေပၚျခင္း အက်ိဳးေက်းဇူး
ကို ရေပမည္။

၃။အခ်ိန္ကာလ အားေလွ်ာ္စြာေပးလွ ူျခင္းေၾကာင့္ မိမိ အလိုရွိသည့္အခ်ိန္တိုင္း ျပည့္စံုရျခင္း အက်ိဳးကို
ရေပမည္။

၄။ပစၥည္း၀တၳဳေပၚတြင္ တြယ္တာကပ္ျငိျခင္းကင္းစြာေပးလွ ူျခင္းေၾကာင့္ ပစၥည္း ဥစၥာ ၾကြယ္၀ ခ်မ္းသာ
ျပီး ၎ပစၥည္းဥစၥာတို ့အေပၚ `၌ ႏွေမ်ာ တြန္ ့တိုျခင္း မရွိ ေပးကမ္းလွ ူဒါန္းျခင္း သံုးစြဲျခင္းကိုျပဳနိုင္ေပမည္။
ပစၥည္း ၀တၳဳကို တြယ္တာကပ္ျငိျပီးလွ ူဒါန္းမိပါက ပစၥည္းဥစၥာ ၾကြယ္၀ ခ်မ္းသာေသာ္လည္း မစားရက္
မေသာက္ရက္ မလွ ူရက္ မသံုးစြဲ ရက္ပဲ ႏွေမ်ာတြန္ ့တို ေစးႏွဲသူ ျဖစ္တတ္သည္။

၅။မိမိ သူတစ္ပါး မထိခိုက္ေစပဲ ေပးလွ ူျခင္းေၾကာင့္လွ ူဒါန္းရမွ ူ အစုစု အတြက္ ပီတိ ျဖစ္ရေပမည္။
ဤသို ့မဟုတ္မူပဲ မိမိသူတစ္ပါးထိခိုက္ေစခဲ့ပါမူ(ဥပမာ-မိမိ တတ္နိုင္သည္ထက္ပို၍ လွ ူဒါန္းမွ ူျပဳလုပ္
ျပီး ၎ အတြက္ ေၾကြးျမီမ်ားျဖင့္ ပူပန္ျခင္းမကင္းရေသာ္ အလွ ူဒါန အတြက္ ပီတီျဖစ္ရမည္မဟုတ္သျဖင့္
ျပည့္စံုေသာ အလွ ူတစ္ခု မျဖစ္ေတာ့ေပ။)လွ ူသမွ်အတြက္ ကုသိုလ္ ျပည့္စံုစြာ အက်ိဳးမခံစားနိုင္
ျဖစ္တတ္ပါသည္။

                        ေဖၚျပပါနည္းအတိုင္းျပည့္စံုေသာအလွ ူဒါန ကို စြမ္းေဆာင္နိုင္ၾကပါေစ

(ဓမၼရံသီ မိုးကုတ္ ၀ိပႆနာရိပ္သာမွ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ ၏ "ဗုဒၶ အလိုက် ျမတ္ဒါန"  တရားေတာ္ကို
နာၾကားမွတ္သား၍ ျပန္လည္မွ်ေ၀ပါသည္)

*****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

0 comment: