ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Thursday, August 29, 2013

ဒုကၡ နိေရာဓဂါမိနီပဋိပဒါ အရိယသစၥာ



ဒုကၡနိေရာဓဂါမိနီပဋိပဒါ အရိယသစၥာ= ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာသို ့ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ ဟူေသာ
အရိယာတို ့သိအပ္ေသာ အမွန္တရား

ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာသို ့ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ ဟူေသာ အရိယာတို ့သိအပ္ေသာအမွန္တရားသည္
ေသာတာပန္ တည္ျပီးေသာ အထက္မဂ္သံုးပါးကိုအလိုရွိကုန္ေသာ အရိယာတို ့အတြက္ျဖစ္ပါသည္။
ေ၀ဒနာနုပႆနာ သတိပဌါန္  ႏွင့္ စိတၱာနုပႆနာသတိပဌါန္ တို့ကိုအားထုတ္ေသာသူမ်ားသည္
ေအာက္ဆံုးမဂ္ျဖစ္ေသာ ေသာတာပတၱိမဂ္မွသည္ အထက္မဂ္သံုးပါးတို ့ကိုဆက္လက္ အားထုတ္
နိုင္သည္။သို ့ေသာ္

ကာယာနုပႆနာ သတိပဌါန္နည္းျဖင့္ ႏွာသီးဖ်ားမွ ၀င္ေလသိ ထြက္ေလသိ ၀င္ေလျဖစ္ပ်က္
ထြက္ေလ ျဖစ္ပ်က္  ကို ရွ ူမွတ္၍ ျဖစ္ပ်က္ျမင္မုန္းဆံုးကာ ပထမ မဂ္ ျဖစ္ေသာ ေသာတာပတၱိ မဂ္
ကို ရေသာသူမ်ားသည္ ဤ နည္းျဖင့္အထက္မဂ္သံုးပါးကို ဆက္လက္ရွဳမွတ္၍ မရနိုင္ေပ။

၀င္ေလ ျဖစ္ပ်က္ ထြက္ေလ ျဖစ္ပ်က္ ျဖင့္ ရွ ူမွတ္ေသာ ကာယာနုပႆနာ သတိပဌါန္သည္
အၾကမ္းစားကိေလသာကိုသာပယ္သတ္နိုင္ျပီး အထက္မဂ္ သံုးပါးတိုင္ေအာင္ အက်ိဳးမျပဳေတာ့ေပ။
အကယ္၍ ကာယာနုပႆနာနည္းျဖင့္ အထက္မဂ္သံုးပါးကိုက်င့္ၾကံအားထုတ္လိုပါက ေရွ ့ပိုင္းတြင္
သမီးေတာ္ တင္ျပခဲ့ဖူးေသာ ဓါတ္(၆)ပါး ကမၼဌါန္း  ျဖင့္ က်င့္ၾကံအားထုတ္နိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ထိုနည္းတြင္တင္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္က ေသာတာပန္ အရိယာ
သာျဖစ္ေသးေသာ အထက္မဂ္သံုးပါး ကိုရရန္ အားထုတ္ေနေသာ ရွင္မဟာေမာဂၢလာန္
ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ကိုေဟာၾကားခဲ့သည့္ တရားျဖစ္သည္။ အနုစိတ္ အားထုတ္ရမည္ျဖစ္သည္။
အနုစားကိေလသာကို အနုစိပ္၍ ရွ ူမွတ္ပြားမ်ားမွသာ အထက္မဂ္သံုးပါးတိုင္ေအာင္ အားထုတ္
နိုင္ပါလိမ့္မည္။

ထို ့ေၾကာင့္ ေအာက္ဆံုးမဂ္ျဖစ္ေသာ ေသာတာပတၱိမဂ္ကို ရထားသူမ်ားသည္အထက္မဂ္သံုးပါး
အတြက္ နညး္လမ္းအမွန္ ကို ေလ့လာရအံုးမည္ ျဖစ္သည္။

ရုပ္အေပါင္း `၌ ရုပ္အေပါင္းကို အၾကိမ္ၾကိမ္ ရွ ူျခင္းသည္၎။
ေ၀ဒနာ တို ့`၌ ေ၀ဒနာကို အၾကိမ္ၾကိမ္ ရွ ူျခင္းသည္၎။
စိတ္ `၌  စိတ္ ကို အၾကိမ္ၾကိမ္ ရွ ူျခင္းသည္ ၎။
 သေဘာတရားတို ့`၌ သေဘာတရားတို ့ကို အၾကိမ္ၾကိမ္ ရွ ုျခင္းသည္၎။
ထိုသို့သတိ ကိုမွန္စြာေအာက္ေမ ့ျခင္းသည္ “ သမၼာ သတိ ”  ဟူ၍ ဆိုအပ္၏
သတိ၏ စင္ၾကယ္ျခင္းရွိေသာ မွန္စြာတည္ၾကည္ျခင္းကို “သမၼာ သမာဓိ”  ဟူ၍
ဆိုအပ္၏။

 ဤသို့လွ်င္ အရိယာတို ့ သိအပ္သည့္ သစၥာ တရားကို ရွ ူမွတ္ဆင္ျခင္နိုင္ၾကပါသည္။

က်မး္ကိုး။   ။ဗုဒၶဘာသာေကာင္းတစ္ေယာက္ စာအုပ္-အခန္း(၉) မဟာသတိပဌာန သုတ္ေတာ္
ျမန္မာျပန္ စာမ်က္ႏွာ ၄၈၇ ဒုကၡနိေရာဓ ဂါမိနီပဋိပဒါ အရိယ သစၥာ)

*****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

1 comment:

စံပယ္ခ်ိဳ said...

အျမဲပဲ မွတ္သားစရာလးေတြရလုိ႔သမီးေတာ္ကုိ မဂ်က္ကေက်းဇူးတင္ပါတယ္