ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Saturday, October 5, 2013

ဓမၼ မိတ္ေဆြ


                  ကိေလသာသန္ ့စင္ရန္ ဆိုေသာရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တရားစခန္း၀င္ခဲ့ေသာ္လည္း
က်န္းမာေရး အေျခအေန ေၾကာင့္ ကိေလသာ မဖယ္ရွားနိုင္ေသးပါပဲ သမီးေတာ္ ျပန္လာခဲ့ရပါသည္။သစၥာ တရားေတာ္မ်ားကို မွတ္သားနာယူခဲ့သမွ်ထဲမွ ေရးသား မွ်ေ၀ပါအံုးမည္။
                            
                           "သမီးေတာ္ ဓမၼမိတ္ေဆြ" ဆိုေသာ စကားေလးနွင့္ပတ္သက္၍
          နားလည္သမွ်ကိုေတာ့ ဆင္ျခင္မွတ္သားစရာတစ္ခုအေနျဖင့္ တင္ျပခ်င္မိပါသည္။

တရားစခန္း၀င္ၾကသူမ်ားသည္စခန္း၀င္ျပီးခင္မင္သိကၽြမ္းကာ ဓမၼ မိတ္ေဆြ
ဟု ခံယူ သံုးႏွဳန္းၾကပါ၏။

ဓမၼ ဆိုသည္မွာ ျမင့္ျမတ္ေသာ မွန္ကန္ေသာကိုယ္စိတ္ႏွလံုး
ျငိမ္းေအးခ်မ္းသာေသာ အက်င့္သီလ ႏွင့္ျပည့္စံုသူတို ့၏ႏွလံုးသားတြင္ ကိန္း
နိုင္ေသာ သေဘာရွိသည္ဟု ျမင္မိပါသည္။

ရိုင္းစိုင္း ၾကမ္းတမ္းသူတို့ ၏ ႏွလံုးသားတြင္ ဓမၼ ဆိုသည္မွာ မရွိနိုင္ပါ။ထိုရိုင္းစိုင္း
ၾကမ္းတမ္းသူတို ့သည္ ဓမၼ ကိန္းပါက ျငိမ္းေအးျခင္းသေဘာကိုေဆာင္ၾကပါ
လိမ့္မည္။မိမိ၏ ႏွလံုးသားတြင္ ဓမၼ မကိန္းပါပဲ ဓမၼ၏ သေဘာတရားကိုမွ်
မခံယူနိုင္ပါပဲ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ဓမၼ မိတ္ေဆြ ဖြဲ့ေနၾကပါမူ ျမတ္စြာဘုရားရွင္
ႏွင့္ သာသနာေတာ္ကို ေစာ္ကားေမာ္ကား ျပဳရာၾကေပလိမ့္မည္။ ေဘးလူတို ့
ေလွာင္ေျပာင္စရာျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

သမီးေတာ္ သိသမွ် တရားစခန္းမွန္သမွ် စကားမေျပာရ ဆိုေသာ စည္းကမ္းကို
ထုတ္ထားၾကသည္သာ ျဖစ္သည္။မျဖစ္မေန ေျပာရမည္ဆိုပါက တစ္ပါးသူ
အေနွာက္အယွက္ မျဖစ္ေအာင္ မိမိေျပာလိုသူ တစ္ဦးတည္း ၾကားသာရံုမွ်သာ
ေျပာဆိုရမည္ျဖစ္ျပီးတိတ္ဆိတ္ျခင္းျဖင့္ သာသနာကိုေစာင့္ေရွာက္ၾကရန္ျဖစ္
သည္။

စခန္း၀င္ေယာဂီ အမ်ားစုတြင္ မွားယြင္းစြာ ယူဆ က်င့္ၾကံျခင္းမ်ား ျဖစ္ေနသည္
ကို သမီးေတာ္ ေတြ ့ရွိခဲ့ရသည္။လြန္စြာ စိတ္မေကာင္းလည္း ျဖစ္ရပါသည္။
မွားယြင္းေနေသာ အခ်က္မ်ားမွာ

၁။တရက္ျပီးတရက္ ကုန္ဆံုးတိုင္း ေအာင္ျပီဟု ေတြးေတာယူဆ ေနျခင္း။
၂။တရား ဓမၼ ႏွင့္ထိုက္တန္ေအာင္ ေနထိုင္ျပဳမူ  မွူမရွိျခင္း။
၃။အဟာရ အေပၚတြင္ တပ္မက္စိတ္မ်ားျခင္း။
၄။စခန္းရက္ျပီးဆံုးရန္သာ ဆႏၵ ရွိေနတတ္ျခင္း။

စခန္း၀င္ ေယာဂီဆိုသည္မွာတရားရရန္ရည္ရြယ္၍ စခန္း၀င္ျခင္းျဖစ္သင့္ပါသည္။
အဓိဌါန္ျဖင့္စခန္း၀င္သည္ ဆိုသည္မွာ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာတြင္ မရွိေသာ
တရားမ်ားသာျဖစ္သည္။ အဓိဌါန္ ပုတီးစိပ္ျခင္းသည္ ျမတ္ဗုဒၶ အလုိေတာ္ႏွင့္
မကိုက္ညီ သကဲ့သုိ့ အဓိဌါန္ ျဖင့္ စခန္း၀င္ျခင္းသည္လည္း ထိုနည္းတူပင္
ျမတ္စြာဘုရားအလိုေတာ္မျဖစ္ေပ။

၁။ တရက္ျပီးတရက္ ကုန္ဆံုးတိုင္း ေအာင္ျပီဟု ေတြးေတာယူဆ ေနျခင္း။

                      ၁ ရက္ျပီးသြားလွ်င္  ၁ ရက္ေတာ့ေအာင္သြားျပီ 
၂ရက္ျပီးသြားလွ်င္ ၂ ရက္ေတာ့ေအာင္သြားျပီ စသျဖင့္ ၁၀ ရက္ေျမာက္လွ်င္
၁၀ရက္  ေအာင္ျမင္သြားျပီ ဟု ေျပာဆိုေနၾကျခင္းမွာလည္း ဆံုးရွံဳးမွ ူကိုေဖၚျပေနျခင္း
သာ ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိန္ ကို တန္ဖိုးရွိစြာအသံုးခ်ျခင္းမဟုတ္။ အရိယာတို ့၏
လမ္းစဥ္ႏွင့္ လားလားမွ် ဆန္ ့က်င့္ေနသည္ကို သတိျပဳသင့္ပါသည္။

အရိယာျဖစ္မည့္သူသည္  ၁ ရက္ သာ ကုန္သြားတယ္ တရားမရေသးပါလား
ဟု ေတြး၏။        ဘာတရားမွ မရပါပဲ ၁ ရက္ ကုန္သြားသည္ကို ၁ ရက္ေတာ့ေအာင္
သြားျပီဟု သူမ်ားေျပာသလိုလိုက္ေျပာျခင္း လိုက္ေယာင္ျခင္းျဖစ္ေနပါက
မိမိသည္ အရိယာျဖစ္မည့္သူ မဟုတ္ဟုသာ ကိုယ့္ကို ကိုယ္ဆံုးျဖတ္လိုက္
ပါေတာ့ ဟု သမီးေတာ္ ေျပာခ်င္ပါသည္။

 ၁ ရက္ေအာင္ျပီ ဟူေသာ စကားမ်ိဳးေျပာမည့္အစား ေတြးမည့္အစား  တေန  
တာ မိမိ အားထုတ္ခဲ့သည့္တရားတြင္ မိမိ အားနည္းခ်က္ဘယ္အရာ၊ဘယ္ေနရာ
တြင္ စိတ္ပ်ံလြင့္မွ ူရွိခဲ့ျခင္း ငိုက္ျမည္းစိတ္ရွိခဲ့ျခင္း စသည့္တို ့ကို ျပန္ဆင္ျခင္၍
၀ီရိယ စိုက္ထုတ္ရန္ သတိပိုထားရန္ ပညာျဖင့္ရွ ူမွတ္ရန္ စသည္ျဖင့္ ေတြးေတာ
ဆင္ျခင္သင့္ပါသည္။ဆရားသမား က မည္သို ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရမည္ မည္သို ့
ရွ ူမွတ္ရမည္ စသျဖင့္ သင္ၾကားထားေပးျပီး ျဖစ္သည့္အတြက္မိမိ ရွ ူမွတ္မွ ူႏွင့္
ကိုက္ညီျခင္းရွိမရွိ စီစစ္ရန္ျဖစ္သည္။

၂။တရား ဓမၼ ႏွင့္ထိုက္တန္ေအာင္ ေနထိုင္ျပဳမူ  မွူမရွိျခင္း။

တရားဓမၼ ကိုအားထုတ္မည့္သူသည္ ကာယဣေျႏၵ ၀စီဣေျႏၵ  ကို လံုျခံဳေအာင္
ေစာင့္ထိန္းသင့္ပါသည္။အၾကိမ္ၾကိမ္ တရားစခန္း၀င္နိုင္ျခင္းကိုဂုဏ္ယူေနရန္
မဟုတ္ပါ။တစ္ၾကိမ္၀င္တိုင္းမိမိတြင္တိုးတက္မွ ူအနည္းႏွင့္အမ်ားရွိေနရမည္ ျဖစ္သည္။
ဆရာသမားကလည္းဆံုးမပါသည္။"တရားေတြအၾကိမ္ၾကိမ္နာျပီး အက်င့္စရိုက္မွ
မျပင္ရင္ အလကားပဲ " ဆိုသည့္စကား ခပ္လြယ္လြယ္ ေမ ့မသြားသင့္ပါ။
မိမိအက်င့္စရိုက္ကိုေတာ့ ျပင္သင့္တာ ျပင္ဖို ့ဆင္ျခင္ရပါမည္။ဆိုလိုခ်င္သည္မွာ
မိမိေၾကာင့္ သူတစ္ပါး တရားရွ ူမွတ္မွ ူကိုအေႏွာက္အယွက္မျဖစ္ေအာင္ထိန္း
သိမ္းဖို ့ျဖစ္သည္။ရပ္ကြက္ထဲတြင္ေတာ့ ဘယ္လိုေနေန သမီးေတာ္ မေျပာလိုပါ။
တရားစခန္းလာျပီး စကားမ်ားမ်ားေျပာေနျခင္းမ်ား။အသံက်ယ္က်ယ္ေျပာေနျခင္း
မ်ား။သြားလာရာတြင္ဖိနပ္သံ တရွပ္ရွပ္ ေဒါက္ဖိနပ္သံတဂြပ္ဂြပ္ လုပ္ေနျခင္းမ်ား။
ကၽြတ္ကၽြတ္ အိပ္ ႏွင့္အသံျမည္သည့္ ပစၥည္းမ်ား ကို အသံျမည္ေအာင္ျပဳလုပ္ေန
ျခင္းမ်ားသည္ ေယာဂီ တစ္ေယာက္ အေန ျဖင့္ဆင္ျခင္ရမည္ ့အေသးအဖြဲမွ်
ကိစၥသာျဖစ္ပါသည္။တရားဓမၼ ကို အားထုတ္ေနသူသည္ ကာယကိုထိန္းရ
မည္။၀စီ ကိုထိန္းရမည္။ထို ့သို ့ထိန္းသိမ္းျခင္းသည္ မေႏွာကို ထိန္းသိမ္းျခင္းပင္
ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ ကိစၥ ကို ျပဳလုပ္ရာ`၌ မဆို စိတ္က ဦးေဆာင္ေနျခင္းသာ
ျဖစ္သည္။ကာယ ႏွင့္၀စီ ကိုထိန္းသိမ္းျခင္းသည္ မေႏွာကိုထိန္းသိမ္းျပီး ျဖစ္၏။
အစားအေသာက္စားရာတြင္လည္း သတိ အမွတ္ျဖင့္စားေသာက္ျခင္းျဖင့္ ေယာဂီ
ဣေျႏၵကိုထိန္းသိမ္းသင့္သည္။သူတစ္ပါး ယံုၾကည္စြာလွ ူဒါန္းထားေသာ အဟာရ
ကို မွီ၀ဲ ေနေသာေၾကာင့္ ဆင္ျခင္ျပီးသာ သံုးေဆာင္သင့္ပါသည္။သူ ့ထက္ငါ
အရင္ဦးေအာင္ အျမန္ျပီးေအာင္စားျခင္းသည္ ဣေျႏၵ ကိုေစာင့္ထိန္းနိုင္ရန္
အေၾကာင္းမရွိေတာ့ေခ်။ကာယ ကို မေစာင့္ထိန္းျခင္းျဖစ္သလို မေႏွာကိုပါ
ေစာင့္ထိန္းျခင္းမျဖစ္နိုင္ေတာ့။အေသးအဖြဲ ခ်မွတ္ထားေသာစည္းကမ္းခ်က္မ်ား
သည္ မိမိ ႏွလံုးသား`၌ တရားဥာဏ္စဥ္တက္ရန္သာျဖစ္သည္ကိုမွ် သတိမမူ
မိပါလွ်င္ ဓမၼႏွင့္ထိုက္တန္သူ မျဖစ္တန္ရာ။

၃။အဟာရ အေပၚတြင္ တပ္မက္စိတ္မ်ားျခင္း။

ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ အေဖ်ာ္မ်ား အခ်ိဳမ်ား စသျဖင့္ မိမိ ဘာသာေဆာင္ယူ
လာျပီး အေဆာင္တြင္း`၌ စားသံုးေနၾကသည္။ အမွန္တကယ္ အဟာရ လိုအပ္
မွ ူေၾကာင့္စားသံုးျခင္းကို မေျပာလိုေသာ္လည္း သူမ်ားစားသလို ကိုယ္လည္းစား
မွ ဒါမွ တန္းတူျဖစ္မည္ ဟူေသာအေတြးမ်ိဳးႏွင့္ စားသံုးေနၾကျခင္းသည္ အပို
အလုပ္ေတြ တမင္ မ်ားေနျခင္းသာျဖစ္သည္။ အဟာရေဆာင္မွ စီစဥ္ေပးေသာ
အဟာရမ်ားသည္ လံုေလာက္ေအာင္ သံုးေဆာင္နိုင္ရန္ စီစဥ္ထားျပီးျဖစ္သည္။
သို ့ပါေသာ္လည္း အေဆာင္းတြင္း`၌ တေဂါက္ေဂါက္ တဂြပ္ဂြပ္ အသံျမည္
စားေသာက္ေနၾကသည္မွာ ေပ်ာ္ပြဲစားထြက္လာၾကသူမ်ားႏွင့္ပင္ တူေနေတာ့
ပါသည္။အျပိဳင္အဆိုင္ စားေသာက္ေနၾကသည္ႏွင့္တူေနပါသည္။သမီးေတာ္ကို
ပင္ ဘာမွ် မစားမေသာက္ပဲေနသည့္အတြက္ စိတ္မေကာင္းဟုပင္ ဆုိၾကေပ
ေသး၏။တရားစခန္းသြားကာ သမီးေတာ္မွာ သူတစ္ပါး သနားသည္ကိုခံယူခဲ့ရပါ
ေသးသည္။ သမီးေတာ္လည္းစိတ္မေကာင္းပါ။ တရားရွာရန္ လာပါလွ်က္ကယ္
ႏွင့္ တေယာက္ႏွင့္တေယာက္ အျပိဳင္အဆိုင္ စားၾကေသာက္ၾက စကားေျပာၾက
ရီၾကလုပ္ေနၾကျခင္းေၾကာင့္ သမီးေတာ္ကိုယ္တိုင္ စိတ္ အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္
မိသည့္အျပင္ သူတို ့၏ကရိကထ မ်ားျပားေနျခင္း ကို အခ်ိန္ျဖဳန္းတီးေနျခင္းကို
ႏွေမ်ာမိပါသည္။ေသျခင္းတရားသည္ ေကြးေသာလက္ မဆန္ ့မွီ ဆန္ ့ေသာ
လက္ မေကြးမွီဟု ဆိုထားသည္ မဟုတ္ပါလား။ဤလိုေနရာတရားစခန္းတြင္
ေတာ့ ေရာင့္ရဲစိတ္ႏွင္ ့အတူ ကာယ ၀စီ ႏွစ္ပါးေလာက္ေတာ့ ေစာင့္ထိန္းေစခ်င္
ပါသည္။အဟာရ တပ္မက္စိတ္ ကိုလည္းထိန္းေစခ်င္မိပါသည္။

၄။စခန္းရက္ျပီးဆံုးရန္သာ ဆႏၵ ရွိေနတတ္ျခင္း။

အေတာ္ကိုဆိုး၀ါးေသာဆႏၵ ျဖစ္ပါသည္။တရားလိုခ်င္၍ လာျခင္းမဟုတ္ပါဟု
၀န္ခံေနေသာ ဆႏၵ ပင္ျဖစ္သည္။စခန္းရက္ကိုျပီးဆံုးခ်င္ေနသည္ကိုက တရား
ကိုရလိုျခင္းမဟုတ္ အခ်ိန္အားလပ္၍ ျဖဳန္းတီးျခင္း သေဘာကို ေဆာင္ေနသည္။
တရားေဟာသည့္ဆရာသမားမ်ား လိပ္ေခါင္းထြက္သည့္အမ်ိဳးဆိုလွ်င္ လိပ္
ေခါင္းကု၍ပင္ ဆံုးေတာ့မည္ မထင္ပါ။ ေသာတာပန္ျဖစ္ေစခ်င္ေသာဆႏၵ
သစၥာသိေစခ်င္ေသာဆႏၵ နားမလည္မည္ကိုစိုးရိမ္ျခင္း ႏွင့္အတူ ငါသိသလို
သိၾကပါေစဟူေသာ ဆႏၵမ်ားျဖင့္ ေမတၱာ ကရုဏာ ၾကီးမားစြာ ပင္ပင္ပန္းပန္း
တရားေတာ္မ်ားကိုနက္နက္နဲနဲ ေဟာၾကားပါလွ်က္ႏွင့္ တရားကိုႏွလံုးမသြင္းပဲ
အခ်ိန္ကုန္ရန္သာ ဆႏၵရွိေနၾကေလရာ ျမင္ေတြ့ရသူ သမီးေတာ္လည္း
စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရံုမွတစ္ပါး ဘာမွ် မတတ္နိုင္ပါ။အုပ္စုလိုက္တရားစခန္း၀င္ျပီး
ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးစားေသာက္ စကားေျပာ၍ ျပန္သြားၾကသည္။သူတစ္ပါးလွ ူဒါန္း
သည္မ်ားကိုစားေသာက္၍ အေၾကြးေတြသယ္သြားၾကေလသည္။

စခန္း၀င္ျပီးေယာဂီ အျဖစ္ခံယူကာ  အေၾကြးတင္သြားမွန္းပင္ သိၾကပါရဲ႕လား။

ဓမၼႏွင့္ထိုက္တန္ေအာင္ သာမာန္ စည္းကမ္းခ်က္ေလးေသာ္မွ် မလိုက္နာပဲ
ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး စားေသာက္ကာ ဓမၼမိတ္ေဆြေတြေပ့ါဟု ေဆြမ်ိဳးစပ္ၾကသူမ်ား
မိမိကို္ယ္မိမိ ဓမၼႏွင့္ထိုက္တန္ရဲ႕လားဟု ဆင္ျခင္ၾကေစခ်င္ပါသည္။
ဓမၼႏွင့္ထိုက္တန္ေအာင္မွ မေနပဲ ဓမၼ မိတ္ေဆြဟု ခံယူေနၾကျခင္း ေၾကာင့္
အလြန္ပင္စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါေၾကာင္း။

(လူတိုင္းကိုမဆိုလိုပါ အခ်ိဳ ့သူမ်ားကို ဆင္ျခင္သတိရွိၾကေစလိုေသာဆႏၵျဖင့္
ေရးသားျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။)


မွတ္ခ်က္။။။

သမီးေတာ္ ေရးသားသည္မ်ားကိုဖတ္ရွ ူေနၾကသူမ်ား သမီးေတာ္၏ သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြမ်ား
ေဆြမ်ိဳးမ်ား တရားစခန္း၀င္ပါက ေဖၚျပပါ မွားယြင္းေသာ အေတြး အယူအဆ မ်ားႏွင့္
ကင္းေ၀းကာ ျမင့္ျမတ္ေသာ တရားထူးတရားျမတ္ကို ရၾကေစျခင္း အက်ိဳးငွါ ဆင္ျခင္သတိ
ရွိၾကေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ဤစာကိုေရးသားေဖၚျပပါသည္။

*****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

1 comment:

စံပယ္ခ်ိဳ said...

အသိေတြတုိးခဲ႔ရတယ္ ေမ႔ေနတာေလးေတြလဲ သတိရေစခဲ႔လုိ႔ေက်းဇူးပါသမီးေတာ္