ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Saturday, October 12, 2013

၀ိပႆ နာ(၂)မ်ိဴးသိမွ နိဗၺာန္ရ


၀ိပႆႆ     နာ(၂)မ်ိဳးမွ မသိရင္ နိဗၺာန္ မရနိုင္ပါဘူး။

အားၾကီးေသာ ၀ိပႆႆ     နာနဲ့ အားနည္းေသာ ၀ိပႆႆ     နာလို ့ျဖစ္ပါတယ္။

၀ိပႆႆ     နာ(၂)မ်ိဳး ကြဲရျခင္းက ဒိဌိေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။
ဒိဌိ ကို အသိဥာဏ္နဲ ့အရင္ ပယ္
ဒုတိယ အပြားဥာဏ္နဲ့ ပယ္
တတိယ ကေတာ့အပယ္ဥာဏ္နဲ့ ပယ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒိဌိ ကို ဒိဌိ မွန္းမသိပဲ ၀ိပႆႆ     နာအားထုတ္ျခင္း က အားနည္းတဲ့ ၀ိပႆႆ     နာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒိဌိ ကို ဒိဌိ မွန္းမသိသလို ပညတ္ မရမတ္ ကိုမခြဲျခားတတ္ရင္ ရုပ္ နဲ့ နာမ္ကို မသိရင္
အေၾကာင္းေၾကာင့္အက်ိဳးျဖစ္တယ္လို ့မသိရင္ နိဗၺာန္ နဲ့အေ၀းၾကီးပါပဲ။

ဒါက ပညတ္ ဒါက ပရမတ္ရယ္လို ့သိရမွာျဖစ္ျပီး နာမ္ရုပ္တို ့ရဲ႕ ျဖစ္ ဓမၼ ကိုသိျပီး ျဖစ္ဓမၼတို့
ပ်က္ တာကို သိရပါမယ္။ျဖစ္ဓမၼ ပ်က္ဓမၼ ကိုသိေပမယ့္ ဒိဌိ သံုးပါးကို စာသိနဲ့ အရင္သိမွတ္
ဆင္ျခင္ျပီး အသိပယ္နဲ့ ပယ္ မထားရင္ အယူ အျမင္စင္ၾကယ္ျခင္းမရွိတဲ့အတြက္
ျဖစ္ပ်က္ မုန္းေအာင္ မရွဴမွတ္ နိုင္ျပန္ပါဘူး။
ျဖစ္ပ်က္ မုန္းေအာင္ရွဴမွတ္နိုင္ျခင္းမရွိတဲ့အတြက္ ၀ိပႆႆ     နာကိုဘယ္လိုပဲ
အားထုတ္ အားထုတ္ အားနည္းေသာ ၀ိပႆႆ     နာ ျဖစ္ျပီး  နိဗၺာန္ ကို
မ်က္ေမွာက္ျပုနိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္မို ့ဆရာသမားေကာင္းတို့ထံမွာ တပည့္အျဖစ္ခံယူျပီး ေၾကာင္းက်ိဳးသိေအာင္
ဆညး္ပူးသင္ၾကားပါ။နာမ္ရုပ္ ကိုခြဲျခားနားလည္ေအာင္ ေလ့လာမွတ္သားပါ။ပညတ္ ပရမတ္
ခြဲျခားသိပါ။ ဒိဌိ ကို အရင္ျဖဳတ္ပါ။
အဲ့လိုေတြသိဖို့ တတ္ဖို့ နားလည္ဖို့ သစၥာ တရားကို နာၾကားၾကပါ။
သို့မွသာ အားၾကီးေသာ ၀ိပႆႆ     နာျဖစ္ျပီးနိဗၺာန္ ကိုမ်က္ေမွာက္
ျပုနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

အားနည္းေသာ ၀ိပႆႆ     နာသည္ ကုသိုလ္သာရ၍ နိဗၺာန္ မရ။
အားၾကီးေသာ၀ိပႆႆ     နာသည္ ကုသိုလ္လည္းရ နိဗၺာန္ လည္း ရ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေတြကိုမသိရင္ ေရြးခ်ယ္စရာမရွိေတာ့ သူမ်ားပါးစပ္မွာလမ္းဆံုးေနပါမယ္။
သူမ်ားပါးစပ္ လမ္းဆံုးေတာ့ နိဗၺာန္ ေရာက္ဖို ့ရြာလယ္ေနပါလိမ့္မယ္။

ဒိဌိ ကိုအသိနဲ့ ပယ္ဖို ့က ဆရာသမားတို ့တာ၀န္ ျဖစ္ပါတယ္။
အပြားနဲ့ ပယ္ဖို ့က မိမိ တာ၀န္ျဖစ္ပါတယ္။
အပယ္ဥာဏ္နဲ့ပယ္ဖို့က ဓမၼ ရဲ႕ တာ၀န္ ျဖစ္ပါတယ္။

ကဲ  ၀ိပႆႆ     နာ(၂)မ်ိဳးကို သင္သိျပီလား
ဒိဌိ(၃)မ်ိဳး ကိုအသိဥာဏ္နဲ့ပယ္ျပီးျပီလား
ပညတ္ ပရမတ္ သင္ခြဲျခားနားလည္ျပီလား
နာမ္ ႏွင့္ရုပ္ တို ့ရဲ ့သေဘာတရားအစု ကို သင္သိျပီလား
အေၾကာင္းနဲ ့အက်ိဳးကိုသင္သေဘာေပါက္ျပီလား

ဒါေတြ ကိုသင္သိျပီးမွ၀ိပႆႆ     နာအားထုတ္ပါက နိဗၺာန္ ရနံ ့ကို သင္ရပါလိမ့္မည္။

ဒါန သီလ သမထ နဲ့ အမ်ားအက်ိဳးေဆာင္ ပရဟိတေလးလုပ္ျပီး သင့္ကိုသင္
နိဗၺာန္ နဲ့နီးျပီလို ထင္ေနရင္ အမွားၾကီးမွားပါလိမ့္မယ္။ေကာင္းမွ ူ ကိုျပဳလုပ္ရင္
ေကာင္းက်ိဳးခံစားရမွာျဖစ္တယ္ဆိုတာ မွန္ပါတယ္။ေကာင္းတဲ့အက်ိဳး ဒါန သီလ
သမထ စတဲ့ အလုပ္ကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း က သုဂတိ ကို အက်ိဳး ျပဳပါတယ္။
သုဂတိ ကိုေရာက္မွ သစၥာတရားနာၾကားျပီး  နိဗၺာန္ ကိုမ်က္ေမွာက္ျပဳနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
နိဗၺာန္ကို တိုက္ရိုက္ အက်ိဳးေပးတဲ့ ကုသိုလ္ေတာ့ မရပါဘူး။အေထာက္အပံ့ေတာ့ျဖစ္ပါတယ္။
  
အားၾကီးေသာ၀ိပႆႆ     နာ ျဖင့္ နိဗၺာန္ ကိုမ်က္ေမွာက္ျပဳနိုင္ေသာကိုယ္ျဖစ္ၾကပါေစ။

  
*****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****  ကိုးကား။    ။၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေမ လ ၁၆ ရက္ ၾသစေတးလ် နိုင္ငံ ဆစ္ဒနီ ျမိဳ့ ပါရမီ ဓမၼရိပ္သာတြင္

                     "  ဓမၼ ရံသီ ဆရာေတာ္ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ေသာ.....အေျခခံ၀ိပႆႆ     နာရွဴနည္း အမွတ္(၁)"
                    တရားေတာ္ကိုနာၾကား၍ ေရးသားပါသည္။

2 comment:

Anonymous said...

၀ိပသနာ ကို တခါမွအားမထုတ္ ဖူးပါ။ ယခု ၀ိပသနာ စၿပီးအားထုတ္ျခင္လို႕ ဘယ္လိုစရမယ္ ဆိုတာ အၾကံညဏ္မ်ားေပးႏုိင္မလား။
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

တတိယေျမာက္သမီးေတာ္ said...

၀ိပႆနာ တကယ္အားထုတ္ခ်င္တာမွန္ရင္
၀ိပႆနာ တရားစခန္းေတြမွာ နည္းစနစ္ မွန္မွန္ ကန္ကန္ရေအာင္
သင္တန္းတရားနာၾကားမွတ္သားျပီးအားထုတ္သင့္ပါတယ္။
သိရမယ့္ မွတ္ရမယ့္ တရားစဥ္ေတြ ကို တဆင့္ခ်င္းဆီ သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးတာမို့
အားၾကီးေသာ၀ိပႆနာ ျဖစ္ေစျပီး အမွန္တကယ္ အရိယာျဖစ္ေၾကာင္း
သစၥာ တရားေတြ ကို သိျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္
ခုလိုေျပာရတာကလည္း ဓါတ္ေတာ္က်သြားျပီျဖစ္တဲ့ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးရဲ႕
အလိုေတာ္တိုင္း ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။ မိုးကုတ္ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးကိုယ္တိုင္
တရားစဥ္ ကို ေသခ်ာေဟာၾကားေပးခဲ့လို ့ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးရဲ႕ တရားေတာ္ေတြထဲမွာ
နာမည္ေခၚခံရတဲ့ ဒကာေတြ ဒကာမ ေတြ ကိုယ္တိုင္ ေသဆံုးသြားတဲ့ အခါ
သာမာန္ ေသဆံုးသူမ်ားႏွင့္မတူပဲ အရိယာတို ့၏ ေသျခင္းလို့ေခၚတဲ့ ေသနည္းနဲ့
ေအးျငိမ္းခ်မ္းသာစြာ ေသလြန္ၾကတာကို ၾကားသိခဲ့ရလို ့ပဲ ျဖစ္ပါတယ္
ေနရာအေန နဲ့ ညႊန္းရရင္ေတာ့ သမီးေတာ္ကိုယ္တိုင္ စခန္း၀င္ခဲ့တဲ့
မိုးကုတ္ျမိဳ့က ဓမၼရံသီ ရိပ္သာ မွာ စခန္း၀င္ဖို့ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ပါတယ္ရွင္
ဖုန္း နံပါတ္ -၀၈၆၂၀၂၇၄။၀၈၆၂၀၇၉၇ သို့ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါတယ္။