ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Saturday, November 16, 2013

အထူးအစီအစဥ္(၄) သိရမည့္ တရား ပယ္ရမည့္တရား ပြားရမည့္တရား

သေဗၺ သခၤ ါရာ အနိစၥာ တိ =အၾကင္ ရုပ္နာမ္သခၤါရ အားလံုးတို့သည္ အျမဲမရွိကုန္ ဟု ၀ိပႆနာ ဥာဏ္ျဖင့္
ရွ ူျမင္နိုင္၏။ သတၱ၀ါ လူ ငါ ဟူေသာ ခႏၶာ ငါးပါးသည္ မတည္ျမဲ အစဥ္ေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲလ်က္ ရွိ၏။
မတည္ျမဲသမွ်သည္ ဒုကၡဆင္းရဲပင္ ျဖစ္သည္။ဤဒုကၡ ဆင္းရဲကို ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္ရန္ နားလည္ရန္
အလြန္အေရးၾကီးပါသည္။  ဒုကၡ သစၥာ သည္  သိရမည့္ တရား  ျဖစ္သည္။

အစီအစဥ္(၁) တြင္ ပဋိစၥသမုပၸဒ္ကို၎။  ခႏၶာ ငါးပါး ကို၎။   သိမွတ္ထားရန္လိုအပ္ေၾကာင္း
 ေဖၚျပခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။

ဒုကၡ သစၥာ ၏ ျမစ္ဖ်ားခံရာသည္ သမုဒယ သစၥာ ျဖစ္သည္။လိုခ်င္ရခ်င္၍ အားထုတ္ခဲ့ေသာ တဏွာအရင္းခံ
သခၤါရ တရားတို့သည္ လက္ရွိတြင္ ခံစားစံစားေနရသည့္ ဒုကၡကိုသာအက်ိဳးေပး၏။ ဒုကၡ အက်ိဳးသာရသျဖင့္
ဆင္းရဲျဖစ္ေၾကာင္း အမွန္ သမုဒယ သစၥာမည္ျခင္းျဖစ္၏။  ထို ့ေၾကာင့္ ဆင္းရဲျခင္းကိုအလိုမရွိကုန္ေသာ
သူေတာ္ေကာင္းတို့သည္ ဆင္းရဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကို ပယ္စြန့္ရမည္။ သမုဒယ သစၥာ သည္ ပယ္ရမည့္ တရား  ျဖစ္သည္။

ထို သမုဒယ သစၥာကို   ၀ိပႆနာ ဥာဏ္ျဖင့္ ပယ္သတ္ရမည္။၀ိပႆနာ သည္ သတိ ပညာ ၀ီရိယ တို့၏ ေပါင္းစု
စြမ္းအားျဖစ္သျဖင္ ့၀ိပႆနာ ဥာဏ္  အားၾကီးလာေသာအခါ သမုဒယ သစၥာ ကိုပယ္သတ္နိုင္၏။
ထိုသို ့ပယ္သတ္နိုင္ေအာင္ နည္းလမ္းအမွန္ျဖင့္ ပြားမ်ားအားထုတ္ျခင္းသည္ မဂၢသစၥာမည္၏။
မဂၢသစၥာသည္ ပြားရမည့္တရားျဖစ္သည္။

၀ိပႆနာ ဥာဏ္အားၾကီးလာျပီး သမုဒယ သစၥာကို ဥာဏ္ျဖင့္ပိုင္းျခားထင္ထင္ ပယ္သတ္ နိုင္ပါက
နိဗၺာန္ စံ အရိယာ ျဖစ္ျပီ ျဖစ္သည္။သမုဒယ သစၥာ ျငိမ္းျခင္းသည္ နိေရာဓ သစၥာမည္၏။
နိေရာဓ သစၥာသည္ ဆိုက္ ေရာက္ရမည့္ တရားျဖစ္သည္။

၀ိပႆနာ ရွ ူမွတ္သည့္ သူေတာ္ေကာင္းသည္ အာရံုပ်ံလႊင့္မွ ူမရွိေအာင္ ၀ီရိယ ထား၍ ရွ ူမွတ္ရပါမည္။
ထို ့သို့ရွ ူမွတ္ေနျခင္းသည္ မဂၢ သစၥာမည္၏။မဂၢ သစၥာသည္ ျဖစ္ျခင္းပ်က္ျခင္းဆိုေသာ ဒုကၡသစၥာ၏သေဘာကို ရွ ူမွတ္ေနျခင္းျဖစ္၏။ ထို ့သို့ရွုမွတ္ေနေသာသူ၏စိတ္`၌လိုခ်င္ရခ်င္ ျဖစ္ခ်င္သည္
 ဆိုေသာ ကိေလသာ သမုဒယ သစၥာ ကင္းေနလိမ့္မည္။ထုိကဲ့သို ့သမုဒယ သစၥာ ကင္းေနသည့္ ခဏသည္နိေရာဓ သစၥာမည္၏။အျပီးတိုင္ပယ္သတ္နိုင္ျခင္းမရွိေသးေသာ္လည္းခဏတာ ျငိမ္းေအးျခင္း
နိဗၺာန္ အရသာကို ခံစားရသည္သာျဖစ္သည္။

ဒုကၡ သစၥာကို မဂၢသစၥာျဖင့္သိေနျခင္းေၾကာင့္ သမုဒယသစၥာေသျပီး နိေရာဓ သစၥာကို ဆိုက္ေရာက္ေနျခင္း
ပင္ ျဖစ္သည္။

ထို ့ေၾကာင့္ ၀ိပႆနာ ရွူ မွတ္ျခင္းသည္ သစၥာ ေလးပါးကိုသိျခင္းမည္၏။ဤသို့သစၥာသိျခင္းသည္ အပယ္မွ
လြတ္ေျမာက္ေၾကာင္းတည္း။

ဘုရားရွိခိုးသူမ်ားသည္ သစၥာေလးပါးျမတ္တရားကို ပိုင္းျခင္းထင္ထင္ သိျမင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
ဟု ဂုဏ္ေတာ္ကိုေဖၚေဆာင္၍ ရြတ္ဆိုၾကသည္ကို ၾကားဖူးၾကပါလိမ့္မည္။ ထိုသစၥာေလးပါးသည္
သိ ရမည့္တရား။ ပယ္ ရမည့္ တရား။ ပြားရမည့္ တရား။ ဆိုက္ရမည့္တရား။ဟူေသာေလးပါးေသာ သစၥာကို
ဆိုျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ဤသို့ျမတ္စြာဘုရားတို့သိအပ္ေသာ သစၥာေလးပါးကိုသိျခင္းသည္ သူေတာ္ေကာင္းတို ့
၏ ဘုန္းကံအားေကာင္းေသာေၾကာင့္သာျဖစ္သည္။


ခဏ နိဗၺာန္ မွ ထာ၀ရ နိဗၺာန္သို ့ဆိုက္ေရာက္နိုင္ၾကပါေစ။

*****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

3 comment:

စံပယ္ခ်ိဳ said...

သမီးေတာ္ေရ စာေတြဘာျဖစ္လိ႔လဲတိဘူးေအ ဖတ္မရဘူးျဖစ္ေနတယ္ ဂ်က္ရဲ့ဆုိဒ္နဲ႔ပဲ ေဖာင္႔မတူလုိ႔လား

တတိယေျမာက္ သမီးေတာ္ said...

ဂ်က္ေရ ဆိုဒ္အေပၚဆံုးထိပ္ ဘယ္ဘက္မွာ ေဖာင့္ ေရြးလို့ရတယ္
တခ်ိဳ ့ေတြက ေဖာင္ ့မတူေတာ့ ဖတ္မရၾကဘူး
Unicode နဲ့ Zawgyi-one ႏွစ္ခုရွိတယ္ တခုခုကိုေရြးျပီးၾကည့္ရင္ ရတယ္ ဂ်က္

pyaemoe kywal said...

ဖတ္႐ႈမွတ္သားသြားပါတယ္ ခင္ ဗ်ာ ။