ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Saturday, February 22, 2014

ပံုျပင္တစ္ပုဒ္ကို အဟုတ္မွတ္လို ့ယံုခဲ့ဖူးပါသည္။

စာအုပ္  ၄ အုပ္ မွာပါတဲ့စာမ်ားကို ညႊန္းဆိုျပီး ေရးသားတင္ျပထားတဲ့ စာတစ္ပုဒ္ကို ဖတ္ရွ ူခြင့္ရတဲ့အတြက္
အမွတ္မွားေနသူမ်ားပါ အမွန္ ျပင္ဆင္နိုင္ခြင့္ရဖို ့ ေရးသားတင္ျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

Posted on: Sunday, February 16, 2014

တံလွ်ပ္ကိုေရထင္ ေရႊသမင္ အလိုက္မွားသလို မျဖစ္ေစခ်င္ဓါတ္ေတာ္က်သြားေသာ ဆရာေတာ္မ်ား၏ တရားေတာ္မ်ားကိုနာၾကား ရသည္အခါ ဖတ္ရွ ူရသည့္အခါ
နိဗၺာန္ရနံ ့တို ့ေမႊးပ်ံ ့ေနသည္ကိုခံစားမိရပါသည္။

Posted on: Monday, February 10, 2014

ကိုယ့္စိတ္ ကိုယ္စစ္

ကိုယ့္စိတ္ ကိုယ္စစ္ ဆိုတဲ့ စကားလံုးေလးက အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာေတြေပၚမွာေတာ္ေတာ္ကိုေခတ္စား
ေနတဲ့စကားလံုးေလးျဖစ္ေနပါတယ္။ တကယ္ပဲကိုယ့္စိတ္ကိုယ္စစ္နိုင္ရင္ နိဗၺာန္ မ်က္ေမွာက္ျပဳရမွာပါ။
ကိုယ့္စိတ္ကုိ ကိုယ္စစ္တတ္ဖို ့ေတာ့ လိုပါတယ္။

Posted on: Saturday, February 8, 2014

အရိယာမ်ားႏွင့္ေမာင္ႏွမ ေတာ္ျခင္း

အရိယာသူေတာ္စင္မ်ားႏွင့္ ေမာင္ႏွမ ေတာ္စပ္ရေသာ္ ေကာင္းေလစြ

Posted on: Sunday, February 2, 2014

နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳပံု

ျဖစ္ပ်က္ျမင္တဲ့အလုပ္သည္ အေၾကာင္းသတ္ျခင္းျဖစ္တယ္။

Posted on: Saturday, February 1, 2014

နိဗၺာန္၏ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ပါေစ

ဒါနျပဳျပဳ သီလ ေဆာက္တည္တည္ ဘာ၀နာအားထုတ္ထုတ္ ကိုယ္ျပဳတဲ့ကုသိုလ္ေကာင္းမွ ူသည္
နိဗၺာန္၏ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ပါေစ ဆိုတဲ့ ဆုေတာင္းကို ဘယ္လိုပုဂၢိဳလ္ေတြဆုေတာင္းၾကပါသလဲ။