ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Saturday, February 8, 2014

အရိယာမ်ားႏွင့္ေမာင္ႏွမ ေတာ္ျခင္း

အရိယာသူေတာ္စင္မ်ားႏွင့္ ေမာင္ႏွမ ေတာ္စပ္ရေသာ္ ေကာင္းေလစြ

အရိယာျဖစ္ေသာပုဂၢိဳလ္ဆိုသည္မွာ ျမတ္စြာဘုရား၏ သားရတနာ သမီးရတနာ အစစ္မ်ားျဖစ္သည္ဟု
တရားခ်စ္ခင္သူေတာ္စင္တို ့သိျပီးျဖစ္ၾကမည္။ထို နည္းတူစြာပင္ အရိယာျဖစ္သူအခ်င္းခ်င္းလည္း
ေမာင္ႏွမ ေတာ္စပ္သြားၾကေတာ့သည္။

အနာထပိဏ္သူေ႒းၾကီးတို ့ သားအဖမ်ားသည္  ေလာကီနယ္ပယ္အရ သားအဖ မ်ားျဖစ္ၾကေသာ္လည္း
ေလာကုတၱရာနယ္ပယ္ အရမူ ေမာင္ႏွမမ်ားျဖစ္ၾကသည္။အနာထပိဏ္ သူေ႒းၾကီးသည္ ေသာတာပန္။
ပထမ သမီးျဖစ္သူ မဟာသုဘဒၵါသည္ ေသာတာပန္။ ဒုတိယ သမီးျဖစ္သူ စူဠသုဘဒၵါသည္ ေသာတာပန္။
တတိယ သမီးျဖစ္သူ သုမန ေဒ၀ီ သည္  သကဒါဂါမ္ အရိယာ အသီးသီးျဖစ္ၾကသည္။

ေလာကီနယ္အရ အနာထပိဏ္သူေ႒းၾကီးသည္ အေဖျဖစ္ျပီး မဟာသုဘဒၵါ ။စူဠသုဘဒၵါ ႏွင့္သုမနေဒ၀ီ
တို ့သည္ သမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သို ့ေသာ္အနာထပိဏ္သူေ႒းႏွင့္ သမီးျဖစ္ေသာမဟာသုဘဒၵါ ။စူဠသုဘဒၵါ
တို ့ သံုးဦးသည္ ေသာတာပန္မ်ားျဖစ္ျပီး အဆင့္တူေနၾက၏။ သုမနေဒ၀ီ  ကမူ သကဒါဂါမ္ အရိယာျဖစ္ေသာ
ေၾကာင့္ အေဖျဖစ္သူ  အနာထပိဏ္သူေ႒းႏွင့္ အမ မ်ားျဖစ္ေသာ မဟာသုဘဒၵါ ။စူဠသုဘဒၵါ တို့ ထက္
အဆင့္အရာ ျမင့္သြားသူျဖစ္သည္။အငယ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ပညာအရာတြင္သာလြန္သျဖင့္ ေလာကုတၱရာ
နယ္ အရ ျမင့္သူ ျမတ္သူ ျဖစ္သြားသည္။ ထို ့ေၾကာင့္လည္း သုမန ေဒ၀ီ စုတိခါနီးအခ်ိန္တြင္ အနာထပိဏ္
သူေ႒းအား  ငါ့ေမာင္ကေလးဟု ေခၚသြားျခင္းျဖစ္သည္။

ေသာတာပန္သည္ သကဒါဂါမ္ကိုပင္ မိမိထက္ျမင့္သူဟု မသိေပ။ထို ့ေၾကာင့္ကေယာင္ကတမ္း ျမည္တမ္း
ကြယ္လြန္သည္ဟု ထင္ျမင္ကာ ပူပန္မွ ူျဖစ္ခဲ့ရ၏။အနာထပိဏ္သူေ႒းကိုျမတ္စြာဘုရားက
 “ဒကာေတာ္သူေဌးၾကီး ..သင့္၏ ငယ္ ျခင္းေၾကာင့္ ငါ့ေမာင္ကေလးလိုေခၚေ၀ၚ ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္၏။မွန္၏။
ဒကာေတာ္သူေဌးၾကီး သင့္သမီးသုမနေဒ၀ီကမဂ္ဖိုလ္တို ့ျဖင့္ သင္သူေဌးၾကီးထက္ၾကီးေပ၏။သင္ကား
ေသာတာပန္ ပုဂၢိဳလ္မွ်သာျဖစ္၏။သင့္သမီး ကား သကဒါဂမ္ ပုဂၢိဳလ္တည္း။သင့္သမီး ဟာ မဂ္ ဖိုလ္ တို ့ျဖင့္
သင့္ထက္ၾကီးေသာေၾကာင့္ငါ့ေမာင္ကေလး လို ့ေခၚေ၀ၚ ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။”

 (အက်ယ္ကို  အေဖထက္ ျမင့္ျမတ္ေသာ သမီး  တြင္ ဖတ္ရွ ူနိုင္ပါသည္)
ဟု သမီးျဖစ္သူက အေဖျဖစ္သူထက္ ပညာအရာတြင္ သာလြန္ေၾကာင္းထင္ရွားစြာျပဆိုခဲ့မွအနာထပိဏ္
သူေ႒းလည္း စိတ္ပူပန္မွ ူကင္းခ့ဲရသည္။

ထို ့ေၾကာင္ ့ ေသာတာပန္သည္ အရိယာတို ့တြင္ အငယ္ဆံုးျဖစ္သည္။ အနာထပိဏ္သူေ႒းၾကီးသည္
သုမနေဒ၀ီ၏ ေလာကီနယ္အရ အေဖျဖစ္ေသာ္လည္း ေလာကုတၱရာနယ္အရ ေမာင္ေလးျဖစ္သည္။
သုမနေဒ၀ီသည္ ေလာကီနယ္အရ သမီးျဖစ္ေသာ္လည္း ေလာကုတၱရာနယ္အရ အမ ျဖစ္သည္။
ခႏၶာကိုဥာဏ္ျဖင့္ ရွူ ျမင္ဆင္ျခင္ျပီး သစၥာ သိခဲ့သူမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ေမာင္ႏွမ အရင္းအခ်ာမ်ား
ျဖစ္သြားေတာ့သည္။


ဤျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ သာသနာတြင္ ကၽြတ္တမ္း၀င္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ေဂါတမ ျမတ္စြာဘုရား၏
သား သမီး အစစ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ရဟန္း၀တ္ သီလရွင္၀တ္ေသာ္လည္း သစၥာမသိေသးလွ်င္ အမည္ခံမွ်
သာ ျဖစ္ေနဦးမည္။ သီလ သမာဓိ မည္မွ်ပင္ အားေကာင္းပါေစ အမည္ခံသာျဖစ္ေနေသးသည္။ အစစ္
မမည္ေပ။ ရဟန္းသီလရွင္ မ၀တ္ေသာ္လည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာညႊန္ထားသည္ကို လိုက္နာက်င့္သံုး
နိုင္ျပီးလွ်င္ အစစ္ျဖစ္သြားေတာ့သည္။ ျမတ္စြာဘုရား၏ သားမ်ား သမီးမ်ားအျဖစ္ ေမာင္ႏွမ ေတာ္စပ္ၾက
ေတာ့သည္။

သီလႏွင့္ျပည့္စံုျခင္းမရွိသလို ၀ိပႆနာ အားထုတ္ျခင္းပင္မရွိပါမူအတုအေယာင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။
အေယာင္ေဆာင္ထားေသာ ရဟန္း သီလရွင္မ်ားသာျဖစ္သည္။

ရဟႏၱာ ျဖစ္ေအာင္ အားထုတ္ျပီးသူသည္ အၾကီးဆံုးသားသမီးျဖစ္သည္။
အနာဂါမ္ ျဖစ္ေအာင္အားထုတ္ျပီးသူသည္ ဒုတိယေျမာက္ သားသမီးျဖစ္သည္။
သကဒါဂါမ္ ျဖစ္ေအာင္ အားထုတ္ျပီးသူသည္ တတိယေျမာက္သား သမီးျဖစ္သည္။
ေသာတာပန္ ျဖစ္ေအာင္အားထုတ္ျပီးသူသည္ စတုတၳေျမာက္ အငယ္ဆံုးျဖစ္သည္။

ေဂါတမ ျမတ္စြာဘုရား၏ သားသမီး ရတနာအစစ္မ်ားအျဖစ္ျဖင့္ အရိယာမ်ားႏွင့္ေမာင္နွမ ေတာ္စပ္
ၾကေသာ္ ေကာင္းေလစြ တကား။

အရိယာသူေတာ္စင္မ်ားျဖစ္၍ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳနိုင္ၾကပါေစ။                                             *****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

4 comment:

ဇင္မ်ဳိး said...

“ဒကာေတာ္သူေဌးၾကီး ..သင့္၏ ငယ္ ျခင္းေၾကာင့္ ငါ့ေမာင္ကေလးလိုေခၚေ၀ၚ ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္၏။မွန္၏။
ဒကာေတာ္သူေဌးၾကီး သင့္သမီးသုမနေဒ၀ီကမဂ္ဖိုလ္တို ့ျဖင့္ သင္သူေဌးၾကီးထက္ၾကီးေပ၏။သင္ကား
ေသာတာပန္ ပုဂၢိဳလ္မွ်သာျဖစ္၏။သင့္သမီး ကား သကဒါဂမ္ ပုဂၢိဳလ္တည္း။သင့္သမီး ဟာ မဂ္ ဖိုလ္ တို ့ျဖင့္
သင့္ထက္ၾကီးေသာေၾကာင့္ငါ့ေမာင္ကေလး လို ့ေခၚေ၀ၚ ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။”

ဒီစာစုေလး ၾကိဳက္မိပါတယ္... ေတာ္ရံုဖတ္ရခဲတယ္ေလ... ေက်းဇူးသမီးေတာ္...

တတိယေျမာက္ သမီးေတာ္ said...

ကိုဇင္မ်ဳိဳးေရ လိုင္းေတြ မေကာင္းလို ့ ခုမွ ဖြင့္လို ့ရတယ္

Anonymous said...

အစ္မေ၇ က်ြန္ေတာ့ထက္ ပညာၿမင့္မားသူမို ့ ေလးစားပါတယ္ ၊ သို ့ပါေသာ္လည္း ပညာရွိသတိၿဖစ္ခဲ မၿဖစ္ရေလ
ေအာင္တစ္ခုေၿပာပါရေစ ၊ ဒုတိယေျမာက္ သားေတာ္ပင္ ျဖစ္ေစကာမူ ပုထုစဥ္ ရဟန္း အား ရွိခိုးရပါသည္ ၊ ပါရာဇိ
က မက်ေသာ ရဟန္းမွန္သမ်ွသည္ အလံုးစံုေသာ သတၱ၀ါတို ့၏ ပူေဇာ္ျခင္းကို သုတ္သင္နိုင္စြမ္းရွိပါသည္ အမေတာ္ ၊ နွစ္၂၅၀၀ ေက်ာ္တိုင္ေအာင္ သာသနာ ေတာ္ေကာင္းမြန္စြာ တည္တံံ့ရျခင္းမွာ ရဟန္းေတာ္တို ့၏ေက် းဇူးေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ကပ္ၾကီး(၃)ပါးအား
ခက္ခဲစြာၿဖတ္ေက်ာ္ျပီး သာသနာ့၀န္ထမ္းခဲ့ေသာရဟန္းေတာ္တို ့တြင္မ်ားစြာေသာ ရဟန္းတို ့မွာပုထုစဥ္မ်ား
ျဖစ္ႀကပါသည္။(၂၂၇)သြယ္ေသာ၀ိနည္းသိကၡာပုတ္တို ့ကိုရြက္ေစာင္ထားေသာသံဃာေတာ္တို ့မွာသမာဓိ
မရွိလ်ွင္ေနပါေစ သီလနွင့္ျပည့္စံုလ်င္ပင္ဘုရားသားေတာ္ အစစ္ျဖစ္ပါသည္ ၊ အနာဂန္အရိယာ၏ ရွိခိုးျခင္းကို
ခံယူေတာ္မူထိုက္ပါ၏အမေတာ္။
သံဃာေတာ္တို ့အားေ၀ဖန္ရာတြင္ အမွား ပါသြားပါက အမေတာ္တြင္အျပစ္ျဖစ္မည္ကိုစိုး
ရိမ္သျဖင့္သည္ comment ကိုေရးရပါသည္၊မွားတာရွိလ်င္ ခြင့္လႊတ္ေပးပါရန္ ရွိခိုးေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။

ရိုေသစြာျဖင့္ ၊
ေမာင္ငယ္

တတိယေျမာက္ သမီးေတာ္ said...

စာတစ္ပုဒ္လံုးမွာ သံဃာေတာ္မ်ားကိုေ၀ဖန္ထားတာ တစ္ခုမွ မပါခဲ့ပါဘူး ေမာင္ငယ္
သီလႏွင့္ျပည့္စံုလွ်င္ပင္ ဘုရားသားေတာ္အစစ္လို ့ေမာင္ငယ္ဆိုထားတာကိုလည္း
အမက မျငင္းပါဘူးကြယ္ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳလိုေသာဆႏၵမ်ားရွိေစလိုေသာ
ေစတနာျဖင့္သာ စာမ်ားေရးသားေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ သီလ ျပည့္စံုသူ ျဖစ္လင့္ကစား
ေသခါနီးမွာ သဃၤန္းအားစြဲျပီး သန္းျဖစ္သြားေသာ တိႆ ရဟန္းစသည္ကိုလည္း
ေမာင္ငယ္သိေကာင္းလိမ့္မယ္ထင္ပါတယ္ ။သို ့ကလို အျဖစ္မ်ားမျဖစ္ရေလေအာင္
သီလ ေလာက္နဲ့မေရာင့္ရဲၾကပဲ အရိယာအျဖစ္ကိုတက္လွမ္းေရာက္ေစလိုျခင္း ဆႏၵျဖင့္သာ
စာတိုင္း အပုဒ္တိုင္းကိုေရးသားပါတယ္ ဘယ္စာပုဒ္မွာမဆို ဖတ္ၾကည့္ပါ
သံဃာေတာ္မ်ားကိုေစာ္ကားထားျခင္း ေရးသားထားျခင္း ပုတ္ခတ္ထားျခင္း လံုး၀ မရွိပါဘူး
ပုထုဇဥ္မွသည္ အရိယာ ျဖစ္ေစလိုေသာဆႏၵျဖင့္ တိုက္တြန္းေရးသားျခင္းမ်ားသာရွိသည္ကို
ေမာင္ငယ္ေတြ ့ပါလိမ့္မယ္ အျပစ္ျဖစ္မည္ကိုစိုးရိမ္စြာ သတိလာေပးေသာ ေမာင္ငယ္၏
ေစတနာ အားလည္း အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရပါတယ္ ေနာင္မ်ားမွာလည္း အမွားတစ္စံုတစ္ရာ
ေတြ ့ရွိခဲ့ေသာ္ အားမနာတမ္းေ၀ဖန္ေထာက္ျပေပးဖို ့ ေတာင္းဆိုပါတယ္ ေမာင္ငယ္
စာေပးက်မ္းဂန္မ်ား ႏွံစပ္သူကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ရန္ အသင့္ရွိေၾကာင္းပါကြယ္
ေလးစားစြာျဖင့္
တတိယေျမာက္သမီးေတာ္