ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Thursday, March 27, 2014

အျမတ္ဆံုးဒါန ကိုေကာင္းစြာ ခံယူျခင္း

ရွိရွိသမွ် ပုဂၢိဳလ္သတၱ၀ါေတြအကုန္လံုးမွာ အမွန္စင္စစ္ ရွိေနတာက ခႏၶာငါးပါး ခ်ဳပ္ျပီးေျပာေတာ့
ရုပ္နာမ္ ႏွစ္ပါးသာျဖစ္တယ္။ ခႏၶာငါးပါးရွိေနတဲ့အတြက္ ဘ၀ မ်ားစြာသံသရာမွာ မအိုခ်င္ပဲလည္း
အိုခဲ့ၾကရတယ္။ မနာခ်င္ပဲလည္း နာခဲ့ၾကရတယ္။မေသခ်င္ပဲလည္းေသခဲ့ၾကရတယ္။ ခႏၶာရယ္လို ့
ရလာျပီဆိုရင္ ဘယ္ဘ၀ ဘယ္ခႏၶာ ကိုယ္ကိုပဲရရ အိုနာေသေဘးၾကီးေတြနဲ့ေတြ ့ၾကရမွာပဲ။

Posted on: Friday, March 14, 2014

ေလ်ာင္းျခင္း ဣရိယာပုတ္ျဖင့္ တရားရွူမွတ္ရေအာင္

သက္ေတာင့္ သက္သာ နဲ့ ဇိမ္က်က် တရားအားထုတ္တဲ့ နည္းေလးပါ။ ပင္ပန္းမွာေၾကာက္ၾကတဲ့သူေတြ
အတြက္ လုပ္သင့္တဲ့နည္းေလးတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။