ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Monday, April 21, 2014

သစၥာသိမွ ျပံဳးေသရ

ဘုရားေဟာတဲ့သစၥာတရားက ေလးပါးရွိပါတယ္။ဒုကၡသစၥာ။သမုဒယသစၥာ။နိေရာဓသစၥာ။မဂၢသစၥာ။

 အဲ့ဒီသစၥာေလးခ်က္မွာ တံေခါပဏိဓံ  ဒုကၡ အရိယသစၥံ ပရိညာယႏ ၱိေမ ဘိကၡေ၀-ခ်စ္သားခ်စ္သမီးတို့
ဒုကၡသစၥာသိေအာင္လုပ္   လို ့ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူပါတယ္။


ဘုရားက ဒုကၡသစၥာ သိေအာင္လုပ္ရမယ္တဲ့။ဒုကၡသစၥာသိေအာင္ဘယ္လိုလုပ္ရမွာလဲေမးရင္ တရားထိုင္
ရမယ္။ တရားထိုင္တယ္ဆိုတာ ဒုကၡသစၥာသိေအာင္လုပ္ေနတာပါပဲ။ တရားထိုင္ေနရင္းနဲ ့ ထံုတယ္။
က်င္တယ္။ ကိုက္တယ္ ။ခဲတယ္ဆိုတာ ဒုကၡေ၀ဒနာ။ ျဖစ္တာလည္း ဒုကၡ၊ပ်က္တာလည္း ဒုကၡ၊လို ့ျမင္တာ
ဟာ ဒုကၡသစၥာကိုျမင္တာပါပဲ။ ျဖစ္ပ်က္ျမင္ေအာင္ၾကိဳးစားရမယ္။


ျဖစ္ပ်က္က ဒုကၡသစၥာ။အဲ့ဒီဒုကၡသစၥာေလးကိုျမင္တဲ့ဥာဏ္က မဂၢသစၥာ။ ျဖစ္ပ်က္ျမင္ေနရင္ တဏွာ မာန
ဒိ႒ိ ေလာဘ ေဒါသ အကုသိုလ္ေတြျဖစ္ခြင့္မရေတာ့ဘူး။ အဲ့ဒီအကုသိုလ္္ေတြက သမုဒယ သစၥာ။ပြားမ်ား
ေနတာက မဂၢသစၥာ။ျဖစ္ပ်က္ျမင္ေနခ်ိန္ ရင္ထဲမွာျငိမ္းေအးမွ ူေလးေတြ ေပၚထြက္လာတာက နိေရာဓသစၥာ
ျဖစ္ပါတယ္။

ဒုကၡသစၥာက သိရမည့္ သစၥာ။သမုဒယသစၥာက ပယ္ရမည့္သစၥာ။မဂၢသစၥာက ပြားရမည့္သစၥာ။
နိေရာဓသစၥာက ဆိုက္ေရာက္ရမည့္သစၥာ ျဖစ္ပါတယ္။တရားနာေနတဲ့အခ်ိန္ ခႏၶာဥာဏ္ေရာက္ေအာင္
လုပ္ေနတဲ့အခ်ိန္ ျဖစ္ပ်က္ျမင္ေနတဲ့အခ်ိန္ဟာ သမုဒယသစၥာကိုပယ္ထားတယ္။ ဒုကၡသစၥာကုိသိေအာင္
လုပ္ေနတယ္။မဂၢသစၥာကိုပြားေနတယ္။ျငိမ္းေအးရာနိဗၺာန္ နိေရာဓသစၥာကိုဆိုက္ေရာက္ေနပါတယ္။
ျငိမ္းေအးမွ ူေလးကိုကိုယ္တိုင္ ဥာဏ္နဲ့သိတာျဖစ္ပါတယ္။

သစၥာေလးပါးကိုတစ္ခုစီလုပ္ေနရတာမဟုတ္ပဲ တစ္ခ်က္တည္းနဲ့အကုန္ပါလာပါတယ္။သစၥာေလးပါး
အကုန္ပါေအာင္ ခႏၶာေပၚဥာဏ္ေရာက္ေအာင္လုပ္ရမယ္။  အေသမဦးခင္ ဥာဏ္ဦးေအာင္လုပ္ရမယ္။
 ျဖစ္ပ်က္ျမင္ေအာင္လုပ္ေနတာဟာ သစၥာသိေအာင္လုပ္ေနတာျဖစ္လို ့ အရိယသစၥာန ဒႆနံ-
ေလးပါးသစၥာ ဥာဏ္ျမင္ၾကည့္လို ့ အမွန္သိေအာင္ ၾကိဳးစားေလ ဆိုတဲ ့ ဘုရားစကားဘုရားအဆံုးအမ ကို
နားေထာင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။


ျဖစ္ပ်က္ျမင္ သစၥာသိျပီး ေသရတဲ့အတြက္ ျပံဳးေသလည္းျဖစ္ပါတယ္။
(ဓမၼရံသီဆရာေတာ္၏  ေလာကီေလာကုတၱရာ အသံုးခ်ပညာ ၾကီးပြားေၾကာင္းရာမဂၤလာ  စာအုပ္
မွ ထုတ္နုုတ္ ေဖၚျပျခင္းျဖစ္ပါသည္)

      

                 *****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

0 comment: