ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Friday, May 9, 2014

ရခဲတဲ့ ဒုလႅဘတရား သံုးပါးဒါန မဂၤလာၾကီး ေအာင္ျမင္ဖို ့ကလည္း ၾကံုရခဲတဲ ့ ကိစၥပါ။ "ပစၥည္း သဒၶါ၊သာသနာ သံုးျဖာဒုလႅဘ၊စံုခဲစြ။ "

Posted on: Tuesday, May 6, 2014

ေစာင့္ေလမ်ိဳးႏြယ္
ေရွးတုန္းက ပညာေရးက ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းသင္စနစ္ဆိုေတာ့ ယဥ္ေက်းလိမ္မာဖို့အတြက္
စိတ္ခ်ရျပီးသားပဲ။