ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Thursday, July 24, 2014

ဇရာ၀င္ အရြယ္ေထာက္ေတာ့

ဇရာမီးကလည္းေလာင္ေနလိုက္တာ။ဗ်ာဓိမီးကလည္း ေလာင္။ မၾကာခင္ မရဏမီးကလည္း ေသေအာင္
သတ္ေတာ့မယ္။ ဒါေၾကာင့္ မီး ဆိုတဲ့ေနရာမွာ စာလိုေျပာေတာ့ ေတေဇာဓါတ္ေပါ့။  အဲ့ဒီ ေတေဇာ ဆိုတဲ့
မီးကလည္း ႏွစ္မ်ိဳးရွိတယ္။

Posted on: Tuesday, July 22, 2014

၀ိပႆနာနည္းေတာ့ ဥာဏ္နိမ့္တယ္


Posted on: Monday, July 7, 2014

ကိုယ့္တရားကို ကိုယ္စစ္ေဆးပါ

နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းတရားေတာ္ကိုေလ့လာၾကသူမ်ားတြင္ တရားစစ္တရားမွန္ကိုေလ့လာျပီး မွန္စြာ
က်င့္ၾကံသူမ်ားရွိသလို တရားစစ္တရားမွန္ရယ္လို့ ရွာမေတြ ့ပဲ ဆရာ အတုအေယာင္မ်ား အဓမၼ တရား
သမားမ်ား၏ အေဟာအေျပာေကာင္းျခင္းကို နာယူျပီး ေလ့လာလိုက္စားသျဖင့္ လမ္းမွန္မေရာက္သူမ်ား
လမ္းဆံုးမေရာက္သူမ်ား မ်ားစြာကိုလည္းေတြ့ျမင္ၾကရသည္။

Posted on: Thursday, July 3, 2014

သမၹပၸလာပ ကံကို က်ဴးလြန္ေသာ ဂါမဏိ ၀တၳဳလြန္ေလျပီးေသာအခါက ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရာဇျဂိဳလ္ျပည္ေ၀ဠဳ၀န္ ေက်ာင္းေတာ္`

၌ေနေတာ္မူ၏။ကေခ်သည္တစ္ေထာင္တို့၏ အၾကီးအမွ ူး ဂါမဏိသည္ ပစၦိမဘ၀ိကသားျဖစ္၍ 

ရင့္က်က္ေသာ ဥာဏ္ရွိသည္ အျဖစ္ေၾကာင့္ အျခံအရံႏွင့္အတူ ျမတ္ဗုဒၶထံသို ့ခ်ဥ္းကပ္ျပီးလွ်င္-