ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Sunday, August 31, 2014

အရိယာ နယ္သို ့တက္လွမ္းတာ ၀ိပႆနာပါ

ပဋိစၥသမုပၸဒ္ နားလည္မွ ေသာတာပန္ သကဒါဂါမ္ အနာဂါမ္ ရဟႏၱာ ျဖစ္မယ္လို ့ေျပာလိုက္ေတာ့
ေယာဂီတို ့က ေမးစရာရွိလာျပီ။

Posted on: Saturday, August 23, 2014

သေဘာခႏၶာမွသည္


 သဘာေလးပဲရွိတဲ့ ခႏၶာငါးပါးကို ဥာဏ္နဲ့ျမင္ေအာင္ၾကည့္တတ္ဖို ့

သိတ္ကိုအေရးၾကီးပါတယ္။

ခႏၶာငါးပါးဟာ အထည္ ျဒပ္ အစိုင္အခဲ အျဖစ္ တည္ရွိေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။

သေဘာေလးေတြပဲ ရွိတာပါ။

Posted on: Sunday, August 17, 2014

အခ်စ္နဲ့ ၀ိပႆနာ


                                                     လြမ္းတယ္
                                                     .............

Posted on: Thursday, August 7, 2014

ပညာရွိေသာသူမည္သည္

ခ်စ္သားဥဂၢေသန  ပညာရွိေသာသူမည္သည္

ျဖစ္ျပီးေသာခႏၶာငါးပါး ။ျဖစ္လတၱံ ့ေသာခႏၶာငါးပါး
ျဖစ္ဆဲေသာခႏၶာငါးပါး တို ့ကိုတြယ္တာျငိကပ္
တပ္မက္မွ ူကိုပယ္စြန္ ့၍
ဇာတိ ဇရာ မရဏ ဒုကၡ စသည္တို ့မွ
လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ၾကိဳးကုတ္ အားထုတ္သင့္လွေပ၏ ။

Posted on: Monday, August 4, 2014

က်က္သေရမဂၤလာ အျဖာျဖာရွိေစရန္


 ကုသိုလ္ေကာင္းမွူဟူသမွ်တို ့တြင္ ၀ိပႆနာ ဘာ၀နာ ကုသိုလ္သည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္၏။

ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္သည္ ကုသိုလ္ေကာင္းမွ ူလုပ္သူ ပုဂၢိဳလ္အေပါင္းတို့တြင္ ၀ိပႆနာ ဘာ၀နာကို

ပြားမ်ားေသာ ပုဂၢိဳလ္အားသာလွ်င္ ခ်ီးမြမ္းေတာ္အမူဆံုးျဖစ္၏။