ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Monday, August 4, 2014

က်က္သေရမဂၤလာ အျဖာျဖာရွိေစရန္


 ကုသိုလ္ေကာင္းမွူဟူသမွ်တို ့တြင္ ၀ိပႆနာ ဘာ၀နာ ကုသိုလ္သည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္၏။

ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္သည္ ကုသိုလ္ေကာင္းမွ ူလုပ္သူ ပုဂၢိဳလ္အေပါင္းတို့တြင္ ၀ိပႆနာ ဘာ၀နာကို

ပြားမ်ားေသာ ပုဂၢိဳလ္အားသာလွ်င္ ခ်ီးမြမ္းေတာ္အမူဆံုးျဖစ္၏။

  ၀ိပႆနာ ဘာ၀နာကား  အဂၢသာ၀က  မဟာသာ၀ကမ်ားႏွင့္တကြ ဗုဒၶျမတ္စြာ ကိုယ္ေတာ္တိုင္

သေဘာတူ ခ်ီးမြမ္းေတာ္မူခဲ့ၾကဖူးသည္။၀ိပႆနာ ဘာ၀နာကို သေဘာတူခ်ီးမြမ္းေတာ္မူခဲ့ၾကပံုကို

မူလပဏၰာသ ပါဠိေတာ္ ပဟာယမက ၀ဂ္ မဟာေဂါသိဂၤသုတ္`၌ လာသည္ကို အတိုခ်ဳပ္သေဘာ

အားျဖင့္ ေဖာ္ျပေပအံ့။

 

 အခါတစ္ပါး`၌ အရွင္သာရိပုတၱရာ အရွင္ျမတ္က အရွင္အာနႏၵာအား ေမးေတာ္မူသည္မွာ

ဤ အင္ၾကင္းေတာၾကီးသည္ အပြင့္တို ့ျဖင့္ တေတာလံုး ၾကည့္ရွ ူတင့္တယ္ ေမြ ့ေလ်ာ္ဖြယ္ရာ

ျဖစ္လွ်က္ရွိ၏။ ထိုမွ် လွပတင့္တယ္ ပင္လံုးကၽြတ္ပြင့္ကုန္ေသာ အင္ၾကင္းေတာၾကီးကို ပို၍

က်က္သေရမဂၤလာ အျဖာျဖာႏွင့္ ျပည့္စံုရန္ အဘယ္ကဲ့သို ့ျပဳရေသာ္ ေကာင္းမည္ထင္သနည္းဟု

ေမးေတာ္မူ၏။

 

(၁)ထိုအခါ  အရွင္ အာနႏၵာ က - “အရွင္ဘုရား  အစ၏ ေကာင္းျခင္း ၊ အလယ္၏ ေကာင္းျခင္း၊

 အဆံုး၏ ေကာင္းျခင္းႏွင့္ျပည့္စံုေသာ တရားေတာ္တို ့ကို ေဟာေျပာနာၾကားျပီးကာ ၀ိပႆနာ

ဘာ၀နာ ကို အားထုတ္ၾကပါက ဤ လွပ တင့္တယ္ ေပ်ာ္ေမြ ့ဖြယ္ျဖစ္ေသာ အင္ၾကင္းေတာၾကီး

သည္ ပို၍ပင္ က်က္သေရ မဂၤလာကို ေဆာင္ဖြယ္ျဖစ္ပါသည္ ဘုရား”  ဟု ေလွ်ာက္ထား၏။

 

(၂)ထို ့ေနာက္ အရွင္ေရ၀တ ကိုေမးေတာ္မူေသာအခါ-- အရွင္ ေရ၀တ က--“ သမထ ကို

အားထုတ္ကာ ဈာန္၀င္စားျပီးလွ်င္ ၀ိပႆနာ ဘာ၀နာကို ၾကိဳးစားအားထုတ္ေနၾကပါလွ်င္

ဤ လွပ တင့္တယ္ ေမြ ့ေလ်ာ္ဖြယ္ ျဖစ္ေသာ အင္ၾကင္းေတာၾကီးသည္ ပို၍ တင့္တယ္

 မဂၤလာရွိဖြယ္ျဖစ္ပါသည္ ဘုရား    ဟု ေလွ်ာက္ထား၏။

 

(၃)ထို ့ေနာက္ အရွင္အနုရုဒၶါ မေထရ္ျမတ္ကို ေမးေတာ္မူေသာအခါ  အရွင္အနုရုဒၶါ

မေထရ္ျမတ္က- “ဒိဗၺစကၡဳ အဘိညာဥ္ျဖင့္ သတၱ၀ါ အနႏ ၱ ၏ ဆင္းရဲဒုကၡ ကိုခြဲျခမ္း

စိတ္ျဖာ ၾကည့္ရွ ူ၍ သံေ၀ဂ ျဖစ္ကာ ၀ိပႆနာ ဘာ၀နာ ကို ပြားမ်ားရေသာ္

ဤ အင္ၾကင္းေတာၾကီးသည္ ပိုမိုသာယာကာ က်က္သေရကိုေဆာင္မည္ ျဖစ္ပါသည္

ဘုရား ”  ဟု ေလွ်ာက္ထား၏။

 

(၄) ထို ့ေနာက္ အရွင္မဟာကႆပ ကို ေမးေတာ္မူေသာအခါ “ ဓုတင္ကိုေဆာင္လွ်က္

၀ိပႆနာ ဘာ၀နာ တရားအားထုတ္ၾကပါလွ်င္ ဤ ပင္လံုးကၽြတ္ပြင့္ေနေသာ အင္ၾကင္း

ေတာၾကီးသည္ ပို၍ က်က္သေရ မဂၤလာ ရွိဖြယ္ရာပါ ဘုရား  ” ဟု ေလွ်ာက္ထား၏။

 

(၅)ထိုမွ တဖန္ ရွင္ေမာဂၢလာန္ အလွည့္တြင္ အရွင္ ေမာဂၢလာန္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီးက

ေလွ်ာက္ထားသည္မွာ-“ ဤ အင္ၾကင္းေတာၾကီး`၌ အဘိဓမၼာ တရားကို ေဆြးေႏြးေမးျမန္း

ေျဖဆိုၾကျပီးကာ ၀ိပႆနာ ဘာ၀နာကို ၾကိဳးစားအားထုတ္ၾကပါမူကား ပို၍ တင့္တယ္

ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ျဖစ္ပါသည္ ဘုရား ” ဟု ေလွ်ာက္ထား၏။

 

(၆)ထို႕ေနာက္ အရွင္သာရိပုတၱရာ မေထရ္အား ေမးေလွ်ာက္ၾကသည္မွာ “တပည့္ေတာ္တို ့ကား

 မိမိ တို ့ဆႏၵ ကို ေျဖဆိုခဲ့ျပီးေလျပီ။ အရွင္သာရိပုတၱရာ မေထရ္ျမတ္၏ ဆႏၵက အဘယ္ပါနည္း” ဟု

ေမးၾကကုန္၏၊။ ထိုေသာအခါ အရွင္သာရိပုတၱရာမေထရ္က ေျဖဆိုေတာ္မူသည္မွာ

 “ စိတ္၏ အလုိသို ့မလိုက္ပဲ သီလ သမာဓိ `၌ တည္ရွိေနလွ်က္ ၀ိပႆနာ ဘာ၀နာကို 

အားထုတ္ရေသာ္  ဤ ပင္လံုးကၽြတ္ လွပသာယာစြာ ပြင့္ေနေသာ အင္ၾကင္းေတာၾကီးသည္ 

သာ၍ပင္ တင့္တယ္ ေမြ ့ေလ်ာ္ဖြယ္ျဖစ္ရာ၏။”  ဟု ေျဖဆိုေတာ္မူ၏။

 

ထိုအခါ  ဤမွ် ႏွင့္ မတင္းတိမ္ေသးပဲ ဘုရားရွင္ထံသို ့သြားေရာက္ကာ မိမိတို ့အသီးသီး 

မည္ကဲ့သို ့ျပဳၾကလွ်င္ ဤ အလြန္တင့္တယ္ ေမြ ့ေလ်ာ္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ အင္ၾကင္းေတာၾကီးသည္

 ပိုမို၍ က်က္သေရမဂၤလာ အျဖာျဖာႏွင့္ ျပည့္စံုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို

တင္ေလွ်ာက္ၾက၍    ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားကေကာ  အဘယ္သို ့ အမိန္ ့ေတာ္ျမတ္

 မွတ္ေတာ္မူမည္ကို သိလိုလွပါသည္ဘုရား ”  ဟုျမတ္စြာဘုရားရွင္အား ေမးေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။

 

ျမတ္စြာဘုရားရွင္က မိန့္ေတာ္မူသည္မွာ-  “ သင္ခ်စ္သားတို ့ ထင္တိုင္းလည္းေကာင္းလွေပ၏။

 ငါ ဘုရား၏ အလိုကား အၾကင္ရဟန္းသည္ ဆြမ္းစားျပီးေသာအခါ တစ္ေနရာရာတြင္ တင္ပ်ဥ္ဖြဲ့

ေခြ ေနျပီးေနာက္ ငါသည္ တရားကို အားထုတ္အံ့။ အာသေ၀ါတရားမကုန္လွ်င္  ဤ ေနရာမွ

မထ ျပီ ”  ဟူ၍ ၀ိပႆနာ ဘာ၀နာကို အားထုတ္ကာ ေနၾကျခင္းသည္ ဤ ပင္လံုးကၽြတ္ပြင့္

လွ်က္ရွိေသာ အင္ၾကင္းေတာၾကီးကို ပို၍ လွပတင့္တယ္ ေမြ ့ေလ်ာ္ဖြယ္ က်က္သေရ မဂၤလာ

အျဖာျဖာႏွင့္ ျပည့္စံုေစမည္  ” ဟုေအာက္ပါ အတိုင္း ဘုရားရွင္ မိန္ ့ေတာ္မူ၏။

 

မူလပဏၰာသ ပါဠိေတာ္၊ မဟာေဂါသိဂၤသုတ္  ၊ႏွာ-၂၈၁)

 

န တာ၀ါဟံ  ဣမံ ပလႅကၤ ံ ဘိႏိၵႆာမိ၊ ယာ၀ ေမ  နာနုပါဒါယ အာသေ၀ဟိ စိတၱံ ၀ိမုစၥႆတီတိ။

 

“ ေမ၊ငါ၏။ စိတၱံ၊စိတ္သည္။ ယာ၀၊ အၾကင္မွ်ေလာက္ ကာလပတ္လံုး၊ အနုပါဒါယ၊ခႏၶာငါးပါးတြင္

တစ္ပါးေသာခႏၶာကိုမွ်  တဏွာ၊မာန၊ဒိ႒ိ တို ့ျဖင့္  (ငါ၏ခႏၶာ  ငါ   ငါ၏ ကိုယ္  ဟူ၍ မစြဲယူပဲ )။

အာသေ၀ဟိ၊ အာသေ၀ါတရားေလးပါးတို ့မွ။ န ၀ိမုစၥိႆတိ၊ မလြတ္ေျမာက္ေသး။

တာ၀၊ ထိုမလြတ္ေျမာက္ေသးသမွ် ကာလ ပတ္လံုး။ အဟံ၊ ငါသည္။  ဣမံ  ပလႅကၤ ံ၊

ဤဖြဲ႕ေခြေနေသာ ထက္၀ယ္တင္ပ်ဥ္ကို။ န ဘိႏိၵႆာမိ၊ မဖ်က္ေတာ့အံ့။  ဣတိ၊ ဤသို ့။

စိတၱံ၊ စိတ္ကို။  နိကၡိပိတြာ၊ခ်၍။  နိသီဒတိ၊ေန၏။    ဟု  ဘုရားရွင္ မိန္ ့ေတာ္မူ၏။

 

ဤသို႕လွ်င္  အဂၢသာ၀က မဟာ သာ၀က မ်ားႏွင္ ့တကြ ျမတ္စြာဘုရားကိုယ္ေတာ္တိုင္

၀ိပႆနာ ဘာ၀နာ တရား ပြားမ်ားအားထုတ္ျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးအမြန္ျမတ္ဆံုး၊

သာယာေမြ ့ေလ်ာ္ဖြယ္ အရွိဆံုး၊ က်က္သေရ မဂၤလာ အျဖာျဖာ အတိုးတက္ဆံုး  ဟူ၍

တစ္ေနရာတည္းတြင္ တစ္သေဘာတည္း ခ်ီးမြမ္း မိန္ ့ေတာ္မူခဲ့ၾကေလျပီ။

 

ဤ`၌ သိရန္မွာ---------

 

(၁)အရွင္သာရိပုတၱရာ ကိုေတာ္ျမတ္ၾကီးသည္ ပညာ အရာ`၌ ဧတဒဂ္ရ လက္ယာေတာ္ရံ

ျဖစ္ေတာ္မူ၏။

 

(၂)အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီးသည္  တန္ခိုးၾကီးေသာ အရာ`၌

ဧတဒဂ္ရ လက္၀ဲရံျဖစ္ေတာ္မူ၏။

 

(၃)အရွင္မဟာ ကႆပ မေထရ္ျမတ္ၾကီးသည္ ဓူတင္ကို က်င့္ေဆာင္ ေဟာေျပာေတာ္မူ

ရာ`၌ ဧတဒဂ္ရ လက္ယာရံ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။

 

(၄) အရွင္အနုရုဒၶါ မေထရ္မွာ ဒိဗၺစကၡဳ အဘိညာဥ္ အရာ`၌ ဧတဒဂ္ရ လက္ယာရံ

ျဖစ္ေတာ္မူ၏။

 

(၅) အရွင္ေရ၀တ မေထရ္မွာ အရည ကင္  ဓုတင္ေဆာင္ေသာ အရာ`၌ ဧတဒဂ္ရ

လက္ယာရံ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။

 

(၆) အရွင္အာနႏၵာ မေထရ္မွာကား  ဗဟုသုတ၊သတိမႏ ၱ၊ဂတိမႏ ၱ၊ ဓိတိမႏ ၱ၊ ဥပ႒ာက

ဤ ငါးဌာန `၌ ဧတဒဂ္ ရေတာ္မူ၍ လက္ယာရံ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။

 

ေ၀ါဟာရ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား။

 

ဓူတင္=ကိေလသာတရားဆိုးမ်ားကို ခါထုတ္ပစ္တတ္ေသာအက်င့္။

ဒိဗၺစကၡဳ =နတ္မ်က္စိကဲ့သို ့ ဖံုးလႊမ္းကြယ္၀ွက္ေနေသာ အရာ၀တၳဳ

ေ၀းေသာ အရာ၀တၳဳမ်ားကို ျမင္နိင္ေသာ မ်က္စိ။

အရညကင္ဓုတင္=အရညကင္+ဓုတင္၊လူသူေ၀းရာ အရပ္`၌ ေတာရ ေဆာက္တည္ေသာ

ဓုတင္ အက်င့္။

♦ သတိမႏ ၱ=သတိ+မႏ ၱ၊ သတိ= ေအာက္ေမ့ အမွတ္ရေၾကာင္း  သတိတရား+

  မႏ ၱ=ရွိျခင္း၊ သတိတရားရွိေသာသူ။ သတိႏွင့္ျပည့္စံုသူ။

♦ ဂတိမႏ ၱ=ဂတိ+မႏ​ ၱ၊ဂတိ=ဥာဏ္ပညာ+မႏ ၱ=ရွိျခင္း။ ဥာဏ္ပညာရွိေသာသူ။

♦ ဓိတိမႏ ၱ=ဓိတိ+မႏ ၱ၊ ဓိတိ=လံု ့လ၀ီရိယ+မႏ ၱ=ရွိျခင္း။ လံု ့လ ရွိေသာသူ။

♦ ဥပ႒ာက=အလုပ္အေကၽြးျပဳသူ  ။ျပဳစု လုပ္ေကၽြးေသာသူ။

 

====================

 

က်က္သေရ မဂၤလာ အျဖာျဖာႏွင့္ျပည့္စံုၾကေစရန္ ၀ိပႆနာ ဘာ၀နာကို

အခါ မလပ္ သတိခ်ပ္၍ က်င့္ၾကံ ၾကိဳးကုတ္ အားထုတ္

သစၥာသိေအာင္ လုပ္နိုင္ၾကပါေစ

 

 

 

                      *****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

 

 

0 comment: