ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Sunday, August 31, 2014

အရိယာ နယ္သို ့တက္လွမ္းတာ ၀ိပႆနာပါ

ပဋိစၥသမုပၸဒ္ နားလည္မွ ေသာတာပန္ သကဒါဂါမ္ အနာဂါမ္ ရဟႏၱာ ျဖစ္မယ္လို ့ေျပာလိုက္ေတာ့
ေယာဂီတို ့က ေမးစရာရွိလာျပီ။
ေယာဂီတို ့ တရားအားထုတ္တာ နိဗၺာန္ လိုခ်င္လို ့ ဆိုေတာ့ နိဗၺာန္ က ဒီမွာမွတ္ဥာဏ္အားျဖင့္
ျပားေသာ နိဗၺာန္ ေလးမ်ိဳးရွိတယ္။ အဲ့ဒီနိဗၺာန္ ေလးမ်ိဳးက ဘာလဲဆိုရင္ ပထမ၊ဒုတိယ၊တတိယ၊
စတုတၳ  ဥာဏ္ျပားလို ့ျဖစ္တယ္။

ဆိုလိုတာက...
၁။ေသာတာပတၱိ မဂ္ဥာဏ္ ဖိုလ္ဥာဏ္ျဖင့္ အာရံုျပဳေသာ နိဗၺာန္။
၂။သကဒါဂါမိ မဂ္ဥာဏ္ ဖိုလ္ဥာဏ္ျဖင့္ အာရံုျပဳေသာနိဗၺာန္။
၃။အနာဂါမိ မဂ္ဥာဏ္ ဖိုလ္ဥာဏ္ျဖင့္ အာရံုျပဳေသာနိဗၺာန္။
၄။အရဟတၱ မဂ္ဥာဏ္ ဖိုလ္ဥာဏ္ျဖင့္ အာရံုျပဳေသာနိဗၺာန္။

နိဗၺာန္ ေလးမ်ိဳးေနာ္။
မဂ္အားျဖင့္ ေသာတာပတၱိမဂ္ ၊ သကဒါဂါမိမဂ္ ၊ အနာဂါမိမဂ္ ၊  အရဟတၱမဂ္။
 အဲ့ဒီမွာ  ေသာတာပတၱိမဂ္ျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ျပုအပ္ေသာနိဗၺာန္ကို ပထမ နိဗၺာန္ တဲ ့။
ဒါျဖင့္ ပထမ နိဗၺာန္ မွ မ်က္ေမွာက္မျပဳနိုင္ပဲနဲ ့  ဒုတိယ  တတိယ  စတုတၳ မဂ္ဥာဏ္ေတြ ရပါ့မလား။
ေသာတာပန္ကိုမွ မသိရင္ သကဒါဂါမ္၊ အနာဂါမ္ ၊ ရဟႏ ၱာ ေတြကိုသိပါ့မလား။  မသိဘူး။

ေကာင္းျပီ ဒါျဖင့္  ၀ိပႆနာလုပ္တယ္ ၀ိပႆနာ ရွူတယ္ဆိုတာ ဘာလုပ္တာလဲ။ လာျပီေနာ္။
၀ိပႆနာ အလုပ္ဆိုတာ ဘာလုပ္တာလဲ ေမးရင္  ပုထုဇဥ္ နယ္မွ အရိယာနယ္သို ့
တက္လွမ္းတဲ့အလုပ္လို ့မွတ္ပါ။

ဘာျဖစ္လို ့ ပုထုဇဥ္နယ္ကေန  အရိယာနယ္ကိုတက္လွမ္းတဲ့ အလုပ္ကို လုပ္ေနရတာတုန္းဆိုရင္
ပုထုဇဥ္နယ္က ဂတိ မျမဲလို ့။ အရိယာတို ့ရဲ႕ ေသျခင္းက ဂတိ ျမဲလို ့။ ဒီအခ်က္ကိုေသခ်ာမွတ္ထားပါ။

ဒါျဖင့္ရင္ ပုထုဇဥ္နယ္ကေန အရိယာနယ္ကိုတက္လွမ္းတဲ့အလုပ္ ၀ိပႆနာ အလုပ္ကို လုပ္တယ္
ဆိုေတာ့ ဒါန နဲ့ေရာ အရိယာမျဖစ္နိုင္ဘူးလား။သီလ နဲ့ေရာ အရိယာ မျဖစ္နိုင္ဘူးလား။ သမထ နဲ့ေရာ
အရိယာမျဖစ္နိုင္ဘူးလား။ ေမးသင့္တယ္။

ဒါန သက္သက္နဲ့ အရိယာျဖစ္ ေသာတာပန္ တည္မယ္ဆိုရင္ မလႅိကာ  ငရဲ က်စရာမရိွ။ သီလ တစ္မ်ိဳးတည္းနဲ ့အရိယာျဖစ္မယ္ဆိုရင္  မဟာတိႆ တို ့ နဂါး ျဖစ္စရာ အေၾကာင္းမရိွ။
သမထ သန့္သန့္ေလးနဲ ့အရိယာျဖစ္နိင္မယ္ဆိုရင္ ေဒ၀ဒတ္ တို ့ဘုရားကိုေစာ္ကား၍  ေျမမ်ိဳစရာ
အေၾကာင္း မရွိ။  ဟုတ္ျပီေနာ္။

ဒါန သီလ သမထ နဲ့အရိယာျဖစ္နိုင္တယ္ဆိုရင္  ၀ိပႆနာ  မဟာသတိပ႒ာန္ တရားေတာ္ၾကီး
 ခႏၶ၀ဂၢသံယုတ္။ သစၥသံယုတ္ စသည္ျဖင့္  ဒီတရားေတာ္ၾကီးေတြကို ဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီး
သီးသန္ ့ခ်င္းေဟာေနစရာ အေၾကာင္းမရွိပါ။  ဒါန သီလ သမထ ေလာက္နဲ ့မလံုေလာက္လို ့
၀ိပႆနာ တရားေတာ္ၾကီး ေဟာရတယ္လို ့ မွတ္ပါ၊

ဒါကိုအေထာက္အပံ့ ယူေသာအားျဖင့္ ပ႒ာန္းပါဠိေတာ္ ကမၼ ပစၥည္းမွာ ျပန္ၾကည့္ပါ။

ကုသလာ ကုသလံ ကမၼံ ၀ိပါကာနံ ခႏၶာနံ  ကဋတၱာစ ရူပါနံ ကမၼ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

ျမန္မာလိုေျပာရင္ ကုသလာ ကုသလံ ကမၼံ= ကုသိုလ္ အကုသိုလ္ ကံသည္။၀ိပါကာနံ ခႏၶာနံ=ခႏၶာပဲ
အက်ိဳးေပးမယ္။ နိဗၺာန္ အက်ိဳးမေပးဘူး တဲ ့။ ရွင္းေနတာပဲ။
ပါဠိ က တိုက္ရိုက္ျပထားတယ္။၀ိပါကာနံ ခႏၶာနံ   လို ့ပဲ ျပထားတယ္။ ၀ိပါကာနံ  နိဗၺာနံ လို ့  မပါဘူး။
ဒါန သီလ သမထ ဟာ နိဗၺာန္ ေရာက္ေၾကာင္းအေထာက္အပံ ေကာင္းေတြျဖစ္တယ္။
နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းတရားနဲ့ ေ၀းေသာ အေၾကာင္း။

ေဟာဒီ ၀ိပႆနာ တရားသည္ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းတရား`၌ နီးေသာအေၾကာင္း။ သူ႕ ကိုပယ္တာ
လည္းမဟုတ္ဘူးေနာ္။ ဒါန လည္းလုပ္ပါ။ သီလ လည္း ေဆာက္တည္ပါ။ သမထ လည္းပြားပါ။
အဲ့ဒီ ဒါန သီလ သမထ က ေက်းဇူးျပဳလိုက္လို ့လည္း ဒီကေန ့ ေယာဂီတို ့ ဘုန္းၾကီးတို ့
လူ ့ခႏၶာ ရေနတာ။

လူ ့ခႏၶာ ရလို ့လည္း ဒီကေန ့ သစၥာတရားနဲ့ လာေတြ ့တာ။  အဲ့ဒါ ကုသိုလ္ က အက်ိဳးျပဳတာ။
ဒါန သီလ သမထ ေလာက္နဲ့ အရိယာမျဖစ္နိုင္ေသးတဲ့အတြက္ ျမတ္စြာဘုရားက ခႏၶာေပၚ
ဥာဏ္ေရာက္ေအာင္ သင္ခဲ့တာ။ ခႏၶာေပၚ ဥာဏ္ေရာက္ေအာင္လုပ္တာကို ၀ိပႆနာ အက်င့္လို ့
ေခၚပါတယ္။

အရိယာေလးမ်ိဳးမွာ အရင္ဆံုးျဖစ္မယ္ ့အရိယာက ေသာတာပန္ အရိယာ။
ဒါျဖင့္ ေသာတာပတၱိမဂ္ျဖင့္ ပယ္သတ္သည့္ ကိေလသာသည္  ဒိ႒ိ  နဲ ့ ၀ိစိကိစၦာ။
မိုးကုတ္ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးက" ခင္ဗ်ားတို ့ ရန္သူသတ္တာ ရမ္းမသတ္နဲ ့ ဗ်။ မရဘူး တဲ ့။"
ေသာတာပန္ မွ မတည္ပဲ နဲ ့ သကဒါဂါမ္။အနာဂါမ္။ ရဟႏၱာ ျဖစ္ခ်င္လို ့မရဘူး။
ခင္ဗ်ားတို ့အရာမဟုတ္ဘူး တဲ ့။  ဒါေၾကာင့္ ဗာဟီယ သုတၱန္မွာ ရွင္ဗာဟီယက ဘုရားကို
ေလွ်ာက္တယ္။ " အရွင္ဘုရား တပည့္ေတာ္ တို ့ ဒီဘ၀ ဒီခႏၶာနဲ ့ ေသာတာပန္တည္ခ်င္ရင္
ဘယ္လိုက်င့္ရမလဲ ""  ဆိုေတာ့ ဘုရားက " ေသာတာပန္ တည္ခ်င္ရင္ခ်စ္သားရယ္

တသၼာတိဟ  တြံ ဗာဟိယ  အာဒိေမ၀  ကုသေလသု ဓေမၼသု ကုသလာနံ ဓမၼာနံ သီလံ သု၀ိသုဒၶံ
ဒိ႒ိက ဥဇုကာ။

ျမန္မာလိုေျပာရင္ေတာ့ ဘယ္ကုသိုလ္ ေကာင္းမွ ူကိုပဲ လုပ္လုပ္ မင္းသီလ စင္ၾကယ္ေအာင္ အရင္လုပ္။
ျပီးရင္ဒိ႒ိ ကိုအရင္ခြာလိုက္ တဲ ့။  ေယာဂီတို ့နားလည္ေအာင္ ေျပာရရင္ ဒိ႒ိ ကို အသိဥာဏ္နဲ့အရင္ခြာ
လို ့ေျပာတာ။ ဒိ႒ိက ဥဇၨဳကာ၊မင္း အယူေျဖာင့္ျပီးမွ လုပ္လို ့ေျပာတာ။

ဒါေၾကာင့္မို ့ ဒါကိုေကာက္ျပီးေတာ့ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးကေျပာတာ" ကုသိုလ္လုပ္မွ ူကိုေနာက္ထား
ဒိ႒ိျဖဳတ္မွ ူကို ေရွ ့ထား " လို ့ေျပာတာဗ်။ ဗႏၶ နာဂါရသုတ္ ထဲမွာလည္း ျပန္ၾကည့္။ဒိ႒ိတန္းလန္းနဲ့
အားထုတ္ေနလို ့ကေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ တရားမရဘူးကြ  တဲ ့။

ဒါေၾကာင့္ အေရးၾကီးဆံုးက ေယာဂီတို ့ ေသာတာပန္ တည္ခ်င္ရင္ ဒိ႒ိကို အရင္ျဖဳတ္ပါ။
ဒိ႒ိ ျဖဳတ္ခ်င္ရင္လည္း ဘာနားလည္ရမလဲ ဆိုေတာ့ ပဋိစၥသမုပၸဒ္ ကိုနားလည္ရမယ္။
ပဋိစၥသမုပၸဒ္နားလည္ျပီး ဒိ႒ိ နဲ ့၀ိစိကိစၦာ ကိုအသိဥာဏ္နဲ ့ ခြာျပီးျဖဳတ္စမ္း။ျပီးရင္ အပြားဥာဏ္နဲ ့
ၾကိဳးစားျပီးအားထုတ္။ အသိဥာဏ္နဲ ့ ျဖဳတ္ထားျပီး အပြားဥာဏ္နဲ ့ ၾကိဳးစားအားထုတ္လိုက္ရင္
မဂ္ဥာဏ္ဖိုလ္ဥာဏ္ဆိုတဲ ့အရာကို ဆိုက္ေရာက္ရရွိမွာ ဧကန္ မလြဲပါပဲ။

အဲ့ဒါဟာ ရန္သူကို အကြက္ခ်ျပီး သတ္တယ္လို ့မွတ္ပါ။


                                        အရွင္ သုနႏၵ
                           ဓမၼရံသီ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး


ပဋိစၥသမုပၸဒ္ကိုဆင္ျခင္နိုင္ျပီး ပုထုဇဥ္နယ္မွ အရိယာနယ္သို ့ လွ်င္ျမန္လြယ္ကူစြာ
အေရာက္လွမ္းနိုင္ၾကပါေစ


                                   *****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

2 comment:

ရာဇာေထြး said...

ပုိ႔စ္ေလးကုိဖတ္ျပီးမွတ္သားသြားပါတယ္ခင္ဗ်ာ...

ခင္မင္ေလးစားစြာျဖင္႔
ရာဇာေထြး

တတိယေျမာက္ သမီးေတာ္ said...

ေက်းဇူးပါ ကိုရာဇာေထြး...:)