ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Thursday, August 7, 2014

ပညာရွိေသာသူမည္သည္

ခ်စ္သားဥဂၢေသန  ပညာရွိေသာသူမည္သည္

ျဖစ္ျပီးေသာခႏၶာငါးပါး ။ျဖစ္လတၱံ ့ေသာခႏၶာငါးပါး
ျဖစ္ဆဲေသာခႏၶာငါးပါး တို ့ကိုတြယ္တာျငိကပ္
တပ္မက္မွ ူကိုပယ္စြန္ ့၍
ဇာတိ ဇရာ မရဏ ဒုကၡ စသည္တို ့မွ
လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ၾကိဳးကုတ္ အားထုတ္သင့္လွေပ၏ ။


ဘုရားရွင္၏ ေဒသနာေတာ္အဆံုး`၌ ဥဂၢေသန သည္ ၀ါးလံုးထိပ္`၌ ရပ္တည္ရင္းပင္ ပဋိသမ ၻိဒါ၀တၱ
ရဟႏၱာျဖစ္သြားေလသည္။

ဆႏၵဓိပတိ ၀ီရိယဓိပတိ လြန္စြာအားေကာင္းေသာေၾကာင့္ ဇာတိ ဇရာ မရဏ ဒုကၡတို ့မွ လြတ္ေျမာက္
၍ အရဟတၱဖိုလ္ေပါက္ေရာက္ခဲ့၏။

ပါရမီဆိုသည္မွာ သူေတာ္ေကာင္းတို ့၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ သူေတာ္ေကာင္းအလုပ္ကိုလုပ္ျခင္းျဖင့္
နိဗၺာန္ကိုမ်က္ေမွာက္ျပဳနိုင္၏။သူေတာ္ေကာင္းအလုပ္ကို မလုပ္ပဲ နိဗၺာန္သည္ မေရာက္နိုင္။
ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီးသည္ ပါရမီေတာ္ျပည့္ေနျပီ ဆိုျပီး တရားအလုပ္အားမထုတ္ပဲ
ဘုရားျဖစ္ခဲ့သည္မဟုတ္။တရားအားထုတ္ျခင္းသည္ ပါရမီ ပါမွ ရသည္ဟု ေပါ့ေပါ့ မေနသင့္။
ပါရမီသည္ လုပ္ေဆာင္ေနလွ်င္ ပါရမီ ထိုက္သည္ မလုပ္ေဆာင္လွ်င္ ပါရမီ မထိုက္။ပါရမီထိုက္သူ
ျဖစ္ေအာင္ အားထုတ္လုပ္ေဆာင္ရမည္။

သာသနာေတာ္ႏွင့္လည္းၾကံဳေတြ ့ျပီး သစၥာတရားမ်ားထြန္းကားေနသည့္အခါကာလ`၌ သစၥာတရားမ်ားနာၾကားျခင္း သစၥာသိေအာင္အားထုတ္ျခင္းအမွ ူကိုျပဳလုပ္ျခင္းသည္
 ပညာရွိေသာသူမည္ပါသည္။

ပညာရွိတို ့၏ လမ္းစဥ္ျဖင့္ ေနထိုင္ျပီးတန္ဖိုးရွိေသာသူျဖစ္ေအာင္ၾကိဳးစားနိုင္ၾကပါေစ               *****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

0 comment: