ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Tuesday, October 14, 2014

ယုတ္ေသာ ျမတ္ေသာ အသက္ရွင္ျခင္းလူရယ္လို ့ျဖစ္ျပီး နာမ္ရုပ္ မသိ။ ပညတ္ ပရမတ္ မသိ။ ျဖစ္ပ်က္ မသိပဲ
အသက္တစ္ရာေနေသာသူသည္ ယုတ္ေသာအသက္ရွင္ျခင္းျဖစ္တယ္။
လူရယ္လို ့ျဖစ္ျပီး နာမ္ရုပ္ ။ ပညတ္ ပရမတ္ ။ျဖစ္ပ်က္  ကိုသိျပီး အသက္
တစ္ရက္ ရွင္ရျခင္းသည္ ျမတ္ေသာအသက္ရွင္ျခင္းျဖစ္တယ္။

ခႏၶာရယ္လို ့ရလာတဲ့ (၃၁)ဘံုသားေတြဟာ ခႏၶာရွိျခင္းေၾကာင့္ ေသကိုေသရတယ္။
မေသခင္မွာ  သစၥာသိေအာင္ အားထုတ္ၾကရမယ္။ ဒီခႏၶာၾကီးဟာ အေၾကာင္း
တိုင္ဆိုင္လာတိုင္း နာတယ္ က်င္တယ္ ေအာင့္တယ္ ပူတယ္ ေအးတယ္ စသျဖင့္
ျဖစ္ေပၚလာတာဟာ ဆင္းရဲတယ္။ ဆင္းရဲတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ႏွိပ္စက္ျပန္ျပီလို ့
ဒီလိုမွတ္ပါ။ ဘာကိုႏွိပ္စက္တာလဲဆိုရင္ ခႏၶာကိုႏွိပ္စက္တာ ။
စစ္ခနဲ့ နာတယ္ က်င္တယ္ ဆိုရင္ ႏွိပ္စက္ျပန္ျပီးလို ့သိပါ။ ဒီလိုႏွိပ္စက္တယ္ဆိုတာ
ရုပ္ရဲ႕ သေဘာပဲ။ရုပ္ရဲ႕ သေဘာကိုက ေဖါက္ျပန္တဲ့သေဘာရွိတယ္။
ဒါေၾကာင့္ နာတယ္ က်င္တယ္ ေအာင့္တယ္ ပူတယ္ ေအးတယ္ အစရွိသျဖင့္
ခႏၶာမွာေပၚလာတိုင္း ႏွိပ္စက္ျပန္ျပီလို ့သိပါ။ ေဖါက္ျပန္တာက ရုပ္။ ေဖါက္ျပန္မွန္း
သိတာက နာမ္။ ခႏၶာ မွာ  နာတာ က်င္တာ ပူတာ ေအးတာ ေပၚတိုင္း
ႏွိပ္စက္ျပန္ျပီလို ့သိျခင္းသည္ ဓမၼာနုပႆနာ အားထုတ္ေနျခင္းပဲ။
ဓမၼရဲ႕ သေဘာေလးကို သိေနျခင္းပဲ ျဖစ္တယ္။ ေဖါက္ျပန္တာက ရုပ္။ သိတာက နာမ္။
ရုပ္နာမ္ကို သိျခင္းေၾကာင့္ ငါ ငါ ့ခႏၶာ ဆိုတာ မလာေတာ့ပါဘူး။ ငါ  ငါ ့ခႏၶာ ဆိုတာ
မလာေတာ့တဲ့အတြက္ ေၾကာင့္ ဒိ႒ိ ျပဳတ္ပါတယ္။

ဒီေတာ့ ခႏၶာ မွာေဖါက္ျပန္တိုင္း  ဒုကၡသစၥာ။ ခႏၶာေဖါက္ျပန္တာကို ႏွိပ္စက္ျပန္ျပီလို့
သိျခင္းသည္ မဂၢသစၥာ။ ငါ ငါ ့ခႏၶာ လို ့မလာေတာ့ပဲ ဒိ႒ိ ျပဳတ္ေနေသာေၾကာင့္
သမုဒယ သစၥာ ေသတယ္။ သမုဒယ တို ့ရဲ႕ ျငိမ္းရာခ်ဳပ္ရာသည္ နိေရာဓသစၥာ
ျဖစ္တယ္။ သစၥာေလးခ်က္ညီေနတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ခႏၶာမွာ နာတာ က်င္တာ ေအာင့္တာ ကိုက္တာ ပူတာ ေအးတာ
စသျဖင့္ ေပၚတိုင္း ႏွိပ္စက္ျပန္ျပီလို ့သိျခင္းသည္ ကိစၥဥာဏ္ကို ရျခင္းျဖစ္တယ္။
ဒီေတာ့ ငါနာတယ္ ငါက်င္တယ္လို ့မျဖစ္ေတာ့ပဲ ခႏၶာ ေဖါက္ျပန္တာကို
ဥာဏ္နဲ့သိေပးျခင္းေၾကာင့္ သမုဒယ သစၥာေသျပီး နိေရာဓ သစၥာ ဆိုက္တယ္။
ဒီလိုအျမဲတမ္း ရွ ူမွတ္နိုင္မယ္ဆိုရင္ အခ်ိန္တန္ေတာ့ ဓမၼ က သူ ့အလုပ္သူလုပ္ျပီး
မဂ္ဥာဏ္ ဖိုလ္ဥာဏ္ ဆိုက္ေရာက္လို ့ ေသာတာပန္ တည္ပါလိမ့္မယ္။

ဒီလိုသိျပီး ေသရင္ေတာ့ ျမတ္ေသာ အသက္ရွင္ျခင္းျဖစ္ျပီး  ဒီလိုမသိပဲ ေသရင္ေတာ့
ယုတ္ေသာအသက္ရွင္ျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။

။    ။၁၃-၁၀-၂၀၁၄  ေန ့ ေရႊေတာင္ဦး ျမတ္စြာဘုရား ဓမၼာရံုတြင္
ဓမၼရံသီ မိုးကုတ္ ၀ိပႆနာရိပ္သာ ဆရာေတာ္ အရွင္သုနႏၵ 
ည တရားပြဲ `၌ ေဟာၾကားခဲ့ေသာ  ဗုဒၶလမ္းစဥ္ က်င့္ေစခ်င္ တရားေတာ္
မွ မွတ္သားမိသေလာက္ တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။  ။ ျမတ္ေသာ အသက္ရွင္ျခင္းျဖင့္ တန္ဖိုးရွိေသာ လူတစ္ေယာက္ ျဖစ္နိုင္ပါေစ။

                                  *****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

4 comment:

စံပယ္ခ်ိဳ said...

ျမတ္ေသာ အသက္ရွင္ျခင္းျဖင့္ တန္ဖိုးရွိေသာ လူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ခ်င္မိတာပါပဲ

Ma Tint said...

'ယုတ္ေသာျမတ္ေသာအသက္ရွင္ျခင္း' တရားေတာ္ကို ျပန္လည္ေ၀မွ်ေပးတဲ့အတြက္ သာဓု သာဓု သာဓု ပါသမီးေတာ္ေရ..

တတိယေျမာက္ သမီးေတာ္ said...

ဂ်က္ေရ
ဆႏၵ ဆိုတာ တကယ္ရွိရင္ တကယ္ျဖစ္လာနုိင္ပါတယ္

တတိယေျမာက္ သမီးေတာ္ said...

မတင့္
ဖတ္မွတ္သြားတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးပါ ရွင္