ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Thursday, October 23, 2014

သာသနာတြင္းအလွ ူ နိဗၺာန္ယူ
 အလွူ ႏွစ္မ်ိဳးရွိတယ္။သာသနာပ အလွ ူ နဲ ့ သာသနာတြင္းအလွ ူ။
သစၥာမသိပဲနဲ ့ ကမၼသကၠႆ ဥာဏ္ကေလးနဲ ့ လွူဒါန္းတဲ အလွ ူကို
သာသနာပ အလွ ူလို ့ ေခၚတယ္။သစၥာအသိဥာဏ္ျခံရံျပီးေတာ့ လွ ူတဲ့
အလွ ူကို သာသနာတြင္းအလွ ူလို ့ေခၚတယ္။ သစၥာမသိပဲနဲ ့
သာသနာ ပ  အလွ ူကိုလွ ူလိုက္ေတာ့ ကုသိုလ္ထဲမွာ အကုသိုလ္ ေရာတာေပါ့။


၀ိပႆနာအားထုတ္တယ္ နိဗၺာန္လိုခ်င္တယ္ဆိုရင္ ဒုကၡသစၥာသိေအာင္လုပ္။
တရားထိုင္တာမ်ားနာတယ္ က်င္တယ္ ပူတယ္ေအးတယ္ ေတာင့္တယ္ တင္းတယ္
ဒါေတြလည္း ဒုကၡေတြပဲေလ လို ့ ေျပာေကာင္းေျပာလိမ့္မယ္။(၉၈)ျဖာ အနာ
ေရာဂါ နွိပ္စက္တာ ဒါေတြလည္းဒုကၡေတြပဲလို ့ ဒီလိုေျပာၾကတယ္။
အိုတာလည္း ဒုကၡ နာတာလည္းဒုကၡ ဟုတ္ေတာ့ဟုတ္တယ္။ ဒုကၡေတ့ာ
ဒုကၡပဲ သစၥာမထိုက္တဲ့ ဒုကၡ။ ထင္ရွားတဲ့ ဒုကၡ ေဆးကုလို ့ေပ်ာက္တဲ့ ဒုကၡ။
အဲ့ဒါေတြက ဒုကၡသာမည္တယ္  သစၥာ မမည္ဘူး။ ဒုကၡလည္းမည္တဲ့
သစၥာလည္းမည္တဲ့ ဒုကၡသစၥာဆိုတာ ဘယ္ဟာကိုေျပာတာလဲ ဆိုရင္
ျဖစ္တဲ့ဒုကၡ နဲ့ ပ်က္တဲ့ ဒုကၡ။ ျဖစ္ပ်က္တဲ့ ဒုကၡကမွ ဒုကၡသစၥာမည္တာ။
ဒါျဖင့္ရင္ နာတယ္ဆိုတာ ဒုကၡသာမည္၍ သစၥာမထိုက္ဘူး။
ေ၀ဒနာနဲ့ေတြ ့ရင္နာတာဟာ ဒုကၡမည္တာပဲ။ ဒုကၡ သစၥာမမည္ေသးဘူး။
အဲ့ဒီ ဒုကၡေ၀ဒနာေလးရဲ႕ နာပံုေျပာင္းလဲမွ ူ က်င္ပံုေျပာင္းလဲမွ ူ
ေအာင့္ပံုေျပာင္းလဲမွ ူ   အဲ့ဒီလိုေျပာင္းလဲေနတဲ့သေဘာကမွ  ဒုကၡသစၥာ။
နာေနတာသည္ ဒုကၡ  ေျပာင္းလဲေနတာက ဒုကၡသစၥာ။
နာတာကိုေတြ ့ရင္ သမထ ။ ေျပာင္းလဲတာကိုေတြ ့မွ ၀ိပႆနာ။

ဒါေၾကာင့္ ေက်းဇူးရွင္ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးက ေျပာတာ။
ဒကာၾကြယ္ ဦးလွဘူးတို ့ေရ ခင္ဗ်ားတို ့ေ၀ဒနာ ရွူလို ့ ေ၀ဒနာေတြ ့ေနေသးရင္
သမထ။  တဲ ့

နာတယ္ က်င္တယ္ ထုံတယ္ ကိုက္တယ္ခဲတယ္ လို ့ျမင္ေနရင္ သမထ။
ေျပာင္းလဲတာေလးကိုသိမွ ၀ိပႆနာ။ မျမဲတဲ့သေဘားေလးကိုေတြ ့မွ
သိမွ ျမင္မွ ဒုကၡသစၥာကို သိတာလို ့ေခၚပါတယ္။
နာတယ္ က်င္တယ္ ထံုတယ္ ကိုက္တယ္လို ့သိေနရင္  ဒုကၡ။
နာတာ က်င္တာ ထံုတာ ကိုက္တာေလးေတြ  ေျပာင္းလဲေနတာကို သိမွ ဒုကၡသစၥာ။
နာတာ က်င္တာေလးေတြ ျဖစ္တယ္ ။ ျဖစ္ျပီးေတာ့ ပ်က္တယ္။
အဲ့ဒီလို ျဖစ္ျပီးေတာ့ ပ်က္တာေလးေတြ ျမင္မွ ဒုကၡသစၥာကိုျမင္တာ။
ျဖစ္ပ်က္ ဆိုတာ ဒုကၡသစၥာ။ ဒုကၡသစၥာသိမွ ၀ိပႆနာ မည္တယ္။

မ်ိဳးေစ့မမွန္ ပင္မသန္၊ ဖူးတံ ငံုကင္း  အသီး ဖ်င္း။
မ်ိဴးေစ့မွန္မွ ပင္သန္လွတယ္။

အလွူခံပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ ႏွလံုးသားဟာ လယ္ယာေျမေကာင္းနဲ ့တူရတယ္။
သီလ သမာဓိ ပညာ နဲ့ျပည့္စံုလို ့ ျဖစ္ပ်က္ျမင္ျပီဆိုရင္  အဲ့ဒီ ေယာဂီရဲ႕
ႏွလံုးသားသည္ လယ္ယာေျမေကာင္းနဲ့ တူတယ္။ အလွ ူ ့ဒကာ အလွ ူအမ ေတြ
လွ ူဒါန္းလိုက္တဲ့ ဒါန မ်ိဳးေစ ့့ ဒါန ေကာင္းမွူ ေစတနာ အစုက
မ်ိဳးေစ ့နဲ ့တူတယ္။

အလွ ူခံမွာ လယ္ပမာ။  လွ ူရွာသူမ်ား လယ္သမား။
အမ်ားလွ ူဖြယ္ မ်ိဳးေစ့နယ္။ ေနာင္၀ယ္ အသီးစား။

ဒါေၾကာင့္ အလွူဒကာ အလွ ူအမ ေတြက လယ္သမားနဲ့တူတယ္။
အလွ ူခံပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ ႏွလံုးသားက လယ္ယာေျမေကာင္းနဲ့တူရမယ္။
ဒါမွသာလွ်င္ စိုက္ပ်ိဳးၾကရတဲ့ မ်ိဳးက မ်ိဳးေစ့ မ်ိဳးေကာင္း မ်ိဳးမွန္
မ်ိဳးသန္ ့ဆိုရင္ေတာ့   ဒီ အပင္ဟာ ငြားငြားစြင့္စြင့္ ျဖစ္ထြန္းျပီး
လာမွာ ေသခ်ာပါတယ္။

ပစၥည္းသတၳာ သာသနာ သံုးျဖာဒုလႅဘ စံုခဲလွ။
ပစၥည္းေတြ ခ်မ္းသာေပမယ့္  သဒၵါတရားရွိအံုးမွေနာ္။
ပစၥည္းနဲ့ သဒၵါတရားရွိေပမယ့္ သာသနာဆိုတဲ့ သစၥာတရားနဲ့ေတြ ့အံုးမွ။
သစၥာ အသိဥာဏ္ ျခံရံအံုးမွ။  သစၥာ အသိဥာဏ္ ျခံရံျခင္းမွ မရွိရင္
မိမိ တို ့ရဲ႕ ဒါန ေကာင္းမွ ူသည္ နိဗၺာန္ကို တိုက္ရိုက္ ေက်းဇူးျပဳမွာ မဟုတ္ပါဘူး။
နိဗၺာန္ကို တိုက္ရိုက္ ေက်းဇူးျပဳခ်င္တယ္ ဆိုရင္ တို ့သည္ သာသနာတြင္းအလွူ
ျဖစ္ဖို ့လိုတယ္။ သာသနာ ဆိုတာ ဘုရားရွင္ရဲ႕ အဆံုးအမ ။
ဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ က သစၥာသိျပီး ဘုရားျဖစ္ခဲ့တာ။
တို ့သူေတာ္ေကာင္းေတြကလည္း သစၥာသိဖို ့ၾကိဳးစားေနတာ။
ဒါဆိုေတာ့ ဘုရားစကားနားေထာင္ေနၾကတာေပါ့။
သစၥာသိရင္ အလွ ူဒကာ အလွ ူ ့အမ တို ့ရဲ႕ ၀မ္းထဲမွာ သာသနာ
ကိန္းျပီေပါ့။ ျဖစ္ပ်က္မဂ္ ကိုက္လို ့ သစၥာသိရင္
အလွ ူခံ ပုဂၢိဳလ္ေတြလည္း သာသနာ ကိန္းျပီေပါ့။


ဒါျဖင့္ရင္  အလွူေပး  အလွူခံ  ဤ ႏွစ္တန္  သာသနာ ကိန္းရင္
ဒီ အလွူဟာ သာသနာတြင္းအလွူ ။
ဒီလိုမွ မဟုတ္ပဲနဲ့ သာသနာ မကိန္းဘူး။ သစၥာမသိဘူးဆိုရင္
မသိတာက အ၀ိဇၨာ ။ မသိပဲနဲ့ ဟိုဘံု ဒီဘ၀  လိုခ်င္တာက တဏွာ။
အ၀ိဇၨာနဲ့ တဏွာသည္  အဘိဓမၼာလိုေျပာေတာ့  ေမာဟ နဲ့ ေလာဘ။
ေမာဟ နဲ့ ေလာဘက  အကုသိုလ္။ ကုသိုလ္ေကာင္းမွူေတြလုပ္ျပီးေတာ့
ငါးျဖားအာရံုကာမဂံုေတြ ေတာင့္တ ေၾကာင့္ၾကျပီးလုပ္ေနမယ္ဆိုရင္
လွူတာကေတာ့ ကုသိုလ္  ေမာဟ နဲ့ ေလာဘက အကုသိုလ္ ။
ကုသိုလ္ထဲကို အကုသိုလ္ေတြေရာသြားတယ္။
ကုသိုလ္ကလည္း ကံ ပဲ။  အကုသုိလ္ကလည္း ကံ ပဲ။
ကံမွန္ရင္ ခႏၶာပဲ အက်ိဳးေပးမွာေပါ့။ တို ့သူေတာ္ေကာင္းေတြ လွူၾကတယ္ဆိုတာ
ဒုကၡလြတ္ခ်င္လို ့ပဲ မဟုတ္လား။ ဒုကၡက လြတ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္
ကံကိုခ်ည္း အားကိုးလို ့မရဘူး။ ကံ ေပၚမွာ ဥာဏ္ဆင့္ရမယ္။


ဥာဏ္ဆင့္ဖို ့ဆိုတာ ဆုေတာင္းလို ့ရမလား။ မရဘူး။
မရရင္ ခႏၶာေပၚဥာဏ္ေရာက္ေအာင္လုပ္ရမယ္။ ဥာဏ္ေရာက္ေအာင္လုပ္ဖို ့ဆိုေတာ့
ခႏၶာၾကီးက ေန့စဥ္နဲ့အမွ် ႏွိပ္စက္ခံေနရတယ္။ ႏွိပ္စက္ခံေနရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္
ဒုကၡသစၥာ။ က်င္ခနဲ့ ေပၚလာရင္ ႏွိပ္စက္ျပန္ျပီ။ နာခနဲ့ ေပၚလာရင္ ႏွိပ္စက္ျပန္ျပီ။
ပူ ခနဲ့ေပၚလာရင္ ႏွိပ္စက္ျပန္ျပီ ။ အဲ့ဒီလိုေလး ဆံုးျဖတ္ေပးနိုင္ရင္  ဓမၼာ နုပႆနာ
သတိပ႒ာန္။ သစၥာကိုတိုက္ရိုက္ ရွူနည္းလို ့ ဒီလိုမွတ္ပါ။  ဒီေနရာမွာ ရုပ္ေတြ နာမ္ေတြ
 ပညတ္ေတြ ပရမတ္ေတြ မခြဲေတာ့ပါဘူး။ မခြဲပဲနဲ့ ခႏၶာေပၚကိုဥာဏ္က တိုက္ရိုက္
ေရာက္ျပီးေတာ့မွ  ယားတာေလးေပၚလာရင္လည္း ရုပ္ေတြ နာမ္ေတြ မခြဲနဲ့ေတာ့။
ႏွိပ္စက္ျပန္ျပီလို ့ ဒီလိုမွတ္ေပးပါ။ အဲ့ဒီလို ထိုးထြင္းသိရမွာကို ထိုးထြင္းသိပါ။
ပိုင္းျခားသိရမွာကို ပိုင္းျခားသိပါ။ ရုပ္နာမ္ ေၾကာင္းက်ိဳးဆိုတာ ပိုင္ပိုင္နိုင္နိုင္သိရမယ့္
ပိုင္းျခားသိရမယ့္ တရားေတြ။ သစၥာဥာဏ္မွာ  ကိစၥဥာဏ္တက္တယ္ဆိုတာ
ထိုးထြင္းသိရမယ့္အရာေတြ။ ဒါေၾကာင့္ တစ္လံုးထဲ မွတ္လိုက္ပါ။
ေခါင္းကိုက္လာရင္ ႏွိပ္စက္ျပန္ျပီ။ ဗိုက္ကေလးနာလာရင္ ႏွိပ္စက္ျပန္ျပီ။
ဒီအသိဟာ နည္းတဲ့အသိမဟုတ္ဘူးေနာ္။  ေလးသေခၤ် နဲ့ ကမ ၻာ တစ္သိန္း
ပါရမီ ျဖည့္ျပီးမွ ရလာတဲ့ သေဗၺညဳတ ဥာဏ္ေတာ္နဲ့  ေဟာထားတဲ ့
သစၥဥာဏ္ ကိစၥဥာဏ္ ကတဥာဏ္ ျဖစ္ပါတယ္။ သာမာန္ မေအာင့္ေမ့လိုက္ပါနဲ ့။
နားလည္ေအာင္ေျပာလို ့ အေမ တို ့အေဖ တို ့ျမန္ျမန္ ဆန္ဆန္ သြက္သြက္
လက္လက္  နားလည္ေနရတယ္ ေအာင့္ေမ ့ပါ။ ဒီလိုေဟာေျပာနိုင္ဖို ့
ဘုန္းဘုန္းတို ့မွာလည္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ  ၁၀ ႏွစ္  ၁၅ ႏွစ္   အႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္ လံုးလံုး
ၾကိဳးစားရုန္းကန္ျပီးလာခဲ့ရတယ္ ။ ဒါန သီလ သမထ သည္ ဘုရားပြင့္သည္ျဖစ္ေစ
မပြင့္သည္ျဖစ္ေစ ရွိေနတဲ့ လုပ္ေနတဲ့အလုပ္မို ့ သာသနာပ ဥာဏ္  သာသနာပ အလုပ္။


ဒါန သီလ သမထ ေလာက္  နဲ့ တင္းတိမ္ျပီးေတာ့ ခႏၶာ ဥာဏ္ေရာက္ ၀ိပႆနာ
အလုပ္မ်ား မလုပ္ခဲ့ရင္ေတာ့ ဘုရားဒကာ ေက်ာင္းဒကာ ရဟန္းဒကာ
ဘြဲ ့ေတြရလို ့ ဘာဒကာပဲ ျဖစ္ေနျဖစ္ေန။ ျဖစ္ပ်က္ မဂ္ ကိုက္တဲ့ သစၥာသိတဲ့
အလုပ္မွ မလုပ္ေသးရင္  အဲ့ဒီပုဂၢိဳလ္ဟာ သာသနာနဲ ့မေတြ  ့ေသးဘူး။
အႏွစ္သာရ ရွိတဲ့ သာသနာနဲ့မေတြ ့ပဲ နဲ ့  အကာဆိုတဲ့ ျပင္ပ သာသနာနဲ့ပဲ
သူေတြ ့တာျဖစ္တယ္။ အႏွစ္သာရလို ့ဆိုတဲ့ ႏွလံုးသားမွာ တည္တဲ ့ သစၥာ
သာသနာနဲ့ေတာ ့ မေတြ ့ေသးဘူး။ ဒီေတာ့ သာသနာတြင္းအလွူ ျဖစ္ခ်င္တယ္
ဆိုရင္ ခႏၶာေပၚ ဥာဏ္ေရာက္ေအာင္လုပ္ရမယ္။  နာ ထံု  က်င္  ကိုက္ခဲေလး ေပၚ
လာရင္ ဒုကၡသစၥာ ။ အဲ့ေတာ့ ႏွိပ္စက္ခံေနရတာ။  ႏွိပ္စက္ျပန္ျပီ  ႏွိပ္စက္ျပန္ျပီလို ့
 ႏွိပ္စက္ခံေနရတဲ့ ခႏၶာ ၾကီးက ဒုကၡသစၥာ  ႏွိပ္စက္ျပန္ျပီလို ့သိတဲ့ ဥာဏ္က မဂၢသစၥာ။
သိသြားေတာ့ မသိတဲ့အ၀ိဇၨာလည္း  ခ်ဳပ္ ဘံုဘ၀ လိုခ်င္တဲ့ တဏွာလည္း ခ်ဳပ္။
ခႏၶာလိုခ်င္တဲ့ သခၤ ါရ မလာေတာ့ဘူး။ လွူေတာ့လွူေနတာပဲ ကံေပၚကိုဥာဏ္ဆင့္ျပီး
လွ ူေနတာ။ လွူလိုက္တာက ကံ ။ သစၥာသိတာက ဥာဏ္။  ကံေပၚဥာဏ္ဆင့္ ျပဳလုပ္သင့့္။
ႏွိပ္စက္ခံတဲ့ခႏၶာၾကီးက ဒုကၡသစၥာ။ ႏွိပ္စက္ေနတယ္လို ့သိတာက မဂၢသစၥာ ။
ေသသြားတဲ့ အ၀ိဇၨာ တဏွာက  သမုဒယ သစၥာ။ သမုဒယ ခ်ဳပ္ေတာ့
ေနာက္ထပ္ဒုကၡ ရစရာမလိုေတာ့ဘူး။ ဒုကၡ တို ့ရဲ ႕ခ်ဳပ္ရာျငိမ္းရာ သိမ္းရာက
နိေရာဓသစၥာ။ သစၥာေလးခ်က္။
ဒါျဖင့္ရင္ တို ့လွူတယ္ဆိုတာ ဒုကၡေရာက္ခ်င္လို ့လား ဒုကၡ လြတ္ခ်င္လို ့လားဆိုေတာ့
ဒုကၡ က လြတ္ခ်င္လို ့။ ဒုကၡ လြတ္ခ်င္ေတာ့ သစၥာသိျပီးလွ ူရမယ္။
သစၥာဆိုတာ ခႏၶာမွာရွိတာ။ အဲ့ဒီေတာ့ ဒုကၡ ကလြတ္ခ်င္လို ့လွူတာဆိုရင္
သစၥာသိျပီးေတာ့ လွူပါ။

။  ။ဓမၼရံသီ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ၏ တရားေတာ္အား ျပန္လည္မွ်ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။သစၥာသိ၍ ျမတ္ေသာအလွ ူကို ျပဳနိုင္ၾကပါေစ။                             *****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****


0 comment: