ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Monday, November 10, 2014

တစ္ဦးေနာက္ တစ္ဦးလိုက္၍ က်င့္ၾကံၾကျခင္းတရားနဲ့အညီ အိမ္ရာတည္ေထာင္ လူ ့ေဘာင္မွာေနတဲ့ လူတစ္ေယာက္ဟာ
တစ္ေန ့မွာ ဇနီးျဖစ္သူကို  “ ခ်စ္ႏွမ…ငါ ရဟန္းျပဳလိုတယ္” လို ့ ေျပာေတာ့
ဇနီးျဖစ္သူက ၀မ္းၾကာသိုက္မွာတည္ေနတဲ့  ကေလး ဖြားျမင္ျပီးမွ ရဟန္း
၀တ္ပါလို ့ ေတာင္းဆိုပါတယ္။ခင္ပြန္းသည္ကလည္း ဇနီး ရဲ႕အလိုအတိုင္း
ကေလးငယ္ ဖြားျမင္ျပီးလို ့ လမ္းေလွ်ာက္တတ္တဲ့ အခ်ိန္ထိ ေစာင့္ျပီးမွ
ေနာက္တစ္ဖန္ ခြင့္ေတာင္းျပန္ပါတယ္။ ခြင့္ေတာင္းေတာ့ ဇနီးသည္က
ကေလး အရြယ္ေရာက္တဲ့အခ်ိန္ထိ ေစာင့္ပါအံုးလို ့ဆိုျပန္ေတာ့
ခင္ပြန္းျဖစ္သူလည္း ဇနီးသည္ကိုခြင့္ေတာင္းေနလို ့ေတာ့ ရဟန္း၀တ္ခြင့္
ရေတာ့မွာမဟုတ္ဘူးဆိုတာသိျပီး မိမိရဲ႕ ၀ဋ္ဆင္းမွ လြတ္ေျမာက္ဖို ့ရာအတြက္
ကိုသာ ေရွ႕ရွ ူလို ့ ရဟန္းျပဳခဲ့ပါတယ္။


ဓမၼိက မေထရ္ ဟာ ကမၼ႒ာန္း တရားကို ယူျပီး လံုလ၀ီရိယ နဲ ့ အားထုတ္လိုက္တာ
ရဟန္းကိစၥ ျပီးသြားပါတယ္။ ရဟန္း ကိစၥျပီးသြားေတာ့ ဇနီးနဲ ့သားတို ့ကို တရားသိေစ
လိုျခင္းအတြက္ ကို္ယ္တိုင္သြားျပီး တရားစကားကိုေဟာၾကားခဲ ့တယ္။ သားျဖစ္သူလည္း
ရဟန္းျပဳျပီး မၾကာမွီမွာပဲ ရဟႏၱာ အျဖစ္ကိုေရာက္တယ္။ အဲ့ဒီေတာ့မွ ဇနီး ျဖစ္သူက
ငါ ဟာ သားနဲ့ လင္ တို ့အတြက္ လူ ့ေဘာင္မွာ ေနခဲ့တယ္။ ခု သားနဲ ့လင္  ႏွစ္ေယာက္တို ့
မရွိၾကေလေတာ့  လူ ့ေဘာင္မွာေနလို ့လည္း အက်ိဳးမရွိေတာ့ဘူး  ငါလည္းရဟန္းျပဳ
ေတာ့မယ္လို ့ၾကံစည္ျပီး သာသနာ ့ေဘာင္ကို၀င္ပါတယ္။ရဟန္းျပဳျပီး မၾကာမွီမွာပဲ
အရဟတၱဖိုလ္ ကိုဆိုက္ေရာက္ေတာ္မူတယ္။

တစ္ေန ့ေသာအခါ ဓမၼသဘင္မွာ ရဟန္းမ်ားက ဓမၼိက မေထရ္တို ့မိသားစု အေၾကာင္းကို
ေျပာၾကားေနၾကခ်ိန္ ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ၾကြလာေတာ္မူျပီး ဓမၼိက မေထရ္ကို
အေၾကာင္းျပဳလို ့ န အတၱေဟတု အစရွိတဲ ့ ဓမၼေဒသနာ ဂါထာေတာ္ကို ေဟာေတာ္
မူပါတယ္။၈၄။  ။န အတၱေဟတု န ပရႆ ေဟတု၊
        န ပုတၱမိေစ ၦ န ဓနံ န ရ႒ံ။
        နဣေစ ၦယ် အဓေမၼန သမိဒၶိမတၱေနာ၊
        သ သီလ၀ါ ပည၀ါ ပည၀ါ ဓမၼိေကာ  သီယာ။

  ။ပ႑ိေတာနာမ၊ က်ိဳးေၾကာင္းျမင္သိ ပညာရွိသည့္ပ႑ိေခၚတြင္ သူေတာ္စင္သည္။
အတၱေဟတု၊ ခ်မ္းသာေမွ်ာ္ေတာင္းမိမိ၏ အေၾကာင္းေၾကာင့္။ ပါပံ။ဒုစရိုက္စု မေကာင္းမွ ူကို။
န ကေရာတိ၊ ေဖာက္ေဖာက္ျပန္ျပန္  မမွန္ေရွးရွူ ဘယ္ခါမွမျပဳ။ ပရႆ၊ မိမိမွ တစ္ျခား
သူတစ္ပါး၏။ ေဟတု၊ ေထြေထြ ေသာင္းေျပာင္း အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း။
ပါပံ ။ ဒုစရိုက္စုမေကာင္းမွ ူကို။ န ကေရာတိ၊ ေဖာက္ေဖာက္ျပန္ျပန္ မမွန္ေရွးရွ ူ ဘယ္အခါမွ မျပဳ။
ကေမၼန၊ ဒုစရိုက္စု မေကာင္းမွ ူျဖင့္။ ပုတၱံ၊ ရင္ေသြးျဖစ္ျငား သမီး သား ကို။
န `ဣေစ ၦ၊ ဘ၀ အလံုး အသံုးမက် အရွံဴး ရမည္မို ့ လံုး၀ အလိုမရွိရာ။
ဓနံ၊ ပစၥည္းဥစၥာ အျဖာျဖာကို။ န ဣေစ ၦ ၊ လံုး၀ အလိုမရွိရာ။ ရ႒ံ ၊ ခြန္တုပ္ခြန္ပိုး
အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ပြားတိုးျပည့္ထိန္ ျပည့္စည္းစိမ္ကို ။ န ဣေစၦ၊ အလိုမရွိရာ။
အဓေမၼန ၊အဓမၼ စနစ္ တရားညစ္ျဖင့္၊ အတၱေနာ ၊ မိမိ၏။ သမိဒၶိ ံ၊
စည္းစိမ္ ခ်မ္းသာ ျဖာျဖာ ျပည့္တင္း ျပည့္စံုျခင္းကို။ န ဣေစ ၦယ်၊ အလိုမရွိရာ။
သ-ေသာ၊ အဓမၼစနစ္ တရားညစ္ကို ပယ္ပစ္ ေရွာင္ရွား ထိုသို ့သေဘာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္
စားသည္။ သီလ၀ါ၊ ကိုယ္က်င့္ဓမၼ သီလရွိသည္။ ပည၀ါ ၊ ေၾကာင္းက်ိဳးျမင္သိ
ပညာရွိသည္။ သိယာ၊ စင္စစ္မွန္စြာ ျဖစ္ေပရာ၏။ ဓမၼိေကာ ၊ မမွားအသိ
တရားရွိသူသည္။ သိယာ ၊ျဖစ္ေပရာ၏။

 ေဆာင္ပုဒ္။

ပညာဥာဏ္ရွိ၊ ျမတ္ပ႑ိကား၊ မိမိ သူတစ္ပါး ၊ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္၊
ဆယ္ပါး ဒုစရိ၊ မျပဳမိဘူး၊ မသိမွားစြ၊ မွ ူပါပျဖင့္၊ကိုယ္မွ ပြားစီး ၊သားသမီး ႏွင့္
ပစၥည္းဥစၥာ၊ျပည္ရြာစည္းစိမ္၊ ရိပ္ျငိမ္ ခ်မ္းသာ၊ အျဖာျဖာကို ၊ ဘယ္ခါတစိ၊
လိုမရွိတည့္၊ ထိုသည့္သူသာ၊ ပညာလည္းရွိ၊ တရားရွိဟု၊ မုနိျမတ္စြာ၊
မိန္ ့ျမြက္ မွာသည္၊ေသခ်ာစြဲစြဲ မွတ္ရန္တည္း။


 
“ ပညာရွိသည္ မိမိ အေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ။ သူတစ္ပါး အေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ
မေကာင္းမွ ူကိုမျပဳ၊ မေကာင္းမွ ူျဖင့္ သားသမီး ဥစၥာ တိုင္းျပည္ကို အလိုမရွိရာ။
မတရားမွ ူျဖင့္ မိမိ၏ ျပည့္စံုမွ ူကို အလိုမရွိရာ။ ထိုသို ့သေဘာရွိေသာ
ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးသည္ သီလ ရွိသူ ပညာရွိသူ တရားရွိသူျဖစ္၏။" 
ေဒသနာေတာ္ရဲ႕အဆံုးမွာ  မ်ားစြာေသာသူတို ့ဟာ  ေသာတာပတၱိဖိုလ္ကို
ေရာက္ေတာ္မူၾကပါတယ္။

။က်မ္းကိုး။  ။သာသနာဓဇသိရီပ၀ရဓမၼာစရိယ ၀ိနယအေက်ာ္ျပန္
ဘဒၵႏၱ ၀ိစာရိႏၵာဘိ၀ံသေထရ္ ေရးသားေတာ္မူေသာ ဓမၼပဒ ၀တၳဳေတာ္ၾကီး 
ဒုတိယတြဲ-စာ(၂၉၅) ဓမၼိကမေထရ္၀တၳဳ ။

………………………
တရားခ်စ္ခင္သူေတာ္စင္မ်ားလည္း လူ ့ဘ၀ ခပ္တိုတိုမွာ
အေကာင္းဆံုးအမြန္ျမတ္ဆံုး ရတနာမ်ားကို ေဆာင္ယူျပီး
သံသရာမွ လြတ္ေျမာက္နိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္နိုင္ၾကပါေစ။


                   *****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

4 comment:

Ma Tint said...

သာဓု သာဓု သာဓု...
သမီးေတာ္ဆီေရာက္တိုင္း သံေ၀ဂေလးေတြနဲ႔ ဆင္ျခင္မိပါရဲ႕။

စံပယ္ခ်ိဳ said...

မွတ္သားစရာေလးကေတာ႔
ပညာဥာဏ္ရွိ၊ ျမတ္ပ႑ိကား၊ မိမိ သူတစ္ပါး ၊ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္၊

ဆယ္ပါး ဒုစရိ၊ မျပဳမိဘူး၊ မသိမွားစြ၊ မွ ူပါပျဖင့္၊ကိုယ္မွ ပြားစီး ၊သားသမီး ႏွင့္

ပစၥည္းဥစၥာ၊ျပည္ရြာစည္းစိမ္၊ ရိပ္ျငိမ္ ခ်မ္းသာ၊ အျဖာျဖာကို ၊ ဘယ္ခါတစိ၊

လိုမရွိတည့္၊ ထိုသည့္သူသာ၊ ပညာလည္းရွိ၊ တရားရွိဟု၊ မုနိျမတ္စြာ၊

မိန္ ့ျမြက္ မွာသည္၊ေသခ်ာစြဲစြဲ မွတ္ရန္တည္း။

တတိယေျမာက္ သမီးေတာ္ said...

ေက်းဇူးပါ မတင့္

တတိယေျမာက္ သမီးေတာ္ said...

ေက်းဇူးပါ ဂ်က္ေရ