ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Tuesday, December 23, 2014

အဘိဓမၼာ မတတ္ေသာ္လည္း

 တရားထူး ရဖို ့အားထုတ္မယ္ ၀ဋ္ မွ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း နိဗၺာန္ကိုမ်က္ေမွာက္ျပဳဖို ့ရန္
အားထုတ္မယ္ဆိုရင္ အဘိဓမၼာ မတတ္ေသာ္လည္းပဲ ဆရာသမားနဲ့ အားထုတ္ရင္ျဖစ္တယ္။
အဘိဓမၼာ အမ်ားၾကီးတတ္ဖို ့မလို ဘူး။တတ္ရင္ေတာ့ေကာင္းပါတယ္။ သို ့ေသာ္ ဒီစိတ္
ေစတသိက္ ရုပ္နိဗၺာန္  ဒါေတြ အကုန္လံုးသိမွ မင္းတရားထိုင္ရမယ္။ ဒီလိုေျပာလို ့မရဘူး။
အဲ့ဒါ သတိထားရမယ္။

Posted on: Thursday, December 11, 2014

သိထားရမည့္ ဒုကၡသစၥာ ပဋိသေႏၶေနရျခင္း၊အိုရျခင္း၊နာရျခင္း၊ ေသရျခင္း၊ မခ်စ္မႏွစ္သက္အပ္ေသာ
သတၱ၀ါ သခၤ ါရတို ့ႏွင့္အတူတကြ ေပါင္းယွဥ္ရျခင္း၊ခ်စ္ႏွစ္သက္အပ္ေသာ
သတၱ၀ါသခၤ ါရတို ့ႏွင့္ ေကြကြင္းခြဲခြါရျခင္း၊ မိမိလိုအင္ဆႏၵမျပည့္၀ျခင္း၊
စိုးရိပ္ပူေဆြးရျခင္း၊ငိုေၾကြးရျခင္း၊စိတ္ႏွလံုး မသာယာျခင္း စသည့္ ကိုယ္စိတ္
ႏွစ္ျဖာ ျငိဳျငင္ပင္ပန္းျခင္းတို ့သည္သာမာန္ဆင္းရဲျခင္း အနက္သေဘာ
ရွိေသာ ဒုကၡဒုကၡ တြင္ အက်ံဴး၀င္ေလသည္။

Posted on: Thursday, December 4, 2014

ပညာ ႏွင့္ သဒၶါ


၀ီမံသနာ  ပတိရူေပန အသဒၶိယံ ၀ေဥၥတိ။

၀ီမံသနာ မတိရူေပန=စံုစမ္းဆင္ျခင္ျခင္း ပညာတရားႏွင့္တူသျဖင့္၊
အသဒၶိယံ= သူတစ္ပါးကိုမယံုၾကည္ျခင္း အသဒၶိယ တရားသည္၊
၀ေဥၥတိ=လွည့္ပတ္တတ္၏။