ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Monday, March 30, 2015

သာကီ၀င္ မင္းသားတို ့၏ နိ၀ါတ မဂၤလာ


(၁)ဘဒၵိယ သာကီ၀င္မင္း
(၂)အနုရုဒၶမင္းသား
(၃)အာနႏၵာမင္းသား
(၄)ဘဂုမင္းသား
(၅)ကိမိလ မင္းသား
(၆)ေဒ၀ဒတၱမင္းသား
 
ဤ ေျခာက္ဦးတို ့သည္ ဥပါလိ ဆတၱာသည္ႏွင့္တကြ နတ္၏စည္းစိမ္ကို
ခံစားၾကသည့္နတ္သားမ်ားပမာ ခုႏွစ္ရက္တိုင္ေအာင္ လူ၏စည္းစိမ္ကို
၀လင္ျမိန္ရွက္စြာခံစားၾကျပီးလွ်င္ အေပ်ာ္အပါး ဥယ်ာဥ္ကစားထြက္ၾကသည့္
အသြင္ျဖင့္ ဆင္တပ္ ၊ျမင္းတပ္ ၊ ရထားတပ္ ၊ ေျခလွ်င္တပ္ ၊တည္း ဟူေသာ
အဂၤ ါေလးပါးရွိသည့္ စစ္တပ္ၾကီး ျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္မွ ထြက္ခဲ့ၾက၍ တိုင္းတစ္ပါး
 မလႅတိုင္း နယ္စပ္သို ့ ေရာက္လတ္ေသာ္ အမိန္ ့အာဏာျဖင့္ စစ္တပ္ၾကီးကို
ျပန္လႊတ္လိုက္ၾကသည္။

သာကီ၀င္မင္းသားေျခာက္ေယာက္တို ့သည္ ဥပါလိ ဆတၱာသည္ကို
အတူတကြ ေခၚေဆာင္လာျပီးေနာက္ ျမတ္စြာဘုရားသီတင္းသံုးေတာ္မူရာ
အနုပိယ မည္ေသာ သရက္ပင္စဥ္ ဥယ်ာဥ္ေတာသို့ သြားေရာက္ၾကျပီး
ျမတ္စြာဘုရားကို ရိုေသျမတ္နိုး ရွိခိုးၾက၍ အျပစ္ေျခာက္ပါး ကင္းလြတ္ရာ
အရပ္`၌ ထိုင္ျပီးေသာ္
“ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရား အကၽြန္ုပ္တို ့ သာကီ၀င္မ်ားသည္
ဇာတိမာန္ျဖင့္ ခက္ထန္တင္းမာၾကပါကုန္၏။ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေသာ ျမတ္စြာ
ဘုရား….ဤ ဥပါလိ ဆတၱာသည္သည္ ရွည္ျမင့္စြာေသာ ကာလကပင္
အကၽြန္ုပ္တို ့၏ ေက်းကၽြန္ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေသာ ျမတ္စြာ
ဘုရားသည္ ဤ ဥပါလိ ဆတၱာသည္ကို ေရွးဦးစြာ ရဟန္းျပဳေပးေတာ္မူ
ေစခ်င္ပါသည္။ ယင္းသို ့ဥပါလိကို ေရွးဦးစြာ ရဟန္းျပဳေပးေတာ္မူသည္ရွိေသာ္
အကၽြန္ုပ္တို ့သည္ ဤ ဥပါလိ ရဟန္းကို ရွိခိုးျခင္း ၊ ခရီး ဦးၾကိဳျပဳျခင္း ၊
လက္အုပ္ခ်ီျခင္း ၊ အရိုအေသျပဳျခင္း အမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ၾကရပါလိမ့္မည္။
ဤသို ့ျပဳလုပ္ၾကရသည္ရွိေသာ္ တပည့္ေတာ္တို ့သာကီ၀င္မင္းသား
ရဟန္းမ်ား၏ ၾကီးမားခက္ထန္ သာကီယ ဇာတိမာန္သည္ က်ိဳးနြံျခင္းသို ့
ေရာက္ပါလိမ့္မည္” ဟူ၍ ေလွ်ာက္ထားေလကုန္၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာကီ၀င္မင္းသားတို ့ ေလွ်ာက္ထား
ေတာင္းပန္သည့္အတိုင္း ဥပါလိ ဆတၱာသည္ကို ေရွးဦးစြာ ရဟန္း
ျပဳေစျပီးေနာက္မွ သာကီ၀င္မင္းသား ေျခာက္ဦးတို ့ကို ရွင္ရဟန္း
ျပဳေစေတာ္မူေလ၏။

(မဟာဗုဒၶ၀င္  တတိယတြဲ   စာမ်က္ႏွာ…၁၅၇)

……………………………..
ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ မဂၤလာ တရား (၃၈)ပါးတြင္ နိ၀ါတ သည္ မဂၤလာ တစ္ပါးျဖစ္သည္။
မိမိကိုယ္ကို ေမာက္မာ သမႈ မျပဳပဲ ႏွိမ္ခ်ျခင္းသည္ မဂၤလာ တစ္ပါးျဖစ္သည္ဟု ပါရွိသည္။
သာကီ၀င္မင္းသားေျခာက္ေယာက္တို ့သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သား သာ၀က မ်ား
အျဖစ္ကို ခံယူရာ၌ မဂၤလာ တရားႏွင့္ျပည့္စံုခဲ့ၾကသည္။မင္းသား ေျခာက္ေယာက္ႏွင့္
ဆတၱာသည္  ေပါင္း ခုနစ္ေယာက္တို ့သည္ ဘုရားရွင္ထံပါး ရဟန္းအျဖစ္ကို ခံယူျပီး
တရားအားထုတ္ရာ၌ ေဒ၀ဒတၱ မင္းသားမွလြဲ၍ အားလံုး အရိယာမ်ား ျဖစ္ၾကေလ၏။

ထို ့ေၾကာင့္ တရားအားထုတ္သူမ်ားသည္ မာန္မာန မထားပဲ မိမိ ခႏၶာ အရွိကို ဥာဏ္ျဖင့္
သိျမင္နိုင္ရန္ အတြက္သာ ေရွ ့ရႈ ဦးတည္လွ်က္ ၾကိဳးစားအားထုတ္သင့္ပါသည္။
ငါက ဘာမို ့လို ့ ညာမို ့လို ့ စသည္ ့စိတ္ၾကီး၀င္ေနျခင္းသည္ တရားအားထုတ္မည့္သူ
မ်ား သတိထားဆင္ျခင္ရမည့္အေရးၾကီးေသာ အခ်က္ ျဖစ္သည္။ တရားစခန္း၀င္ျပီး
တရားအားထုတ္ရန္ သြားပါလွ်က္ စိတ္ၾကီး၀င္ေနျခင္းမ်ားမေလွ်ာ့ပါက တရား
အားထုတ္သူ မဟုတ္နိ္င္ေတာ့ မတရား စိတ္ေမြးသူသာျဖစ္ေပမည္။

မဂၤလာ တရားႏွင့္ျပည့္စံု၍ ခႏၶာ အရွိကို ဥာဏ္အသိျဖင့္ ကိုက္ညီေအာင္
ၾကိဳးစားအားထုတ္နိုင္သူမ်ားျဖစ္ၾကပါေစ။
                        ***** တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

0 comment: