ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Thursday, May 28, 2015

ခ်မ္းသာျခင္းတရား =သုခ


နိဗၺာန္ကို ခ်မ္းသာလို ့ေခၚတယ္၊ ဓမၼပဒမွာ ေဟာထားတယ္၊
နိဗၺာန ပရမံသုခံ၊နိဗၺာန္ဟာ အျမတ္ဆံုးခ်မ္းသာ၊ နိဗၺာန္ထက္သာတဲ့
ခ်မ္းသာရယ္လို ့ မရွိေတာ့ဘူး။အဲ့ဒီ ခ်မ္းသာဆိုတာနဲ့ပတ္သက္ျပီးေတာ့
ျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္တုန္းကလည္း အေမးအေျဖ ရွိခဲ့ဖူးတယ္။

Posted on: Sunday, May 10, 2015

အရိယာပုဂၢိဳလ္ကို စြပ္စြဲတဲ့ကံ


အရိယာပုဂၢိဳလ္ကို စြပ္စြဲတဲ့ကံ
…….
အရိယာ ဟူ၍ သိသည္ျဖစ္ေစမသိသည္ျဖစ္ေစ။
အဲ့ဒီပုဂၢိဳလ္နဲ့ပတ္သက္ျပီးေတာ့ကိုယ္က မေကာင္းတဲ့စိတ္နဲ ့
မေတာ္မတရားေျပာမိရင္ ၊ စြပ္စြဲမိရင္ဒီပုဂၢိဳလ္ဟာလည္းပဲ
ေနာက္ဘ၀ ေကာင္းရာမြန္ရာ မေရာက္နိုင္ေတာ့ဘူး။
အပါယ္ငရဲ သြားရမွာ။
အကယ္၍ ကိုယ္က လုပ္မိျပီ ဆိုပါစို ့။
အဲ့ဒီပုဂၢိဳလ္ရွိရင္ အဲ့ဒီပုဂၢိဳလ္ ရွိတုန္းသြားျပီးေတာင္းပန္။
အဲ့ဒီ ပုဂၢိဳလ္မရွိေတာ့ဘူး ေသသြားျပီဆိုရင္
တျခားပုဂၢိဳလ္ေရွ ့ ဆရာသမားေရွ ့ဘာေရွ ့မွာ သို ့မဟုတ္
အဲ့ဒီပုဂၢိဳလ္ ေသတဲ့ေနရာသြားျပီး ေတာင္းပန္ရင္ေပ်ာက္နိုင္တယ္။

Posted on: Friday, May 1, 2015

အရိယာတို ့ေရွာင္ၾကဥ္သည့္ မေကာင္းမႈ(၁၄)ပါး


သူၾကြယ္သား- အရိယာ သာ၀က သည္ ညစ္ညဴးေသာ ကံေလးပါးကို ပယ္အပ္ကုန္၏။
ေလးပါးေသာအေၾကာင္းတို ့ျဖင့္ မေကာင္းမႈကို မျပဳ၊စည္းစိမ္ ပ်က္စီးေၾကာင္း ေျခာက္ပါး
တို ့ကို မမွီ၀ဲ။ ထို အရိယာသာ၀ကသည္ ဤသို ့ တစ္ဆယ့္ေလးပါးေသာ မေကာင္းမႈ မွ
ကင္းသည္ျဖစ္၍ အရပ္ေျခာက္ပါးတို ့ကိုလံုျခံဳေစလွ်က္ ပစၥဳပၸန္၊ တမလြန္ ႏွစ္တန္ေသာ
ေလာကကို ေအာင္ျမင္နိုင္ျခင္းငွာ က်င့္၏။။  ထိုအရိယာသာ၀က ၏ ဤ ပစၥဳပၸန္ ေလာက
သည္လည္းေကာင္း၊ တမလြန္ ေလာကသည္လည္းေကာင္း ႏွစ္သက္အပ္၏။. ထိုအရိယာ
သာ၀ကသည္ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသျပီးသည္မွ ေနာက္၌  ေကာင္းေသာ လားရာျဖစ္ေသာ
နတ္ျပည္ေလာကသို ့ေရာက္၏။