ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Friday, June 19, 2015

တဏွာ ။ ဥပါဒါန္

တဏွာသည္  အားနည္းေသာ ေလာဘ။
ဥပါဒါန္သည္ အားၾကီးေသာ ေလာဘ။
တဏွာ၏ ဆန္႕က်င္ဘက္သည္ အလိုနည္းျခင္း။
ဥပါဒါန္၏ ဆန္႕က်င္ဘက္သည္ ေရာင့္ရဲျခင္း။

အဘိဓမၼာျမတ္ေဒသနာမွ

0 comment: