ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Thursday, July 23, 2015

၀ဋ္
ဓာန အမည္ရွိေသာ မေထရ္ သည္ ရွင္ရဟန္းျပဳေသာေန့မွစ၍ 
ေနာက္ပါး၌ မိန္းမ တစ္ဦးသည္ထင္ရွားစြာ ရွိေနတတ္၏။ ထို႕ေၾကာင့္
ထိုမေထရ္အားေကာ႑ဓာန မေထရ္ဟုမွည့္ေခၚၾက၏။
(ေကာ႑+ဓာန=လူစတံုးေသာ+ဓာန မေထရ္ဟူလို)

Posted on: Tuesday, July 7, 2015

ဒုကၡသည္


ခင္ဗ်ားတို ့ ဆုေတာင္းေတြ ျပည့္ေနၾကတယ္လို ့မွတ္ပါ..။

*မိုးကုတ္ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး*
…………..

ခင္ဗ်ားတို ့က ေစ်းသည္ ေစ်းေရာင္းေကာင္းလို ့ လက္မလည္တာကို
သြားအားက်ေနၾကတယ္။ဟိုမွာျဖင့္ ထမင္းေတာင္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္မစားရလို ့
အလုပ္ေတြ တလစပ္လုပ္ေနရလို ့ လွ်ာထြက္ေနတာကို ခင္ဗ်ားတို ့မျမင္ဘူး။

*မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး*