ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Saturday, August 29, 2015

စတုတၳၾကီးပြားေၾကာင္းတရား(၇)ပါး


(၁) ရဟန္းတို ့ …..ရဟန္းတို ့သည္ မဂ္၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ
ေအာက္ေမ့မႈ=သတိသေမၺာဇၥ်င္ကိုပြားမ်ားေနၾကသမွ်ကာလ
ပတ္လံုး ရဟန္းတို ့အဖို ့ရာ ၾကီးပြားရန္သာရွိေပ၏။ ဆုတ္ယုတ္
ရန္ အလွ်င္းမရွိေပ။

Posted on: Tuesday, August 25, 2015

တတိယ ၾကီးပြားေၾကာင္းတရား(၇)ပါး


(၁)ရဟန္းတို ့…ရဟန္းတို ့သည္  ယံုၾကည္ျခင္း=သဒၶါတရားႏွင့္
ျပည့္စံုၾကသမွ် ကာလပတ္လံုး ရဟန္းတို ့အဖို ့ရာ ၾကီးပြားရန္သာ
ရွိေပ၏။ ဆုတ္ယုတ္ရန္ အလွ်င္းမရွိေပ။

Posted on: Saturday, August 22, 2015

ဒုတိယ ၾကီးပြားေၾကာင္းတရား(၇)ပါး


 (၁)ရဟန္းတို့..ရဟန္းတို့သည္ ကိစၥၾကီးငယ္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္
ေပ်ာ္ပိုက္လံု႕လစိုက္၍ မေနၾကသမွ် ကာလပတ္လံုး
ရဟန္းတို ့အဖို ့ရာ ၾကီးပြားရန္သာရွိေပ၏။ဆုတ္ယုတ္
ရန္အလွ်င္းမရွိေပ။

Posted on: Tuesday, August 18, 2015

ပထမ ၾကီးပြားေၾကာင္းတရား (၇)ပါး။


ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီးသည္ ရွင္အာနႏၵာအား
ရာဇျဂိဳလ္ျပည္ကို အမွီျပဳ၍ေနေသာ ရဟန္းအားလံုးကို ဓမၼာရံု၌
စုေ၀းေစေလာ့ဟု မိန္႕ေတာ္မူ၏။  ရွင္အာနႏၵာ မေထရ္သည္
ေ၀းေသာေက်ာင္း၌ ေနေသာရဟန္းတို႕ထံတန္ခိုးရွင္ရဟန္း
တို ့ကိုေစလႊတ္၍၎။ နီးေသာေက်ာင္း၌ေနေသာရဟန္းတို့ထံ
ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္၍၎။  ျမတ္စြာဘုရားသည္ အရွင္တို့၏
စည္းေ၀းျခင္းကို အလိုရွိေတာ္မူ၏ ဟု ေလွ်ာက္ထားကာ ဓမၼာရံု၌
စည္းေ၀းေစျပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ထံေတာ္ေမွာက္ ၀ပ္လ်ိဳး ရွိခိုးကာ
ရဟန္းအားလံုးစုေ၀းမိပါျပီ ၾကြေတာ္မူရန္ အခ်ိန္ကိုသိေတာ္မူပါဘုရား
(ၾကြရန္မွာ ရွင္ေတာ္ဘုရား၏ အလိုေတာ္အတိုင္းျဖစ္ပါသည္)ဟု
ေလွ်ာက္ထားေလ၏။

Posted on: Wednesday, August 12, 2015

အဆင့္


မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးရဲ႕ ကိုယ္သာနာ၍ စိတ္မနာပါေစႏွင့္  တရားေတာ္ကို
နာၾကားရျပီး ဒီတရားေလးကို ျပန္လည္မွ်ေ၀မယ္လို ့ ေတြးမိပါတယ္။