ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Saturday, August 29, 2015

စတုတၳၾကီးပြားေၾကာင္းတရား(၇)ပါး


(၁) ရဟန္းတို ့ …..ရဟန္းတို ့သည္ မဂ္၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ
ေအာက္ေမ့မႈ=သတိသေမၺာဇၥ်င္ကိုပြားမ်ားေနၾကသမွ်ကာလ
ပတ္လံုး ရဟန္းတို ့အဖို ့ရာ ၾကီးပြားရန္သာရွိေပ၏။ ဆုတ္ယုတ္
ရန္ အလွ်င္းမရွိေပ။

(၂)ရဟန္းတို့..ရဟန္းတို့သည္ မဂ္၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ
ပညာ=ဓမၼ၀ိစယ သေမၺာဇၥ်င္ကို(ပ)

(၃)မဂ္၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ လံု႕လ=၀ီရိယ သေမၺာဇၥ်င္ကို(ပ)

(၄)မဂ္၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ႏွစ္သိမ့္မႈ=ပီတိသေမၺာဇၥ်င္ကို(ပ)

(၅)မဂ္၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ျငိမ္းေအးမႈ=ပႆဒၶိသေမၺာဇၥ်င္ကို(ပ)

(၆)မဂ္၏အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ တည္ၾကည္မႈ=သမာဓိ သေမၺာဇၥ်င္ကို(ပ)

(၇)ရဟန္းတို ့…ရဟန္းတို့သည္ မဂ္၏အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ လ်စ္လ်ဴရႈမႈ
=ဥေပကၡာသေမၺာဇၥ်င္ကို ပြားမ်ားေနၾကသမွ်ကာလပတ္လံုး ရဟန္းတို့
အဖို ့ရာ ၾကီးပြားရန္သာရွိေပ၏။ ဆုတ္ယုတ္ရန္ အလွ်င္းမရွိေပ။

ဤၾကီးပြားေၾကာင္းတရားခုႏွစ္ပါးတို့သည္ ရဟန္းတို့၌ တည္ေနၾက၍
ရဟန္းတို့သည္လည္း ဤၾကီးပြားေၾကာင္းတရားတို ့ကို က်င့္သံုး
ေနၾကသမွ် ကာလပတ္လံုး ရဟန္းတို့အဖို႕ရာ ၾကီးပြားရန္သာရွိေပ၏။
ဆုတ္ယုတ္ရန္ အလွ်င္းမရွိေပ။

(ဤ ေဗာဇၥ်င္ ခုႏွစ္ပါး ၾကီးပြားေၾကာင္းတရားျဖင့္ ၀ိပႆနာ  မဂ္၊ဖိုလ္
ႏွင့္ယွဥ္ေသာ ေလာကီ ေလာကုတၱရာ အေရာျဖစ္ေသာ ေဗာဇၥ်င္တရား
တို ့ကို ေဟာေတာ္မူသည္။)

(မင္းကြန္းဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ေရးသားစီရင္ေတာ္မူေသာ
မဟာဗုဒၶ၀င္ ပဥၥမတြဲ စာမ်က္ႏွာ-၂၄၁)

………………………….
သတိသေမၺာဇၥ်င္မွ အစျပဳ၍ ဓမၼ၀ိစယသေမၺာဇၥ်င္ဟု
ေခၚေသာ ပညာ ျဖင့္ခႏၶာ၏ ျဖစ္ျခင္း ပ်က္ျခင္း သေဘာ
အနိစၥလကၡဏာတို့ကိုရႈမွတ္ဆင္ျခင္ ျခင္းျဖင့္
၀ိပႆနာမဂ္ဥာဏ္မွသည္ေလာကုတၱရာမဂ္ဥာဏ္
တိုင္ေအာင္ အက်ိဳးရွိေစသည့္အတြက္
အထူးဂရုျပဳ ေလ့လာ ဆင္ျခင္သင့္လွပါသည္။


              *****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

0 comment: