ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Thursday, September 24, 2015

ကာယာနုပႆနာ သတိပ႒ာန္


ရူပ ကာယမွာ ခိုင္ျမဲစြာ ျဖစ္တဲ့သတိလို႕ေခၚပါတယ္။
၃၂ ေကာ႒ာသ ကိုအဖန္ဖန္ရႈမွတ္ျခင္း။ ၀င္သက္ထြက္သက္ကို
အဖန္ဖန္ရႈမွတ္ျခင္း.။ပူမႈသေဘာ ေအးမႈသေဘာတို႕။မာမႈသေဘာ
ေပ်ာ့မႈသေဘာ။လႈပ္ရွားတြန္းကန္မႈသေဘာ။ ယိုစီးမႈသေဘာ
ေတြကို အဖန္ဖန္ရႈမွတ္ျခင္း ကို ကာယနုပႆနာ သတိပ႒ာန္လို႕
ေခၚပါတယ္။

Posted on: Tuesday, September 22, 2015

အထူးအစီအစဥ္ ဒု အၾကိမ္


 တရားဓမၼနဲ႕ပတ္သက္လာရင္ က်င့္ၾကံတဲ့နည္းလမ္းကို
လူတိုင္းရွာေဖြၾကလိမ့္မယ္ ထင္ပါတယ္။

Posted on: Friday, September 18, 2015

အထူး အစီအစဥ္ (၂) ထိုင္ နည္းစနစ္ မွန္ကန္ပါေစ

တရားအားထုတ္မည့္သူသည္ ေနရာေဒသ ကိုေရြးခ်ယ္နိုင္ပါက ပို၍ ေကာင္းပါသည္။

Posted on: Wednesday, September 16, 2015

အထူး အစီအစဥ္(၁) ေလ့လာမွတ္သား သိထားပါရန္

ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာ သံသရာမွာက်င္လည္ခဲ့ရျပီး အရိုးေတာင္လိုပံုခဲ့သျဖင့္ ေဆြမ်ိဳးမေတာ္ဖူးသူရယ္လို့မရွိ
ေၾကာင္း ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္က ေဟာၾကားသည္ကို ဓါတ္ေတာ္က်သြားျပီျဖစ္ေသာ
မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားကလည္း မိန္ ့ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။မိဘ ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္ခဲ့ဖူးသူမ်ားကို ဘုရားရွင္
သာသနာႏွင့္ၾကံဳေတြ ့သခိုက္ ေက်းဇူးဆပ္ေနျခင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။

Posted on: Thursday, September 10, 2015

ပုထုဇဥ္ ရွင္းတမ္း

                                           က်မ္းၾကီးက်မ္းငယ္၊အသြယ္သြယ္တို႕
                                           သညာ အမွတ္၊ ထင္စြာတတ္လည္း

Posted on: Friday, September 4, 2015

ရဟန္းတို့၏ ၾကီးပြားေၾကာင္းတရား(၆)ပါး


 (၁)ရဟန္းတို ့..ရဟန္းတို့သည္ သီတင္းသံုးေဖၚတို့၏ အေပၚ၌
ေမတၱာစိတ္ျဖင့္ျပဳအပ္ေသာ ကိုယ္အမူအရာ(=ကာယကံ)ကို
မ်က္ေမွာက္ ၊ မ်က္ကြယ္= ႏွစ္သြယ္လံုး၌ ေရွ႕ရႈထင္ၾကေစသမွ်
(=ျဖစ္ေစၾကသမွ်) ကာလပတ္လံုး  ရဟန္းတို့ အဖို႕ရာ ၾကီးပြား
ရန္သာရွိေပ၏။ ဆုတ္ယုတ္ရန္အလွ်င္းမရွိေပ။

Posted on: Tuesday, September 1, 2015

ပဥၥမၾကီးပြားေၾကာင္းတရား(၇)ပါး


(၁)ရဟန္းတို့…ရဟန္းတို့သည္ မျမဲဟု သိမွတ္မႈ=အနိစၥသညာကို
ပြားမ်ားေနၾကသမွ် ကာလပတ္လံုး ရဟန္းတို ့အဖို ့ရာ ၾကီးပြား၇န္
သာရွိေပ၏။ ဆုတ္ယုတ္ရန္ အလွ်င္းမရွိေပ။