ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Thursday, September 24, 2015

ကာယာနုပႆနာ သတိပ႒ာန္


ရူပ ကာယမွာ ခိုင္ျမဲစြာ ျဖစ္တဲ့သတိလို႕ေခၚပါတယ္။
၃၂ ေကာ႒ာသ ကိုအဖန္ဖန္ရႈမွတ္ျခင္း။ ၀င္သက္ထြက္သက္ကို
အဖန္ဖန္ရႈမွတ္ျခင္း.။ပူမႈသေဘာ ေအးမႈသေဘာတို႕။မာမႈသေဘာ
ေပ်ာ့မႈသေဘာ။လႈပ္ရွားတြန္းကန္မႈသေဘာ။ ယိုစီးမႈသေဘာ
ေတြကို အဖန္ဖန္ရႈမွတ္ျခင္း ကို ကာယနုပႆနာ သတိပ႒ာန္လို႕
ေခၚပါတယ္။

ကာယနုပႆနာ သတိပ႒ာန္လို႕ေျပာရင္ အာနာပါန ရႈမွတ္မႈဟာ
အထူးအေလးေပး ရႈမွတ္လို႕ အေကာင္းဆံုးအဆင္ေျပဆံုး နဲ႕
အလြယ္ဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ၀င္သက္ထြက္သက္တို႕ရဲ႕သေဘာကို
ရႈမွတ္ျခင္းကို အာနာပါန ကမၼ႒ာန္းလို႕ေခၚပါတယ္။ အာနာပါန
ကမၼ႒ာန္းမွာ ၀င္သက္ထြက္သက္ကို သိရံုသက္သက္ေလးသိေပး
ေနျခင္းဟာ သမထ ပါ။ အျဖစ္ကိုသိတဲ့သေဘာျဖစ္ပါတယ္။
၀ိပႆနာ ကေတာ့ အျဖစ္သေဘာေလး မျမဲပဲ ပ်က္သြားတာကို
သိမွတ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ႏွာသီးဖ်ားမွာ၀င္ေလေလး တိုး၀င္လာ
တာကို သိလိုက္တဲ့ခဏ ၀င္ေလေလးဟာ အဆံုးသတ္သြားပါတယ္။
ဆက္ျပီး မရႈနိုင္ေတာ့ဘူး။ ဆက္မရႈေတာ့တဲ့အခ်ိန္ဟာ ၀င္ေလ ပ်က္တဲ့
အခ်ိန္ပါ။ ဒါကို ၀င္ေလပ်က္တယ္လို႕ ပိုင္ပိုင္နိုင္နိုင္ ဥာဏ္က သိျပီး
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အဲ့ဒီလို အျဖစ္ သေဘာေလးကိုသိျပီး အပ်က္သေဘာေလး ပ်က္တာကို
ပိုင္ပိုင္နို္င္နိုင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေပးျခင္းအားျဖင့္ ၀ိပႆနာ ဥာဏ္ဟာ
ပိုျပီး ထက္ျမက္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ထက္ျမက္လာတဲ့ ၀ိပႆနာ ဥာဏ္က
တေျဖးေျဖးခ်င္း ဓမၼကိုေဆာင္ယူသြားပါလိမ့္မယ္ ။ ဒါကို ဥာဏ္စဥ္လို႕ေခၚပါတယ္။
တေျဖေျဖးနဲ႕ ဓမၼက ေဆာင္ယူသြားတဲ့အတိုင္း ဥာဏ္စဥ္မွာ အျမင္ေတြေျပာင္းလဲ
လာပါလိမ့္မယ္။ မိမိရဲ႕ ရႈမွတ္မႈကိုေတာ့ အျဖစ္ သေဘားေလ  အပ်က္သေဘာေလး
ဆိုတာ ဥာဏ္က အသိ မပ်က္ပါေစနဲ႕။ အာရံုေနာက္ကိုေမ်ာျပီးလိုက္သြားတာ
မ်ိဳးမဟုတ္ပဲ  ခႏၶာက သူ႕သေဘာနဲ႕သူ ျဖစ္ျပ ပ်က္ျပတာကို ဥာဏ္က ပိုင္နိုင္စြာ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေပးေနဖို႕ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။အလင္းေရာင္ေတြျမင္တာ ခႏၶာကိုယ္ၾကီး
ေပ်ာက္သြားတာ (သို႕) ခႏၶာကိုယ္က အေခါင္းေပါက္ၾကီးျဖစ္ေနတာ စသည္ျဖင့္
ျမင္ေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႕တစ္ေယာက္ ျမင္ရတာခ်င္းေတာ့ မတူပါဘူး။

ႏွာသီးဖ်ားက ၀င္ေလထြက္ေလကို အာရံုစိုက္ျပီး ေစာင့္ၾကည့္ရႈမွတ္တဲ့အခါ
၀င္ေလ ၀င္မွန္းသိ ၀င္ေလ ဆံုးသြားတာကို သိ။ ထြက္ေလ ထြက္မွန္းသိ
ထြက္ေလ ဆံုးသြားတာကို သိ။ ဆံုးသြားတယ္ဆိုတာ ဆက္ျပီး မရႈနိုင္ေတာ့တာ။
ဆက္ရႈခ်င္စိတ္ မရွိေတာ့တာကို ဆံုးသြားတာ လို႕ေခၚပါတယ္။ ဒါကို ၀င္ေလ ပ်က္တယ္လို႕
ရႈမွတ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၀င္ေလေလးဟာ ျဖစ္လာတယ္ ျဖစ္လာေပမယ့္ ခဏမွာပဲ
ဆက္မျဖစ္ေတာ့ပဲ ဆံုးသြားတယ္ ပ်က္သြားတယ္။ ဥာဏ္က ပိုင္ပိုင္နို္င္နို္င္ ပ်က္တယ္လို႕
ရႈမွတ္ေပးဖို႕ လိုပါတယ္။ ထြက္ေလကလည္း ထိုနည္းလည္းေကာင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ သမာဓိ အားေကာင္းတဲ့သူက ၀င္ေလ ထြက္ေလ ႏွစ္ခုလံုးကို ရႈမွတ္ဖို႕
အာရံုစိုက္နိုင္မွာျဖစ္ေပမယ့္ သမာဓိ အားနည္းသူက ႏွစ္ခုလံုးကိုရႈမွတ္ရာမွာ
အာရံုစိုက္နိုင္မႈ အားနည္းပါလိမ့္မယ္။ ဒီေတာ့ တစ္ခုတည္းကိုပဲ မွတ္ပါ။
၀င္ေလ ျဖစ္တာ ျဖစ္မွန္းသိျပီး ၀င္ေလ ဆက္မရူနိုင္ေတာ့လို႕ ၀င္ေလပ်က္တာကို
သိေပးလိုက္ပါ။ ထြက္ေလကို လႊတ္ထားလိုက္ပါ မရႈပါနဲ႕။
ျပီးရင္ ၀င္ေလေလး အသစ္တၾကိမ္ ထပ္ျပီး ျဖစ္တာကို  ျဖစ္မွန္းသိပါ
ျဖစ္ျပီးခဏမွာ ၀င္ေလ ဆက္မရူနိုင္ေတာ့တဲ့အဆံုးကို ပ်က္တယ္လို႕
ဥာဏ္က ပိုင္ပိုင္နို္င္နိုင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေပးပါ။

ဒီလိုနည္းနဲ႕ ၀ိပႆနာ အလုပ္လုပ္ကိုလုပ္ရင္း သမာဓိအားေကာင္းလာတဲ့
အခါ ဓမၼက သူ႕အလုပ္သူလုပ္သြားပါလိမ့္မယ္။ မိမိ ကိုယ္၌က ျမင္သမွ် အာရံု
တိုင္းကို ျဖစ္ျပီးပ်က္တာေလး သိေအာင္ျမင္ေအာင္ စူးစိုက္ၾကည့္ျပီး
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေပးရန္သာျဖစ္ပါတယ္။

ရႈမွတ္တဲ့အခါမွ လုပ္ရူျခင္း ရွာရႈျခင္း ဗ်ာမ်ားျခင္း မျဖစ္ေအာင္ေတာ့
ဂရုစိုက္ရပါမယ္။ ႏွာသီးဖ်ားက ေလကို ရႈမွတ္တာျဖစ္လို႕ ေလကို
တမင္လုပ္ရူျခင္းမ်ိဳး မလုပ္ရပါဘူး။ ပံုမွန္ရူေန ရိႈက္ေနက် အတိုင္းပဲ
ရူရင္းရိႈက္ရင္း  သိမွတ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ခႏၶာက ျဖစ္ေပၚေနတာကို
အသာေလးေစာင့္ၾကည့္ေပးရမွာပါ တမင္တကာ ရွာျပီးရႈမွတ္ျခင္းေတြ
လံုူး၀ မလုပ္ပါနဲ႕။

ရႈမွတ္ရင္းကေန ရင္ထဲမွာေအးလာတာျဖစ္တဲ့အဆင့္မွာ အထူးသတိထားရပါ့မယ္။
ေအးကနဲ ျဖစ္သြားတာကို မဂ္လို႕ထင္တတ္ၾကလို႔ပါ။ ဥာဏ္စဥ္ဆယ္ပါးဟာ
တဆင့္ထက္ တဆင့္ တက္တိုင္း အျမင္ေတြ မတူတာ ေျပာင္းလာတာ
ေအးလာတာ ပိုျပီးလင္းလာတာ စသည္ျဖင့္ အာရံုမွာျမင္ရျခင္းကို
မဂ္လို႕ထင္တတ္ၾကပါတယ္။ အာရံုမွာျမင္သမွ် ျဖစ္ျပီးပ်က္ျပေနသမွ်
ျဖစ္တယ္ ပ်က္တယ္လို႕ပဲ မွတ္သြားပါ။ တကယ္တမ္း ေလာကုတၱရာ
မဂ္ဥာဏ္ကို ရတဲ့အခါမွာ ဘာနဲ႕မွ မတူတဲ့ ေပါ့ပါးျခင္းကို ခံစားမိမွာျဖစ္ပါတယ္။
သာမာန္ ေပါ့ပါးေနျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ  မိမိ ပခံုးေပၚမွာ  ေပါင္ ၅၀ေလာက္ ေလးတဲ့
၀န္ထုပ္တစ္ခုကို ထမ္းထားရာက ဘိုင္းကနဲ ပစ္ခ်လိုက္သလို အလြန္တရာ
ေပါ့ပါးသြားတာကို ေတြ႕ရမွာပါ။ ဥာဏ္မွာလည္း နာမ္နဲ႕ ရုပ္တို႕ တစ္သီး တစ္ျခားစီ
ျဖစ္ေၾကာင္းထင္ရွား သိလာပါလိမ့္မယ္။ ငါေကာင္ဆိုတာ မရွိေၾကာင္း ထင္ရွား
သိလာမွာျဖစ္ပါတယ။္

ဒါေၾကာင့္ တရားအားထုတ္ေနစဥ္မွာ အဆင့္ဆင့္ေတြ ျဖတ္ေက်ာ္တိုင္း
မိမိကိုယ္မိမိ မဂ္ရျပီလားလို႕ အေတြးနဲ႕ မရပ္လိုက္ပါနဲ႕ ျဖစ္ျပေနသမွ်
အပ်က္ကိုျမင္ေအာင္သာရႈပါ။ ေရစက္ေလးတစ္စက္ကို မိုကၠရိုစကုတ္နဲ႕
ၾကည့္တဲ့အခါ ေရေမာ္လီက်ဴးေလးေတြ လႈပ္ရွားေနတာကို ေတြ႕ရပါလိမ့္
မယ္။  အဲ့ဒီလို ေရေမာ္လီက်ဴးေလးေတြရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈမွာ ျငိမ္ေနတာမရွိပဲ
လွည့္လည္ေနတဲ့သေဘာေလး ျဖစ္သလိုပဲ အာရံုမွာလည္း ျမင္လာပါလိမ့္
မယ္။ အနီးစပ္ဆံုးအျမင္အေနနဲ႕ေျပာရရင္ တီဗီြ ဖန္သားျပင္မွာ ျဗဳပ္ကေလးေတြ
လႈပ္ေန ထေနတာကို ျမင္ေတြ႕ၾကမွာပါ။ အဲ့ဒီေလာက္ထိေအာင္  ခႏၶာမွာျဖစ္ျပ
ပ်က္ျပပါလိမ့္မယ္။ ဘယ္အရာမွ ျငိမ္ေနတယ္ တည္ေနတယ္ ဆိုတာ မရွိပဲ
လႈပ္ေန ေျပာင္းေန ျဖစ္လိုက္ ပ်က္လိုက္ ျဖစ္ေနတာကို ျမင္ေတြ႕ရမွာပါ။
အပ်က္ေတြ အမ်ားၾကီးကို မျမင္ခ်င္ေတာ့ဘူးဆိုတဲ့စိတ္မ်ိဳး၀င္လာတဲ့အထိ
စူးစူးစိုက္စိုက္ ရႈမွတ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ မျမင္ခ်င္ေတာ့ဘူးဆိုတဲ့ ျငီးေငြ႕တဲ့
ဥာဏ္ေလး၀င္လာ လည္း အပ်က္ေတြကိုေတာ့ေတြ႕ေနရအံုးမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
အျဖစ္ေတြလာသမွ် ဆက္သာရႈမွတ္ပါ။ ရပ္မျပစ္ပါနဲ႕ ။ ထိုင္ျခင္း ဣရိယာပုတ္
ကေန ရႈမွတ္ရင္းေညာင္းလာရင္ေတာင္မွ  မိမိ ရဲ႕ ရႈမွတ္မႈမွာပဲ အာရံုစူးစုိက္ထားရင္း
ထ လို႕ ရပါတယ္။ ထတာကို  ရႈမွတ္ျပီး ထရင္ ရသလို မရႈမွတ္ပဲ မိမိ စူးစိုက္
ရႈမွတ္မႈမွာပဲ အမွတ္မပ်က္ပဲ  စူးစုိက္ထားရင္းလည္း ထလို႕ရပါတယ္။
ေျခေထာက္ကို တဖက္ကိုေျပာင္းတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ထရပ္လိုက္တာပဲ ျဖစ္ျဖစ္
ခႏၶာက  နာက်င္မႈ ဒုကၡကို သိမွတ္ရင္း ေျပာင္းလို႕ရသလို မိမိ ရႈမွတ္မႈကိုပဲ
အဓိက အာရံုစူးစိုက္ထားျပီး ေျပာင္းလို႕လဲ ရပါတယ္.။ အရမ္းနာက်င္တဲ့အခါမွာ
ရႈမွတ္မႈမွာ သမာဓိ အားနည္းလာနိုင္ပါတယ္။ လံုး၀ အနာမခံပဲ ခဏခဏ
ေျပာင္းလဲတာမ်ိဳးဆိုရင္ေတာ့လည္း  တည္ျငိမ္တဲ့ သမာဓိ မရနိုင္ျပန္ပါဘူး။
ဒါေၾကာင့္ အနညး္ဆံုး မိနစ္ ၂၀ ေလာက္ေနမွ တစ္ခါေလာက္ေျပာင္းျခင္းသာ
ျဖစ္သင့္ပါတယ။္ ဒီထက္ အခ်ိန္ အနည္းငယ္အတြင္း ေျပာင္းလဲျခင္းဟာ
သမာဓိ မရတဲ့သူေတြ အျငိမ္ မထိုင္နိုင္ျခင္းလိုျဖစ္တဲ့အတြက္ သမာဓိမွ
မရျပန္ရင္လည္း ပရမတ္ အျမင္ေတြ ေပ်ာက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

အျဖစ္နဲ႕ အပ်က္ကို ပိုင္ပိုင္နို္င္နိုင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်နိုင္ျခင္း ၊
အျဖစ္ကို အျဖစ္ အပ်က္ကို အပ်က္လို႕ တိတိက်က် ဆံုးျဖတ္ခ်က္
ခ်နိုင္ျခင္းကသာ ၀ိပႆနာ မဂ္ဥာဏ္ျဖစ္ပါတယ္။ ရႈမွတ္မႈကို
လြဲေခ်ာ္ျခင္းမရွိ ရႈမွတ္နို္င္ရင္ ၀ိပႆနာ မဂ္ဥာဏ္ကို ရျခင္းျဖစ္တဲ့
အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပ်က္ျမင္ရင္  ေန ႕မွာျမင္ရင္ ညမွာ မဂ္ရမယ္။
ည မွာ ျမင္ရင္  မနက္မွာ မဂ္ရမယ္လို႕ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး
လမ္းညႊန္ဆံုးမေတာ္မူတဲ့အတိုင္း စူးစူးစိုက္စိုက္ ရႈမွတ္ျခင္းျဖင့္
နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳနိုင္ၾကပါေစ။

                *****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

0 comment: