ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Friday, September 4, 2015

ရဟန္းတို့၏ ၾကီးပြားေၾကာင္းတရား(၆)ပါး


 (၁)ရဟန္းတို ့..ရဟန္းတို့သည္ သီတင္းသံုးေဖၚတို့၏ အေပၚ၌
ေမတၱာစိတ္ျဖင့္ျပဳအပ္ေသာ ကိုယ္အမူအရာ(=ကာယကံ)ကို
မ်က္ေမွာက္ ၊ မ်က္ကြယ္= ႏွစ္သြယ္လံုး၌ ေရွ႕ရႈထင္ၾကေစသမွ်
(=ျဖစ္ေစၾကသမွ်) ကာလပတ္လံုး  ရဟန္းတို့ အဖို႕ရာ ၾကီးပြား
ရန္သာရွိေပ၏။ ဆုတ္ယုတ္ရန္အလွ်င္းမရွိေပ။


(၂) ရဟန္းတို ့..ရဟန္းတို့သည္ သီတင္းသံုးေဖၚတို့၏ အေပၚ၌
ေမတၱာစိတ္ျဖင့္ျပဳအပ္ေသာ ႏုတ္အမူအရာ(=၀စီကံ)ကို
မ်က္ေမွာက္ ၊ မ်က္ကြယ္= ႏွစ္သြယ္လံုး၌ ေရွ႕ရႈထင္ၾကေစသမွ်
(=ျဖစ္ေစၾကသမွ်) ကာလပတ္လံုး  ရဟန္းတို့ အဖို႕ရာ ၾကီးပြား
ရန္သာရွိေပ၏။ ဆုတ္ယုတ္ရန္အလွ်င္းမရွိေပ။

(၃) ရဟန္းတို ့..ရဟန္းတို့သည္ သီတင္းသံုးေဖၚတို့၏ အေပၚ၌
ေမတၱာစိတ္ျဖင့္ျပဳအပ္ေသာ စိတ္အမူအရာ(=မေႏွာကံ)ကို
မ်က္ေမွာက္ ၊ မ်က္ကြယ္= ႏွစ္သြယ္လံုး၌ ေရွ႕ရႈထင္ၾကေစသမွ်
(=ျဖစ္ေစၾကသမွ်) ကာလပတ္လံုး  ရဟန္းတို့ အဖို႕ရာ ၾကီးပြား
ရန္သာရွိေပ၏။ ဆုတ္ယုတ္ရန္အလွ်င္းမရွိေပ။

(၄)ရဟန္းတို႕…ရဟန္းတို႕သည္ တရားႏွင့္အညီရေသာ ပစၥည္းေလးရပ္
=ဓမၼိယလာဘ္ကို အယုတ္ဆံုးအားျဖင့္ သပိတ္အတြင္းရွိ ဆြမ္းမွ်ကိုလည္း
သီးျခားခြဲ၍ မသံုးေဆာင္ပဲ သီလရွိေသာ သီတင္းသံုးေဖၚတို႕ႏွင့္ သက္ဆိုင္
ေစ၍ သံုးေဆာင္ၾကသမွ် ကာလပတ္လံုး ရဟန္းတို ့အဖို႕ရာ ၾကီးပြားရန္
သာရွိေပ၏။ ဆုတ္ယုတ္ရန္ အလွ်င္းမရွိေပ။

(၅)ရဟန္းတို့႕… တဏွာ၏ ကၽြန္အျဖစ္မွ ကၽြတ္လြတ္ေစတတ္ကုန္ေသာ
 ပညာရွိတို ့ ခ်ီးမြန္းအပ္ကုန္ေသာ မွားယြင္းစြာ မသံုးသပ္အပ္ကုန္ေသာ
သမာဓိကို ျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာ မက်ိဳးမေပါက္ မက်ား မေျပာက္ကုန္
ေသာ သီလတို႕ျဖင့္ ရဟန္းတို႕သည္ မ်က္ေမွာက္ မ်က္ကြယ္=ႏွစ္သြယ္
လံုး၌ပင္ သီတင္းသံုးေဖၚတို ့ႏွင့္ သီလခ်င္းတူမွ်လွ်က္ ေနၾကသမွ်
ကာလပတ္လံုး ရဟန္းတို ့အဖို႕ရာ ၾကီးပြားရန္သာရွိေပ၏။
ဆုတ္ယုတ္ရန္ အလွ်င္းမရွိေပ။

(၆)ရဟန္းတို႕…နိဗၺာန္သို ့ေဆာင္တတ္ေသာ အၾကင္ အရိယာ ပညာ
သည္ ထိုပညာကိုလိုက္နာျပဳက်င့္သူအား ဆင္းရဲစင္စစ္ ကုန္ဖို ့ရန္
ေဆာင္တတ္၏။ထိုသို႕ေသာ အရိယာ ပညာအားျဖင့္ ရဟန္းတို႕သည္
မ်က္ေမွာက္ မ်က္ကြယ္=ႏွစ္သြယ္လံုး၌ပင္ သီတင္းသံုးေဖၚတို့ႏွင့္
ပညာခ်င္းတူမွ်လွ်က္ ေနၾကသမွ် ကာလပတ္လံုး ရဟန္းတို ့အဖို႕ရာ
 ၾကီးပြားရန္သာရွိေပ၏။ ဆုတ္ယုတ္ရန္ အလွ်င္းမရွိေပ။

ရဟန္းတို ့ ဤ ၾကီးပြားေၾကာင္းတရား(၆)ပါးတို့သည္ ရဟန္းတို႕၌
တည္ေနၾက၍ ရဟန္းတို့သည္လည္း ဤ ၾကီးပြားေၾကာင္းတရား(၆)
ပါးတို ့ကို က်င့္သံုးေနၾကသမွ် ကာလပတ္လံုး ရဟန္းတို ့အဖို႕ရာ
 ၾကီးပြားရန္သာရွိေပ၏။ ဆုတ္ယုတ္ရန္ အလွ်င္းမရွိေပ။
…………ဟူ၍
…………..ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ရဟန္းတို ့အား ၾကီးပြား
ေၾကာင္းတရား(၇)ပါး-၅-စု။ (၆)ပါး -၁-စု ဤသို ့(၆)စုထား၍
ေဟာၾကားေတာ္မူ၏။

(မင္းကြန္းဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးေရးသားစီရင္ေတာ္မူေသာ
မဟာဗုဒၶ၀င္ ပဥၥမတြဲ စာမ်က္ႏွာ-၂၄၄)


           *****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

6 comment:

Unknown said...

sadux3

တတိယေျမာက္ သမီးေတာ္ said...

ေက်းဇူး ပါရွင္

စံပယ္ခ်ိဳ said...

မပ်က္မကြက္ေရာက္ခဲ႔လုိ႔ အသိေတြတုိးခဲ႔ေၾကာင္း......

တတိယေျမာက္ သမီးေတာ္ said...

ေရာက္လာခဲ့လို ့ေက်းဇူးပါ ဂ်က္ေရ

Ma Tint said...

အြန္လိုင္းျပန္ေရာက္တာနဲ႔ ဘေလာ့ေတြေလွ်ာက္လည္ေနၿပီ သမီးေတာ္ေရ...
လြတ္သြားတာေလးေတြ ျပန္ဖတ္ေနတယ္ :)
ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးေအးခ်မ္းၿပီး တရားထူးတရားျမတ္ေတြ က်င့္ႀကံပြားမ်ား အားထုတ္ႏိုင္ပါေစ .....

တတိယေျမာက္ သမီးေတာ္ said...

ေက်းဇူးပါ မမတင့္
မမတင့္တိုက္တဲ့အားေဆးေလးေသာက္လိုက္ျပီ...:)