ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Wednesday, October 21, 2015

သဂၤ ါယနာ


ေထရ၀ါဒ ထြန္းကားရာနိုင္ငံ မ်ား
သီဟိုဠ္(သီရိလကၤာ)။ ျမန္မာ ။ယိုးဒယား ။ကေမၻာဒီးယား။ လာအို ငါးနိုင္ငံ

Posted on: Friday, October 16, 2015

ဖခင္သို႕ တမ္းခ်င္း

ဒုတိယ မဂ္ဟာ
သမုဒယ ေရ အလ်င္ကို
မျဖတ္ေတာက္နိုင္ခဲ့ရိုး အမွန္ပါ ဘုရား။

Posted on: Saturday, October 10, 2015

အစစ္အမွန္၏ သေဘာကို နားလည္ခဲ့သူ


သမီးေတာ္ရဲ႕ အထက္အရာရွိတစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့ဖူးတဲ့
ပင္စင္ယူသြားျပီးျဖစ္တဲ့ အန္တီတစ္ေယာက္နဲ႕ ေျပာျဖစ္ခဲ့တဲ့
စကားေလးေတြပါ။