ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Friday, October 16, 2015

ဖခင္သို႕ တမ္းခ်င္း

ဒုတိယ မဂ္ဟာ
သမုဒယ ေရ အလ်င္ကို
မျဖတ္ေတာက္နိုင္ခဲ့ရိုး အမွန္ပါ ဘုရား။


အဆင္ျခင္မဲ့ ကာလကို ျဖတ္သန္းလိုက္တိုင္း
ေလာဘ ေဒါသတို႕ရဲ႕ ေစစားရာေအာက္မွာ
ကိေလသာေတြ ေဖာင္းပြခဲ့ေၾကာင္းပါဘုရား။

ပရမတ္ အျမင္သန္ေအာင္
ခႏၶာအရွိကို ဥာဏ္အသိနဲ႕ ကိုက္ညွိမယ္ ၾကံတိုင္း
အသုဘကို သုဘ လို႕ျမင္တဲ့
၀ိပလႅာသ တရားသာ ၾကီးစိုးေနခဲ့ပါတယ္ ဘုရား။

သတိနဲ႕ ဥာဏ္ပညာဟာ
အရိယာတို႕ရဲ႕အစဥ္အလာမွန္းသိေပမယ့္
ကာမဂုဏ္ တြယ္မက္တဲ့ စိတ္အစဥ္ေၾကာင့္
အေမာဟ ဆိုတဲ့ပညာေတြလည္း ဖိတ္စင္
အရိပ္ထင္တဲ့ တဏွာေနာက္ ေျခရာေကာက္ အလိ္ုက္မွား
ဘုရားတပည့္ေတာ္
သိသိနဲ႕ ခဏခဏ ဖ်ားခဲ့ေၾကာင္းပါ ဘုရား။

စိတ္နာမက်န္းတာကို
အကင္းေသေအာင္ မကုသ
ယုယပိုက္ေထြး အလိုလိုက္မိရင္း
မိုက္ျပီးရင္းမိုက္
ခဏခဏ ဖ်ားတဲ့လူနာလို
အပ္စိုက္ရာ ဗလပြ
ငိုခ်င္းရွည္လည္း မခ်နိုင္ေတာ့ပါ ဘုရား။


*****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္ *****

0 comment: