ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Sunday, November 22, 2015

သိထားသင့္


သစၥာတရားနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ေလ့လာစရာက မ်ားလွပါတယ္။
အကုန္လံုးကိုေလ့လာမွ သစၥာသိမွာ မဟုတ္ပါဘူး။
နိဗၺာန္ကိုမ်က္ေမွာက္ျပဳဖို႕ လမ္းေၾကာင္းမွန္ ကိုသိထားရင္
အလုပ္စဥ္ကိုနားလည္ရင္ ပုထုဇဥ္နယ္ကေန အရိယာနယ္ကို
တက္လွမ္းေရာက္ရွိနိုင္ပါတယ္။

Posted on: Tuesday, November 3, 2015

လက္ေဆာင္


ေသမင္းဆိုတဲ့စစ္တပ္ရဲ႕ တိုက္ခိုက္ဖ်က္ဆီးျခင္းကို
ပုဂိၢဳလ္တိုင္း သတၱ၀ါတိုင္းဟာ ရင္ဆိုင္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။