ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Tuesday, December 15, 2015

ပိဋကတ္သံုးပံုဆိုတာ


“ပိဋကတ္ သံုးပံု” ဟူသည္ သုတ္-၀ိနည္း-အဘိဓမၼာ တို႕ကို
ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္၏။ သုတၱန္ ပိဋက၊၀ိနည္းပိဋက၊အဘိဓမၼာပိဋက
ဟူ၍ ဆိုလိုသည္။

“ပိဋက” ဟူေသာ ပါဠိက “ေတာင္း”ဟူ၍(တင္းေတာင္း)ဟူ၍ အဓိပၸါယ္ရ၏။
ေတာင္းၾကီး သံုးလံုး စဥ္တန္းခ်ထားသလို ေအာက္ေမ့ထားရမည္။

ဘုရားရွိစဥ္တံုးက တရားေတာ္ေတြကို ေနရာအနွံေဟာခဲ့သည္။
သို့ျဖစ္၍ ပန္းပြင့္ေတြျပန္႕က်ဲေနသလို တရားေတြျပန္႕က်ဲေန၏။
ယင္းတို႕ကိုေပ်ာက္ပ်က္ကုန္မည္စိုး၍ ဘုရားမရွိေသာအခါမွ
လိုက္လံစုရံုးၾကရသည္။ စုရံုးျပီးလွ်င္ စီစစ္၍  သုတၱန္တရားျဖစ္ပါက
သုတၱန္ေတာင္းၾကီးထဲထည့္၊ ၀ိနည္းျဖစ္ပါက ၀ိနည္းေတာင္းၾကီးထဲထည့္၊
အဘိဓမၼာျဖစ္ပါက အဘိဓမၼာေတာင္းၾကီးထဲထည့္ရသည္။
[တကယ္ထည့္သည္မဟုတ္၊ဥာဏ္ျဖင့္ စုရံုးသည္ကို ဆိုလို၏။]

ေတာင္းတစ္လံုးဆိုလွ်င္ “ပိဋက”ဟု ေခၚရ၏။ ေတာင္းသံုးလံုးေပါင္း
ဆိုလွ်င္ကား “ပိဋကတၱယ” ပိဋကသံုးပံုဟုေခၚရသည္။

ပါဠိေတာ္ အုပ္ေရ(၂၀)
သုတၱန္ပိဋက၌ သုတ္(၃)က်မ္း၊စာအုပ္(၃)အုပ္ရွိသည္။
၀ိနည္းပိဋက၌ ၀ိနည္း(၅)က်မ္း၊စာအုပ္(၅)အုပ္ရွိသည္။
အဘိဓမၼာပိဋက၌ အဘိဓမၼာ(၇)က်မ္း၊ စာအုပ္(၁၂)အုပ္
ရွိၾကသည္။
သုတ္ သံုးက်မ္း ဟူသည္
၁။သုတ္ သီလကၡန္
၂။သုတ္ မဟာ၀ါ
၃။သုတ္ ပါေထယ် တို႕ျဖစ္ၾကသည္။

၀ိနည္း ငါးက်မ္း ဟူသည္
၁။ပါရာဇိကဏ္ ပါဠိေတာ္
၂။ပါစိတ္ ပါဠိေတာ္
၃။မဟာ၀ါ ပါဠိေတာ္
၄။စူဠ၀ါ ပါဠိေတာ္
၅။ပရိ၀ါ ပါဠိေတာ္ တို႕ျဖစ္ၾကသည္။

အဘိဓမၼာ ခုႏွစ္က်မ္း ဟူသည္
၁။ဓမၼသဂၤဏီ
၂။၀ိဘင္း
၃။ဓာတုကထာ
၄။ပုဂၢလပညတ္
၅။ကထာ၀တၳဳ
၆။ယမိုက္
၇။ပ႒ာန္း

စာအုပ္ အေနႏွင့္မူကား
၁။ဓမၼသဂၤဏီပါဠိေတာ္                  (၁)အုပ္
၂။၀ိဘင္းပါဠိေတာ္                       (၁)အုပ္
၃။ဓာတုကထာႏွင့္ ပုဂၢလပညတ္      (၁)ညတ္
၄။ကထာ၀တၳဳပါဠိေတာ္                 (၁)အုပ္
၅။ယမိုက္ပါဠိေတာ္                       (၃)အုပ္
၆။ပ႒ာန္းပါဠိေတာ္                        (၅)အုပ္
………………………………………………………….
စုစုေပါင္း                                    (၁၂)အုပ္

ပ႒ာန္းက်မ္းၾကီးကား ေကာင္းကင္ၾကီးသဖြယ္ အေျပာက်ယ္၍
ပင္လယ္သမုဒၵရာၾကီးပမာ နက္ရႈိုင္းလွပါဘိေတာင္း။

…………………..
ဗဟုသုတ အျဖစ္ မွ်ေ၀ျခင္းျဖစ္သည္။


*****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

0 comment: