ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Friday, December 25, 2015

ဒုကၡ ေနာက္က မဂၢသစၥာလိုက္


ဒကာ ဒကာမ တို႕…. မဂ္ ဆိုတာ သိလံုးကေလးကိုေျပာတာ၊
ေအး… သိတဲ့အသိေလးကိုေျပာတာ။ သိရမွာကေတာ့
ဒုကၡသစၥာ၊ ဒုကၡသစၥာဆိုတာ ဘယ္ဟာေတြလဲဆိုေတာ့
ခႏၶာေပၚတာ ခႏၶာငါးပါးထဲက တစ္ပါးပါးထင္ထင္ရွားရွား
ေပၚတာကို ဆုိတာ


ဒါျဖင့္ ဒုကၡသစၥာဆုိတာ ေခြးကိုက္လို႕ နာတာကို ေျပာတာမဟုတ္၊ 
တုတ္နဲ႕ရိုက္လို႕ နာတာလည္း မဟုတ္၊
ေက်ာက္ေပါက္လို႕ ေ၀ဒနာရတာကိုဆိုတာလည္း မဟုတ္၊
လက္မွာေျခမွာ ခူနာၾကီးေတြေပါက္တာကို ဆိုတာလည္း မဟုတ္၊
ေအး  ဒုကၡသစၥာဆိုတာ ခႏၶာေပၚတာ၊ ခႏၶာငါးပါးထဲက တစ္ပါးပါးေပၚတာ။ 
ဒုကၡသစၥာကို ဒကာ ဒကာမေတြက ေက်ာေပးျပီးမေနလိုက္ၾကပါနဲ႕။ 
သိစရာ သူက လာေပးတာကို သိလံုးကေလးနဲ႕သိလိုက္ၾကစမ္းပါ။ 
အဲ့လိုသိလိုက္လို႕ရွိရင္ “အညာသိ= သိသြားျပီ”ဆိုတာလို ျဖစ္သြားမယ္၊ 
အဲ့ဒါေၾကာင့္ ဒုကၡသစၥာ ေနာက္က မဂၢသစၥာလိုက္ျဖစ္ေအာင္ လိုက္ၾကစမ္းပါ၊

သူက..ေဟာ..ၾကည့္ပါဗ်လို႕ လာေျပာတာကို ကိုယ္က ၾကည့္ျဖစ္ေအာင္
ၾကည့္လိုက္ၾကစမ္းပါ။


(မိုးကုတ္ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ တစ္ဘ၀ သာသနာ မွ)*****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

0 comment: