ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Saturday, December 26, 2015

အသံရွည္ဆြဲျပီး တရားမေဟာရ


ထိုေခတ္ထိုအခါက တရားေဟာျပီးဆိုလွ်င္ အသံကေလးေတြ
လြင္လြင္ျဖင့္ ေဟာေနက်ထံုးစံျဖစ္၏။ အသံေကာင္းမွလည္း
ဓမၼကထိက ျဖစ္နို္င္သည္။ ဂါထာကေလးရြတ္ အနက္ဆံ
ေကာင္းေကာင္းႏွင့္ အသံကိုအနိမ့္အျမင့္ဆြဲ ၀တၳဳေၾကာင္းကို
လြမ္းေလာက္ေအာင္ အသားေပး ေဟာေနက်၊ ထိုေခတ္ၾကီး
မွာ ဆရာေတာ္က ရိုးရိုးပင္ ေဟာျပေနေတာ္မူ၏။
 


ထို႕ေၾကာင့္တစ္ခါေသာ္  အရင္းအခ်ာျဖစ္တဲ့ ဒကာၾကီး
ဦးလယ္က ေလွ်ာက္ဖူးသည္-
“ဘယ့္ႏွယ္ တစ္ခါတစ္ရံ  အသံကေလး ဘာေလးနဲ႕ လုပ္အံုး
မွေပါ့-ကိုယ္ေတာ္”
ထိုအခါ ဆရာေတာ္က ခ်က္ခ်င္းပင္ လက္ကာ၍ ပိတ္ပင္တားျမစ္
ေတာ္မူပါသတတ္၊ ထို႕ျပင္လည္း ဤသို႕ မိန္႕ပါသတတ္။
“မဟာ မျဖစ္ဘူး ဒကာၾကီး၊ မလုပ္နဲ႕ မလုပ္နဲ႕  အသံေတြလုပ္ျပီး
ေဟာေနရင္ ပရိသတ္က အသံဘက္ကို လိုက္- လိုက္ကုန္တယ္။
ေဟာတဲ့ကိုယ္ေတာ္ကလဲ ဒီလိုပဲ အသံမလြဲေအာင္ ဆိုျပီး အသံကို
အာရံုျပဳျပဳေနရတယ္။ ဒီေတာ့ တရားေတြလည္း ေပါ့ပ်က္ပ်က္ ျဖစ္
ကုန္ေရာ၊ သစၥာတရားေတြ ဆိုတာ တည္တည္ျငိမ္ျငိမ္နဲ႕
ေလးေလးပင္ပင္ ရွိရမွာ။ ျမတ္စြာဘုရားကလည္း “ အသံေတြလုပ္ျပီး
ရွည္ရွည္ဆြဲ၍ တရား မေဟာရဘူးလို႕” တားျမစ္ထားတာပဲ။


ဟုတ္ပါသည္။ ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီး
အထူး ပညတ္ေတာ္မူထားခ်က္ရွိပါသည္။
“န ဘိကၡေ၀ အာယတေကန ဂီတႆေရန ဓေမၼာ ဂါယိတေဗၺာ၊
ေယာ ဂါေယယ်၊ အာပတၱိ ဒုကၠဋႆ” တဲ့။
အဓိပၸါယ္ကေတာ့-
“သဘင္သည္မ်ားလို ရွည္လ်ားတဲ့ ဂီတသံ နဲ႕ တရားမေဟာရ၊
ေဟာလွ်င္ ဒုကၠဋ္ အာပတ္သင့္ေစ”  တဲ့။

ထို႕ျပင္ အသံရွည္ဆြဲျပီး ေဟာတဲ့ အတြက္ ရနိုင္တဲ့ အျပစ္(၅)ခ်က္
ကိုလည္း ဆက္လက္၍ မိန္႕ဆိုေတာ္မူလ်က္ရွိပါေသးသည္။


ပဥၥိေမ ဘိကၡေ၀ အာဒီန၀ါ အာယတေကန ဂီတႆေရ ဓမၼံ ဂါယႏၱႆ၊
အတၱနာပိ တသၼိ ံသေရ သာရဇၨတိ၊ပေရပိ တသၼိ ံ သေရ သာရဇၨတိ၊
ဂဟပတိကာပိ ဥဇၥ်ာယႏ ၱိ၊ သရကုတၱိမၸိ နိကာမယမာနႆ သမာဓိႆ
ဘေဂၤ ါ ေဟာတိ၊ ပစ ၦိမာ ဇနတာ ဒိ႒ါနုဂတိ ံ အာပဇၨတိ”
အဓိပၸါယ္ကေတာ့-
၁။ကိုယ့္အသံကိုယ္ျပန္၍ ႏွစ္သက္စြဲမက္ေနမိတတ္ျခင္း။
၂။သူတစ္ပါးတို႕က ကိုယ့္အသံေပၚ လာ၍ ႏွစ္သက္ စြဲမက္ေနတတ္ၾကျခင္း။
၃။လူေတြရဲ႕ ကဲ့ရဲ႕မႈကို ခံရတတ္ျခင္း။
၄။အသံလုပ္ေနရတဲ့အတြက္ ကိုယ့္သမာဓိ ပ်က္ျပားရျခင္း။
၅။ေနာင္လာေနာက္သားေတြက ကိုယ္လုပ္သမွ်ကို အတုလုိုက္ေနတတ္ျခင္း။

ဤသို႕ အျပစ္(၅)မ်ိဳးရွိသည္ဟု ေဟာေတာ္မူထားသည္။


(မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ တစ္ဘ၀ သာသနာ မွ)
*****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

0 comment: