ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Sunday, December 27, 2015

၀ိပႆနာဥာဏ္မွ မဂ္ဥာဏ္သို႕


ကိုယ့္စရိုက္နဲ႕လိုက္တဲ့ကမၼ႒ာန္းကို ေရြးရႈပါ။
ရုပ္ၾကိဳက္ ရုပ္ရႈ၊ ေ၀ဒနာၾကိုက္ ေ၀ဒနာရႈ၊ စိတ္ၾကိဳက္စိတ္ရႈ၊
ရႈဖန္မ်ားလာရင္ ခႏၶာထဲမွာ ဖ်ပ္ဖ်ပ္  ဖ်ပ္ဖ်ပ္ နဲ ့လာမယ္၊
ဟိုက ရြရြ ဒီက ရြရြ နဲ႕လာမယ္၊ ဟိုစိတ္ကေလး ေပၚလာ၊
ဒီစိတ္ကေလးေပၚလာ နဲ႕ မလာေပဘူးလား၊ အဲ့ဒါေလးေတြက
ဘာလဲဆိုရင္ အနိစၥကေလးေတြ၊ ဒုကၡကေလးေတြ၊ အနတၱကေလးေတြပဲ၊
အက်ဥ္းခ်ံဴးယင္ ျဖစ္-ပ်က္ပဲ။ ျဖစ္ပ်က္ကို ရႈပါလို႕ ဆရာဘုန္းၾကီး
သတိေပးလိုက္တယ္။


ရႈဖန္မ်ားလာေတာ့ ဥာဏ္ရင့္လာမယ္၊ ၀ိပႆနာဥာဏ္ရင့္လာမယ္။
ရင့္လာလဲ ဆက္ရႈ။ မရပ္နဲ႕ ဆက္ရႈ။ ရႈဖန္မ်ားေတာ့-
ပရိကၠာ ကေမေန၀ံ၊ပရိဘာ၀ိတ ဘာ၀နာ။
ပရိစၥဇႏၱီ သခၤ ါေရ၊ ပကၡႏၵတိ အသခၤေတ။ 
ဧ၀ံ- ဤနည္းအားျဖင့္။ကေမန-အစဥ္အတိုင္း၊
ပရိဘာ၀ိတ ဘာ၀နာ-ပြားအားထုတ္အပ္သည့္ ၀ိပႆနာ
ဘာ၀နာဥာဏ္သည္။ပရိပကၠာ- ရင့္က်က္လာသည္။
(သမာနာ-ျဖစ္လတ္ေသာ္) သခၤါေရ-ျဖစ္ပ်က္ ျဖစ္ပ်က္
သခၤါရတရားတို႕ကို၊ ပရိစၥဇႏၱီ-စြန္႕ခြာလွ်က္၊
အသခၤေတ-ျဖစ္ ပ်က္ ျဖစ္ ပ်က္ေတြ မရွိရာ အသခၤတ နယ္ထဲသို႕၊
ပကၡႏၵိတိ- ေျပး၀င္သြားေတာ့၏။-တဲ့။
ဒါဟာ နာမရူပ ပရိေစၦၵက်မ္းက လာတာ၊ျဖစ္ပ်က္ေတြ ျမင္ဖန္မ်ားေတာ့
ဥာဏ္ေတြရင့္လာမယ္။ အဲ့ဒါ ဆက္ရႈေတာ့ ဥာဏ္ေတြက ျဖစ္ပ်က္ေတြကို
စြန္႕ခြာလိမ့္မယ္။ ျဖစ္ပ်က္ေတြကိုတြန္းခြါလိုက္သလို လုပ္ျပီးေတာ့
အဲ့ဒီဥာဏ္ဟာ “ပကၡႏၵတိ အသခၤေတ .” တဲ့၊ ျဖစ္ပ်က္ေတြ မရွိတဲ့
နယ္ထဲသို႕ ေျပး၀င္သြားလိမ့္မယ္-တဲ့၊

ျဖစ္ပ်က္ မရွိတဲ့နယ္ဆိုတာ နိေရာဓသစၥာ နိဗၺာန္ကိုေျပာတာ။
အဲ့ဒီ နိေရာဓ သစၥာနယ္ထဲကို ဥာဏ္က ေျပး၀င္သြားတယ္။
အေျဖာင့္ေျပာရရင္ေတာ့ အျဖစ္ အပ်က္ မရွိတဲ့ နိေရာဓ သစၥာ၊
ဥာဏ္နဲ႕သြားတည့္ေနတယ္။ ေရွ႕ပိုင္းမွာ ျဖစ္ပ်က္ေတြ ျမင္ေနတုန္းက
ေလာကီ ၀ိပႆနာဥာဏ္၊ ေနာက္က်ေတာ့ ဥာဏ္ေတြရင့္လာျပီး
အျဖစ္ အပ်က္ မရွိတဲ့ နိေရာဓသစၥာကို ျမင္နိုင္လာတယ္။
အဲ့ဒီက်ေတာ့ ေလာကုတၱရာ မဂ္ဥာဏ္။ အဲ့ဒါဟာ
၀ိပႆနာဥာဏ္မွ မဂ္ဥာဏ္သို႕ ကူးေျပာင္းသြားျခင္းပဲ။


(မိုးကုတ္ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ တစ္ဘ၀ သာသနာ မွ)*****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

0 comment: