ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Monday, December 28, 2015

မဂၢင္ ဘယ္ႏွစ္ပါးနဲ႕ ရႈရမွာလဲ


 ၀ိပႆနာရႈတယ္ဆိုတာ အရႈခံတရားေပၚမွာ ရႈဥာဏ္မ်ားနဲ႕
ရႈရတာပါပဲ၊အဲ့ဒီလိုရႈတဲ့အခါမွာ မဂၢင္ ဘယ္ႏွစ္ပါးနဲ႕ ရႈရမွာလဲ။
အေျဖကေတာ့ ငါးပါးနဲ႕ ရႈရမယ္။


အဲ့ဒီ အရႈခံတရားဆိုတာက အက်ဥ္းအားျဖင့္ေျပာရရင္၊
ရုပ္နဲ႕ နာမ္ပဲ ရုပ္ၾကိဳက္ရင္ ရုပ္ရႈ။ နာမ္ၾကိဳက္ရင္ နာမ္ရႈ။
အဲ့ဒီရုပ္နဲ႕နာမ္ကို နည္းနည္းခ်ဲ႕ေျပာရင္ ခႏၶာ ငါးပါး။
ရူပကၡႏၶာ၊ ေ၀ဒနာကၡႏၶာ၊ သညာကၡႏၶာ၊သခၤ ါရကၡႏၶာ၊
၀ိညာဏကၡႏၶာတို႕ေပါ့၊ ဒါေတြဟာ အရႈခံ တရားေတြပဲ။
တကယ္ရႈျပီ ဆိုရင္ေတာ့ ငါးပါးလံုးကို တျပံဳၾကီး တစ္အံုၾကီး
ရႈရမွာ မဟုတ္ဘူး။ ၾကိဳက္ရာတစ္ခုခု ေရြး ရႈရတာပါ။
အဲ….. ရႈဥာဏ္မ်ား ဘက္ကေတာ့ အျမဲတမ္း ငါးပါးပဲ။
ဘယ္သူေတြလည္း ဆိုရင္သမၼာဒိ႒ိ၊ သမၼာသကၤပၸ၊
သမၼာ၀ါယာမ၊သမၼာသတိ၊သမၼာသမာဓိ ဆိုတဲ့ ငါးပါးပဲ။
ဒီငါးပါးကို ေလာကီမဂၢင္ ငါးပါးလို႕လဲ ေခၚတယ္။
၀ိပႆနာဥာဏ္လို႕လဲေခၚတယ္။ ယထာဘူတ ဥာဏ္လို႕လဲ
ေခၚတယ္။ ပုဗၺဘာဂ မဂ္လို႕လဲ ေခၚတယ္။ ပဥၥဂၤ ိက မဂ္လို႕လဲ
ေခၚတယ္။ ဒီငါးပါးနဲ႕ ရႈၾကရပါမယ္။

မဂၢင္ဆိုတာ ရွစ္ပါး ရွိတယ္ မဟုတ္လား။ အဲ့ဒီလို
ေစာဒက တက္ၾကတယ္။  အိုး….. ရွစ္ပါး ရွိေပမယ့္
ရွစ္ပါးလံုးအလုပ္လုပ္ၾကတာ မဟုတ္ဘူး။နိဗၺာန္ရဖို႕
အလုပ္လုပ္တာက ဒီငါးပါးပဲ၊ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ဒီငါးပါးကို
အ႒ကထာ ဆရာမ်ားက “ကာရက မဂၢင္” လို႕ေတာင္
နာမည္ေပးၾကတယ္။ ေအး… ဒီ ကာရက မဂၢင္ ငါးပါးနဲ႕
ရႈၾကရပါမယ္။

ေနာက္တစ္နည္း အားျဖင့္ေတာ့လည္း တရားရႈခါစ
ပုထုဇဥ္မ်ားသ႑န္မွာ ဒီငါးပါးပဲ ကိန္းနိုင္ပါတယ္။
မဂၢင္ ရွစ္ပါးလံုး မကိန္းနိုင္ပါဘူး။ အဲ့ဒါေၾကာင့္
မဂၢင္ ရွစ္ပါး ရွိေပမယ့္ ရွစ္ပါးလံုးနဲ႕ မရႈရ၊ ဒီငါးပါးနဲ႕ပဲ
ရႈၾကရပါမယ္။
( အက်ယ္ကိုေတာ့ ေနာက္ဆက္တြဲ
ပဥၥဂၤ ိက မဂ္ႏွင့္ အ႒ဂၤ ိက မဂ္ အခန္းမွာ ရႈပါ။)(မိုးကုတ္ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ တစ္ဘ၀ သာသနာ မွ)*****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

0 comment: