ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Sunday, December 20, 2015

ဒသက


အသက္(၁၀၀)ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ကို ၁၀ -ပိုင္း ပိုင္းလွ်င္
ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္၏။
“ဒသက” ကို “တစ္ဆယ္စု” ဟူ၍ မွတ္ပါ။


၁။မႏၵဒသက  =အသိဥာဏ္နံုေသာအရြယ္။(၁၀-ႏွစ္အတြင္း)
၂။ခိဋၬာဒသက =ျမဴးထူးေပ်ာ္ပါးတတ္ေသာအရြယ္(၂၀-ႏွစ္အတြင္း)
၃။၀ဏၰဒသက =ရုပ္ရည္အဆင္းလွပေသာအရြယ္(၃၀-ႏွစ္အတြင္း)
၄။ဗလဒသက =ခြန္အားျပည့္၀ေသာအရြယ္(၄၀-ႏွစ္အတြင္း)
၅။ပညာဒသက =ဥာဏ္ပညာၾကီးေသာအရြယ္(၅၀-ႏွစ္အတြင္း)
၆။ဟာနိဒသက =အင္အားေလ်ာ့လာေသာအရြယ္(၆၀-ႏွစ္အတြင္း)
၇။ပဗၻာရဒသက =ယိမ္းယိုင္လာေသာအရြယ္(၇၀-ႏွစ္အတြင္း)
၈။၀ကၤဒသက =ခႏၶာကိုယ္ ကုန္းေကာ့လာေသာအရြယ္(၈၀-ႏွစ္အတြင္း)
၉။ေမာမူဟဒသက =မိန္းေမာေတြေ၀လာေသာအရြယ္(၉၀-ႏွစ္အတြင္း)
၁၀။သယနဒသက =အိပ္ရာထဲ လွဲေလ်ာင္းရေသာအရြယ္(၁၀၀-ႏွစ္အတြင္း)


(မိုးကုတ္ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ တစ္ဘ၀ သာသနာ)*****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

0 comment: