ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Sunday, January 10, 2016

ပရိညာ အမ်ိဳးအစား ၃ ပါး


ပရိညာ= ပိုင္းျခား၍ သိျခင္း  ဟု အဓိပၸါယ္ရ၏ ထိုပရိညာသည္
၃-မ်ိဳးရွိ၏။ ယင္းတို႕မွာ-
၁။ဥာတပရိညာ
၂။တီရဏပရိညာ
၃။ပဟာနပရိညာ တို႕ျဖစ္ၾကသည္။


၁။  ။ဥာတပရိညာ=သိသင့္ သိထိုက္တဲ့ ရုပ္နာမ္ ဓမၼ အေပၚ
အေျခခံက်က် လကၡဏ-ရသ-ပစၥဳပ႒ာန္ ပဒ႒ာန္ တို႕ျဖင့္
ပိုင္းျခား၍ သိျခင္း။
၂။တီရဏပရိညာ= ရုပ္နာမ္ဓမၼ အေပၚ အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱ လကၡဏာ
ေရး သံုး ပါး တင္ျပီး ဆင္ျခင္ကူးေျမာက္မႈ၌ ပိုင္းျခား၍သိျခင္း။
၃။ပဟာန ပရိညာ= မဂ္ေလးတန္ျဖင့္ ဆိုင္ရာ ကိေလသာတို႕ကို
ပယ္သတ္ျခင္း၌ ပိုင္းျခား၍ သိျခင္း။

ထိုသံုးမ်ိဳးကို ဤေနရာ၌ ဥာတပရိညာျဖင့္ ခြာမႈကိုဆိုလို၏။
ဒိ႒ိႏွင့္ ၀ီစိကိစၦာတို႕ကို ဥာတပရိညာ သေဘာ(အသိဥာဏ္
သေဘာျဖင့္) ကြဲကြဲျပားျပားပိုင္ပိုင္နိုင္နိုင္သိမႈကိုဆိုလိုသည္။
ထိုသို႕ ကြဲကြဲျပားျပား သိလွ်င္ပင္ ဒိ႒ိ အစြဲ ဒိ႒ိ အယူေတြ
ထိုက္သေလာက္ တဒဂၤ အေန ကြာက်ကုန္ေလျပီ။

ပုဂၢိဳလ္သတၱ၀ါ ေယာက်္ား မိန္းမေတြမဟုတ္ ရုပ္နာမ္ အစုမွ်သာပဲဟု
ကြဲကြဲျပားျပား ဥာဏ္ျဖင့္သိလွ်င္ပင္ ဒိ႒ိ အစြဲေတြ ကြာက်ကုန္၏။
ထို႕ျပင္ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္တာပါလိမ့္ ဟူ၍ အေၾကာင္းတရားအေပၚမွာ
ဥာဏ္မရွင္းေသာအခါ သံသယ ၀ိစိကိစၦာ ေပၚရသည္။
ဘယ္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟူ၍ တိတိက်က် အေၾကာင္းတရား
အေပၚမွာ သိလာေသာအခါ ၀ိစိကိစၦာ ကြာက်ရေလသည္။

(ဖြားဖက္ေတာ္ အရွင္ဆႏၵမွာ ျဖစ္-ပ်က္ေတြ ျဖိဳင္ျဖိဳင္ျမင္ပါလွ်က္
တရားမတက္နိုင္ျခင္းသည္  ဒိ႒ိ ခံေနလို႕ ဟူ၍ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္
ဘုရားၾကီးမွ ေကာက္ခ်က္ခ်ဖူးသည္။)(မိုုးကုတ္ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ တစ္ဘ၀ သာသနာ မွ)ဒိ႒ိ  ႏွင့္  ၀ိစိကိစၦာ  ကို အသိဥာဏ္ျဖင့္ ခြာ ၍ ၀ိပႆနာ အလုပ္
အားထုတ္သူသည္ အားၾကီးေသာ ၀ိပႆနာ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္
ရုပ္နာမ္ဓမၼသခၤါရတို႕ကို ထိုးထြင္းသိျမင္မႈတြင္ထင္ရွားကာ
ေလာကုတၱရာမဂ္ဥာဏ္ ဖိုလ္ဥာဏ္ကို လွ်င္ျမန္လြယ္ကူစြာ
ရျခင္း ေရာက္ျခင္းသည္ မလြဲမေသြ ဧကန္ျဖစ္ပါသည္။
*****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

0 comment: