ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Wednesday, January 6, 2016

ဂဒၵဳလဗဒၶသုတ္


ဂဒၵဳလ=ေခြးကိုခ်ည္ေသာၾကိဳး။
(သားေရၾကိဳး)။ ဗဒၶ=ဖြဲ႕ခ်ည္အပ္။

ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ျကီးက ဤသို႕ ေဟာေတာ္မူသည္။
“ သံသရာၾကီးက ရွည္လ်ားလြန္းလွ၏။ အစ ေတာင္ မထင္နိုင္ေအာင္
ျဖစ္သည္။ အ၀ိဇၨာ အပိတ္အကာႏွင့္ တဏွာ သံေယာဇဥ္ေတြရွိျပီး
သံသရာထဲ တ၀ဲလယ္လယ္ေနၾကရသူတို႕အတြက္ ဘယ္တုန္းက
စခဲ့သည္ဟူ၍ပင္ မျမင္နိုင္ေလာက္ေအာင္ရွည္လ်ားလွသည္။


“ေသယ်ထာပိ ဘိကၡေ၀ သာ ဂဒၵဳလဗေဒၶါ ဒေဠ ခီေလ၀ါ
ထေမၻ၀ါ ဥပနိဗေဒၶါ၊ တေမ၀ ခီလံ၀ါ ထမ ၻံ၀ါ အနုပရိဓာ၀တိ
အနုပရိ၀တၱတိ”
ရဟန္းတို႕ ဥပမာျဖင့္ေျပာရလွ်င္ သားေရလြန္ၾကိဳးျဖင့္ဖြဲ႕ခ်ည္
ထားအပ္ေသာေခြးသည္ ခိုင္ျမဲေသာငုတ္၊ခိုင္ျမဲေသာတိုင္၌ ျမဲျမံစြာ
ခ်ည္ေႏွာင္ထားအပ္သည္ရွိေသာ္(ထိုေခြးသည္ ေႏွာင္ၾကိဳးတည္း
ထားသည္ျဖစ္၍အေ၀းသို႕မသြားနိုင္ပဲ) ထိုငုတ္ ထိုတိုင္သို႕သာလွ်င္
လွည့္ပတ္ ေျပးလႊား သြားလာေနရရာသကဲ့သုိ႕-
ထို႕အတူပင္ အၾကားအျမင္ ဗဟုသုတ မရွိေသာ ပုထုဇဥ္သည္လည္း
ရုပ္၊ ေ၀ဒနာ၊ သညာ ၊ သခၤါရ၊ ၀ိညာဏ တို႕ကို(၀ါ)ခႏၶာငါးပါးတို႕ကို
အတၱဟူ၍ ဒိ႒ိစြဲ- စြဲယူမွတ္သားထားေနအံ့။ ထိုရုပ္ ၊ေ၀ဒနာ ၊သညာ၊
သခၤ ါရ၊ ၀ိညာဏ သို႕ပင္(၀ါ)ခႏၶာငါးပါးသို႕ပင္ လွည့္ပတ္ ေျပးလႊား
သြားလာရစ္၀ဲေနရာ၏။
ရစ္၀ဲေနရလွ်င္ ဇာတိ၊ ဇရာ မရဏ၊ ေသာက၊ ပရိေဒ၀၊ ဒုကၡ ၊ ေဒါမနႆ၊
ဥပါယာသ တို႕မွ မလြတ္ေျမာက္နိုင္၊ ထိုအရာတို႕မွ မလြတ္ေျမာက္နိုင္ေသးလွ်င္
ဒုကၡ အေပါင္းမွလည္းမလြတ္ေျမာက္နို္င္ေသး၊ ဤသို႕ ေဟာေတာ္မူသည္။

ွတ္ခ်က္။  ။။ဤသုတ္ေတာ္အရ ဆိုလွ်င္ ခႏၶာကိုတဏွာ ဒိ႒ိ
တို႕ျဖင့္ စြဲသျဖင့္ တရစ္၀ဲ၀ဲ ျဖစ္ေနရပံုကိုသိရ၏။ ဘာျဖင့္ စြဲသလဲ၊
ဒိ႒ိျဖင့္ စြဲ၏.။ ဘာေၾကာင့္ စြဲသလဲ။ ငါလို႕ ထင္မွတ္ေနေသာေၾကာင့္။
သို႕ျဖစ္၍ ခႏၶာက တိုင္ၾကီး တဏွာက ၾကိဳး၊ ဒိ႒ိက လည္ပတ္ ၊
စြဲလမ္းေနသူ ပုထုဇဥ္က ေခြးႏွင့္ တူ၏-ဟုဆိုလိုသည္။
(ခႏၶ၀ဂၢသံယုတ္ ပါဠိေတာ္မွာပင္ ဒုတိယ ဂဒၵဳလဗဒၶသုတ္တြင္လည္း
ခႏၶာငါးပါးတို႕အေပၚ၌ တဏွာ မာန ဒိ႒ိတို႕ျဖင့္ ရႈပံု စြဲယူပံုမွ်သာ
ထူးသည္။အတူတူပင္ျဖစ္၏)(မိုးကုတ္ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ၏ တစ္ဘ၀ သာသနာ မွ)*****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

0 comment: