ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Monday, January 18, 2016

ပုဂၢိဳလ္ေလးမ်ိဳး ဥဒါန္းထိုး၁။ဥဂၣါဋိတညဴ ပုဂၢိဳလ္
၂။၀ိပဥၥိတညဴ ပုဂၢိဳလ္
၃။ေနယ် ပုဂၢိဳလ္
၄။ပဒပရမ ပုဂၢိဳလ္


၁။ဥာဏ္ကိုဖြင့္က၊ လြယ္လင့္ထုတ္ေခ်ာက္၊ တရားေပါက္မူ၊
ထိုသည့္သူ၊ တညဴဥဂၣါဋိ။

၂။အက်ဥ္းတရား၊ေဟာတံုျငားက၊တရားထင္ထင္၊ မသိျမင္ပဲ၊
ခ်ဲ႕ထြင္ထပ္ေလွ်ာက္၊အက်ယ္ေရာက္မွ၊ထြင္းေဖာက္သိမူ၊
ထိုသည့္သူ၊ တညဴ၀ိပဥၥိ။

၃။ဘုရားေဟာေဖာ္၊ တရားေတာ္ကို၊ သင္ေသာ္ မယြင္း၊
နာယူျခင္းႏွင့္၊ ရွင္းလင္းေအာင္ေမး၊ ျမဲေဆြးေႏြးလွ်က္၊
ၾကံေတြးစဥ္းစား၊ ဘာ၀နာပြားမွ၊တရားရမူ၊
ထိုသည့္သူ၊ ေခၚယူေနယ်ပုဂၢလ။

၄။ဘုရားေဟာေဖၚ၊ တရားေတာ္ကို ၊ သင္ေသာ္မယြင္း၊
နာယူျခင္းႏွင့္၊ ရွင္းလင္းေအာင္ေမး၊ ျမဲေဆြးေႏြးလွ်က္၊
ၾကံေတြးပို႕ခ်၊ တရားျပ၍၊ သီလသိကၡာ၊ စင္ၾကယ္စြာျဖင့္၊
ဘာ၀နာကမၼ႒ာန္း၊လြန္ၾကိဳးပမ္းလည္း၊ဥာဏ္စြမ္းမျပ၊
တရားမရပဲ၊ဘ၀ေနာင္ခါ၊ အထံုပါဖို႕၊ က်မ္းစာပုဒ္ပါ႒္၊
တတ္ရံုသာထိ၊ အက်ိဳးရွိ၊ ေခၚဘိ ပဒပရမ။
(မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ တစ္ဘ၀ သာသနာ မွ)
*****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

0 comment: