ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Monday, January 11, 2016

သစၥာနုေလာမိက ဥာဏ္


 ဒိ႒ိရွိေနလို႕ကေတာ့ ဘယ္ဒိ႒ိရွိရွိ သႆတ-ဥေစၦဒ-သကၠာယ
တစ္မ်ိဳးမိ်ုးရွိေနရင္ မဂ္ မဆိုထားနဲ႕။ မဂ္ေရွ႕က အနုေလာမ ဥာဏ္ေတာင္
 မေပၚနိုင္ဘူး-တဲ့။


ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားကို အဂုၤတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္မွာ ျမတ္စြာဘုရား
ေဟာထားပါသည္။
“ေသာ ၀တ ဘိကၡေ၀ ဘိကၡဳ ကဥၥိ သခၤ ါရံ နိစၥေတာ
(သုခေတာ၊ အတၱေတာ) သမနုပႆေႏၱာ အနုေလာမိကာယ
ခႏၱိယာ သမႏၷာဂေတာ ဘ၀ိႆတီတိ ေနတံ ႒ာနံ ၀ိဇၨတိ”
ဘိကၡေ၀-ရဟန္းတို႕၊ေသာဘိကၡဳ-ထိုေယာဂီ ရဟန္းသည္၊
ကဥၥိ သခၤ ါရ- တစ္စံုတစ္ခုေသာ သခၤ ါရကို၊ နိစၥေတာ-
နိစၥ အားျဖင့္(၀ါ) ျမဲတယ္လို႕၊(သုခေတာ-သုခအားျဖင့္၊
အတၱေတာ- အတၱအားျဖင့္) သမနုပႆေႏ ၱာ-ရႈေနသည္
ရွိေသာ္(၀ါ)ယူစြဲထားလို႕ရွိလွ်င္၊
အနုေလာမိကာယ ခႏ ၱိယာ-သစၥာနုေလာမိက ဥာဏ္ႏွင့္၊
သမႏၷာဂေတာ-ျပည့္စံုသည္၊ဘ၀ိႆတိ-ျဖစ္လတၱံ့၊
ဣတိ- ဤသို႕၊ဧတံ႒ာနံ- ဤအေၾကာင္းသည္၊
န၀ိဇၨတိ- မရွိ။
အဓိပၸါယ္ အေျဖာင့္ကေတာ့ ဘယ္သခၤ ါရပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊
သခၤ ါရ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို နိစၥအားျဖင့္(၀ါ) ျမဲတယ္လို႕။
သုခရယ္လို႕ ၊အတၱရယ္လို႕၊ စြဲယူေနလို႕ရွိရင္
သစၥာနုေလာမိက ဥာဏ္ေတာင္ မရနို္င္ဘူး။
နိဗၺာန္ရဖို႕ အသာထား၊ သစၥာသိဖို႕ အသာထား၊
သစၥာနဲ႕ေလ်ာ္တဲ့ဥာဏ္ေတာင္ မေပၚနိုင္ဘူး-တဲ့၊
ဒါ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုရင္ ဒိ႒ိ ခံေနလို႕၊ အေၾကာင္းက
ဒါပဲ။
မဂ္ရဲ႕ေရွ႕က အနုေလာမ ဥာဏ္မွ မေပၚပဲနဲ႕
“သမၼတၱနိယာမ .”လို႕ေခၚတဲ့ ေနာက္ကလာမယ့္
မဂ္ဥာဏ္အစစ္ၾကီးေကာ ေပၚနို္င္ပါ့မလား။မေပၚနိုင္ဘူး။
မဂ္စိတ္မွ မေပၚလာနိုင္ပဲ၊ ဖိုလ္စိတ္ေကာ ေပၚလာနိုင္ပါ့မလား။
ဒါဆိုရင္ ေသာတာပန္ ျဖစ္မလာနိုင္ဘူးလို႕ ဆိုလိုတာေပါ့။
ေသာတာပန္မွ ျဖစ္မလာဘူးဆိုရင္ သကဒါဂါမ္၊ အနာဂါမ္၊
ရဟႏ ၱာေတြေကာ ျဖစ္လာနိုင္ဦးမလား၊
အဲ့ဒါေၾကာင့္ ဒိ႒ိခြာဖို႕ ေျပာေနရတာ။


ဖြားဖက္ေတာ္ အရွင္ဆႏၵမွာ ျဖစ္ - ပ်က္ေတြ ျဖိဳင္ျဖိဳင္ ျမင္ပါလွ်က္
တရားသားမတက္နိုင္တာ ဒိ႒ိေတြ ခံေနလို႕ဟူ၍ 
မိုးကုတ္ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးက ေကာက္ခ်က္ခ်ျပသည္။ 
(မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ တစ္ဘ၀ သာသနာ မွ)

*****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

0 comment: